.


 

 

https://www.sarbogard.hu/_user/browser/Image/vakbarat_ikon.jpg
Orvosi ügyelet
Térítési díj (étkezés) tájékoztató és időpont
Tűzgyújtás
TÁJÉKOZTATÓ adóbefizetésről
Áramszünet tájékoztató

2021. január 13-án

várhatóan 8.00-16.00 óráig  áramszünet lesz.
Érintett utcák, szakaszok:

Sárhatvan - József A. utca, Arany J. utca, Külső-Hatvan puszta Halastó Légió

Esélyegyenlőségi program
Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:

A térítési díjakat az
1. és 2. sz. mellékletek
tartalmazzák

 

 

 

 

2019. március 8.
42/2019. (III.8.)  sz. határozat Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
43/2019. (III.8.) sz. határozat -  Sárbogárd város díszpolgári címének és kitüntetéseinek alapításáról és adományozásáról szóló  rendelet módosítása
44/2019. (III.8.)  sz. határozat -  A Sárbogárdi Kulturális Egyesület kérelme közművelődési támogatási összeg emelésére
45/2019. (III.8.) sz. határozat - A Sárbogárdi Zengő Óvoda felvételi körzethatárainak megállapítása
46/2019. (III.8.)  sz. határozat -  Beszámoló a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtési, elszállítási és ártalmatlanítási közszolgáltatási tevékenységről
47/2019. (III.8.) sz. határozat -  A 2019. évi vízi-közmű bérleti díj terhére megvalósuló felújítások meghatározása
48/2019. (III.8.)  sz. határozat -  Sárbogárdi Napok rendezvénysorozat tervezett programjának elfogadása
49/2019. (III.8.)  sz. határozat -   Közbeszerzési szabályzat módosítása
50/2019. (III.8.)  sz. határozat -   Éves közbeszerzési terv elfogadása
51/2019. (III.8.) sz. határozat - Útfelújítási és útkarbantartási munkák ütemtervének meghatározása
52/2019. (III.8.) sz. határozat - Döntés a Sárbogárd belterületi 889/1 hrsz. alatti ingatlanról
53/2019. (III.8.) sz. határozat - Pályázat kiírása alapítványok részére táborozások, kirándulások támogatására
54/2019. (III.8.)  sz. határozat -  Farkas Ferenc Radnóti utcai ingatlan vásárlási kérelmének elbírálása
55/2019. (III.8.)  sz. határozat - Döntés Polgármester érintettség miatti szavazásból történő kizárásáról
56/2019. (III.8.)  sz. határozat - A Polgármester szabadságának utólagos engedélyezése
57/2019. (III.8.)  sz. határozat - Döntés fogorvosi eszközök átvételéről
58/2019. (III.8.)sz. határozat - Egészségügyi feladatellátás helyettesítéssel történő megoldása a III. sz. körzetben 
Koronavírus tájékoztató

EU-s pályázatok

Köszöntő


Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése telepü-lésünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem, tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen, akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási ered-mény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehet-ségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester


BURSA HUNGARICA

Tájékoztató - Fejérvíz

Fejér FMRF hírlevél

OMSZ

EU-s pályázatok

Pályázat KDOP 4.1.1

 TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról

Pályázat KDOP 3.1.1

Tájékoztató  

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról Tájékoztató>

  L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 
7. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet


Újratervezés

TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
 TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON" című projekt

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon" című projekt

Csillagkapu

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében
Felhívás   -   Felkészítő


Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése

MH

Tájékoztató (kézilabda)
VAX KÉZILABDA EGYESÜLET SÁRBOGÁRD

Tájékoztató (kosárlabda)
 SÁRBOGÁRDI KOSÁRLABDA CLUB

Tájékoztató (Sárbogárd SE)

Kémény Zrt.

Meghívó (01.21.)

Egyenlő Bánásmód Hatóság

Gyepmester
Sárközi Károly
(06) 30 342-1493


Katasztrófavédelem