Hirdetmények
.
Eü. tájékoztatók
Óvoda hirdetmények
Bölcsőde hirdetmények
Térítési díj (étkezés) tájékoztató és időpont
Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:

TÉRÍTÉSI DÍJAK >>¶

A térítési díjakat az 1. és 2. sz. mellékletek tartalmazzák.
 
MÁV
Esélyegyenlőségi program
Sárbogárd_video
  
 

 

 

 

 

2019. június 14.
109/2019. (VI.14.)   határozat Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
110/2019. (VI.14.)   határozat - Sárbogárdi civil szervezetek beszámolója a 2018. május 16. – 2019. május 15. között végzett tevékenységükről, az önkormányzat által biztosított támogatás felhasználásáról
111/2019. (VI.14.)  határozat - Tájékoztató a szociális gondoskodás körében végzett 2018. évi hatósági munkáról
112/2019. (VI.14.)  határozat - A 2019/2020-as nevelési évben indítható csoportok számának meghatározása
113/2019. (VI.14.)  határozat - A Sárbogárdi Zengő Óvoda pedagógus és nevelést-oktatást segítő alkalmazottak létszámának felülvizsgálata a 2019/2020-as nevelési évre vonatkozóan
114/2019. (VI.14.)  határozat - Sárbogárdi Zengő Óvoda 2019-2024. év időszakára szóló Továbbképzési tervének jóváhagyása
115/2019. (VI.14.)  határozat - Sárbogárd Településszerkezeti Tervének részleges módosítása
116/2019. (VI.14.)  határozat - Döntés a Partnerségi véleményezési, a környezeti vizsgálati eljárás és a     314/2012.(XI.8.) Kormányrendelet véleményezési szakaszának lezárásáról
117/2019. (VI.14.)  határozat - Közbeszerzési eljárás kiírása Sárbogárdon, a sárszentmiklósi városrészben az egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztésére
118/2019. (VI.14.)  határozat - Helyi alapítványok részére sportcélú támogatások elnyerésére pályázat kiírása 2019. évre
119/2019. (VI.14.)  határozat - Helyi alapítványok részére működési és rendezvényi támogatások elnyerésére pályázat kiírása 2019. évre
120/2019. (VI.14.)  határozat - Döntés Polgármester érintettség miatti szavazásból történő kizárásáról
121/2019. (VI.14.)  határozat - A Polgármester szabadságának utólagos engedélyezése
122/2019. (VI.14.)  határozat - Közbeszerzési eljárás kiírása (TOP-1.1.1-15-FE1-2016-000012 Sárbogárdi iparterületn fejlesztése
123/2019. (VI.14.)  határozat - Közbeszerzési eljárás kiírása (TOP-2.1.2-15-FE1-2016-00008) Zöld város kialakítása
124/2019. (VI.14.)  határozat - Pályázat benyújtása kerékpárút építésére (TOP-3.1.1-15)
Széchenyi Terv Plusz Pályázatok

EU-s pályázatok
 

Ivóvízminőség javítás

Köszöntő

Dr. Sükösd Tamás

Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése telepü-lésünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem, tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen, akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási ered-mény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehet-ségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester


Tájékoztató

KSH

Fejér FMRF hírlevél


CIVIL ESEMÉNYNAPTÁR

Programok

Gyepmester
Sárközi Károly
gyepmester
(06) 30 342-1493


Katasztrófavédelem

EU-s pályázatok

Pályázat KDOP 4.1.1

 TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról

Pályázat KDOP 3.1.1

Tájékoztató  

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról Tájékoztató>

  L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 
7. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet


Újratervezés

TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
 TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON" című projekt

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon" című projekt

Csillagkapu

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében
Felhívás   -   Felkészítő


Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése

Tájékoztató (sport egyesületek)