.


 

 

https://www.sarbogard.hu/_user/browser/Image/vakbarat_ikon.jpg
Orvosi ügyelet
Térítési díj (étkezés) tájékoztató és időpont
Tűzgyújtás
TÁJÉKOZTATÓ adóbefizetésről
Áramszünet tájékoztató

2021. január 13-án

várhatóan 8.00-16.00 óráig  áramszünet lesz.
Érintett utcák, szakaszok:

Sárhatvan - József A. utca, Arany J. utca, Külső-Hatvan puszta Halastó Légió

Esélyegyenlőségi program
Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:

A térítési díjakat az
1. és 2. sz. mellékletek
tartalmazzák

 

 

 

 

2018. augusztus 10.
135/2018. (VIII.10.)  sz. határozat - Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
136/2018. (VIII.10.)  sz. határozat - A helyi menetrend szerinti autóbusz-közlekedési közszolgáltatás finanszírozásának felülvizsgálata
137/2018. (VIII.10.)  sz. határozat - Sárbogárdi Sport Egyesület 2018-2019 időszakra vonatkozó fejlesztési terveinek jóváhagyása
138/2018. (VIII.10.)  sz. határozat - Seres István telekhatár-rendezési kérelme
139/2018. (VIII.10.)  sz. határozat - Sárbogárd város közigazgatási területén bérüzemeltetett, önkormányzati tulajdonban lévő ivóvíz, szennyvízelvezető -és szennyvíztisztító víziközmű rendszerek 2019-2033. évi Gördülő Fejlesztési Terve
140/2018. (VIII.10.)  sz. határozat - Döntés a közvilágítási hálózat korszerűsítéséről
141/2018. (VIII.10.)  sz. határozat - Pályázat benyújtása a József Attila Művelődési Ház közösségi célú felújítására TOP-7.1.1-16-H-005-1 számú, TOP CLLD helyi felhívás keretében
142/2018. (VIII.10.)  sz. határozat - Közbeszerzési eljárás kiírása József Attila Művelődési Ház közösségi célú felújítására
143/2018. (VIII.10.)  sz. határozat - Sárbogárd Város Önkormányzata 2018. évi közbeszerzési tervének módosítása
144/2018. (VIII.10.) sz. határozat - Közbeszerzési eljárás kiírása a Sárszentmiklósi orvosi rendelő energetikai felújítására
145/2018. (VIII.10.) sz. határozat - Polgármester érintettség miatti szavazásból kizárása
146/2018. (VIII.10.) sz. határozat - Polgármester szabadságának igénybevételének engedélyezése
147/2018. (VIII.10.)  sz. határozat - Tájékoztató az előirányzatok és a tartalék alakulásáról
148/2018. (VIII.10.) sz. határozat - A TS Gastro Kft. által kezdeményezett térítési díj emelés iránti kérem elutasítása.
Koronavírus tájékoztató

EU-s pályázatok

Köszöntő


Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése telepü-lésünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem, tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen, akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási ered-mény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehet-ségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester


BURSA HUNGARICA

Tájékoztató - Fejérvíz

Fejér FMRF hírlevél

OMSZ

EU-s pályázatok

Pályázat KDOP 4.1.1

 TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról

Pályázat KDOP 3.1.1

Tájékoztató  

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról Tájékoztató>

  L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 
7. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet


Újratervezés

TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
 TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON" című projekt

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon" című projekt

Csillagkapu

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében
Felhívás   -   Felkészítő


Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése

MH

Tájékoztató (kézilabda)
VAX KÉZILABDA EGYESÜLET SÁRBOGÁRD

Tájékoztató (kosárlabda)
 SÁRBOGÁRDI KOSÁRLABDA CLUB

Tájékoztató (Sárbogárd SE)

Kémény Zrt.

Meghívó (01.21.)

Egyenlő Bánásmód Hatóság

Gyepmester
Sárközi Károly
(06) 30 342-1493


Katasztrófavédelem