Hirdetmények
.
Eü. tájékoztatók
Óvoda hirdetmények
Bölcsőde hirdetmények
Térítési díj (étkezés) tájékoztató és időpont
Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:

TÉRÍTÉSI DÍJAK >>¶

A térítési díjakat az 1. és 2. sz. mellékletek tartalmazzák.
 
MÁV
Esélyegyenlőségi program
Sárbogárd_video
  
 

 

 

 

 

2016. június 10.
 104/2016.(VI.10) sz. határozat - Jelentés a lejárt határozatokról 
 105/2016.(VI.10) sz. határozat - Beszámoló a Sárbogárdi civil szervezetek 2015. júlis 1. - 2016. május 15. között végzett tevékenységéről 
 106/2016.(VI.10)  sz. határozat - Döntés az Alap és Sárszentágota községek területéről érkező szennyvizek, sárbogárdi szennyvíztisztitó telepen történő befogadásáról.
 107/2016.(VI.10) sz. határozat - A 2016/2017-es nevelési évben indítható csoportok számának meghatározása. 
 108/2016.(VI.10) sz. határozat - A Sárbogárdi Zengő Óvoda pedagógus és nevelési-oktatást segítő alkalmazottak létszámának felülvizsgálata a 2016/2017-os nevelési évre vonatkozóan. 
 109/2016.(VI.10) sz. határozat - Tájékoztató a szociális gondoskodás körében végzett 2015. évi hatósági munkáról
 110/2016.(VI.10)  sz. határozat - Tájékoztató a Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális a Gyermekjóléti társulás tevékenységéről
 111/2016.(VI.10) sz. határozat - Az önkormányzat 2015. évi maradványának elszámolása tárgyú előterjesztést megtárgyalta.
 112/2016.(VI.10) sz. határozat - Az önkormányzati Környezetvédelmi Alap bevételeinek és kiadásainak meghatározása, döntés az alap felhasználásának és az alap maradványainak elfogadásáról.  
 113/2016.(VI.10)  sz. határozat - Pályázat benyújtása ipari parkok, iparterületek fejlesztésére. 
 114/2016.(VI.10)  sz. határozat - Közösségi szinten irányított városi helyi fejlesztések megvalósítására irányuló helyi akciócsoport megalakítása és regisztrációja a TOP-7.1.1-16 kódszámú felhívásához kapcsolódóan.  
 115/2016.(VI.10)  sz. határozat - Döntés Dr. Kenessey Gyula főszolgabírónak állított emlékmű tulajdonjogának elfogadásáról. 
 116/2016.(VI.10). sz. határozat - Helyi alapítványok részére sportcélú támogatások elnyerésére pályázat kiírása 2016 évre. 
 117/2016.(VI.10) sz. határozat - Helyi alapítványok részére működési és rendezvényi támogatások elnyerésére pályázat kiírása 2016. évre.
 118/2016.(VI.10) sz. határozat - A polgármester szabadságának utólagos engedélyezése
 119/2016.(VI.10)  sz. határozat - Polgármester szabadságának igénybevételének engedélyezése 
Széchenyi Terv Plusz Pályázatok

EU-s pályázatok
 

Ivóvízminőség javítás

Köszöntő

Dr. Sükösd Tamás

Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése telepü-lésünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem, tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen, akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási ered-mény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehet-ségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester


Tájékoztató

KSH

Fejér FMRF hírlevél


CIVIL ESEMÉNYNAPTÁR

Programok

Gyepmester
Sárközi Károly
gyepmester
(06) 30 342-1493


Katasztrófavédelem

EU-s pályázatok

Pályázat KDOP 4.1.1

 TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról

Pályázat KDOP 3.1.1

Tájékoztató  

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról Tájékoztató>

  L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 
7. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet


Újratervezés

TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
 TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON" című projekt

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon" című projekt

Csillagkapu

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében
Felhívás   -   Felkészítő


Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése

Tájékoztató (sport egyesületek)