.


 

 

https://www.sarbogard.hu/_user/browser/Image/vakbarat_ikon.jpg
Orvosi ügyelet
Térítési díj (étkezés) tájékoztató és időpont
Tűzgyújtás
TÁJÉKOZTATÓ adóbefizetésről
Áramszünet tájékoztató

2021. január 13-án

várhatóan 8.00-16.00 óráig  áramszünet lesz.
Érintett utcák, szakaszok:

Sárhatvan - József A. utca, Arany J. utca, Külső-Hatvan puszta Halastó Légió

Esélyegyenlőségi program
Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:

A térítési díjakat az
1. és 2. sz. mellékletek
tartalmazzák

 

 

 

 

2016. június 10.
 104/2016.(VI.10) sz. határozat - Jelentés a lejárt határozatokról 
 105/2016.(VI.10) sz. határozat - Beszámoló a Sárbogárdi civil szervezetek 2015. júlis 1. - 2016. május 15. között végzett tevékenységéről 
 106/2016.(VI.10)  sz. határozat - Döntés az Alap és Sárszentágota községek területéről érkező szennyvizek, sárbogárdi szennyvíztisztitó telepen történő befogadásáról.
 107/2016.(VI.10) sz. határozat - A 2016/2017-es nevelési évben indítható csoportok számának meghatározása. 
 108/2016.(VI.10) sz. határozat - A Sárbogárdi Zengő Óvoda pedagógus és nevelési-oktatást segítő alkalmazottak létszámának felülvizsgálata a 2016/2017-os nevelési évre vonatkozóan. 
 109/2016.(VI.10) sz. határozat - Tájékoztató a szociális gondoskodás körében végzett 2015. évi hatósági munkáról
 110/2016.(VI.10)  sz. határozat - Tájékoztató a Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális a Gyermekjóléti társulás tevékenységéről
 111/2016.(VI.10) sz. határozat - Az önkormányzat 2015. évi maradványának elszámolása tárgyú előterjesztést megtárgyalta.
 112/2016.(VI.10) sz. határozat - Az önkormányzati Környezetvédelmi Alap bevételeinek és kiadásainak meghatározása, döntés az alap felhasználásának és az alap maradványainak elfogadásáról.  
 113/2016.(VI.10)  sz. határozat - Pályázat benyújtása ipari parkok, iparterületek fejlesztésére. 
 114/2016.(VI.10)  sz. határozat - Közösségi szinten irányított városi helyi fejlesztések megvalósítására irányuló helyi akciócsoport megalakítása és regisztrációja a TOP-7.1.1-16 kódszámú felhívásához kapcsolódóan.  
 115/2016.(VI.10)  sz. határozat - Döntés Dr. Kenessey Gyula főszolgabírónak állított emlékmű tulajdonjogának elfogadásáról. 
 116/2016.(VI.10). sz. határozat - Helyi alapítványok részére sportcélú támogatások elnyerésére pályázat kiírása 2016 évre. 
 117/2016.(VI.10) sz. határozat - Helyi alapítványok részére működési és rendezvényi támogatások elnyerésére pályázat kiírása 2016. évre.
 118/2016.(VI.10) sz. határozat - A polgármester szabadságának utólagos engedélyezése
 119/2016.(VI.10)  sz. határozat - Polgármester szabadságának igénybevételének engedélyezése 
Koronavírus tájékoztató

EU-s pályázatok

Köszöntő


Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése telepü-lésünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem, tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen, akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási ered-mény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehet-ségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester


BURSA HUNGARICA

Tájékoztató - Fejérvíz

Fejér FMRF hírlevél

OMSZ

EU-s pályázatok

Pályázat KDOP 4.1.1

 TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról

Pályázat KDOP 3.1.1

Tájékoztató  

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról Tájékoztató>

  L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 
7. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet


Újratervezés

TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
 TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON" című projekt

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon" című projekt

Csillagkapu

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében
Felhívás   -   Felkészítő


Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése

MH

Tájékoztató (kézilabda)
VAX KÉZILABDA EGYESÜLET SÁRBOGÁRD

Tájékoztató (kosárlabda)
 SÁRBOGÁRDI KOSÁRLABDA CLUB

Tájékoztató (Sárbogárd SE)

Kémény Zrt.

Meghívó (01.21.)

Egyenlő Bánásmód Hatóság

Gyepmester
Sárközi Károly
(06) 30 342-1493


Katasztrófavédelem