Hirdetmények
.
Eü. tájékoztatók
Óvoda hirdetmények
Bölcsőde hirdetmények
Térítési díj (étkezés) tájékoztató és időpont
Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:

TÉRÍTÉSI DÍJAK >>¶

A térítési díjakat az 1. és 2. sz. mellékletek tartalmazzák.
 
MÁV
Esélyegyenlőségi program
Sárbogárd_video
  
 

 

 

 

 

2010. szeptember 7.
191/2010. (IX. 07.) Kth. sz. határozat -  Napirendi pont levétele.

192/2010. (IX. 07.) Kth. sz. határozat -  Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság tájékoztatójának elfogadása.

193/2010. (IX. 07.) Kth. sz. határozat -  Kedvezményes teremhasználatról döntés

194/2010. (IX. 07.) Kth. sz. határozat -  Labadúgó Sport Club kérelmében döntés.

195/2010. (IX. 07.) Kth. sz. határozat -  A Képviselőtestület bizottságainak beszámolója az éves munkáról.

196/2010. (IX. 07.) Kth. sz. határozat -  Tájékoztató elfogadása az előirányzatok felhasználásáról és a tartalék alakulásáról.

197/2010. (IX. 07.) Kth. sz. határozat -  Sb-Sárszentmiklós, 5403. hrsz-ú Széchenyi u. 58. sz. veszélyes lakóház és pince bontásáról döntés.

198/2010. (IX. 07.) Kth. sz. határozat -  111/2010. (V. 11.) és 113/2010. (V. 11.) Kth. sz. határozatok visszavonása.

199/2010. (IX. 07.) Kth. sz. határozat -   Sb-Hantos-Nagylók Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodásának módosítása.

200/2010. (IX. 07.) Kth. sz. határozat -  Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2011. évi fordulóján való részvételről döntés.
201/2010. (IX. 07.) Kth. sz. határozat -  Önkormányzati lakások bérleti díjáról döntés.  

202/2010. (IX. 07.) Kth. sz. határozat -  Az önkormányzat tulajdonában lévő mezőgazdasági hasznosítású földterüeltek határozott idejű bérbeadásáról döntés.

203/2010. (IX. 07.) Kth. sz. határozat -  Sárszentmiklósi Béke utcai játszótér felújításáról döntés.

204/2010. (IX. 07.) Kth. sz. határozat -  Lejárt határidejű határozatokra tett intézkedésekről jelentések elfogadása.
  
Széchenyi Terv Plusz Pályázatok

EU-s pályázatok
 

Ivóvízminőség javítás

Köszöntő

Dr. Sükösd Tamás

Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése telepü-lésünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem, tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen, akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási ered-mény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehet-ségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester


Tájékoztató

KSH

Fejér FMRF hírlevél


CIVIL ESEMÉNYNAPTÁR

Programok

Gyepmester
Sárközi Károly
gyepmester
(06) 30 342-1493


Katasztrófavédelem

EU-s pályázatok

Pályázat KDOP 4.1.1

 TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról

Pályázat KDOP 3.1.1

Tájékoztató  

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról Tájékoztató>

  L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 
7. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet


Újratervezés

TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
 TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON" című projekt

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon" című projekt

Csillagkapu

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében
Felhívás   -   Felkészítő


Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése

Tájékoztató (sport egyesületek)