Advent
.
Orvosi ügyelet
Térítési díj (étkezés) tájékoztató és időpont
Áramszünet tájékoztató
 
 
2022. december 13-án

8.00-14.00 óráig
áramszünet lesz.
 Érintett utcák, szakaszok: 

Köztársaság tér, Dégi út, Baross János utca, Hatvani utca, Kossuth Lajos utca, Rákóczi Ferenc utca, Dózsa György utca, Fehérvári utca, Deák Ferenc utca, Petőfi Sándor utca, Széchenyi István utca, Ady Endre utca, Külterület 0355/5 hrsz., TOB -KER Kft.

MÁV
Esélyegyenlőségi program
Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:
2022. 09.01-től

A térítési díjakat az
1. és 2. sz. mellékletek
tartalmazzák

 

 

 

 

2010. május 11.
93/2010. (V. 11.) Kth. sz. határozat - Napirend kibővítése: 26/2 Fejérvíz Zrt közgyűlésén az önkormányzat képviselete. 

94/2010. (V. 11.) Kth. sz. határozat - "Tájékoztató az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról, a gyermekvédelem helyzetéről" elfogadása.

95/2010. (V. 11.) Kth. sz. határozat - "Beszámoló a Városi Bölcsöde tevékenységéről, a személyi és tárgyi feltételeiről" - elfogadása.

96/2010. (V. 11.) Kth. sz. határozat - Döntés a Városi Bölcsöde nyári szünet miatti zárva tartásáról.

97/2010. (V. 11.) Kth. sz. határozat - "Városi Bölcsöde SZMSZ-ének módosításáról" - döntés.

98/2010. (V. 11.) Kth. sz. határozat - "Az Oktatási-nevelési intézmények SZMSZ-ének módosítása" tárgyban döntés. 

99/2010. (V. 11.) Kth. sz. határozat - "Nevelési-oktatási intézmények tanulócsoport számának meghatározása a 2010/2011. tanévre."

100/2010. (V. 11.) Kth. sz. határozat - "A Sárhatvani Klub helyiséghasználata"- tárgyban döntés.

101/2010. (V. 11.) Kth. sz. határozat - "Tájékoztató a Kegyeleti közszolgáltatói megállapodás hatályosulásáról" - elfogadása.

102/2010. (V. 11.) Kth. sz. határozat - "A távhőszolgáltatás bérleti díj felhasználásáról döntés".

103/2010. (V. 11.) Kth. sz. határozat - "Közbeszerzési eljárás kiírása Zengő Óvoda felújítására".

104/2010. (V. 11.) Kth. sz. határozat - "Közbeszerzési eljárás lefolytatása  Zengő Óvoda felújítására".

105/2010. (V. 11.) Kth. sz. határozat - Fejlesztési hitel felvételről döntés.

106/2010. (V. 11.) Kth. sz. határozat - Fejlesztési hitel felvételéhez közbeszerzési eljárás lefolytatásáról döntés.

107/2010. (V. 11.) Kth. sz. határozat - "Közbeszerzési eljárás kiírása 2010. évi útfelújításokra".

108/2010. (V. 11.) Kth. sz. határozat - Folyószámla hitelkeret rendelkezésre állásának meghosszabbításáról döntés.

109/2010. (V. 11.) Kth. sz. határozat - "Az önkormányzat 2009. évi pénzmaradványának elszámolása".

110/2010. (V. 11.) Kth. sz. határozat - "Személyes gondoskodás intézményi díjainak felülvizsgálata".

111/2010. (V. 11.) Kth. sz. határozat - IV. számú háziorvosi körzet háziorvosi teendőinek végzésére  területi ellátási kötelezettséggel  kötött megbízási szerződés 2010. XII. 31-el felmondása.

112/2010. (V. 11.) Kth. sz. határozat - Dr. Jarabin János háziorvos 2010. VI. 1-től  mentesítése ügyeleti szolgálati ellátási kötelezettség alól.  

113/2010. (V. 11.) Kth. sz. határozat - "IV. sz. körzet háziorvosi munkakörének pályázati kiírása".

114/2010. (V. 11.) Kth. sz. határozat - Dr. Horváth Endre háziorvos 2010. VI. 1-től  mentesítése ügyeleti szolgálati ellátási kötelezettség alól.  

115/2010. (V. 11.) Kth. sz. határozat - Közművelődési megállapodások módosítása.

116/2010. (V. 11.) Kth. sz. határozat - Lakásbérlő kijelölés.

117/2010. (V. 11.) Kth. sz. határozat - "Tájékoztató az előirányzatok felhasználásáról és a tartalék alakulásáról" - elfogadása. 

118/2010. (V. 11.) Kth. sz. határozat - "Támogatást igénylő fejlesztési javaslatok" tárgyban fejlesztések sorrendjének meghatározása.

119/2010. (V. 11.) Kth. sz. határozat - "Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról" - elfogadása.

120/2010. (V. 11.) Kth. sz. határozat - Juhász János polgármester felhatalmazása a FEJÉRVÍZ ZRt megismételt 2010. V. 27-i közgyűlésén Sárbogárd Város Önkormányzat képviseletére.

121/2010. (V. 11.) Kth. sz. határozat - Szent György Kórház orvos-igazgató helyettesének, valamint a Futurlab Kft ügyvezetőjének felkérése hathatós intézkedésre a Sárbogárd, Tompa M. u. 2. sz. alatti laboratóriumi tevékenység mielőbbi megkezdésének tárgyában.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EU-s pályázatok

Köszöntő


Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése telepü-lésünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem, tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen, akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási ered-mény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehet-ségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester


Polgármesteri Fórum - Facebook


Tájékoztató

NAV
ÜGYFÉLFOGADÁS
Sárbogárd ügyfélszolgálati hely

PÉNTEK 8.00-12.00

Ügyfélfogadás
rendjének változása

 Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a  NAV Fejér Megyei Adó- és Vámigazgatósága sárbogárdi ügyfélszolgálatán

 2022. december 22. –
2023. január 06.

közötti időtartamban az ügyfélfogadás szünetel.
Megértésüket köszönjük!

NAV Fejér Megyei Adó- és
Vámigazgatósága                                 


ÁNTSZ
Fejér Megyei Kormányhivatal Dunaújvárosi Hivatal Népegészségügyi Osztály ügyfélfogadás
Helye: Sárbogárdi Kormányablak
hétfő 8.00-12.00, 13.00-16.00
Tel.: 25/795-754, 25/795-756, 25/460-070
email: nepegeszsegugy.dunaujvaros@fejer.gov.hu
Hivatali kapu: ANTSZDUNA
KRID 701220113

KSH

Fejér FMRF hírlevél

Tájékoztatók

Hirdetmény

FEJÉR TERMÉK 2023 PÁLYÁZAT
Fejér Megyei Önkormányzat "Fejér Termék" elismerés elnyerésére pályázatot hirdet. A minősítés célja a figyelem felhívása a Fejér megyében előállított élelmiszerekre és kézműves termékekre, mint helyi termékekre, továbbá a Fejér Termék Program három pillérének - hagyomány, érték, minőség - való megfelelés hangsúlyozása.
Pályázati felhívás "Fejér Termék" elismerés elnyerésére 2023 (.pdf)
Pályázati adatlap "Fejér Termék" elismerésre (.pdf)
Pályázható termékek áruosztályainak köre (.pdf)


MÁK
 

Felhívás

Esély a fiataloknak FB

Gyepmester
Sárközi Károly
(06) 30 342-1493


Katasztrófavédelem

EU-s pályázatok

Pályázat KDOP 4.1.1

 TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról

Pályázat KDOP 3.1.1

Tájékoztató  

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról Tájékoztató>

  L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 
7. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet


Újratervezés

TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
 TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON" című projekt

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon" című projekt

Csillagkapu

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében
Felhívás   -   Felkészítő


Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése

Tájékoztató (sport egyesületek)