Rendelet hirdetmény
.
Orvosi ügyelet
Térítési díj (étkezés) tájékoztató és időpont
Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:

2023. október 1-től >>¶

A térítési díjakat az 1. és 2. sz. mellékletek tartalmazzák.
 
Esélyegyenlőségi program

 

 

 

 

Legfrissebb

                             
 
  ------------------------------------------------------------
2010. május 11.
93/2010. (V. 11.) Kth. sz. határozat - Napirend kibővítése: 26/2 Fejérvíz Zrt közgyűlésén az önkormányzat képviselete. 

94/2010. (V. 11.) Kth. sz. határozat - "Tájékoztató az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról, a gyermekvédelem helyzetéről" elfogadása.

95/2010. (V. 11.) Kth. sz. határozat - "Beszámoló a Városi Bölcsöde tevékenységéről, a személyi és tárgyi feltételeiről" - elfogadása.

96/2010. (V. 11.) Kth. sz. határozat - Döntés a Városi Bölcsöde nyári szünet miatti zárva tartásáról.

97/2010. (V. 11.) Kth. sz. határozat - "Városi Bölcsöde SZMSZ-ének módosításáról" - döntés.

98/2010. (V. 11.) Kth. sz. határozat - "Az Oktatási-nevelési intézmények SZMSZ-ének módosítása" tárgyban döntés. 

99/2010. (V. 11.) Kth. sz. határozat - "Nevelési-oktatási intézmények tanulócsoport számának meghatározása a 2010/2011. tanévre."

100/2010. (V. 11.) Kth. sz. határozat - "A Sárhatvani Klub helyiséghasználata"- tárgyban döntés.

101/2010. (V. 11.) Kth. sz. határozat - "Tájékoztató a Kegyeleti közszolgáltatói megállapodás hatályosulásáról" - elfogadása.

102/2010. (V. 11.) Kth. sz. határozat - "A távhőszolgáltatás bérleti díj felhasználásáról döntés".

103/2010. (V. 11.) Kth. sz. határozat - "Közbeszerzési eljárás kiírása Zengő Óvoda felújítására".

104/2010. (V. 11.) Kth. sz. határozat - "Közbeszerzési eljárás lefolytatása  Zengő Óvoda felújítására".

105/2010. (V. 11.) Kth. sz. határozat - Fejlesztési hitel felvételről döntés.

106/2010. (V. 11.) Kth. sz. határozat - Fejlesztési hitel felvételéhez közbeszerzési eljárás lefolytatásáról döntés.

107/2010. (V. 11.) Kth. sz. határozat - "Közbeszerzési eljárás kiírása 2010. évi útfelújításokra".

108/2010. (V. 11.) Kth. sz. határozat - Folyószámla hitelkeret rendelkezésre állásának meghosszabbításáról döntés.

109/2010. (V. 11.) Kth. sz. határozat - "Az önkormányzat 2009. évi pénzmaradványának elszámolása".

110/2010. (V. 11.) Kth. sz. határozat - "Személyes gondoskodás intézményi díjainak felülvizsgálata".

111/2010. (V. 11.) Kth. sz. határozat - IV. számú háziorvosi körzet háziorvosi teendőinek végzésére  területi ellátási kötelezettséggel  kötött megbízási szerződés 2010. XII. 31-el felmondása.

112/2010. (V. 11.) Kth. sz. határozat - Dr. Jarabin János háziorvos 2010. VI. 1-től  mentesítése ügyeleti szolgálati ellátási kötelezettség alól.  

113/2010. (V. 11.) Kth. sz. határozat - "IV. sz. körzet háziorvosi munkakörének pályázati kiírása".

114/2010. (V. 11.) Kth. sz. határozat - Dr. Horváth Endre háziorvos 2010. VI. 1-től  mentesítése ügyeleti szolgálati ellátási kötelezettség alól.  

115/2010. (V. 11.) Kth. sz. határozat - Közművelődési megállapodások módosítása.

116/2010. (V. 11.) Kth. sz. határozat - Lakásbérlő kijelölés.

117/2010. (V. 11.) Kth. sz. határozat - "Tájékoztató az előirányzatok felhasználásáról és a tartalék alakulásáról" - elfogadása. 

118/2010. (V. 11.) Kth. sz. határozat - "Támogatást igénylő fejlesztési javaslatok" tárgyban fejlesztések sorrendjének meghatározása.

119/2010. (V. 11.) Kth. sz. határozat - "Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról" - elfogadása.

120/2010. (V. 11.) Kth. sz. határozat - Juhász János polgármester felhatalmazása a FEJÉRVÍZ ZRt megismételt 2010. V. 27-i közgyűlésén Sárbogárd Város Önkormányzat képviseletére.

121/2010. (V. 11.) Kth. sz. határozat - Szent György Kórház orvos-igazgató helyettesének, valamint a Futurlab Kft ügyvezetőjének felkérése hathatós intézkedésre a Sárbogárd, Tompa M. u. 2. sz. alatti laboratóriumi tevékenység mielőbbi megkezdésének tárgyában.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Széchenyi Terv Plusz Pályázatok

EU-s pályázatok
 

Ivóvízminőség javítás

Köszöntő


Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése telepü-lésünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem, tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen, akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási ered-mény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehet-ségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester


Polgármesteri Fórum - Facebook


Bursa Hungarica

Tájékoztató

Tájékoztató

NAV
Már csak egy heted van! - FIVOSZ ÜGYFÉLFOGADÁS
Sárbogárd ügyfélszolgálati hely
PÉNTEK 8.00-12.00

ÁNTSZ
Fejér Megyei Kormányhivatal Dunaújvárosi Hivatal Népegészségügyi Osztály
Ügyfélfogadás
helye: Sárbogárdi Kormányablak
hétfő 8.00-12.00, 13.00-16.00
Tel.: 25/795-754, 25/795-756, 25/460-070
email: nepegeszsegugy.dunaujvaros@fejer.gov.hu Hivatali kapu: ANTSZDUNA KRID 701220113

KSH

Fejér FMRF hírlevél

Kéményseprés

Gyepmester
Sárközi Károly
(06) 30 342-1493


Katasztrófavédelem

EU-s pályázatok

Pályázat KDOP 4.1.1

 TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról

Pályázat KDOP 3.1.1

Tájékoztató  

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról Tájékoztató>

  L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 
7. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet


Újratervezés

TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
 TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON" című projekt

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon" című projekt

Csillagkapu

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében
Felhívás   -   Felkészítő


Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése

Tájékoztató (sport egyesületek)