.
Orvosi ügyelet
Térítési díj (étkezés) tájékoztató és időpont
Áramszünet tájékoztató
 
 
2022. július 28-án
várhatóan 8.00-14.00 óráig
áramszünet lesz.
 Érintett utcák, szakaszok:

Abai út, Bajcsy Zsilinszky utca, Balassi Bálint utca, Bem utca, Csonka utca, Esze Tamás utca, Imremajori utca (Általános Iskola), Katona utca, Százados utca, Szent István utca,  Temető köz, Tüzér utca, Május 1 major Szárító, Gépműhely, Mezőfalvi MGTSZ Juhászat, Szennyvíztelep, Dózsa György laktanya, KPM

MÁV
Esélyegyenlőségi program
Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:

A térítési díjakat az
1. és 2. sz. mellékletek
tartalmazzák
.

 

 

 

 

2010. május 11.
93/2010. (V. 11.) Kth. sz. határozat - Napirend kibővítése: 26/2 Fejérvíz Zrt közgyűlésén az önkormányzat képviselete. 

94/2010. (V. 11.) Kth. sz. határozat - "Tájékoztató az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról, a gyermekvédelem helyzetéről" elfogadása.

95/2010. (V. 11.) Kth. sz. határozat - "Beszámoló a Városi Bölcsöde tevékenységéről, a személyi és tárgyi feltételeiről" - elfogadása.

96/2010. (V. 11.) Kth. sz. határozat - Döntés a Városi Bölcsöde nyári szünet miatti zárva tartásáról.

97/2010. (V. 11.) Kth. sz. határozat - "Városi Bölcsöde SZMSZ-ének módosításáról" - döntés.

98/2010. (V. 11.) Kth. sz. határozat - "Az Oktatási-nevelési intézmények SZMSZ-ének módosítása" tárgyban döntés. 

99/2010. (V. 11.) Kth. sz. határozat - "Nevelési-oktatási intézmények tanulócsoport számának meghatározása a 2010/2011. tanévre."

100/2010. (V. 11.) Kth. sz. határozat - "A Sárhatvani Klub helyiséghasználata"- tárgyban döntés.

101/2010. (V. 11.) Kth. sz. határozat - "Tájékoztató a Kegyeleti közszolgáltatói megállapodás hatályosulásáról" - elfogadása.

102/2010. (V. 11.) Kth. sz. határozat - "A távhőszolgáltatás bérleti díj felhasználásáról döntés".

103/2010. (V. 11.) Kth. sz. határozat - "Közbeszerzési eljárás kiírása Zengő Óvoda felújítására".

104/2010. (V. 11.) Kth. sz. határozat - "Közbeszerzési eljárás lefolytatása  Zengő Óvoda felújítására".

105/2010. (V. 11.) Kth. sz. határozat - Fejlesztési hitel felvételről döntés.

106/2010. (V. 11.) Kth. sz. határozat - Fejlesztési hitel felvételéhez közbeszerzési eljárás lefolytatásáról döntés.

107/2010. (V. 11.) Kth. sz. határozat - "Közbeszerzési eljárás kiírása 2010. évi útfelújításokra".

108/2010. (V. 11.) Kth. sz. határozat - Folyószámla hitelkeret rendelkezésre állásának meghosszabbításáról döntés.

109/2010. (V. 11.) Kth. sz. határozat - "Az önkormányzat 2009. évi pénzmaradványának elszámolása".

110/2010. (V. 11.) Kth. sz. határozat - "Személyes gondoskodás intézményi díjainak felülvizsgálata".

111/2010. (V. 11.) Kth. sz. határozat - IV. számú háziorvosi körzet háziorvosi teendőinek végzésére  területi ellátási kötelezettséggel  kötött megbízási szerződés 2010. XII. 31-el felmondása.

112/2010. (V. 11.) Kth. sz. határozat - Dr. Jarabin János háziorvos 2010. VI. 1-től  mentesítése ügyeleti szolgálati ellátási kötelezettség alól.  

113/2010. (V. 11.) Kth. sz. határozat - "IV. sz. körzet háziorvosi munkakörének pályázati kiírása".

114/2010. (V. 11.) Kth. sz. határozat - Dr. Horváth Endre háziorvos 2010. VI. 1-től  mentesítése ügyeleti szolgálati ellátási kötelezettség alól.  

115/2010. (V. 11.) Kth. sz. határozat - Közművelődési megállapodások módosítása.

116/2010. (V. 11.) Kth. sz. határozat - Lakásbérlő kijelölés.

117/2010. (V. 11.) Kth. sz. határozat - "Tájékoztató az előirányzatok felhasználásáról és a tartalék alakulásáról" - elfogadása. 

118/2010. (V. 11.) Kth. sz. határozat - "Támogatást igénylő fejlesztési javaslatok" tárgyban fejlesztések sorrendjének meghatározása.

119/2010. (V. 11.) Kth. sz. határozat - "Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról" - elfogadása.

120/2010. (V. 11.) Kth. sz. határozat - Juhász János polgármester felhatalmazása a FEJÉRVÍZ ZRt megismételt 2010. V. 27-i közgyűlésén Sárbogárd Város Önkormányzat képviseletére.

121/2010. (V. 11.) Kth. sz. határozat - Szent György Kórház orvos-igazgató helyettesének, valamint a Futurlab Kft ügyvezetőjének felkérése hathatós intézkedésre a Sárbogárd, Tompa M. u. 2. sz. alatti laboratóriumi tevékenység mielőbbi megkezdésének tárgyában.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EU-s pályázatok

Köszöntő


Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése telepü-lésünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem, tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen, akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási ered-mény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehet-ségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester


Polgármesteri Fórum - Facebook


Tájékoztató

NAV
ÜGYFÉLFOGADÁS
Sárbogárd ügyfélszolgálati hely
PÉNTEK 8.00-12.00

Népszámlálás

FVS Kérdőív

KSH

Fejér FMRF hírlevél

Tájékoztatók

Esély a fiataloknak FB

Gyepmester
Sárközi Károly
(06) 30 342-1493


Katasztrófavédelem

EU-s pályázatok

Pályázat KDOP 4.1.1

 TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról

Pályázat KDOP 3.1.1

Tájékoztató  

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról Tájékoztató>

  L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 
7. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet


Újratervezés

TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
 TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON" című projekt

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon" című projekt

Csillagkapu

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében
Felhívás   -   Felkészítő


Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése

Tájékoztató (sport egyesületek)