.


 

 

https://www.sarbogard.hu/_user/browser/Image/vakbarat_ikon.jpg
Orvosi ügyelet
Térítési díj (étkezés) tájékoztató és időpont
Tűzgyújtás
TÁJÉKOZTATÓ adóbefizetésről
Áramszünet tájékoztató
 
2020. október 20-án
várhatóan 7.30-16.30 óráig  áramszünet lesz.
Érintett utcák, szakaszok:
egész Sárhatvan (József A. utca, Arany J. utca), Külső-Hatvan puszta Halastó Légió
-----------------------
2020. október 28-án
várhatóan 7.30-16.30 óráig  áramszünet lesz.
Érintett utcák, szakaszok:
egész Sárhatvan (József A. utca, Arany J. utca)
----------------------
2020. november 11-én
várhatóan 7.30-19.30 óráig  áramszünet lesz.
Érintett utcák, szakaszok:
Nefelejcs utca, Ibolya utca, Vasút utca 33-57., MÁV épületek, Vízmű telep
----------------------
2020. november 12-én
várhatóan 7.30-19.30 óráig  áramszünet lesz.
Érintett utcák, szakaszok:

Ady Endre út 99-131., 154., 162., 164. sz. (Coop ABC feletti lakások, Fűtőmű, ABC, Főtéri Cukrászda, Sportbolt, Korona Gyógyszertár, Rossmann üzletház, Panda Áruház, Áfész Áruház, NAK, B3 Takarék, Optika, Seszták optika, Orova 2000 Bt.)  Asztalos utc,  Csík utca,
Iskola köz 2., 3. sz., Kígyó köz,
Kovács köz, Nyíl utc,  Simon utca,
Simon kö,  Wesselényi utca, Tinódi utca 125. sz.

Esélyegyenlőségi program
Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:

A térítési díjakat az
1. és 2. sz. mellékletek
tartalmazzák
MÁV Tájékoztató (11.02.)

 

 

 

 

2011. október 14.
224/2011. (X. 14.) Kth. sz. határozat - napirend kiegészítése, napirendről levétel.

225/2011. (X. 14.) Kth. sz. határozat - Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.

226/2011. (X. 14.) Kth. sz. határozat - Beszámoló a közművelődési, kulturális intézményekben végzett tevékenységről. 

227/2011. (X. 14.) Kth. sz. határozat - Civil szervezetek tájékoztatója működésükről.

228/2011. (X. 14.) Kth. sz. határozat - Döntés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2012. évi részvételéről.

229/2011. (X. 14.) Kth. sz. határozat - A 145/2011. (VI. 17.) Kth. sz. határozat módosítása.

230/2011. (X. 14.) Kth. sz. határozat - a Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményi Minőségirányítási Program megvalósítás értékelésének, intézkedési tervének jóváhagyása.  

231/2011. (X. 14.) Kth. sz. határozat - a Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása.

232/2011. (X. 14.) Kth. sz. határozat - A Polgármesteri Hivatal SzMSz-ének módosítása.

233/2011. (X. 14.) Kth. sz. határozat - A Városi Bölcsöde SzMSz-ének módosítása.

234/2011. (X. 14.) Kth. sz. határozat - A Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítása.

235/2011. (X. 14.) Kth. sz. határozat - a Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat alapító okiratának módosítása.

236/2011. (X. 14.) Kth. sz. határozat - Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás Társulási megállapodásának módosítása.

237/2011. (X. 14.) Kth. sz. határozat - Sárbogárd-Hantos-Nagylók Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás Társulási megállapodásának módosítása.

238/2011. (X. 14.) Kth. sz. határozat - Települési Esélyegyenlőségi Programban foglaltak elfogadása.

239/2011. (X. 14.) Kth. sz. határozat - A Szolgáltatás - tervezési Koncepció felülvizsgálata időpontjának meghatározása.

240/2011. (X. 14.) Kth. sz. határozat - A Fogyatékosügyi  tervezési Koncepció felülvizsgálata időpontjának meghatározása.

241/2011. (X. 14.) Kth. sz. határozat - Nem lakáscélú helyiségek bérleti díjának módosítáa.

242/2011. (X. 14.) Kth. sz. határozat - Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete a tulajdonában levő mezőgazdasági hasznosítási földterületek használata utáni bérleti díj megállapítása.

243/2011. (X. 14.) Kth. sz. határozat - A Sárhatvanért Egyesülettel kötött közművelődési megállapodás felmondása, a Sárhatvani Klub további működtetése tárgyában döntés.

244/2011. (X. 14.) Kth. sz. határozat - a 2012. évi ellenőrzési ütemterv elfogadása.

245/2011. (X. 14.) Kth. sz. határozat - Tájékoztató a Sárbogárdi Többcélú Kistérségi Társulás 2011. I. félévi munkájáról.

246/2011. (X. 14.) Kth. sz. határozat - Pályázat benyújtása "Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek rekonstrukciója." 

247/2011. (X. 14.) Kth. sz. határozat - Pályázat benyújtása az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2011-től nyújtandó támgoatások részletes feltételeiről szóló 76/2011. (VII. 29.) VM rendelet alapján kihirdetett támogatásokra.
Fejlesztés megnevezése: Helyi szabadidős infrastruktúra fejlesztése

248/2011. (X. 14.) Kth. sz. határozat - Pályázat benyújtása az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2011-től nyújtandó támgoatások részletes feltételeiről szóló 76/2011. (VII. 29.) VM rendelet alapján kihirdetett támogatásokra.
Fejlesztés megnevezése: A XXI. Sárbogárdi napok rendezvényei 

249/2011. (X. 14.) Kth. sz. határozat A Sárbogárdi Kulturális Egyesülettel együttműködési megállapodás kötése az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi szabadidős infratruktúra fejlesztése pályázathoz.

250/2011. (X. 14.) Kth. sz. határozat - A 207/2010. (IX. 24.) Kth. sz. határozat módosítása.

251/2011. (X. 14.) Kth. sz. határozat - Pályázat kiírása a II. és V. számú Védőnői körzetek védőnői munkakörére.

252/2011. (X. 14.) Kth. sz. határozat - Tájékoztató az előirányzatok felhasználásáról és a tartalék alakulásáról.

 
 
Koronavírus tájékoztató

EU-s pályázatok

Köszöntő


Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése telepü-lésünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem, tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen, akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási ered-mény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehet-ségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester


BURSA HUNGARICA

Tájékoztató - Fejérvíz

MÁK

Fejér FMRF hírlevél

Tesco pályázat (10.15.)
„Ön választ,
mi segítünk” pályázat

KSH

OMSZ

EU-s pályázatok

Pályázat KDOP 4.1.1

 TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról

Pályázat KDOP 3.1.1

Tájékoztató  

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról Tájékoztató>

  L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 
7. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet


Újratervezés

TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
 TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON" című projekt

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon" című projekt

Csillagkapu

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében
Felhívás   -   Felkészítő


Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése

Tájékoztató (kézilabda)
VAX KÉZILABDA EGYESÜLET SÁRBOGÁRD

Tájékoztató (kosárlabda)
 SÁRBOGÁRDI KOSÁRLABDA CLUB

Tájékoztató (Sárbogárd SE)

Kémény Zrt.

Meghívó (10.30.)

Egyenlő Bánásmód Hatóság

MONTÁZS projekt

Felnőttek Iskolája

Bogozd ki magad a világhálóból!

Esély a fiataloknak Sárbogárdon

Gyepmester
Sárközi Károly
(06) 30 342-1493


Katasztrófavédelem