Hirdetmények
.
Eü. tájékoztatók
Óvoda hirdetmények
Bölcsőde hirdetmények
Térítési díj (étkezés) tájékoztató és időpont
Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:

TÉRÍTÉSI DÍJAK >>¶

A térítési díjakat az 1. és 2. sz. mellékletek tartalmazzák.
 
MÁV
Esélyegyenlőségi program
Sárbogárd_video
  
 

 

 

 

 

2011. október 14.
224/2011. (X. 14.) Kth. sz. határozat - napirend kiegészítése, napirendről levétel.

225/2011. (X. 14.) Kth. sz. határozat - Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.

226/2011. (X. 14.) Kth. sz. határozat - Beszámoló a közművelődési, kulturális intézményekben végzett tevékenységről. 

227/2011. (X. 14.) Kth. sz. határozat - Civil szervezetek tájékoztatója működésükről.

228/2011. (X. 14.) Kth. sz. határozat - Döntés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2012. évi részvételéről.

229/2011. (X. 14.) Kth. sz. határozat - A 145/2011. (VI. 17.) Kth. sz. határozat módosítása.

230/2011. (X. 14.) Kth. sz. határozat - a Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményi Minőségirányítási Program megvalósítás értékelésének, intézkedési tervének jóváhagyása.  

231/2011. (X. 14.) Kth. sz. határozat - a Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása.

232/2011. (X. 14.) Kth. sz. határozat - A Polgármesteri Hivatal SzMSz-ének módosítása.

233/2011. (X. 14.) Kth. sz. határozat - A Városi Bölcsöde SzMSz-ének módosítása.

234/2011. (X. 14.) Kth. sz. határozat - A Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítása.

235/2011. (X. 14.) Kth. sz. határozat - a Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat alapító okiratának módosítása.

236/2011. (X. 14.) Kth. sz. határozat - Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás Társulási megállapodásának módosítása.

237/2011. (X. 14.) Kth. sz. határozat - Sárbogárd-Hantos-Nagylók Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás Társulási megállapodásának módosítása.

238/2011. (X. 14.) Kth. sz. határozat - Települési Esélyegyenlőségi Programban foglaltak elfogadása.

239/2011. (X. 14.) Kth. sz. határozat - A Szolgáltatás - tervezési Koncepció felülvizsgálata időpontjának meghatározása.

240/2011. (X. 14.) Kth. sz. határozat - A Fogyatékosügyi  tervezési Koncepció felülvizsgálata időpontjának meghatározása.

241/2011. (X. 14.) Kth. sz. határozat - Nem lakáscélú helyiségek bérleti díjának módosítáa.

242/2011. (X. 14.) Kth. sz. határozat - Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete a tulajdonában levő mezőgazdasági hasznosítási földterületek használata utáni bérleti díj megállapítása.

243/2011. (X. 14.) Kth. sz. határozat - A Sárhatvanért Egyesülettel kötött közművelődési megállapodás felmondása, a Sárhatvani Klub további működtetése tárgyában döntés.

244/2011. (X. 14.) Kth. sz. határozat - a 2012. évi ellenőrzési ütemterv elfogadása.

245/2011. (X. 14.) Kth. sz. határozat - Tájékoztató a Sárbogárdi Többcélú Kistérségi Társulás 2011. I. félévi munkájáról.

246/2011. (X. 14.) Kth. sz. határozat - Pályázat benyújtása "Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek rekonstrukciója." 

247/2011. (X. 14.) Kth. sz. határozat - Pályázat benyújtása az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2011-től nyújtandó támgoatások részletes feltételeiről szóló 76/2011. (VII. 29.) VM rendelet alapján kihirdetett támogatásokra.
Fejlesztés megnevezése: Helyi szabadidős infrastruktúra fejlesztése

248/2011. (X. 14.) Kth. sz. határozat - Pályázat benyújtása az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2011-től nyújtandó támgoatások részletes feltételeiről szóló 76/2011. (VII. 29.) VM rendelet alapján kihirdetett támogatásokra.
Fejlesztés megnevezése: A XXI. Sárbogárdi napok rendezvényei 

249/2011. (X. 14.) Kth. sz. határozat A Sárbogárdi Kulturális Egyesülettel együttműködési megállapodás kötése az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi szabadidős infratruktúra fejlesztése pályázathoz.

250/2011. (X. 14.) Kth. sz. határozat - A 207/2010. (IX. 24.) Kth. sz. határozat módosítása.

251/2011. (X. 14.) Kth. sz. határozat - Pályázat kiírása a II. és V. számú Védőnői körzetek védőnői munkakörére.

252/2011. (X. 14.) Kth. sz. határozat - Tájékoztató az előirányzatok felhasználásáról és a tartalék alakulásáról.

 
 
Széchenyi Terv Plusz Pályázatok

EU-s pályázatok
 

Ivóvízminőség javítás

Köszöntő

Dr. Sükösd Tamás

Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése telepü-lésünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem, tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen, akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási ered-mény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehet-ségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester


Tájékoztató

M6 autópálya

KSH

Könyvtár
Madarász József Városi Könyvtár
2024. július 22.- augusztus 20. között ZÁRVA
Első kölcsönzési nap:
augusztus 21.

Nyári kölcsönzési idő:
kedd-péntek 9.00-17.30.

Fejér FMRF hírlevél


CIVIL ESEMÉNYNAPTÁR

Ifjúsági garancia program
Ifjúsági Garancia Program logó
SÁRBOGÁRD

A Megerősített Ifjúsági Garancia Programba való belépési pont:
Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályán
Bányász Krisztina Anikó
e-mail: banyasz.krisztina.aniko@fejer.gov.hu
tel.sz.:30/950-8089

Programok

Gyepmester
Sárközi Károly
gyepmester
(06) 30 342-1493


Katasztrófavédelem
HŐSÉGRIASZTÁS
2024. július 7-én (vasárnap) 00 órától 2024. július 18-án (csütörtök) 24 óráig.

Hőségriasztás esetén Sárbogárdon lévő nyilvános klimatizált helyiségek listája:
- Penny Market
Sárbogárd Ady Endre u. 184.
- LIDL Áruház
Sárbogárd Ady Endre u. 232-236.
- TESCO
Sárbogárd Ady Endre út 19.

 

 

EU-s pályázatok

Pályázat KDOP 4.1.1

 TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról

Pályázat KDOP 3.1.1

Tájékoztató  

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról Tájékoztató>

  L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 
7. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet


Újratervezés

TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
 TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON" című projekt

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon" című projekt

Csillagkapu

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében
Felhívás   -   Felkészítő


Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése

Tájékoztató (sport egyesületek)