.


 

 

https://www.sarbogard.hu/_user/browser/Image/vakbarat_ikon.jpg
Orvosi ügyelet
Térítési díj (étkezés) tájékoztató és időpont
Tűzgyújtás
TÁJÉKOZTATÓ adóbefizetésről
Áramszünet tájékoztató

2021. január 13-án

várhatóan 8.00-16.00 óráig  áramszünet lesz.
Érintett utcák, szakaszok:

Sárhatvan - József A. utca, Arany J. utca, Külső-Hatvan puszta Halastó Légió

Esélyegyenlőségi program
Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:

A térítési díjakat az
1. és 2. sz. mellékletek
tartalmazzák

 

 

 

 

2011. február 11.

31/2011. (II. 11.) Kth. sz. határozat - Jegyző jogviszonyának megszüntetése

32/2011. (II. 11.) Kth. sz. határozat - Jegyzői munkakörre pályázat kiírása

33/2011. (II. 11.) Kth. sz. határozat - Sporegyesületek beszámolója 

34/2011. (II. 11.) Kth. sz. határozat - Sportlétesítmények használatáról, fenntartási költségeiről -  tájékoztató elfogadása

35/2011. (II. 11.) Kth. sz. határozat - Döntés a távhőszolgáltatással kapcsolatos 2011. évi bérleti díj felhasználásáról

36/2011. (II. 11.) Kth. sz. határozat - Döntés a 2011. évi vizi-közmű bérleti díj terhére megvalósuló felújításokról

37/2011. (II. 11.) Kth. sz. határozat - Döntés a víz és csatorna közműhálózat használatáért fizetendő bérleti díj emeléséről

38/2011. (II. 11.) Kth. sz. határozat - Városüzemeltetésre kötött szerződés módosítása

39/2011. (II. 11.) Kth. sz. határozat - Sárbogárd Város 2011-2014. évre szóló gazdasági programjának elfogadása.

40/2011. (II. 11.) Kth. sz. határozat - Nevelési-oktatási intézmények 2011/2012-es nevelési-oktatási év beiratkozási időszakának meghatározása 

41/2011. (II. 11.) Kth. sz. határozat -Közművelődési Megállapodás megkötése feladat átadására

42/2011. (II. 11.) Kth. sz. határozat - Sárbogárd, József A. u. 15. sz. alatti fűtőműnél lévő olajtartályok más célú hasznosításáról döntés.

43/2011. (II. 11.) Kth. sz. határozat - Útfelújítási és útkarbantartási munkák ütemterve

44/2011. (II. 11.) Kth. sz. határozat - Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Társulás társulási megállapodás módosításának véleményezése

45/2011. (II. 11.) Kth. sz. határozat - Önkormányzati intézmények hőellátásának fejlesztéséről döntés.

46/2011. (II. 11.) Kth. sz. határozat - Az ÁMK Sárszentmiklós igazgatói állására pályázat kiírása.

47/2011. (II. 11.) Kth. sz. határozat - Tájékoztató elfogadása a Sárbogárdi Többcélú Kistérségi Társulás 2010. II. félévi munkájáról.

48/2011. (II. 11.) Kth. sz. határozat - Polgármester - kérésére, érintettsége miatt - szavazásból kizárása.

49/2011. (II. 11.) Kth. sz. határozat - Polgármester részére szabadság engedélyezése

50/2011. (II. 11.) Kth. sz. határozat - Közbeszerzési szabályzat módosítása

51/2011. (II. 11.) Kth. sz. határozat - Tájékoztató elfogadása az előirányzatok felhasználásáról és a tartalék alakulásáról


53/2011. (II. 11.) Kth. sz. határozat - A 299/2010. (XII. 10.) Kth. sz. határozat módosítása

54/2011. (II. 11.) Kth. sz. határozat - 2011. márciusi ülés napirendjei közé felvétel
Koronavírus tájékoztató

EU-s pályázatok

Köszöntő


Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése telepü-lésünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem, tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen, akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási ered-mény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehet-ségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester


BURSA HUNGARICA

Tájékoztató - Fejérvíz

Fejér FMRF hírlevél

OMSZ

EU-s pályázatok

Pályázat KDOP 4.1.1

 TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról

Pályázat KDOP 3.1.1

Tájékoztató  

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról Tájékoztató>

  L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 
7. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet


Újratervezés

TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
 TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON" című projekt

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon" című projekt

Csillagkapu

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében
Felhívás   -   Felkészítő


Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése

MH

Tájékoztató (kézilabda)
VAX KÉZILABDA EGYESÜLET SÁRBOGÁRD

Tájékoztató (kosárlabda)
 SÁRBOGÁRDI KOSÁRLABDA CLUB

Tájékoztató (Sárbogárd SE)

Kémény Zrt.

Meghívó (01.21.)

Egyenlő Bánásmód Hatóság

Gyepmester
Sárközi Károly
(06) 30 342-1493


Katasztrófavédelem