Hirdetmények

.
Orvosi ügyelet
 
 
 
Tájékoztató videó:  
Óvoda hirdetmények
Bölcsőde hirdetmények
Térítési díj (étkezés) tájékoztató és időpont
Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:

TÉRÍTÉSI DÍJAK >>¶

A térítési díjakat az 1. és 2. sz. mellékletek tartalmazzák.
 
Áramszünet tájékoztató
 

2024. április 29-én
8.30-15.30 óráig
áramszünet lesz.
 Érintett utcák, szakaszok:
Abai út pincék
 
MÁV
Esélyegyenlőségi program
Sárbogárd_video
  
 

 

 

 

 

2011. február 11.

31/2011. (II. 11.) Kth. sz. határozat - Jegyző jogviszonyának megszüntetése

32/2011. (II. 11.) Kth. sz. határozat - Jegyzői munkakörre pályázat kiírása

33/2011. (II. 11.) Kth. sz. határozat - Sporegyesületek beszámolója 

34/2011. (II. 11.) Kth. sz. határozat - Sportlétesítmények használatáról, fenntartási költségeiről -  tájékoztató elfogadása

35/2011. (II. 11.) Kth. sz. határozat - Döntés a távhőszolgáltatással kapcsolatos 2011. évi bérleti díj felhasználásáról

36/2011. (II. 11.) Kth. sz. határozat - Döntés a 2011. évi vizi-közmű bérleti díj terhére megvalósuló felújításokról

37/2011. (II. 11.) Kth. sz. határozat - Döntés a víz és csatorna közműhálózat használatáért fizetendő bérleti díj emeléséről

38/2011. (II. 11.) Kth. sz. határozat - Városüzemeltetésre kötött szerződés módosítása

39/2011. (II. 11.) Kth. sz. határozat - Sárbogárd Város 2011-2014. évre szóló gazdasági programjának elfogadása.

40/2011. (II. 11.) Kth. sz. határozat - Nevelési-oktatási intézmények 2011/2012-es nevelési-oktatási év beiratkozási időszakának meghatározása 

41/2011. (II. 11.) Kth. sz. határozat -Közművelődési Megállapodás megkötése feladat átadására

42/2011. (II. 11.) Kth. sz. határozat - Sárbogárd, József A. u. 15. sz. alatti fűtőműnél lévő olajtartályok más célú hasznosításáról döntés.

43/2011. (II. 11.) Kth. sz. határozat - Útfelújítási és útkarbantartási munkák ütemterve

44/2011. (II. 11.) Kth. sz. határozat - Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Társulás társulási megállapodás módosításának véleményezése

45/2011. (II. 11.) Kth. sz. határozat - Önkormányzati intézmények hőellátásának fejlesztéséről döntés.

46/2011. (II. 11.) Kth. sz. határozat - Az ÁMK Sárszentmiklós igazgatói állására pályázat kiírása.

47/2011. (II. 11.) Kth. sz. határozat - Tájékoztató elfogadása a Sárbogárdi Többcélú Kistérségi Társulás 2010. II. félévi munkájáról.

48/2011. (II. 11.) Kth. sz. határozat - Polgármester - kérésére, érintettsége miatt - szavazásból kizárása.

49/2011. (II. 11.) Kth. sz. határozat - Polgármester részére szabadság engedélyezése

50/2011. (II. 11.) Kth. sz. határozat - Közbeszerzési szabályzat módosítása

51/2011. (II. 11.) Kth. sz. határozat - Tájékoztató elfogadása az előirányzatok felhasználásáról és a tartalék alakulásáról


53/2011. (II. 11.) Kth. sz. határozat - A 299/2010. (XII. 10.) Kth. sz. határozat módosítása

54/2011. (II. 11.) Kth. sz. határozat - 2011. márciusi ülés napirendjei közé felvétel
Széchenyi Terv Plusz Pályázatok

EU-s pályázatok
 

Ivóvízminőség javítás

Köszöntő


Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése telepü-lésünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem, tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen, akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási ered-mény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehet-ségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester


Polgármesteri Fórum - Facebook


Tájékoztató

FŐZŐVERSENY 2024

KSH

Fejér FMRF hírlevél

Tájékoztatók az online tér pénzügyi biztonságot veszélyeztető kockázatairól

CIVIL ESEMÉNYNAPTÁR

Programok

Állatvédelem

Gyepmester
Sárközi Károly
(06) 30 342-1493


Katasztrófavédelem

EU-s pályázatok

Pályázat KDOP 4.1.1

 TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról

Pályázat KDOP 3.1.1

Tájékoztató  

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról Tájékoztató>

  L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 
7. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet


Újratervezés

TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
 TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON" című projekt

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon" című projekt

Csillagkapu

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében
Felhívás   -   Felkészítő


Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése

Tájékoztató (sport egyesületek)