.


 

 

https://www.sarbogard.hu/_user/browser/Image/vakbarat_ikon.jpg
Orvosi ügyelet
Térítési díj (étkezés) tájékoztató és időpont
Tűzgyújtás
TÁJÉKOZTATÓ adóbefizetésről
Áramszünet tájékoztató

2021. január 13-án

várhatóan 8.00-16.00 óráig  áramszünet lesz.
Érintett utcák, szakaszok:

Sárhatvan - József A. utca, Arany J. utca, Külső-Hatvan puszta Halastó Légió

Esélyegyenlőségi program
Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:

A térítési díjakat az
1. és 2. sz. mellékletek
tartalmazzák

 

 

 

 

2019. szeptember 20.
 
146/2019. (IX.20.) sz. határozat -   Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
147/2019. (IX.20.) sz. határozat - A Sárbogárdi Zengő Óvoda beszámolója tevékenységéről, a személyi, tárgyi feltételekről, a következő nevelési évre való felkészülés teendőiről.
148/2019. (IX.20.) sz. határozat -    Sárbogárdi Zengő Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
149/2019. (IX.20.) sz. határozat - A Sárbogárdi Zengő Óvoda 2019/2020-as nevelési évre szóló munkatervének véleményezése
150/2019. (IX.20.) sz. határozat - A képviselő-testület bizottságainak beszámolója az éves munkáról
151/2019. (IX.20.) sz. határozat - Beszámoló az önkormányzati képviselők tevékenységéről
152/2019. (IX.20.) sz. határozat - Munkamegosztási megállapodás gazdálkodási feladatok ellátására - Sárbogárdi Zengő Óvoda
153/2019. (IX.20.) sz. határozat - Munkamegosztási megállapodás gazdálkodási feladatok ellátására - Madarász József Városi Könyvtár
154/2019. (IX.20.) sz. határozat - Munkamegosztási megállapodás gazdálkodási feladatok ellátására - Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézméy
155/2019. (IX.20.) sz. határozat - Munkamegosztási megállapodás gazdálkodási feladatok ellátására - Sárbogárdi Hársfavirág Bölcsőde
156/2019. (IX.20.) sz. határozat - Sárbogárd Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának felülvizsgálata
157/2019. (IX.20.) sz. határozat - Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2020. évre
158/2019. (IX.20.) sz. határozat - Sárbogárd város közigazgatási területén bérüzemeltetett, önkormányzati tulajdonban lévő ivóvíz, szennyvízelvezető – és szennyvíztisztító vízi-közmű rendszerek  2020 – 2034. évi Gördülő Fejlesztési Terve
159/2019. (IX.20.) sz. határozat - Iskolai körzethatárok véleményezése
160/2019. (IX.20.) sz. határozat - Döntés a Sárbogárd belterületi 741/2/A/1 hrsz. alatti ingatlanról
161/2019. (IX.20.) sz. határozat - Döntés a Sárbogárd - Kislók, külterületi 0454/7 hrsz alatti ingatlanról
162/2019. (IX.20.) sz. határozat - Önkormányzati lakások bérleti díjának megállapítása
163/2019. (IX.20.) sz. határozat - Döntés Polgármester érintettség miatti szavazásból történő kizárásáról
164/2019. (IX.20.) sz. határozat - A polgármester szabadságának utólagos engedélyezése
165/2019. (IX.20.) sz. határozat - Közbeszerzési eljárás kiírása a TOP-4.3.1-15-FE1-2016-00002 "Sárbogárd, Pusztaegres szociális városrehabilitáció a társadalmi integráció érdekében" c. pályázathoz kapcsolódó építési beruházás kivitelezőjének kiválasztása
Koronavírus tájékoztató

EU-s pályázatok

Köszöntő


Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése telepü-lésünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem, tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen, akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási ered-mény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehet-ségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester


BURSA HUNGARICA

Tájékoztató - Fejérvíz

Fejér FMRF hírlevél

OMSZ

EU-s pályázatok

Pályázat KDOP 4.1.1

 TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról

Pályázat KDOP 3.1.1

Tájékoztató  

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról Tájékoztató>

  L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 
7. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet


Újratervezés

TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
 TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON" című projekt

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon" című projekt

Csillagkapu

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében
Felhívás   -   Felkészítő


Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése

MH

Tájékoztató (kézilabda)
VAX KÉZILABDA EGYESÜLET SÁRBOGÁRD

Tájékoztató (kosárlabda)
 SÁRBOGÁRDI KOSÁRLABDA CLUB

Tájékoztató (Sárbogárd SE)

Kémény Zrt.

Meghívó (01.21.)

Egyenlő Bánásmód Hatóság

Gyepmester
Sárközi Károly
(06) 30 342-1493


Katasztrófavédelem