.


 

 

https://www.sarbogard.hu/_user/browser/Image/vakbarat_ikon.jpg
Orvosi ügyelet
Térítési díj (étkezés) tájékoztató és időpont
Tűzgyújtás
TÁJÉKOZTATÓ adóbefizetésről
Áramszünet tájékoztató

2021. január 13-án

várhatóan 8.00-16.00 óráig  áramszünet lesz.
Érintett utcák, szakaszok:

Sárhatvan - József A. utca, Arany J. utca, Külső-Hatvan puszta Halastó Légió

Esélyegyenlőségi program
Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:

A térítési díjakat az
1. és 2. sz. mellékletek
tartalmazzák

 

 

 

 

január 19-i nyílt ülés

1/2007. (I. 19.) Kth. sz. határozat napirendi pont levételéről

2/2007. (I. 19.) Kth. sz. határozat napirendi pont felvételéről

3/2007. (I. 19.) Kth. sz. határozat a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat működéséről, személyi és tárgyi feltételekről szóló beszámoló elfogadásáról

4/2007. (I. 19.) Kth. sz. határozat a vízi-közművek üzemeltetéséért fizetett 2006. II. félév bérleti díj felhasználásáról

5/2007. (I. 19.) Kth. sz. határozat a Sárszentmiklósi Általános Iskolában egész napos iskolaotthonos osztályok megszervezéséről

6/2007. (I. 19.) Kth. sz. határozat a Pusztaegresi Általános Iskola és a Sárhatvani Óvoda átszervezési lehetőségeinek vagy megszűntetésének vizsgálatáról

7/2007. (I. 19.) Kth. sz. határozat az általános iskolai oktatási feladatok ellátására Nagylók és Hantos települések önkormányzataival intézményfenntartó társulási megállapodás kötéséről

8/2007. (I. 19.) Kth. sz. határozat az ÁMK Sárszentmiklósi Általános Iskola közművelődési feladatának kiszervezéséről

9/2007. (I. 19.) Kth. sz. határozat a Mészöly Géza Általános Iskola, a Szent István Általános Iskola és a Zengő Óvoda összevonásának vizsgálatáról

10/2007. (I. 19.) Kth. sz. határozat vizsgálat az ÁMK Szent István Általános Iskola közművelődési feladatának kiszervezéséről

11/2007. (I. 19.) Kth. sz. határozat megtakarítási lehetőségek vizsgálatáról a kihasználtság javításával

12/2007. (I. 19.) Kth. sz. határozat megtakarítási lehetőségek vizsgálatáról a technikai és egyéb álláshelyek megszűntetésével

13/2007. (I. 19.) Kth. sz. határozat a 2007. évi költségvetési hiány csökkentése érdekében a Polgármesteri Hivatal létszámának csökkentéséről, annak költségvetési hatásáról

14/2007. (I. 19.) Kth. sz. határozat az értékesíthető vagyontárgyak felméréséről

15/2007. (I. 19.) Kth. sz. határozat a Sárbogárd 5475 hrsz-ú és az 5361/2 hrsz-ú ingatlan rendbetételéről, illetve hasznosításáról

16/2007. (I. 19.) Kth. sz. határozat a 2006-2007. évi közhasznú munkáról szóló tájékoztatóról

17/2007. (I. 19.) Kth. sz. határozat a városi önkormányzat 2007. évi költségvetésének tárgyalása (I. forduló)

18/2007. (I. 19.) Kth. sz. határozat a Pusztaegresért Egyesület beszámolójáról

19/2007. (I. 19.) Kth. sz. határozat a 2007. évi városi ünnepek és rendezvények időpontjainak és szervezőinek meghatározásáról

20/2007. (I. 19.) Kth. sz. határozat a Helyi Hulladékgazdálkodási Terv időarányos végrehajtásáról

21/2007. (I. 19.) Kth. sz. határozat a környezetvédelmi helyzetről

22/2007. (I. 19.) Kth. sz. határozat a Szent István Általános Iskola módosított Szervezeti és működési szabályzatainak jóváhagyásáról

23/2007. (I. 19.) Kth. sz. határozat vételi szándék a sárbogárdi 2354/5 hrsz-ú ingatlan egészére, vagy megosztás után megmaradó részére

24/2007. (I. 19.) Kth. sz. határozat a lóversenyfogadás és bukmékeri rendszerű fogadás szervezésére pénzügyminiszteri pályázat kiírásáról

25/2007. (I. 19.) Kth. sz. határozat a József Attila Művelődési Központ színházterem álmennyezetének helyreállítási munkálatairól
 
26/2007. (I.19.) sz. Kth. határozat a közhasznú munkáról szóló tájékoztatóról

27/2007. (I. 19.) Kth. sz. határozat lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentések elfogadásáról

28/2007. (I. 19.) Kth. sz. határozat a 230/2006. (VIII. 11.) Kth. sz. határozat módosításáról 
 
Koronavírus tájékoztató

EU-s pályázatok

Köszöntő


Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése telepü-lésünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem, tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen, akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási ered-mény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehet-ségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester


BURSA HUNGARICA

Tájékoztató - Fejérvíz

Fejér FMRF hírlevél

OMSZ

EU-s pályázatok

Pályázat KDOP 4.1.1

 TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról

Pályázat KDOP 3.1.1

Tájékoztató  

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról Tájékoztató>

  L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 
7. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet


Újratervezés

TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
 TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON" című projekt

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon" című projekt

Csillagkapu

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében
Felhívás   -   Felkészítő


Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése

MH

Tájékoztató (kézilabda)
VAX KÉZILABDA EGYESÜLET SÁRBOGÁRD

Tájékoztató (kosárlabda)
 SÁRBOGÁRDI KOSÁRLABDA CLUB

Tájékoztató (Sárbogárd SE)

Kémény Zrt.

Egyenlő Bánásmód Hatóság

Gyepmester
Sárközi Károly
(06) 30 342-1493


Katasztrófavédelem