Hirdetmények
.
Eü. tájékoztatók
Óvoda hirdetmények
Bölcsőde hirdetmények
Térítési díj (étkezés) tájékoztató és időpont
Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:

TÉRÍTÉSI DÍJAK >>¶

A térítési díjakat az 1. és 2. sz. mellékletek tartalmazzák.
 
Áramszünet tájékoztató
 

2024. június 25-én
8.00-14.00 óráig
áramszünet lesz.
 Érintett utcák, szakaszok:

Külterület Sallai major

Videoton teljes területe

2024. június 27-én
8.30-15.30 óráig
áramszünet lesz.
 Érintett utcák, szakaszok:
Sárbogárd külterülti pincék
Abai úti pincék
 
 
MÁV
Esélyegyenlőségi program
Sárbogárd_video
  
 

 

 

 

 

január 19-i nyílt ülés

1/2007. (I. 19.) Kth. sz. határozat napirendi pont levételéről

2/2007. (I. 19.) Kth. sz. határozat napirendi pont felvételéről

3/2007. (I. 19.) Kth. sz. határozat a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat működéséről, személyi és tárgyi feltételekről szóló beszámoló elfogadásáról

4/2007. (I. 19.) Kth. sz. határozat a vízi-közművek üzemeltetéséért fizetett 2006. II. félév bérleti díj felhasználásáról

5/2007. (I. 19.) Kth. sz. határozat a Sárszentmiklósi Általános Iskolában egész napos iskolaotthonos osztályok megszervezéséről

6/2007. (I. 19.) Kth. sz. határozat a Pusztaegresi Általános Iskola és a Sárhatvani Óvoda átszervezési lehetőségeinek vagy megszűntetésének vizsgálatáról

7/2007. (I. 19.) Kth. sz. határozat az általános iskolai oktatási feladatok ellátására Nagylók és Hantos települések önkormányzataival intézményfenntartó társulási megállapodás kötéséről

8/2007. (I. 19.) Kth. sz. határozat az ÁMK Sárszentmiklósi Általános Iskola közművelődési feladatának kiszervezéséről

9/2007. (I. 19.) Kth. sz. határozat a Mészöly Géza Általános Iskola, a Szent István Általános Iskola és a Zengő Óvoda összevonásának vizsgálatáról

10/2007. (I. 19.) Kth. sz. határozat vizsgálat az ÁMK Szent István Általános Iskola közművelődési feladatának kiszervezéséről

11/2007. (I. 19.) Kth. sz. határozat megtakarítási lehetőségek vizsgálatáról a kihasználtság javításával

12/2007. (I. 19.) Kth. sz. határozat megtakarítási lehetőségek vizsgálatáról a technikai és egyéb álláshelyek megszűntetésével

13/2007. (I. 19.) Kth. sz. határozat a 2007. évi költségvetési hiány csökkentése érdekében a Polgármesteri Hivatal létszámának csökkentéséről, annak költségvetési hatásáról

14/2007. (I. 19.) Kth. sz. határozat az értékesíthető vagyontárgyak felméréséről

15/2007. (I. 19.) Kth. sz. határozat a Sárbogárd 5475 hrsz-ú és az 5361/2 hrsz-ú ingatlan rendbetételéről, illetve hasznosításáról

16/2007. (I. 19.) Kth. sz. határozat a 2006-2007. évi közhasznú munkáról szóló tájékoztatóról

17/2007. (I. 19.) Kth. sz. határozat a városi önkormányzat 2007. évi költségvetésének tárgyalása (I. forduló)

18/2007. (I. 19.) Kth. sz. határozat a Pusztaegresért Egyesület beszámolójáról

19/2007. (I. 19.) Kth. sz. határozat a 2007. évi városi ünnepek és rendezvények időpontjainak és szervezőinek meghatározásáról

20/2007. (I. 19.) Kth. sz. határozat a Helyi Hulladékgazdálkodási Terv időarányos végrehajtásáról

21/2007. (I. 19.) Kth. sz. határozat a környezetvédelmi helyzetről

22/2007. (I. 19.) Kth. sz. határozat a Szent István Általános Iskola módosított Szervezeti és működési szabályzatainak jóváhagyásáról

23/2007. (I. 19.) Kth. sz. határozat vételi szándék a sárbogárdi 2354/5 hrsz-ú ingatlan egészére, vagy megosztás után megmaradó részére

24/2007. (I. 19.) Kth. sz. határozat a lóversenyfogadás és bukmékeri rendszerű fogadás szervezésére pénzügyminiszteri pályázat kiírásáról

25/2007. (I. 19.) Kth. sz. határozat a József Attila Művelődési Központ színházterem álmennyezetének helyreállítási munkálatairól
 
26/2007. (I.19.) sz. Kth. határozat a közhasznú munkáról szóló tájékoztatóról

27/2007. (I. 19.) Kth. sz. határozat lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentések elfogadásáról

28/2007. (I. 19.) Kth. sz. határozat a 230/2006. (VIII. 11.) Kth. sz. határozat módosításáról 
 
Széchenyi Terv Plusz Pályázatok

EU-s pályázatok
 

Ivóvízminőség javítás

Köszöntő

Dr. Sükösd Tamás

Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése telepü-lésünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem, tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen, akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási ered-mény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehet-ségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester


Tájékoztató

KSH

Könyvtár
Madarász József Városi Könyvtár
2024. július 22.- augusztus 20. között ZÁRVA
Első kölcsönzési nap:
augusztus 21.

Nyári kölcsönzési idő:
kedd-péntek 9.00-17.30.

Fejér FMRF hírlevél


CIVIL ESEMÉNYNAPTÁR

Ifjúsági garancia program
Ifjúsági Garancia Program logó
SÁRBOGÁRD

A Megerősített Ifjúsági Garancia Programba való belépési pont:
Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályán
Bányász Krisztina Anikó
e-mail: banyasz.krisztina.aniko@fejer.gov.hu
tel.sz.:30/950-8089

Programok

Gyepmester
Sárközi Károly
gyepmester
(06) 30 342-1493


Katasztrófavédelem
Harmadfokú Hőségriasztás 2024.06.18-22. éjfélig
Hőségriasztás esetén Sárbogárdon lévő nyilvános klimatizált helyiségek listája:
- Penny Market
Sárbogárd Ady Endre u. 184.
- LIDL Áruház
Sárbogárd Ady Endre u. 232-236.
- TESCO
Sárbogárd Ady Endre út 19.

 

EU-s pályázatok

Pályázat KDOP 4.1.1

 TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról

Pályázat KDOP 3.1.1

Tájékoztató  

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról Tájékoztató>

  L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 
7. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet


Újratervezés

TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
 TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON" című projekt

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon" című projekt

Csillagkapu

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében
Felhívás   -   Felkészítő


Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése

Tájékoztató (sport egyesületek)