Térítési díj befizetési időpont
TÉRÍTÉSI DÍJ BEFIZETÉS
Orvosi ügyelet
Tűzgyújtás

Tájékoztató

TŰZGYÚJTÁSRÓL
A kerti hulladék nyílttéri égetése

csak szeptember 15. és május 15. között naponta 8.00 óra és 19.00 óra között lehetséges, ha a hatáskörrel rendelkező szerv ez időszakra országos tűzgyújtási tilalmat nem rendel el.Erről információ:ITT

Dr. Venicz Anita
   jegyző   
Esélyegyenlőségi program
Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:

A térítési díjakat az
1. és 2. sz. mellékletek
tartalmazzák

 

 

 

 

január 19-i nyílt ülés

1/2007. (I. 19.) Kth. sz. határozat napirendi pont levételéről

2/2007. (I. 19.) Kth. sz. határozat napirendi pont felvételéről

3/2007. (I. 19.) Kth. sz. határozat a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat működéséről, személyi és tárgyi feltételekről szóló beszámoló elfogadásáról

4/2007. (I. 19.) Kth. sz. határozat a vízi-közművek üzemeltetéséért fizetett 2006. II. félév bérleti díj felhasználásáról

5/2007. (I. 19.) Kth. sz. határozat a Sárszentmiklósi Általános Iskolában egész napos iskolaotthonos osztályok megszervezéséről

6/2007. (I. 19.) Kth. sz. határozat a Pusztaegresi Általános Iskola és a Sárhatvani Óvoda átszervezési lehetőségeinek vagy megszűntetésének vizsgálatáról

7/2007. (I. 19.) Kth. sz. határozat az általános iskolai oktatási feladatok ellátására Nagylók és Hantos települések önkormányzataival intézményfenntartó társulási megállapodás kötéséről

8/2007. (I. 19.) Kth. sz. határozat az ÁMK Sárszentmiklósi Általános Iskola közművelődési feladatának kiszervezéséről

9/2007. (I. 19.) Kth. sz. határozat a Mészöly Géza Általános Iskola, a Szent István Általános Iskola és a Zengő Óvoda összevonásának vizsgálatáról

10/2007. (I. 19.) Kth. sz. határozat vizsgálat az ÁMK Szent István Általános Iskola közművelődési feladatának kiszervezéséről

11/2007. (I. 19.) Kth. sz. határozat megtakarítási lehetőségek vizsgálatáról a kihasználtság javításával

12/2007. (I. 19.) Kth. sz. határozat megtakarítási lehetőségek vizsgálatáról a technikai és egyéb álláshelyek megszűntetésével

13/2007. (I. 19.) Kth. sz. határozat a 2007. évi költségvetési hiány csökkentése érdekében a Polgármesteri Hivatal létszámának csökkentéséről, annak költségvetési hatásáról

14/2007. (I. 19.) Kth. sz. határozat az értékesíthető vagyontárgyak felméréséről

15/2007. (I. 19.) Kth. sz. határozat a Sárbogárd 5475 hrsz-ú és az 5361/2 hrsz-ú ingatlan rendbetételéről, illetve hasznosításáról

16/2007. (I. 19.) Kth. sz. határozat a 2006-2007. évi közhasznú munkáról szóló tájékoztatóról

17/2007. (I. 19.) Kth. sz. határozat a városi önkormányzat 2007. évi költségvetésének tárgyalása (I. forduló)

18/2007. (I. 19.) Kth. sz. határozat a Pusztaegresért Egyesület beszámolójáról

19/2007. (I. 19.) Kth. sz. határozat a 2007. évi városi ünnepek és rendezvények időpontjainak és szervezőinek meghatározásáról

20/2007. (I. 19.) Kth. sz. határozat a Helyi Hulladékgazdálkodási Terv időarányos végrehajtásáról

21/2007. (I. 19.) Kth. sz. határozat a környezetvédelmi helyzetről

22/2007. (I. 19.) Kth. sz. határozat a Szent István Általános Iskola módosított Szervezeti és működési szabályzatainak jóváhagyásáról

23/2007. (I. 19.) Kth. sz. határozat vételi szándék a sárbogárdi 2354/5 hrsz-ú ingatlan egészére, vagy megosztás után megmaradó részére

24/2007. (I. 19.) Kth. sz. határozat a lóversenyfogadás és bukmékeri rendszerű fogadás szervezésére pénzügyminiszteri pályázat kiírásáról

25/2007. (I. 19.) Kth. sz. határozat a József Attila Művelődési Központ színházterem álmennyezetének helyreállítási munkálatairól

27/2007. (I. 19.) Kth. sz. határozat lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentések elfogadásáról

28/2007. (I. 19.) Kth. sz. határozat a 230/2006. (VIII. 11.) Kth. sz. határozat módosításáról
Köszöntő


 

  Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése telepü-lésünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem, tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen, akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási ered-mény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehet-ségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester


Közadatkereső

Elektronikus ügyintézés

Vakok és gyengénlátók számára

NEA 2020

EU-s pályázatok

EU-s pályázatok

Pályázat KDOP 4.1.1

 TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról
Vállalkozási szerződés módosítás
Tájékoztató a szerződés teljesítéséről

Pályázat KDOP 3.1.1

Tájékoztató  

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról 

 

 L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 
7. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet


Újratervezés

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001 „Újratervezés” – Sárbogárd város központjának megújítása városrehabilitációs projekt keretében elkülönített Programalap felhasználásával megvalósuló mini-projektek

Közlemény

 Közlemény II.


1.) "A civilszervezetek együttműködésének erősítése"
2.) "A környezettudatos szemlélet elterjesztése, erősítése Sárbogárdon"
 
3. „A helyi identitástudat fejlesztése”

4. „A „könyvtár” múltja, jelene és jövője”
5. „Vállalkozói alapismeretek képzés és tanácsadás”

Pályázathoz kapcsolódó mellékletek:
Jelentkezési lap
Szerződéstervezet
Szakmai beszámoló
Értesítőlevél minta
Pályázat életút
Kommunikáció
Helyszíni szemle jegyzőkönyv
Számla és bérösszesítők


TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
 
 
TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON"
című projekt
Bemutatás   Megvalósítás  
Meghívó

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005

 
TÁMOP 3.4
.2/09/2-2010-0005
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon" című projekt
Bemutatás    Megvalósítás
Meghívó

Csillagkapu

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében  


Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése
 KEOP-5.7.0/15-2015-091  pályázat
 Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése  


Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése
 
KEOP-5.7.0/15-2015-0180
pályázat
Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése

Tájékoztató (kézilabda)
VAX KÉZILABDA EGYESÜLET SÁRBOGÁRD
2019
2018 
Határozat
Kérelem


Tájékoztató (kosárlabda)
 SÁRBOGÁRDI KOSÁRLABDA CLUB
 Határozat

Kérelem


Tájékoztató (Sárszm. SE)
 Sárszentmiklósi SE sportfejlesztési program
 Határozat (2016.11.18): 
Határozat (2017.03.09): 
Határozat (2017-18): 
Határozat (2018.10.29):
Határozat (2019.08.21):
Határozat (2019.09.09):
Határozat (2019.11.29):
 Sportfejlesztési program(2017)
Sportfejlesztési program: 
 Sportfejlesztési program(2018)
 Sportfejlesztési program(2019)

Kémény Zrt.

Egyenlő Bánásmód Hatóság

Egyenlő Bánásmód Hatóság
Egyenlő bánásmód
- mindenkit megillet!


Rendőrségi tájékoztató

Rendezvények - Székesfehérvár

Gyepmester
Sárközi Károly
(06) 30 342-1493


Katasztrófavédelem

Oklevél
A NEMZETI KÜLGAZDASÁGI
HIVATAL OKLEVELE SÁRBOGÁRD
részére