.

 

 
https://www.sarbogard.hu/_user/browser/Image/vakbarat_ikon.jpg
Orvosi ügyelet
Térítési díj (étkezés) tájékoztatóési időpont
TÁJÉKOZTATÓ adóbefizetésről
Áramszünet tájékoztató
2020. július 23-24.
várhatóan 8.30-16.30 óráig 
áramszünet lesz
Érintett utcák, szakaszok:
Vasút utca 7-17.,  14-18.,
4860/4 hrsz.

------------------
2020. augusztus 3-án
várhatóan 8.30-16.30 óráig  áramszünet lesz.
Érintett utcák, szakaszok:

Park utca 1-7., 2-8.,
Béke utca 1-9., 2-8.,
Gesztenye sor 2-3-4.,
Vörösmarty utca 12-36., 15-23., Arany J. utca 1-19., 2-40.,
Vasút utca 7-27., 14-24.,
Táncsics M. utca 1., 16.,
Nyárfa utca 8-14., 9-15., Szabadság utca
Tűzgyújtás

Tájékoztató

TŰZGYÚJTÁSRÓL
A kerti hulladék nyílttéri égetése

csak szeptember 15. és május 15. között naponta 8.00 óra és 19.00 óra között lehetséges, ha a hatáskörrel rendelkező szerv ez időszakra országos tűzgyújtási tilalmat nem rendel el.Erről információ:ITT

Dr. Venicz Anita
   jegyző   
Esélyegyenlőségi program
Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:

A térítési díjakat az
1. és 2. sz. mellékletek
tartalmazzák
MÁV Tájékoztató

 

 

 

 

április 11-i nyílt ülés

74/2008. (IV. 11.) Kth. sz. napirendi pont felvételéről

75/2008. (IV. 11.) Kth. sz. a Sárbogárd város közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről szóló beszámoló elfogadásáról

76/2008. (IV. 11.) Kth. sz. a 2007. évi belső ellenőrzésről szóló jelentésről

77/2008. (IV. 11.) Kth. sz. az ÖNHIKI hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatásának igényléséről

78/2008. (IV. 11.) Kth. sz. a 2008. évi útfelújításokról

79/2008. (IV. 11.) Kth. sz. a Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala alapító okiratának módosításáról

80/2008. (IV. 11.) Kth. sz. a Városi Bölcsőde alapító okiratának módosításáról

81/2008. (IV. 11.) Kth. sz. a Madarász József Városi Könyvtár alapító okiratának módosításáról

82/2008. (IV. 11.) Kth. sz. a Sárbogárdi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság alapító okiratának módosításáról

83/2008. (IV. 11.) Kth. sz. a Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat alapító okiratának módosításáról

84/2008. (IV. 11.) Kth. sz. az ÁMK Sárszentmiklós alapító okiratának módosításáról

85/2008. (IV. 11.) Kth. sz. az Egyesített Szociális Intézmény alapító okiratának módosításáról

86/2008. (IV. 11.) Kth. sz. a Sárbogárdi Napok rendezvénysorozat tervezett programjának elfogadásáról

87/2008. (IV. 11.) Kth. sz. a Városi Bölcsőde tevékenységéről, a személyi és tárgyi feltételeiről szóló beszámoló elfogadásáról

88/2008. (IV. 11.) Kth. sz. a Városi Bölcsőde nyári szünet miatti zárva tartásáról

89/2008. (IV. 11.) Kth. sz. az önkormányzat honlapja (kötelezőn túli) tartalmának meghatározásáról

90/2008. (IV. 11.) Kth. sz. az intézményfenntartó társulások 2007. évi működéséről szóló beszámoló elfogadásáról

91/2008. (IV. 11.) Kth. sz. képviselő szavazásból való kizárásáról

92/2008. (IV. 11.) Kth. sz. a Sárszentmiklósi Római Katolikus Egyházközség vételi szándékáról

93/2008. (IV. 11.) Kth. sz. az IVS elkészítéséhez ingatlangazdálkodási terv elfogadásáról

94/2008. (IV. 11.) Kth. sz. a villamosenergia beszerzéshez tanácsadó kiválasztásáról

95/2008. (IV. 11.) Kth. sz. az előirányzatok felhasználásáról és az általános tartalék alakulásáról szóló tájékoztató elfogadásáról

96/2008. (IV. 11.) Kth. sz. a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentések elfogadásáról

97/2008. (IV. 11.) Kth. sz. a 38/2008. (II. 8) Kth. sz. határozat módosításáról

98/2008. (IV. 11.) Kth. sz. a 2007. évi CÉDE pályázati támogatás maradványáról való lemondásról
Koronavírus tájékoztató

Köszöntő


Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése telepü-lésünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem, tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen, akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási ered-mény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehet-ségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester


Tájékoztató - Fejérvíz

Fejér FMRF hírlevél

EU-s pályázatok

EU-s pályázatok

Pályázat KDOP 4.1.1

 TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról

Pályázat KDOP 3.1.1

Tájékoztató  

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról Tájékoztató>

  L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 
7. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet


Újratervezés

TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
 TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON" című projekt

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon" című projekt

Csillagkapu

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében
Felhívás   -   Felkészítő


Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése

Tájékoztató (kézilabda)
VAX KÉZILABDA EGYESÜLET SÁRBOGÁRD

Tájékoztató (kosárlabda)
 SÁRBOGÁRDI KOSÁRLABDA CLUB

Tájékoztató (Sárbogárd SE)

Kémény Zrt.

Egyenlő Bánásmód Hatóság

MONTÁZS projekt

Inkább bringázz

Esemény otthon projekt

Gyepmester
Sárközi Károly
(06) 30 342-1493


Katasztrófavédelem