.
Orvosi ügyelet
Térítési díj (étkezés) tájékoztató és időpont
Áramszünet tájékoztató
 
 
2022. július 28-án
várhatóan 8.00-14.00 óráig
áramszünet lesz.
 Érintett utcák, szakaszok:

Abai út, Bajcsy Zsilinszky utca, Balassi Bálint utca, Bem utca, Csonka utca, Esze Tamás utca, Imremajori utca (Általános Iskola), Katona utca, Százados utca, Szent István utca,  Temető köz, Tüzér utca, Május 1 major Szárító, Gépműhely, Mezőfalvi MGTSZ Juhászat, Szennyvíztelep, Dózsa György laktanya, KPM

MÁV
Esélyegyenlőségi program
Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:

A térítési díjakat az
1. és 2. sz. mellékletek
tartalmazzák
.

 

 

 

 

április 11-i nyílt ülés

74/2008. (IV. 11.) Kth. sz. napirendi pont felvételéről
75/2008. (IV. 11.) Kth. sz. a Sárbogárd város közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről szóló beszámoló elfogadásáról
76/2008. (IV. 11.) Kth. sz. a 2007. évi belső ellenőrzésről szóló jelentésről
77/2008. (IV. 11.) Kth. sz. az ÖNHIKI hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatásának igényléséről
78/2008. (IV. 11.) Kth. sz. a 2008. évi útfelújításokról
79/2008. (IV. 11.) Kth. sz. a Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala alapító okiratának módosításáról
80/2008. (IV. 11.) Kth. sz. a Városi Bölcsőde alapító okiratának módosításáról
81/2008. (IV. 11.) Kth. sz. a Madarász József Városi Könyvtár alapító okiratának módosításáról
82/2008. (IV. 11.) Kth. sz. a Sárbogárdi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság alapító okiratának módosításáról
83/2008. (IV. 11.) Kth. sz. a Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat alapító okiratának módosításáról
84/2008. (IV. 11.) Kth. sz. az ÁMK Sárszentmiklós alapító okiratának módosításáról
85/2008. (IV. 11.) Kth. sz. az Egyesített Szociális Intézmény alapító okiratának módosításáról
86/2008. (IV. 11.) Kth. sz. a Sárbogárdi Napok rendezvénysorozat tervezett programjának elfogadásáról
87/2008. (IV. 11.) Kth. sz. a Városi Bölcsőde tevékenységéről, a személyi és tárgyi feltételeiről szóló beszámoló elfogadásáról
88/2008. (IV. 11.) Kth. sz. a Városi Bölcsőde nyári szünet miatti zárva tartásáról
89/2008. (IV. 11.) Kth. sz. az önkormányzat honlapja (kötelezőn túli) tartalmának meghatározásáról
90/2008. (IV. 11.) Kth. sz. az intézményfenntartó társulások 2007. évi működéséről szóló beszámoló elfogadásáról
91/2008. (IV. 11.) Kth. sz. képviselő szavazásból való kizárásáról
92/2008. (IV. 11.) Kth. sz. a Sárszentmiklósi Római Katolikus Egyházközség vételi szándékáról
93/2008. (IV. 11.) Kth. sz. az IVS elkészítéséhez ingatlangazdálkodási terv elfogadásáról
94/2008. (IV. 11.) Kth. sz. a villamosenergia beszerzéshez tanácsadó kiválasztásáról
95/2008. (IV. 11.) Kth. sz. az előirányzatok felhasználásáról és az általános tartalék alakulásáról szóló tájékoztató elfogadásáról
96/2008. (IV. 11.) Kth. sz. a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentések elfogadásáról
97/2008. (IV. 11.) Kth. sz. a 38/2008. (II. 8) Kth. sz. határozat módosításáról
98/2008. (IV. 11.) Kth. sz. a 2007. évi CÉDE pályázati támogatás maradványáról való lemondásról 
EU-s pályázatok

Köszöntő


Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése telepü-lésünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem, tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen, akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási ered-mény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehet-ségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester


Polgármesteri Fórum - Facebook


Tájékoztató

NAV
ÜGYFÉLFOGADÁS
Sárbogárd ügyfélszolgálati hely
2022. június 1-től
PÉNTEK 8.00-12.00

Népszámlálás

FVS Kérdőív

KSH

Fejér FMRF hírlevél

OMSZ

Térkép

Esély a fiataloknak FB

Gyepmester
Sárközi Károly
(06) 30 342-1493


Katasztrófavédelem

EU-s pályázatok

Pályázat KDOP 4.1.1

 TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról

Pályázat KDOP 3.1.1

Tájékoztató  

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról Tájékoztató>

  L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 
7. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet


Újratervezés

TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
 TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON" című projekt

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon" című projekt

Csillagkapu

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében
Felhívás   -   Felkészítő


Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése

Tájékoztató (sport egyesületek)