Hirdetmények
.
Eü. tájékoztatók
Óvoda hirdetmények
Bölcsőde hirdetmények
Térítési díj (étkezés) tájékoztató és időpont
Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:

TÉRÍTÉSI DÍJAK >>¶

A térítési díjakat az 1. és 2. sz. mellékletek tartalmazzák.
 
MÁV
Esélyegyenlőségi program
Sárbogárd_video
  
 

 

 

 

 

április 11-i nyílt ülés

74/2008. (IV. 11.) Kth. sz. napirendi pont felvételéről
75/2008. (IV. 11.) Kth. sz. a Sárbogárd város közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről szóló beszámoló elfogadásáról
76/2008. (IV. 11.) Kth. sz. a 2007. évi belső ellenőrzésről szóló jelentésről
77/2008. (IV. 11.) Kth. sz. az ÖNHIKI hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatásának igényléséről
78/2008. (IV. 11.) Kth. sz. a 2008. évi útfelújításokról
79/2008. (IV. 11.) Kth. sz. a Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala alapító okiratának módosításáról
80/2008. (IV. 11.) Kth. sz. a Városi Bölcsőde alapító okiratának módosításáról
81/2008. (IV. 11.) Kth. sz. a Madarász József Városi Könyvtár alapító okiratának módosításáról
82/2008. (IV. 11.) Kth. sz. a Sárbogárdi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság alapító okiratának módosításáról
83/2008. (IV. 11.) Kth. sz. a Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat alapító okiratának módosításáról
84/2008. (IV. 11.) Kth. sz. az ÁMK Sárszentmiklós alapító okiratának módosításáról
85/2008. (IV. 11.) Kth. sz. az Egyesített Szociális Intézmény alapító okiratának módosításáról
86/2008. (IV. 11.) Kth. sz. a Sárbogárdi Napok rendezvénysorozat tervezett programjának elfogadásáról
87/2008. (IV. 11.) Kth. sz. a Városi Bölcsőde tevékenységéről, a személyi és tárgyi feltételeiről szóló beszámoló elfogadásáról
88/2008. (IV. 11.) Kth. sz. a Városi Bölcsőde nyári szünet miatti zárva tartásáról
89/2008. (IV. 11.) Kth. sz. az önkormányzat honlapja (kötelezőn túli) tartalmának meghatározásáról
90/2008. (IV. 11.) Kth. sz. az intézményfenntartó társulások 2007. évi működéséről szóló beszámoló elfogadásáról
91/2008. (IV. 11.) Kth. sz. képviselő szavazásból való kizárásáról
92/2008. (IV. 11.) Kth. sz. a Sárszentmiklósi Római Katolikus Egyházközség vételi szándékáról
93/2008. (IV. 11.) Kth. sz. az IVS elkészítéséhez ingatlangazdálkodási terv elfogadásáról
94/2008. (IV. 11.) Kth. sz. a villamosenergia beszerzéshez tanácsadó kiválasztásáról
95/2008. (IV. 11.) Kth. sz. az előirányzatok felhasználásáról és az általános tartalék alakulásáról szóló tájékoztató elfogadásáról
96/2008. (IV. 11.) Kth. sz. a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentések elfogadásáról
97/2008. (IV. 11.) Kth. sz. a 38/2008. (II. 8) Kth. sz. határozat módosításáról
98/2008. (IV. 11.) Kth. sz. a 2007. évi CÉDE pályázati támogatás maradványáról való lemondásról 
Széchenyi Terv Plusz Pályázatok

EU-s pályázatok
 

Ivóvízminőség javítás

Köszöntő

Dr. Sükösd Tamás

Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése telepü-lésünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem, tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen, akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási ered-mény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehet-ségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester


Tájékoztató

KSH

Fejér FMRF hírlevél


CIVIL ESEMÉNYNAPTÁR

Programok

Gyepmester
Sárközi Károly
gyepmester
(06) 30 342-1493


Katasztrófavédelem

EU-s pályázatok

Pályázat KDOP 4.1.1

 TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról

Pályázat KDOP 3.1.1

Tájékoztató  

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról Tájékoztató>

  L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 
7. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet


Újratervezés

TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
 TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON" című projekt

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon" című projekt

Csillagkapu

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében
Felhívás   -   Felkészítő


Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése

Tájékoztató (sport egyesületek)