.


 

 

https://www.sarbogard.hu/_user/browser/Image/vakbarat_ikon.jpg
Orvosi ügyelet
Térítési díj (étkezés) tájékoztató és időpont
Tűzgyújtás
TÁJÉKOZTATÓ adóbefizetésről
Áramszünet tájékoztató

2021. január 13-án

várhatóan 8.00-16.00 óráig  áramszünet lesz.
Érintett utcák, szakaszok:

Sárhatvan - József A. utca, Arany J. utca, Külső-Hatvan puszta Halastó Légió

Esélyegyenlőségi program
Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:

A térítési díjakat az
1. és 2. sz. mellékletek
tartalmazzák

 

 

 

 

február 17-i nyílt ülés
27/2009. (II. 17.) Kth. sz. határozat Tájékoztató elfogadása Sárbogárd  város és körzete munkaerő-piaci helyzetéről.
 
28/2009. (II. 17.) Kth. sz. határozat 2009. évi közfoglalkoztatási terv jóváhagyása. 
 
29/2009. (II. 17.) Kth. sz. határozat  Tájékoztató elfogadása a sportlétesítmények használatáról.
 
30/2009. (II. 17.) Kth. sz. határozat Közbeszerzési Szabályzat módosítása.
 
31/2009. (II. 17.) Kth. sz. határozat Sárbogárd Város Önkormányzat tulajdonát képező külterületi földek értékesítésre történő kijelölése.
 
32/2009. (II. 17.) Kth. sz. határozat Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítása.
 
33/2009. (II. 17.) Kth. sz. határozat Hulladékgazdálkodási Társulás Megvalósíthatósági Tanulmányról állásfoglalás.
 
34/2009. (II. 17.) Kth. sz. határozat Nevelési-oktatási intézmények 2009/2010-es nevelési-oktatási év beiratkozási időszakának meghatározása.   
 
35/2009. (II. 17.) Kth. sz. határozat Óvodák nyári zárva tartása.
 
36/2009. (II. 17.) Kth. sz. határozat Tájékoztató a Sárbogárdi Többcélú Kistérségi Társulás 2008. II. félévi munkájáról.
 
37/2009. (II. 17.) Kth. sz. határozat Hantos Község Településrendezési Eszközeinek részleges módosításának előzetes véleményezése.
 
38/2009. (II. 17.) Kth. sz. határozat A Sárrét-Víz Kht. 2008. év II. félévi bérleti dijáról döntés.
 
39/2009. (II. 17.) Kth. sz. határozat A 2009. évi útfelújítások.
 
40/2009. (II. 17.) Kth. sz. határozat Pályázati kiírás esetén felújítandó utak.
 
41/2009. (II. 17.) Kth. sz. határozat Tájékoztató az előirányzatok
felhasználásáról és az általános tartalék alakulásáról.
 
42/2009. (II. 17.) Kth. sz. határozat Jelentés  a lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról. 
 
43/2009. (II. 17.) Kth. sz. határozat Vételi ajánlat üzletrész vásárlására.
 
 
 
 
Koronavírus tájékoztató

EU-s pályázatok

Köszöntő


Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése telepü-lésünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem, tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen, akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási ered-mény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehet-ségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester


BURSA HUNGARICA

Tájékoztató - Fejérvíz

Fejér FMRF hírlevél

OMSZ

EU-s pályázatok

Pályázat KDOP 4.1.1

 TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról

Pályázat KDOP 3.1.1

Tájékoztató  

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról Tájékoztató>

  L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 
7. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet


Újratervezés

TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
 TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON" című projekt

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon" című projekt

Csillagkapu

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében
Felhívás   -   Felkészítő


Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése

MH

Tájékoztató (kézilabda)
VAX KÉZILABDA EGYESÜLET SÁRBOGÁRD

Tájékoztató (kosárlabda)
 SÁRBOGÁRDI KOSÁRLABDA CLUB

Tájékoztató (Sárbogárd SE)

Kémény Zrt.

Egyenlő Bánásmód Hatóság

Gyepmester
Sárközi Károly
(06) 30 342-1493


Katasztrófavédelem