Advent
.
Orvosi ügyelet
Térítési díj (étkezés) tájékoztató és időpont
Áramszünet tájékoztató
 
 
2022. december 13-án

8.00-14.00 óráig
áramszünet lesz.
 Érintett utcák, szakaszok: 

Köztársaság tér, Dégi út, Baross János utca, Hatvani utca, Kossuth Lajos utca, Rákóczi Ferenc utca, Dózsa György utca, Fehérvári utca, Deák Ferenc utca, Petőfi Sándor utca, Széchenyi István utca, Ady Endre utca, Külterület 0355/5 hrsz., TOB -KER Kft.

MÁV
Esélyegyenlőségi program
Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:
2022. 09.01-től

A térítési díjakat az
1. és 2. sz. mellékletek
tartalmazzák

 

 

 

 

2009. szeptember 8.
208/2009. (IX. 8.) Kth. sz. határozat - napirendi pont levétele, 
napirend kibővítése
 
209/2009. (IX. 8.) Kth. sz. határozat - Sárbogárdi Hivatásos Önkormányzati
Tűzoltóság tájékoztatójának elfogadása
 
210/2009. (IX. 8.) Kth. sz. határozat - A Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Pedagógiai és nevelési programjának módosítása.
 
211/2009. (IX. 8.) Kth. sz. határozat - ÁMK Pedagógiai- művelődési programjának módosítása
 
212/2009. (IX. 8.) Kth. sz. határozat - Madarász József Városi Könyvtár SZMSZ módosítása
 
213/2009. (IX. 8.) Kth. sz. határozat - Sportszervezetek 2010. évi önkormányzati támogatása elveinek meghatározása. 
 
214/2009. (IX. 8.) Kth. sz. határozat - A "Képviselőtestület bizottságainak beszámolója az éves munkáról 2008. szeptember 1-től 2009. augusztusig" - elfogadása. 
 
215/2009. (IX. 8.) Kth. sz. határozat - Javaslat az I. sz. gyermekorvosi körzet megszüntetéséről.
 
216/2009. (IX. 8.) Kth. sz. határozat - Önkormányzati lakások bérleti díjának módosítása. 
 
217/2009. (IX. 8.) Kth. sz. határozat - ÁMK Sárszentmiklósi Általános Iskola Nagylóki tagintézménye nyílászáróinak cseréjére közbeszerzési eljárás lefolytatásáról döntés.
 
218/2009. (IX. 8.) Kth. sz. határozat - 53/2009. (III. 10.) Kth. számú határozattal jóváhagyott 2009. évi közbeszerzési terv módosítása.
 
219/2009. (IX. 8.) Kth. sz. határozat - Döntés az önkormányzat és intézményei villamosenergia közbeszerzésére közbeszerzési eljárás ügyében.
 
220/2009. (IX. 8.) Kth. sz. határozat - Döntés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2010. évi fordulóján részvételről.
 
221/2009. (IX. 8.) Kth. sz. határozat - A piac és vásár üzemeltetési tevékenység folytatása.
 
222/2009. (IX. 8.) Kth. sz. határozat - Black Time Sport és Kulturális Egyesület támogatási kérelme ügyében döntés.
 
223/2009. (IX. 8.) Kth. sz. határozat - Tájékoztató elfogadása az előirányzatok felhasználásáról és az általános tartalék alakulásáról.
 
224/2009. (IX. 8.) Kth. sz. határozat - Jelentés elfogadása a lejárt határidejű határozatokról.
 
225/2009. (IX. 8.) Kth. sz. határozat - Etelvári Zoltán képviselő megbízása javaslat készítéssel a Mészöly Géza Általános Iskola tornacsarnoka más irányú bővítés tervezési programjához.
 
226/2009. (IX. 8.) Kth. sz. határozat - Közbeszerzési eljárás kiírása a Mészöly Géza Általános Iskola tetőfelújítására.
 
227/2009. (IX. 8.) Kth. sz. határozat - Közbeszerzési eljárás kiírása a Hantosi út felújítására és buszmegállóhely kialakítására.
 
228/2009. (IX. 8.) Kth. sz. határozat - Horváth Tibor képviselő felmentése - saját kérésére - CISB tagság alól. 
EU-s pályázatok

Köszöntő


Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése telepü-lésünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem, tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen, akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási ered-mény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehet-ségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester


Polgármesteri Fórum - Facebook


Tájékoztató

NAV
ÜGYFÉLFOGADÁS
Sárbogárd ügyfélszolgálati hely

PÉNTEK 8.00-12.00

Ügyfélfogadás
rendjének változása

 Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a  NAV Fejér Megyei Adó- és Vámigazgatósága sárbogárdi ügyfélszolgálatán

 2022. december 22. –
2023. január 06.

közötti időtartamban az ügyfélfogadás szünetel.
Megértésüket köszönjük!

NAV Fejér Megyei Adó- és
Vámigazgatósága                                 


ÁNTSZ
Fejér Megyei Kormányhivatal Dunaújvárosi Hivatal Népegészségügyi Osztály ügyfélfogadás
Helye: Sárbogárdi Kormányablak
hétfő 8.00-12.00, 13.00-16.00
Tel.: 25/795-754, 25/795-756, 25/460-070
email: nepegeszsegugy.dunaujvaros@fejer.gov.hu
Hivatali kapu: ANTSZDUNA
KRID 701220113

KSH

Fejér FMRF hírlevél

Tájékoztatók

Hirdetmény

FEJÉR TERMÉK 2023 PÁLYÁZAT
Fejér Megyei Önkormányzat "Fejér Termék" elismerés elnyerésére pályázatot hirdet. A minősítés célja a figyelem felhívása a Fejér megyében előállított élelmiszerekre és kézműves termékekre, mint helyi termékekre, továbbá a Fejér Termék Program három pillérének - hagyomány, érték, minőség - való megfelelés hangsúlyozása.
Pályázati felhívás "Fejér Termék" elismerés elnyerésére 2023 (.pdf)
Pályázati adatlap "Fejér Termék" elismerésre (.pdf)
Pályázható termékek áruosztályainak köre (.pdf)


MÁK
 

Felhívás

Esély a fiataloknak FB

Gyepmester
Sárközi Károly
(06) 30 342-1493


Katasztrófavédelem

EU-s pályázatok

Pályázat KDOP 4.1.1

 TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról

Pályázat KDOP 3.1.1

Tájékoztató  

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról Tájékoztató>

  L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 
7. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet


Újratervezés

TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
 TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON" című projekt

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon" című projekt

Csillagkapu

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében
Felhívás   -   Felkészítő


Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése

Tájékoztató (sport egyesületek)