Hirdetmények

.
Eü. tájékoztatók
Óvoda hirdetmények
Bölcsőde hirdetmények
Térítési díj (étkezés) tájékoztató és időpont
Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:

TÉRÍTÉSI DÍJAK >>¶

A térítési díjakat az 1. és 2. sz. mellékletek tartalmazzák.
 
Áramszünet tájékoztató
 

2024. április 29-én
8.30-15.30 óráig
áramszünet lesz.
 Érintett utcák, szakaszok:
Abai út pincék
 
MÁV
Esélyegyenlőségi program
Sárbogárd_video
  
 

 

 

 

 

2009. szeptember 8.
208/2009. (IX. 8.) Kth. sz. határozat - napirendi pont levétele, 
napirend kibővítése
 
209/2009. (IX. 8.) Kth. sz. határozat - Sárbogárdi Hivatásos Önkormányzati
Tűzoltóság tájékoztatójának elfogadása
 
210/2009. (IX. 8.) Kth. sz. határozat - A Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Pedagógiai és nevelési programjának módosítása.
 
211/2009. (IX. 8.) Kth. sz. határozat - ÁMK Pedagógiai- művelődési programjának módosítása
 
212/2009. (IX. 8.) Kth. sz. határozat - Madarász József Városi Könyvtár SZMSZ módosítása
 
213/2009. (IX. 8.) Kth. sz. határozat - Sportszervezetek 2010. évi önkormányzati támogatása elveinek meghatározása. 
 
214/2009. (IX. 8.) Kth. sz. határozat - A "Képviselőtestület bizottságainak beszámolója az éves munkáról 2008. szeptember 1-től 2009. augusztusig" - elfogadása. 
 
215/2009. (IX. 8.) Kth. sz. határozat - Javaslat az I. sz. gyermekorvosi körzet megszüntetéséről.
 
216/2009. (IX. 8.) Kth. sz. határozat - Önkormányzati lakások bérleti díjának módosítása. 
 
217/2009. (IX. 8.) Kth. sz. határozat - ÁMK Sárszentmiklósi Általános Iskola Nagylóki tagintézménye nyílászáróinak cseréjére közbeszerzési eljárás lefolytatásáról döntés.
 
218/2009. (IX. 8.) Kth. sz. határozat - 53/2009. (III. 10.) Kth. számú határozattal jóváhagyott 2009. évi közbeszerzési terv módosítása.
 
219/2009. (IX. 8.) Kth. sz. határozat - Döntés az önkormányzat és intézményei villamosenergia közbeszerzésére közbeszerzési eljárás ügyében.
 
220/2009. (IX. 8.) Kth. sz. határozat - Döntés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2010. évi fordulóján részvételről.
 
221/2009. (IX. 8.) Kth. sz. határozat - A piac és vásár üzemeltetési tevékenység folytatása.
 
222/2009. (IX. 8.) Kth. sz. határozat - Black Time Sport és Kulturális Egyesület támogatási kérelme ügyében döntés.
 
223/2009. (IX. 8.) Kth. sz. határozat - Tájékoztató elfogadása az előirányzatok felhasználásáról és az általános tartalék alakulásáról.
 
224/2009. (IX. 8.) Kth. sz. határozat - Jelentés elfogadása a lejárt határidejű határozatokról.
 
225/2009. (IX. 8.) Kth. sz. határozat - Etelvári Zoltán képviselő megbízása javaslat készítéssel a Mészöly Géza Általános Iskola tornacsarnoka más irányú bővítés tervezési programjához.
 
226/2009. (IX. 8.) Kth. sz. határozat - Közbeszerzési eljárás kiírása a Mészöly Géza Általános Iskola tetőfelújítására.
 
227/2009. (IX. 8.) Kth. sz. határozat - Közbeszerzési eljárás kiírása a Hantosi út felújítására és buszmegállóhely kialakítására.
 
228/2009. (IX. 8.) Kth. sz. határozat - Horváth Tibor képviselő felmentése - saját kérésére - CISB tagság alól. 
Széchenyi Terv Plusz Pályázatok

EU-s pályázatok
 

Ivóvízminőség javítás

Köszöntő


Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése telepü-lésünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem, tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen, akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási ered-mény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehet-ségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester


Polgármesteri Fórum - Facebook


Tájékoztató

FŐZŐVERSENY 2024

KSH

Fejér FMRF hírlevél

Tájékoztatók az online tér pénzügyi biztonságot veszélyeztető kockázatairól

CIVIL ESEMÉNYNAPTÁR

Programok

Állatvédelem

Gyepmester
Sárközi Károly
(06) 30 342-1493


Katasztrófavédelem

EU-s pályázatok

Pályázat KDOP 4.1.1

 TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról

Pályázat KDOP 3.1.1

Tájékoztató  

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról Tájékoztató>

  L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 
7. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet


Újratervezés

TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
 TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON" című projekt

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon" című projekt

Csillagkapu

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében
Felhívás   -   Felkészítő


Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése

Tájékoztató (sport egyesületek)