.
Orvosi ügyelet
Térítési díj (étkezés) tájékoztató és időpont
Áramszünet tájékoztató
 
 
2022. július 28-án
várhatóan 8.00-14.00 óráig
áramszünet lesz.
 Érintett utcák, szakaszok:

Abai út, Bajcsy Zsilinszky utca, Balassi Bálint utca, Bem utca, Csonka utca, Esze Tamás utca, Imremajori utca (Általános Iskola), Katona utca, Százados utca, Szent István utca,  Temető köz, Tüzér utca, Május 1 major Szárító, Gépműhely, Mezőfalvi MGTSZ Juhászat, Szennyvíztelep, Dózsa György laktanya, KPM

MÁV
Esélyegyenlőségi program
Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:

A térítési díjakat az
1. és 2. sz. mellékletek
tartalmazzák
.

 

 

 

 

március 14-i nyílt ülés

52/2008. (III. 14.) Kth. sz. napirendi pont levételéről, illetve napirendi pontok tárgyalásának megcseréléséről
53/2008. (III. 14.) Kth. sz. a sportegyesületeknek a működésükről, személyi és tárgyi feltételeikről szóló beszámolójának elfogadásáról
54/2008. (III. 14.) Kth. sz. a városban élő fiatalok körében terjedő kábítószer fogyasztás helyzetéről, a megelőzés helyi lehetőségeinek vizsgálatáról
55/2008. (III. 14.) Kth. sz. szavazásból való kizárásról
56/2008. (III. 14.) Kth. sz. a Pusztaegresi Klub működtetésére a Rétszilasi Egyesület ajánlatáról
57/2008. (III. 14.) Kth. sz. a Polgármesteri Hivatal 2008. évi közbeszerzési tervének jóváhagyásáról
58/2008. (III. 14.) Kth. sz. az Önkormányzat 2004-2006. évi gazdálkodásának ellenőrzéséről szóló Állami Számvevőszéki jelentésről
59/2008. (III. 14.) Kth. sz. együttműködési keretmegállapodás módosításáról
60/2008. (III. 14.) Kth. sz. az útfelújítási és útkarbantartási munkák ütemtervéről
61/2008. (III. 14.) Kth. sz. a 2008. évi vízi-közmű bérleti díj terhére megvalósuló felújításról
62/2008. (III. 14.) Kth. sz. a térségi hulladéklerakó hulladékbefogadásának módosításáról
63/2008. (III. 14.) Kth. sz. a közművelődési érdekeltségnövelő pályázaton való részvételről
64/2008. (III. 14.) Kth. sz. pályázat benyújtásáról a KDOP-2007-5.2.1. kódszámú pályázati programra
65/2008. (III. 14.) Kth. sz. az előirányzatok felhasználásáról és az általános tartalék alakulásáról szóló tájékoztató elfogadásáról
66/2008. (III. 14.) Kth. sz. a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentések elfogadásáról 
EU-s pályázatok

Köszöntő


Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése telepü-lésünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem, tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen, akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási ered-mény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehet-ségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester


Polgármesteri Fórum - Facebook


Tájékoztató

NAV
ÜGYFÉLFOGADÁS
Sárbogárd ügyfélszolgálati hely
2022. június 1-től
PÉNTEK 8.00-12.00

Népszámlálás

FVS Kérdőív

KSH

Fejér FMRF hírlevél

OMSZ

Térkép

Esély a fiataloknak FB

Gyepmester
Sárközi Károly
(06) 30 342-1493


Katasztrófavédelem

EU-s pályázatok

Pályázat KDOP 4.1.1

 TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról

Pályázat KDOP 3.1.1

Tájékoztató  

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról Tájékoztató>

  L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 
7. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet


Újratervezés

TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
 TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON" című projekt

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon" című projekt

Csillagkapu

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében
Felhívás   -   Felkészítő


Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése

Tájékoztató (sport egyesületek)