.
Orvosi ügyelet
Térítési díj (étkezés) tájékoztató és időpont
TÁJÉKOZTATÓ - adóügyek
MÁV
Esélyegyenlőségi program
Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:

A térítési díjakat az
1. és 2. sz. mellékletek
tartalmazzák

 

 

 

 

2010. március 9.
40/2010. (III. 9.) Kth. sz. határozat - 2.) napirendi pont levételéről
41/2010. (III. 9.) Kth. sz. határozat - Tájékoztató elfogadása Sárbogárd város és körzete 2009. évi munkaerő-piaci helyzetéről.
42/2010. (III. 9.) Kth. sz. határozat - Sárbogárdi Napok rendezvénysorozat tervezett időpontjának és programjának elfogadása
43/2010. (III. 9.) Kth. sz. határozat - Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás igénylése
44/2010. (III. 9.) Kth. sz. határozat - Központi Ált. Isk, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolg. alapító okirat módosítása
45/2010. (III. 9.) Kth. sz. határozat - Általános Művelődési Köpont alapító okirat módosítása
46/2010. (III. 9.) Kth. sz. határozat - Madarász József Városi Könyvtár alapító okirat módosítása
47/2010. (III. 9.) Kth. sz. határozat - Egyesített Szociális Intézmény alapító okirat módosítása
48/2010. (III. 9.) Kth. sz. határozat - Városi Bölcsöde alapító okirat módosítása
49/2010. (III. 9.) Kth. sz. határozat - Közp. Ált. Isk, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolg. SZMSZ jóváhagyása, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolg. Önálló Szakami Egységének Szakmai Programjának jóváhagyása.
50/2010. (III. 9.) Kth. sz. határozat - ÁMK Sárszentmiklós SZMSZ módosítása
51/2010. (III. 9.) Kth. sz. határozat - Sárbogárd közigazgatási területén távhő- és melegvíz-szolgáltatás nyújtása tárgyú közbeszerzési eljrásában Bírálóbizottság javaslatának elfogadása.
52/2010. (III. 9.) Kth. sz. határozat - 2010. évi közbeszerzési terv jóváhagyása
53/2010. (III. 9.) Kth. sz. határozat - Útfelújítási és útkarbantartási munkák ütemterve
54/2010. (III. 9.) Kth. sz. határozat - Tájékoztató elfogadása az előirányzatok felhasználásáról és a tartalék alakulásáról
55/2010. (III. 9.) Kth. sz. határozat - Jelentés elfogadása a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.
56/2010. (III. 9.) Kth. sz. határozat - "Megállapodás" - elfogadása.
57/2010. (III. 9.) Kth. sz. határozat - 9/2010. (I. 19.) Kth. sz. határozat módosítása.
58/2010. (III. 9.) Kth. sz. határozat - Döntés a "HETI 2002 Kft. kérelme" - ügyében.
59/2010. (III. 9.) Kth. sz. határozat - "Sáregres Község Településrendezési Eszközei részleges módosításának előzetes véleményezése".
 
Koronavírus tájékoztató

EU-s pályázatok

MEGHÍVÓ okt.23.
Nagyításhoz, kérjük kattintson a képre.

Köszöntő


Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése telepü-lésünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem, tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen, akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási ered-mény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehet-ségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester


Polgármesteri Fórum - Facebook


Bursa Hungarica 2022.

Tájékoztató

KSH

Tájékoztató

Fejér FMRF hírlevél

OMSZ

Esély a fiataloknak FB

Gyepmester
Sárközi Károly
(06) 30 342-1493


Katasztrófavédelem

EU-s pályázatok

Pályázat KDOP 4.1.1

 TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról

Pályázat KDOP 3.1.1

Tájékoztató  

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról Tájékoztató>

  L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 
7. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet


Újratervezés

TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
 TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON" című projekt

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon" című projekt

Csillagkapu

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében
Felhívás   -   Felkészítő


Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése

Tájékoztató (sport egyesületek)