.


 

 

https://www.sarbogard.hu/_user/browser/Image/vakbarat_ikon.jpg
Orvosi ügyelet
Térítési díj (étkezés) tájékoztató és időpont
Tűzgyújtás
TÁJÉKOZTATÓ adóbefizetésről
Áramszünet tájékoztató
 
2020. október 20-án
várhatóan 7.30-16.30 óráig  áramszünet lesz.
Érintett utcák, szakaszok:
Sárhatvan - József A. utca, Arany J. utca, Külső-Hatvan puszta Halastó Légió
-----------------------
2020. október 28-án
várhatóan 7.30-16.30 óráig  áramszünet lesz.
Érintett utcák, szakaszok:
egész Sárhatvan (József A. utca, Arany J. utca)
----------------------
2020. november 11-én
várhatóan 7.30-19.30 óráig  áramszünet lesz.
Érintett utcák, szakaszok:
Nefelejcs utca, Ibolya utca, Vasút utca 33-57., MÁV épületek, Vízmű telep
----------------------
2020. november 12-én
várhatóan 7.30-19.30 óráig  áramszünet lesz.
Érintett utcák, szakaszok:

Ady Endre út 99-131., 154., 162., 164. sz. (Coop ABC feletti lakások, Fűtőmű, ABC, Főtéri Cukrászda, Sportbolt, Korona Gyógyszertár, Rossmann üzletház, Panda Áruház, Áfész Áruház, NAK, B3 Takarék, Optika, Seszták optika, Orova 2000 Bt.)  Asztalos utc,  Csík utca,
Iskola köz 2., 3. sz., Kígyó köz,
Kovács köz, Nyíl utc,  Simon utca,
Simon kö,  Wesselényi utca, Tinódi utca 125. sz.

Esélyegyenlőségi program
Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:

A térítési díjakat az
1. és 2. sz. mellékletek
tartalmazzák
MÁV Tájékoztató (11.02.)

 

 

 

 

2010. március 9.
40/2010. (III. 9.) Kth. sz. határozat - 2.) napirendi pont levételéről
41/2010. (III. 9.) Kth. sz. határozat - Tájékoztató elfogadása Sárbogárd város és körzete 2009. évi munkaerő-piaci helyzetéről.
42/2010. (III. 9.) Kth. sz. határozat - Sárbogárdi Napok rendezvénysorozat tervezett időpontjának és programjának elfogadása
43/2010. (III. 9.) Kth. sz. határozat - Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás igénylése
44/2010. (III. 9.) Kth. sz. határozat - Központi Ált. Isk, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolg. alapító okirat módosítása
45/2010. (III. 9.) Kth. sz. határozat - Általános Művelődési Köpont alapító okirat módosítása
46/2010. (III. 9.) Kth. sz. határozat - Madarász József Városi Könyvtár alapító okirat módosítása
47/2010. (III. 9.) Kth. sz. határozat - Egyesített Szociális Intézmény alapító okirat módosítása
48/2010. (III. 9.) Kth. sz. határozat - Városi Bölcsöde alapító okirat módosítása
49/2010. (III. 9.) Kth. sz. határozat - Közp. Ált. Isk, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolg. SZMSZ jóváhagyása, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolg. Önálló Szakami Egységének Szakmai Programjának jóváhagyása.
50/2010. (III. 9.) Kth. sz. határozat - ÁMK Sárszentmiklós SZMSZ módosítása
51/2010. (III. 9.) Kth. sz. határozat - Sárbogárd közigazgatási területén távhő- és melegvíz-szolgáltatás nyújtása tárgyú közbeszerzési eljrásában Bírálóbizottság javaslatának elfogadása.
52/2010. (III. 9.) Kth. sz. határozat - 2010. évi közbeszerzési terv jóváhagyása
53/2010. (III. 9.) Kth. sz. határozat - Útfelújítási és útkarbantartási munkák ütemterve
54/2010. (III. 9.) Kth. sz. határozat - Tájékoztató elfogadása az előirányzatok felhasználásáról és a tartalék alakulásáról
55/2010. (III. 9.) Kth. sz. határozat - Jelentés elfogadása a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.
56/2010. (III. 9.) Kth. sz. határozat - "Megállapodás" - elfogadása.
57/2010. (III. 9.) Kth. sz. határozat - 9/2010. (I. 19.) Kth. sz. határozat módosítása.
58/2010. (III. 9.) Kth. sz. határozat - Döntés a "HETI 2002 Kft. kérelme" - ügyében.
59/2010. (III. 9.) Kth. sz. határozat - "Sáregres Község Településrendezési Eszközei részleges módosításának előzetes véleményezése".
 
Koronavírus tájékoztató

EU-s pályázatok

Köszöntő


Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése telepü-lésünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem, tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen, akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási ered-mény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehet-ségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester


BURSA HUNGARICA

Tájékoztató - Fejérvíz

MÁK

Fejér FMRF hírlevél

KSH

OMSZ

EU-s pályázatok

Pályázat KDOP 4.1.1

 TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról

Pályázat KDOP 3.1.1

Tájékoztató  

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról Tájékoztató>

  L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 
7. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet


Újratervezés

TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
 TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON" című projekt

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon" című projekt

Csillagkapu

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében
Felhívás   -   Felkészítő


Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése

Tájékoztató (kézilabda)
VAX KÉZILABDA EGYESÜLET SÁRBOGÁRD

Tájékoztató (kosárlabda)
 SÁRBOGÁRDI KOSÁRLABDA CLUB

Tájékoztató (Sárbogárd SE)

Kémény Zrt.

Meghívó (10.30.)

Egyenlő Bánásmód Hatóság

MONTÁZS projekt

Esély a fiataloknak Sárbogárdon

Gyepmester
Sárközi Károly
(06) 30 342-1493


Katasztrófavédelem