.


 

 

https://www.sarbogard.hu/_user/browser/Image/vakbarat_ikon.jpg
Orvosi ügyelet
Térítési díj (étkezés) tájékoztató és időpont
Tűzgyújtás
TÁJÉKOZTATÓ adóbefizetésről
Áramszünet tájékoztató

2021. január 13-án

várhatóan 8.00-16.00 óráig  áramszünet lesz.
Érintett utcák, szakaszok:

Sárhatvan - József A. utca, Arany J. utca, Külső-Hatvan puszta Halastó Légió

Esélyegyenlőségi program
Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:

A térítési díjakat az
1. és 2. sz. mellékletek
tartalmazzák

 

 

 

 

szeptember 21-i nyílt ülés

259/2007. (IX. 21.) Kth. sz. határozat a parkolási rend felülvizsgálatáról

260/2007. (IX. 21.) Kth. sz. határozat a képviselőtestület bizottságainak az éves munkáról szóló beszámolójának elfogadásáról

261/2007. (IX. 21.) Kth. sz. határozat a technikai és egyéb álláshelyek megszűntetésével megtakarítási lehetőségek vizsgálatáról

262/2007. (IX. 21.) Kth. sz. határozat a Sárbogárdi Többcélú Kistérségi Társulás 2007. I. félévi munkájáról szóló tájékoztató elfogadásáról

263/2007. (IX. 21.) Kth. sz. határozat a Szélessávú Közmű Kiépítése Társulás társulási megállapodásának módosításáról

264/2007. (IX. 21.) Kth. sz. határozat a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társuláshoz Magyarkeszi Község Önkormányzat csatlakozásáról

265/2007. (IX. 21.) Kth. sz. határozat a rövidlejáratú hiteligény visszavonásáról

266/2007. (IX. 21.) Kth. sz. határozat az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok támogatására pályázat benyújtásáról

267/2007. (IX. 21.) Kth. sz. határozat a 2007. évi költségvetési hiány csökkentése érdekében történő létszámcsökkentésekről

268/2007. (IX. 21.) Kth. sz. határozat a 2008. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatról

269/2007. (IX. 21.) Kth. sz. határozat a Magyar Közút Kht. területfelajánlásáról

270/2007. (IX. 21.) Kth. sz. határozat ingatlan önkormányzati tulajdonba való átadásának felajánlásáról

271/2007. (IX. 21.) Kth. sz. határozat a Magyar Posta Zrt. ingatlan értékesítésre történő felajánlásáról

272/2007. (IX. 21.) Kth. sz. határozat az előirányzatok felhasználásáról és az általános tartalék alakulásáról szóló tájékoztató elfogadásáról

273/2007. (IX. 21.) Kth. sz. határozat a 229/2007. (VIII. 10.) Kth. sz. határozat módosításáról

274/2007. (IX. 21.) Kth. sz. határozat a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentések elfogadásáról 
Koronavírus tájékoztató

EU-s pályázatok

Köszöntő


Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése telepü-lésünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem, tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen, akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási ered-mény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehet-ségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester


BURSA HUNGARICA

Tájékoztató - Fejérvíz

Fejér FMRF hírlevél

OMSZ

EU-s pályázatok

Pályázat KDOP 4.1.1

 TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról

Pályázat KDOP 3.1.1

Tájékoztató  

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról Tájékoztató>

  L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 
7. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet


Újratervezés

TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
 TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON" című projekt

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon" című projekt

Csillagkapu

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében
Felhívás   -   Felkészítő


Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése

MH

Tájékoztató (kézilabda)
VAX KÉZILABDA EGYESÜLET SÁRBOGÁRD

Tájékoztató (kosárlabda)
 SÁRBOGÁRDI KOSÁRLABDA CLUB

Tájékoztató (Sárbogárd SE)

Kémény Zrt.

Meghívó (01.21.)

Egyenlő Bánásmód Hatóság

Gyepmester
Sárközi Károly
(06) 30 342-1493


Katasztrófavédelem