.
Orvosi ügyelet
Térítési díj (étkezés) tájékoztató és időpont
TÁJÉKOZTATÓ - adóügyek
Áramszünet tájékoztató
 
2021. október 25-én
várhatóan 13.00-16.00 óráig
áramszünet lesz.

Érintett utcák, szakaszok:
HM 51. Objektum

_____
2021. október 26-án
várhatóan 8.00-12.00 óráig
áramszünet lesz.

 

Érintett utcák, szakaszok:
Kossuth TSZ területe és központja

_____
2021. október 26-án
várhatóan 11.00-13.00 óráig
áramszünet lesz.

 

Érintett utcák, szakaszok:
HSertéstelep, BB Truck Kft, Beef farm

MÁV
Esélyegyenlőségi program
Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:

A térítési díjakat az
1. és 2. sz. mellékletek
tartalmazzák

 

 

 

 

2012. március 9.
45/2012. (III. 9.) Kth. sz. határozat - Napirendről levétel, felvétel
46/2012. (III. 9.) Kth. sz. határozat - Jelentés a lejárt  határidejű határozatok végrehajtásáról.
47/2012. (III. 9.) Kth. sz. határozat -  Sárbogárd Város és körzete munkaerő-piaci helyzetének alakulása 2011. évben - tájékoztató elfogadása.
48/2012. (III. 9.) Kth. sz. határozat - Döntés a távhőszolgáltatással kapcsolatos 2012. évi bérleti díj felhasználásról.
49/2012. (III. 9.) Kth. sz. határozat - A viziközművek üzemeltetéséért fizetett 2011. II. félévi bérleti díj felhasználásáról döntés.
50/2012. (III. 9.) Kth. sz. határozat - Döntés az önkormányzat tulajdonában lévő egyes vagyonelemek nemzetgazdasági szempontjából kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonná minősítéséről.
51/2012. (III. 9.) Kth. sz. határozat - Polgármesteri hivatal alapító okiratának módosítása.
52/2012. (III. 9.) Kth. sz. határozat -Városi Bölcsöde alapító okiratának módosítása.
53/2012. (III. 9.) Kth. sz. határozat - Madarász József Városi Könyvtár alapító okiratának módosítása.
54/2012. (III. 9.) Kth. sz. határozat - Szélessávú Közmű Kiépítése Társulás alapító okiratának módosítása.
55/2012. (III. 9.) Kth. sz. határozat - Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal tevékenységéről, a hatósági ellenőrzési feladatokról.
56/2012. (III. 9.) Kth. sz. határozat - Pályázat kiírása az autóbusszal végzett, menetrend szerinti helyi tömegközlekedési közszolgáltatás ellátására. 
57/2012. (III. 9.) Kth. sz. határozat - Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás igénylése.
58/2012. (III. 9.) Kth. sz. határozat - Útfelújítási és útkarbantartási munkák ütemtervének meghatározása.
59/2012. (III. 9.) Kth. sz. határozat - 2012. évi közbeszerzési terv mellékletének jóváhagyása.
60/2012. (III. 9.) Kth. sz. határozat - Pályázatok kiírása táborozások, kirándulások támogatására.
61/2012. (III. 9.) Kth. sz. határozat - Polgármester - kérésére érintettség miatt - szavazásból kizárása.
62/2012. (III. 9.) Kth. sz. határozat - Polgármester szabadság engedélye.  
63/2012. (III. 9.) Kth. sz. határozat - Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő települési önkormányzatok 2012. évi támogatásának igénylése.
 
Koronavírus tájékoztató

EU-s pályázatok

MEGHÍVÓ okt.23.
Nagyításhoz, kérjük kattintson a képre.

Köszöntő


Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése telepü-lésünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem, tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen, akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási ered-mény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehet-ségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester


Polgármesteri Fórum - Facebook


Bursa Hungarica 2022.

Tájékoztató

KSH

Tájékoztató

Fejér FMRF hírlevél

OMSZ

Esély a fiataloknak FB

Gyepmester
Sárközi Károly
(06) 30 342-1493


Katasztrófavédelem

EU-s pályázatok

Pályázat KDOP 4.1.1

 TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról

Pályázat KDOP 3.1.1

Tájékoztató  

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról Tájékoztató>

  L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 
7. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet


Újratervezés

TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
 TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON" című projekt

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon" című projekt

Csillagkapu

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében
Felhívás   -   Felkészítő


Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése

Tájékoztató (sport egyesületek)