.

 

 
https://www.sarbogard.hu/_user/browser/Image/vakbarat_ikon.jpg
Orvosi ügyelet
Térítési díj (étkezés) tájékoztatóési időpont
TÁJÉKOZTATÓ adóbefizetésről
Tűzgyújtás

Tájékoztató

TŰZGYÚJTÁSRÓL
A kerti hulladék nyílttéri égetése

csak szeptember 15. és május 15. között naponta 8.00 óra és 19.00 óra között lehetséges, ha a hatáskörrel rendelkező szerv ez időszakra országos tűzgyújtási tilalmat nem rendel el.Erről információ:ITT

Dr. Venicz Anita
   jegyző   
Esélyegyenlőségi program
Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:

A térítési díjakat az
1. és 2. sz. mellékletek
tartalmazzák
MÁV Tájékoztató

 

 

 

 

2012. március 9.
45/2012. (III. 9.) Kth. sz. határozat - Napirendről levétel, felvétel
46/2012. (III. 9.) Kth. sz. határozat - Jelentés a lejárt  határidejű határozatok végrehajtásáról.
47/2012. (III. 9.) Kth. sz. határozat -  Sárbogárd Város és körzete munkaerő-piaci helyzetének alakulása 2011. évben - tájékoztató elfogadása.
48/2012. (III. 9.) Kth. sz. határozat - Döntés a távhőszolgáltatással kapcsolatos 2012. évi bérleti díj felhasználásról.
49/2012. (III. 9.) Kth. sz. határozat - A viziközművek üzemeltetéséért fizetett 2011. II. félévi bérleti díj felhasználásáról döntés.
50/2012. (III. 9.) Kth. sz. határozat - Döntés az önkormányzat tulajdonában lévő egyes vagyonelemek nemzetgazdasági szempontjából kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonná minősítéséről.
51/2012. (III. 9.) Kth. sz. határozat - Polgármesteri hivatal alapító okiratának módosítása.
52/2012. (III. 9.) Kth. sz. határozat -Városi Bölcsöde alapító okiratának módosítása.
53/2012. (III. 9.) Kth. sz. határozat - Madarász József Városi Könyvtár alapító okiratának módosítása.
54/2012. (III. 9.) Kth. sz. határozat - Szélessávú Közmű Kiépítése Társulás alapító okiratának módosítása.
55/2012. (III. 9.) Kth. sz. határozat - Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal tevékenységéről, a hatósági ellenőrzési feladatokról.
56/2012. (III. 9.) Kth. sz. határozat - Pályázat kiírása az autóbusszal végzett, menetrend szerinti helyi tömegközlekedési közszolgáltatás ellátására. 
57/2012. (III. 9.) Kth. sz. határozat - Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás igénylése.
58/2012. (III. 9.) Kth. sz. határozat - Útfelújítási és útkarbantartási munkák ütemtervének meghatározása.
59/2012. (III. 9.) Kth. sz. határozat - 2012. évi közbeszerzési terv mellékletének jóváhagyása.
60/2012. (III. 9.) Kth. sz. határozat - Pályázatok kiírása táborozások, kirándulások támogatására.
61/2012. (III. 9.) Kth. sz. határozat - Polgármester - kérésére érintettség miatt - szavazásból kizárása.
62/2012. (III. 9.) Kth. sz. határozat - Polgármester szabadság engedélye.  
63/2012. (III. 9.) Kth. sz. határozat - Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő települési önkormányzatok 2012. évi támogatásának igénylése.
 
Koronavírus tájékoztató

Köszöntő


Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése telepü-lésünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem, tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen, akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási ered-mény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehet-ségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester


Tájékoztató

Fejér FMRF hírlevél

Számlanyitás - MÁK
 

Állampapír vásárlás - MÁK

EU-s pályázatok

EU-s pályázatok

Pályázat KDOP 4.1.1

 TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról

Pályázat KDOP 3.1.1

Tájékoztató  

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról Tájékoztató>

  L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 
7. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet


Újratervezés

TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
 TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON" című projekt

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon" című projekt

Csillagkapu

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében
Felhívás   -   Felkészítő


Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése

Tájékoztató (kézilabda)
VAX KÉZILABDA EGYESÜLET SÁRBOGÁRD

Tájékoztató (kosárlabda)
 SÁRBOGÁRDI KOSÁRLABDA CLUB

Tájékoztató (Sárbogárd SE)

Kémény Zrt.

Egyenlő Bánásmód Hatóság

MONTÁZS projekt

Inkább bringázz

Esemény otthon projekt

Gyepmester
Sárközi Károly
(06) 30 342-1493


Katasztrófavédelem