.


 

 

https://www.sarbogard.hu/_user/browser/Image/vakbarat_ikon.jpg
Orvosi ügyelet
Térítési díj (étkezés) tájékoztató és időpont
Tűzgyújtás
TÁJÉKOZTATÓ adóbefizetésről
Áramszünet tájékoztató

2021. január 13-án

várhatóan 8.00-16.00 óráig  áramszünet lesz.
Érintett utcák, szakaszok:

Sárhatvan - József A. utca, Arany J. utca, Külső-Hatvan puszta Halastó Légió

Esélyegyenlőségi program
Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:

A térítési díjakat az
1. és 2. sz. mellékletek
tartalmazzák

 

 

 

 

2019. december 13.

220/2019.(XII.13.) sz. határozat - Jegyzőkönyv hitelesítő megválasztása

221/2019.(XII.13.) sz. határozat - Jegyzőkönyv hitelesítő megválasztása

222/2019.(XII.13.) sz. határozat - Napirend

223/2019.(XII.13.) sz. határozat - Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

224/2019.(XII.13.) sz. határozat - Fejér Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívásának megtárgyalása

225/2019.(XII.13.) sz. határozat - Fejér Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívásának megtárgyalásáról

I.

226/2019.(XII.13.) sz. határozat - Jegyzőkönyv hitelesítő megválasztása

II.

227/2019.(XII.13.) sz. határozat - Jegyzőkönyv hitelesítő megválasztása

III.

228/2019.(XII.13.) sz. határozat - A 166/2019. (X.25.) sz. határozat visszavonása és napirend megállapítása

IV.

229/2019.(XII.13.) sz. határozat - Esküokmányok felterjesztéséről

V.

230/2019.(XII.13.) sz. határozat - A 167/2019. (X.25.) sz. határozat visszavonása és döntés a polgármester érintettség miatti szavazásból történő kizárásáról

VI.

231/2019.(XII.13.) sz. határozat - A 168/2019. (X.25.) sz. határozat visszavonása és a polgármester illetményének megállapítása

VII.

232/2019.(XII.13.) sz. határozat - A 169/2019. (X.25.) sz. határozat visszavonása és döntés a polgármester érintettség miatti szavazásból történő kizárásáról

VIII.

233/2019.(XII.13.) sz. határozat - A 170/2019. (X.25.) sz. határozat visszavonása és a polgármester költségtérítésének megállapítása

IX.

234/2019.(XII.13.) sz. határozat - A 171/2019. (X.25.) sz. határozat visszavonása és az Ügyrendi és Jogi Bizottság elnökének megválasztása

X.

235/2019.(XII.13.) sz. határozat - A 172/2019. (X.25.) sz. határozat visszavonása és az Ügyrendi és Jogi Bizottság képviselő tagjának megválasztása

XI.

236/2019.(XII.13.) sz. határozat - A 173/2019. (X.25.) sz. határozat visszavonása és az Ügyrendi és Jogi Bizottság képviselő tagjának megválasztása

XII.

237/2019.(XII.13.) sz. határozat - A 174/2019. (X.25.) sz. határozat visszavonása és az Ügyrendi és Jogi Bizottság külsős tagjának megválasztása

XIII.

238/2019.(XII.13.) sz. határozat - A 175/2019. (X.25.) sz. határozat visszavonása és az Ügyrendi és Jogi Bizottság külsős tagjának megválasztása

XIV.

239/2019.(XII.13.) sz. határozat - A 176/2019. (X.25.) sz. határozat visszavonása és alpolgármester megválasztása

XV.

240/2019.(XII.13.) sz. határozat - A 177/2019. (X.25.) sz. határozat visszavonása és döntés az alpolgármester érintettség miatti szavazásból történő kizárásáról

XVI.

241/2019.(XII.13.) sz. határozat - A 178/2019. (X.25.) sz. határozat visszavonása és az alpolgármester illetményének megállapítása

XVII.

242/2019.(XII.13.) sz. határozat - A 178/2019. (X.25.) sz. határozat visszavonása és az alpolgármester költségtérítésének megállapítása

 

243/2019.(XII.13.) sz. határozat - A képviselő-testület 2020. évi munkatervének jóváhagyása

244/2019.(XII.13.) sz. határozat - A 2020. évi belső ellenőrzési ütemterv elfogadása.

245/2019.(XII.13.) sz. határozat - Tájékoztató a 2019. évi közhasznú, közcélú foglalkoztatásról és a végzett munkákról, 2020. évi foglalkoztatás keretének meghatározása

246/2019.(XII.13.) sz. határozat - Sárbogárd – Hantos – Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási Megállapodás módosítása

247/2019.(XII.13.) sz. határozat - A Sárbogárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött megállapodás felülvizsgálata.

248/2019.(XII.13.) sz. határozat - Közbeszerzési eljárás kiírása központi orvosi ügyeleti feladatok ellátására

249/2019.(XII.13.) sz. határozat - Éves közbeszerzési terv módosítása

250/2019.(XII.13.) sz. határozat - Döntés a Sárbogárd 0637 hrsz.-ú terület bérbevételéről és üzemeltetéséről

251/2019.(XII.13.) sz. határozat - Döntés a polgármester érintettség miatti szavazásból történő kizárásáról

252/2019.(XII.13.) sz. határozat - A polgármester szabadságának utólagos engedélyezése

253/2019.(XII.13.) sz. határozat - Tájékoztató az előirányzatok és a tartalék alakulásáról

254/2019.(XII.13.) sz. határozat - "Runbogárd" futócsapat támogatási kérelme

255/2019.(XII.13.) sz. határozat - Sárréti Csókavirág Néptánc Egyesület székhelyhasználati kérelme

256/2019.(XII.13.) sz. határozat - Körzeti megbízott kinevezése – Sárbogárd II. – Kislók

257/2019.(XII.13.) sz. határozat - Döntés a Sárbogárd I. sz. fogorvosi körzet feladatellátásáról

Koronavírus tájékoztató

EU-s pályázatok

Köszöntő


Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése telepü-lésünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem, tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen, akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási ered-mény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehet-ségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester


BURSA HUNGARICA

Tájékoztató - Fejérvíz

Fejér FMRF hírlevél

OMSZ

EU-s pályázatok

Pályázat KDOP 4.1.1

 TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról

Pályázat KDOP 3.1.1

Tájékoztató  

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról Tájékoztató>

  L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 
7. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet


Újratervezés

TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
 TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON" című projekt

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon" című projekt

Csillagkapu

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében
Felhívás   -   Felkészítő


Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése

MH

Tájékoztató (kézilabda)
VAX KÉZILABDA EGYESÜLET SÁRBOGÁRD

Tájékoztató (kosárlabda)
 SÁRBOGÁRDI KOSÁRLABDA CLUB

Tájékoztató (Sárbogárd SE)

Kémény Zrt.

Meghívó (01.21.)

Egyenlő Bánásmód Hatóság

Gyepmester
Sárközi Károly
(06) 30 342-1493


Katasztrófavédelem