Advent
.
Orvosi ügyelet
Térítési díj (étkezés) tájékoztató és időpont
Áramszünet tájékoztató
 
 
2022. december 13-án

8.00-14.00 óráig
áramszünet lesz.
 Érintett utcák, szakaszok: 

Köztársaság tér, Dégi út, Baross János utca, Hatvani utca, Kossuth Lajos utca, Rákóczi Ferenc utca, Dózsa György utca, Fehérvári utca, Deák Ferenc utca, Petőfi Sándor utca, Széchenyi István utca, Ady Endre utca, Külterület 0355/5 hrsz., TOB -KER Kft.

MÁV
Esélyegyenlőségi program
Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:
2022. 09.01-től

A térítési díjakat az
1. és 2. sz. mellékletek
tartalmazzák

 

 

 

 

2019. december 13.

220/2019.(XII.13.)  határozat - Jegyzőkönyv hitelesítő megválasztása

221/2019.(XII.13.)  határozat - Jegyzőkönyv hitelesítő megválasztása

222/2019.(XII.13.)  határozat - Napirend

223/2019.(XII.13.)  határozat - Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

224/2019.(XII.13.)  határozat - Fejér Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívásának megtárgyalása

225/2019.(XII.13.)  határozat - Fejér Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívásának megtárgyalásáról

I.

226/2019.(XII.13.)  határozat - Jegyzőkönyv hitelesítő megválasztása

II.

227/2019.(XII.13.)  határozat - Jegyzőkönyv hitelesítő megválasztása

III.

228/2019.(XII.13.)  határozat - A 166/2019. (X.25.) sz. határozat visszavonása és napirend megállapítása

IV.

229/2019.(XII.13.)  határozat - Esküokmányok felterjesztéséről

V.

230/2019.(XII.13.)  határozat - A 167/2019. (X.25.) sz. határozat visszavonása és döntés a polgármester érintettség miatti szavazásból történő kizárásáról

VI.

231/2019.(XII.13.)  határozat - A 168/2019. (X.25.) sz. határozat visszavonása és a polgármester illetményének megállapítása

VII.

232/2019.(XII.13.)  határozat - A 169/2019. (X.25.) sz. határozat visszavonása és döntés a polgármester érintettség miatti szavazásból történő kizárásáról

VIII.

233/2019.(XII.13.)  határozat - A 170/2019. (X.25.) sz. határozat visszavonása és a polgármester költségtérítésének megállapítása

IX.

234/2019.(XII.13.)  határozat - A 171/2019. (X.25.) sz. határozat visszavonása és az Ügyrendi és Jogi Bizottság elnökének megválasztása

X.

235/2019.(XII.13.)  határozat - A 172/2019. (X.25.) sz. határozat visszavonása és az Ügyrendi és Jogi Bizottság képviselő tagjának megválasztása

XI.

236/2019.(XII.13.)  határozat - A 173/2019. (X.25.) sz. határozat visszavonása és az Ügyrendi és Jogi Bizottság képviselő tagjának megválasztása

XII.

237/2019.(XII.13.)  határozat - A 174/2019. (X.25.) sz. határozat visszavonása és az Ügyrendi és Jogi Bizottság külsős tagjának megválasztása

XIII.

238/2019.(XII.13.)  határozat - A 175/2019. (X.25.) sz. határozat visszavonása és az Ügyrendi és Jogi Bizottság külsős tagjának megválasztása

XIV.

239/2019.(XII.13.)  határozat - A 176/2019. (X.25.) sz. határozat visszavonása és alpolgármester megválasztása

XV.

240/2019.(XII.13.)  határozat - A 177/2019. (X.25.) sz. határozat visszavonása és döntés az alpolgármester érintettség miatti szavazásból történő kizárásáról

XVI.

241/2019.(XII.13.)  határozat - A 178/2019. (X.25.) sz. határozat visszavonása és az alpolgármester illetményének megállapítása

XVII.

242/2019.(XII.13.)  határozat - A 178/2019. (X.25.) sz. határozat visszavonása és az alpolgármester költségtérítésének megállapítása

 

243/2019.(XII.13.)  határozat - A képviselő-testület 2020. évi munkatervének jóváhagyása

244/2019.(XII.13.)  határozat - A 2020. évi belső ellenőrzési ütemterv elfogadása.

245/2019.(XII.13.)  határozat - Tájékoztató a 2019. évi közhasznú, közcélú foglalkoztatásról és a végzett munkákról, 2020. évi foglalkoztatás keretének meghatározása

246/2019.(XII.13.)  határozat - Sárbogárd – Hantos – Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási Megállapodás módosítása

247/2019.(XII.13.)  határozat - A Sárbogárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött megállapodás felülvizsgálata.

248/2019.(XII.13.)  határozat - Közbeszerzési eljárás kiírása központi orvosi ügyeleti feladatok ellátására

249/2019.(XII.13.)  határozat - Éves közbeszerzési terv módosítása

250/2019.(XII.13.)  határozat - Döntés a Sárbogárd 0637 hrsz.-ú terület bérbevételéről és üzemeltetéséről

251/2019.(XII.13.)  határozat - Döntés a polgármester érintettség miatti szavazásból történő kizárásáról

252/2019.(XII.13.)  határozat - A polgármester szabadságának utólagos engedélyezése

253/2019.(XII.13.)  határozat - Tájékoztató az előirányzatok és a tartalék alakulásáról

254/2019.(XII.13.)  határozat - "Runbogárd" futócsapat támogatási kérelme

255/2019.(XII.13.)  határozat - Sárréti Csókavirág Néptánc Egyesület székhelyhasználati kérelme

256/2019.(XII.13.)  határozat - Körzeti megbízott kinevezése – Sárbogárd II. – Kislók

257/2019.(XII.13.)  határozat - Döntés a Sárbogárd I. sz. fogorvosi körzet feladatellátásáról

EU-s pályázatok

Köszöntő


Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése telepü-lésünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem, tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen, akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási ered-mény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehet-ségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester


Polgármesteri Fórum - Facebook


Tájékoztató

NAV
ÜGYFÉLFOGADÁS
Sárbogárd ügyfélszolgálati hely

PÉNTEK 8.00-12.00

Ügyfélfogadás
rendjének változása

 Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a  NAV Fejér Megyei Adó- és Vámigazgatósága sárbogárdi ügyfélszolgálatán

 2022. december 22. –
2023. január 06.

közötti időtartamban az ügyfélfogadás szünetel.
Megértésüket köszönjük!

NAV Fejér Megyei Adó- és
Vámigazgatósága                                 


ÁNTSZ
Fejér Megyei Kormányhivatal Dunaújvárosi Hivatal Népegészségügyi Osztály ügyfélfogadás
Helye: Sárbogárdi Kormányablak
hétfő 8.00-12.00, 13.00-16.00
Tel.: 25/795-754, 25/795-756, 25/460-070
email: nepegeszsegugy.dunaujvaros@fejer.gov.hu
Hivatali kapu: ANTSZDUNA
KRID 701220113

KSH

Fejér FMRF hírlevél

Tájékoztatók

Hirdetmény

FEJÉR TERMÉK 2023 PÁLYÁZAT
Fejér Megyei Önkormányzat "Fejér Termék" elismerés elnyerésére pályázatot hirdet. A minősítés célja a figyelem felhívása a Fejér megyében előállított élelmiszerekre és kézműves termékekre, mint helyi termékekre, továbbá a Fejér Termék Program három pillérének - hagyomány, érték, minőség - való megfelelés hangsúlyozása.
Pályázati felhívás "Fejér Termék" elismerés elnyerésére 2023 (.pdf)
Pályázati adatlap "Fejér Termék" elismerésre (.pdf)
Pályázható termékek áruosztályainak köre (.pdf)


MÁK
 

Felhívás

Esély a fiataloknak FB

Gyepmester
Sárközi Károly
(06) 30 342-1493


Katasztrófavédelem

EU-s pályázatok

Pályázat KDOP 4.1.1

 TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról

Pályázat KDOP 3.1.1

Tájékoztató  

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról Tájékoztató>

  L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 
7. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet


Újratervezés

TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
 TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON" című projekt

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon" című projekt

Csillagkapu

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében
Felhívás   -   Felkészítő


Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése

Tájékoztató (sport egyesületek)