Hirdetmények
.
Eü. tájékoztatók
Óvoda hirdetmények
Bölcsőde hirdetmények
Térítési díj (étkezés) tájékoztató és időpont
Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:

TÉRÍTÉSI DÍJAK >>¶

A térítési díjakat az 1. és 2. sz. mellékletek tartalmazzák.
 
Áramszünet tájékoztató
 

2024. június 25-én
8.00-14.00 óráig
áramszünet lesz.
 Érintett utcák, szakaszok:

Külterület Sallai major

Videoton teljes területe

2024. június 27-én
8.30-15.30 óráig
áramszünet lesz.
 Érintett utcák, szakaszok:
Sárbogárd külterülti pincék
Abai úti pincék
 
 
MÁV
Esélyegyenlőségi program
Sárbogárd_video
  
 

 

 

 

 

2019. december 13.

220/2019.(XII.13.)  határozat - Jegyzőkönyv hitelesítő megválasztása

221/2019.(XII.13.)  határozat - Jegyzőkönyv hitelesítő megválasztása

222/2019.(XII.13.)  határozat - Napirend

223/2019.(XII.13.)  határozat - Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

224/2019.(XII.13.)  határozat - Fejér Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívásának megtárgyalása

225/2019.(XII.13.)  határozat - Fejér Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívásának megtárgyalásáról

I.

226/2019.(XII.13.)  határozat - Jegyzőkönyv hitelesítő megválasztása

II.

227/2019.(XII.13.)  határozat - Jegyzőkönyv hitelesítő megválasztása

III.

228/2019.(XII.13.)  határozat - A 166/2019. (X.25.) sz. határozat visszavonása és napirend megállapítása

IV.

229/2019.(XII.13.)  határozat - Esküokmányok felterjesztéséről

V.

230/2019.(XII.13.)  határozat - A 167/2019. (X.25.) sz. határozat visszavonása és döntés a polgármester érintettség miatti szavazásból történő kizárásáról

VI.

231/2019.(XII.13.)  határozat - A 168/2019. (X.25.) sz. határozat visszavonása és a polgármester illetményének megállapítása

VII.

232/2019.(XII.13.)  határozat - A 169/2019. (X.25.) sz. határozat visszavonása és döntés a polgármester érintettség miatti szavazásból történő kizárásáról

VIII.

233/2019.(XII.13.)  határozat - A 170/2019. (X.25.) sz. határozat visszavonása és a polgármester költségtérítésének megállapítása

IX.

234/2019.(XII.13.)  határozat - A 171/2019. (X.25.) sz. határozat visszavonása és az Ügyrendi és Jogi Bizottság elnökének megválasztása

X.

235/2019.(XII.13.)  határozat - A 172/2019. (X.25.) sz. határozat visszavonása és az Ügyrendi és Jogi Bizottság képviselő tagjának megválasztása

XI.

236/2019.(XII.13.)  határozat - A 173/2019. (X.25.) sz. határozat visszavonása és az Ügyrendi és Jogi Bizottság képviselő tagjának megválasztása

XII.

237/2019.(XII.13.)  határozat - A 174/2019. (X.25.) sz. határozat visszavonása és az Ügyrendi és Jogi Bizottság külsős tagjának megválasztása

XIII.

238/2019.(XII.13.)  határozat - A 175/2019. (X.25.) sz. határozat visszavonása és az Ügyrendi és Jogi Bizottság külsős tagjának megválasztása

XIV.

239/2019.(XII.13.)  határozat - A 176/2019. (X.25.) sz. határozat visszavonása és alpolgármester megválasztása

XV.

240/2019.(XII.13.)  határozat - A 177/2019. (X.25.) sz. határozat visszavonása és döntés az alpolgármester érintettség miatti szavazásból történő kizárásáról

XVI.

241/2019.(XII.13.)  határozat - A 178/2019. (X.25.) sz. határozat visszavonása és az alpolgármester illetményének megállapítása

XVII.

242/2019.(XII.13.)  határozat - A 178/2019. (X.25.) sz. határozat visszavonása és az alpolgármester költségtérítésének megállapítása

 

243/2019.(XII.13.)  határozat - A képviselő-testület 2020. évi munkatervének jóváhagyása

244/2019.(XII.13.)  határozat - A 2020. évi belső ellenőrzési ütemterv elfogadása.

245/2019.(XII.13.)  határozat - Tájékoztató a 2019. évi közhasznú, közcélú foglalkoztatásról és a végzett munkákról, 2020. évi foglalkoztatás keretének meghatározása

246/2019.(XII.13.)  határozat - Sárbogárd – Hantos – Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási Megállapodás módosítása

247/2019.(XII.13.)  határozat - A Sárbogárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött megállapodás felülvizsgálata.

248/2019.(XII.13.)  határozat - Közbeszerzési eljárás kiírása központi orvosi ügyeleti feladatok ellátására

249/2019.(XII.13.)  határozat - Éves közbeszerzési terv módosítása

250/2019.(XII.13.)  határozat - Döntés a Sárbogárd 0637 hrsz.-ú terület bérbevételéről és üzemeltetéséről

251/2019.(XII.13.)  határozat - Döntés a polgármester érintettség miatti szavazásból történő kizárásáról

252/2019.(XII.13.)  határozat - A polgármester szabadságának utólagos engedélyezése

253/2019.(XII.13.)  határozat - Tájékoztató az előirányzatok és a tartalék alakulásáról

254/2019.(XII.13.)  határozat - "Runbogárd" futócsapat támogatási kérelme

255/2019.(XII.13.)  határozat - Sárréti Csókavirág Néptánc Egyesület székhelyhasználati kérelme

256/2019.(XII.13.)  határozat - Körzeti megbízott kinevezése – Sárbogárd II. – Kislók

257/2019.(XII.13.)  határozat - Döntés a Sárbogárd I. sz. fogorvosi körzet feladatellátásáról

Széchenyi Terv Plusz Pályázatok

EU-s pályázatok
 

Ivóvízminőség javítás

Köszöntő

Dr. Sükösd Tamás

Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése telepü-lésünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem, tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen, akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási ered-mény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehet-ségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester


Tájékoztató

KSH

Fejér FMRF hírlevél


CIVIL ESEMÉNYNAPTÁR

Ifjúsági garancia program
Ifjúsági Garancia Program logó
SÁRBOGÁRD

A Megerősített Ifjúsági Garancia Programba való belépési pont:
Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályán
Bányász Krisztina Anikó
e-mail: banyasz.krisztina.aniko@fejer.gov.hu
tel.sz.:30/950-8089

Gyepmester
Sárközi Károly
gyepmester
(06) 30 342-1493


Katasztrófavédelem

EU-s pályázatok

Pályázat KDOP 4.1.1

 TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról

Pályázat KDOP 3.1.1

Tájékoztató  

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról Tájékoztató>

  L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 
7. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet


Újratervezés

TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
 TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON" című projekt

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon" című projekt

Csillagkapu

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében
Felhívás   -   Felkészítő


Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése

Tájékoztató (sport egyesületek)