.
Orvosi ügyelet
Térítési díj (étkezés) tájékoztató és időpont
TÁJÉKOZTATÓ - adóügyek
Áramszünet tájékoztató
 
2021. október 26-án
várhatóan 8.00-12.00 óráig
áramszünet lesz.

 Érintett utcák, szakaszok:
Kossuth TSZ területe és központja

_____
2021. október 26-án
várhatóan 11.00-13.00 óráig
áramszünet lesz.

 Érintett utcák, szakaszok:
Sertéstelep, BB Truck Kft, Beef farm

MÁV
Esélyegyenlőségi program
Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:

A térítési díjakat az
1. és 2. sz. mellékletek
tartalmazzák

 

 

 

 

2011. március 11.
56/2011. (III. 11.) Kth. sz. határozat - Napirendre felvétel, levétel.
 
57/2011. (III. 11.) Kth. sz. határozat - Tájékoztató elfogadása Sárbogárd város és körzete 2010. évi munkaerő-piaci helyzetéről.  
 
58/2011. (III. 11.) Kth. sz. határozat - A képviselőtestület 2011. évi munkatervének módosítása.
 
59/2011. (III. 11.) Kth. sz. határozat - Jegyzői pályázati felhívás módosítása
 
60/2011. (III. 11.) Kth. sz. határozat - Madarász  József Városi Könyvtár vezetői álláshelyére pályázat kiírása.
 
61/2011. (III. 11.) Kth. sz. határozat - Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás igénylése
 
62/2011. (III. 11.) Kth. sz. határozat - Közművelődési megállapodás a Sárhatvani Klub üzemeltetésére.
 
63/2011. (III. 11.) Kth. sz. határozat - Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás társulási megállapodásának módosítása. 
 
64/2011. (III. 11.) Kth. sz. határozat - Polgármesteri Hivatal 2011. évi közbeszerzési tervének jóváhagyása.
 
65/2011. (III. 11.) Kth. sz. határozat - A Magyar Posta ajánlata az alsótöbörzsöki postai szolgáltatás ügyében.
 
66/2011. (III. 11.) Kth. sz. határozat - Pályázat kiírása táborozások, kirándulások támogatására
 
67/2011. (III. 11.) Kth. sz. határozat - OMSZ Közép-dunántúli Regionális Mentőszervezethez kéréssel fordulás a Mentőállomás épületének felújításával kapcsolatban.
 
68/2011. (III. 11.) Kth. sz. határozat - Ingatlanvásárlási kérelem földterületre.
 
69/2011. (III. 11.) Kth. sz. határozat - Határozathozatalnál érintettség miatt  saját kérésére Ferencz  Kornél képviselő kizárása. 
 
70/2011. (III. 11.) Kth. sz. határozat -  A sárbogárdi települési szilárd kommunális hulladéklerakó egységes környezethasználati engedélyének módosítása.
 
71/2011. (III. 11.) Kth. sz. határozat - Tájékoztató elfogadása az előirányzatok felhasználásáról és a tartalék alakulásáról.
 
72/2011. (III. 11.) Kth. sz. határozat - Sportlétesítmények téritésmentes használatát hétvégi bajnoki mérkőzéseken a Képv.test. nem támogatja.
 
73/2011. (III. 11.) Kth. sz. határozat - Jelentés elfogadása a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.
 
74/2011. (III. 11.) Kth. sz. határozat - Közbeszerzési eljárás kiírása intézményi fűtési rendszer korszerűsítésére.
 
75/2011. (III. 11.) Kth. sz. határozat - Pályázat készítése Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva.
 
 
 
 
 
Koronavírus tájékoztató

EU-s pályázatok

Köszöntő


Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése telepü-lésünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem, tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen, akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási ered-mény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehet-ségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester


Polgármesteri Fórum - Facebook


Bursa Hungarica 2022.

FVS Kérdőív
 

Tájékoztató

KSH

TESCO pályázat

Tájékoztató

Fejér FMRF hírlevél

OMSZ

Esély a fiataloknak FB

Gyepmester
Sárközi Károly
(06) 30 342-1493


Katasztrófavédelem

EU-s pályázatok

Pályázat KDOP 4.1.1

 TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról

Pályázat KDOP 3.1.1

Tájékoztató  

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról Tájékoztató>

  L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 
7. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet


Újratervezés

TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
 TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON" című projekt

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon" című projekt

Csillagkapu

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében
Felhívás   -   Felkészítő


Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése

Tájékoztató (sport egyesületek)