.
Orvosi ügyelet
Térítési díj (étkezés) tájékoztató és időpont
Áramszünet tájékoztató
 
 
2022. július 28-án
várhatóan 8.00-14.00 óráig
áramszünet lesz.
 Érintett utcák, szakaszok:

Abai út, Bajcsy Zsilinszky utca, Balassi Bálint utca, Bem utca, Csonka utca, Esze Tamás utca, Imremajori utca (Általános Iskola), Katona utca, Százados utca, Szent István utca,  Temető köz, Tüzér utca, Május 1 major Szárító, Gépműhely, Mezőfalvi MGTSZ Juhászat, Szennyvíztelep, Dózsa György laktanya, KPM

MÁV
Esélyegyenlőségi program
Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:

A térítési díjakat az
1. és 2. sz. mellékletek
tartalmazzák
.

 

 

 

 

2018. június 15.
111/2018. (VI.15.) sz. határozat - Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
112/2018. (VI.15.) sz. határozat - Sárbogárdi civil szervezetek beszámolója
113/2018. (VI.15.)  sz. határozat - A Madarász József Városi Könyvtár 2017. évi szakmai beszámolójának elfogadása
114/2018. (VI.15.)  sz. határozat - A Madarász József Városi Könyvtár 2018. évi munkatervének elfogadása.
115/2018. (VI.15.) sz. határozat - Döntés a Sárbogárd, 1868 hrsz. alatti beépítetlen területről.
116/2018. (VI.15.)  sz. határozat - Tájékoztató a szociális gondoskodás körében végzett 2017. évi hatósági munkáról
117/2018. (VI.15.) sz. határozat - A 2018/2019-es nevelési évben indítható csoportok számának meghatározása
118/2018. (VI.15.) sz. határozat - A Sárbogárdi Zengő Óvoda pedagógus és nevelést-oktatást segítő alkalmazottak létszámának felülvizsgálata a 2018/2019-es nevelési évre vonatkozóan
119/2018. (VI.15.) sz. határozat - Közbeszerzési eljárás kiírása vállalkozásfejlesztési központ és inkubátorház kialakítására
120/2018. (VI.15.) sz. határozat - Helyi alapítványok részére sportcélú támogatások elnyerésére pályázat kiírása 2018 évre
121/2018. (VI.15.) sz. határozat - Helyi alapítványok részére működési és rendezvényi támogatások elnyerésére pályázat kiírása 2018. évre
122/2018. (VI.15.) sz. határozat - A polgármester szabadságának utólagos engedélyezése
123/2018. (VI.15.) sz. határozat - A polgármester szabadságának utólagos engedélyezése
124/2018. (VI.15.) sz. határozat - Tájékozatató az előirányzatok és a tartalék alakulásáról
125/2018. (VI.15.) sz. határozat - Sárbogárd, KÖztársasági út 151. számú 4823/2/A/4 hrsz-ú szolgálati lakás funkció váltása
126/2018. (VI.15.) sz. határozat - A Sárbogárd 660/2 hrsz-ú ingatlan megvételének jóváhagyása
 
EU-s pályázatok

Köszöntő


Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése telepü-lésünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem, tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen, akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási ered-mény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehet-ségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester


Polgármesteri Fórum - Facebook


Tájékoztató

NAV
ÜGYFÉLFOGADÁS
Sárbogárd ügyfélszolgálati hely
PÉNTEK 8.00-12.00

Népszámlálás

FVS Kérdőív

KSH

Fejér FMRF hírlevél

Tájékoztatók

Esély a fiataloknak FB

Gyepmester
Sárközi Károly
(06) 30 342-1493


Katasztrófavédelem

EU-s pályázatok

Pályázat KDOP 4.1.1

 TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról

Pályázat KDOP 3.1.1

Tájékoztató  

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról Tájékoztató>

  L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 
7. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet


Újratervezés

TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
 TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON" című projekt

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon" című projekt

Csillagkapu

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében
Felhívás   -   Felkészítő


Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése

Tájékoztató (sport egyesületek)