.

 

 
https://www.sarbogard.hu/_user/browser/Image/vakbarat_ikon.jpg
Orvosi ügyelet
Térítési díj (étkezés) tájékoztató ési időpont
TÁJÉKOZTATÓ adóbefizetésről
Áramszünet tájékoztató

2020. augusztus 3-án
várhatóan 8.30-16.30 óráig  áramszünet lesz.
Érintett utcák, szakaszok:

Park utca 1-7., 2-8.,
Béke utca 1-9., 2-8.,
Gesztenye sor 2-3-4.,
Vörösmarty utca 12-36., 15-23., Arany J. utca 1-19., 2-40.,
Vasút utca 7-27., 14-24.,
Táncsics M. utca 1., 16.,
Nyárfa utca 8-14., 9-15., Szabadság utca
---------------
2020. augusztus 28-án
várhatóan 8.00-16.00 óráig  áramszünet lesz.
Érintett utcák, szakaszok:

Balassi Bálint utca, Abai út 1-35., 2-48., Katona utca 1-9., 2-24.
Tűzgyújtás

Tájékoztató

TŰZGYÚJTÁSRÓL
A kerti hulladék nyílttéri égetése

csak szeptember 15. és május 15. között naponta 8.00 óra és 19.00 óra között lehetséges, ha a hatáskörrel rendelkező szerv ez időszakra országos tűzgyújtási tilalmat nem rendel el.Erről információ:ITT

Dr. Venicz Anita
   jegyző   
Esélyegyenlőségi program
Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:

A térítési díjakat az
1. és 2. sz. mellékletek
tartalmazzák
MÁV Tájékoztató

 

 

 

 

2011. augusztus 12.
165/2011. (VIII. 12.) Kth. sz. határozat - Napirendre felvétel, napirendről levétel.


167/2011. (VIII. 12.) Kth. sz. határozat - A város nevelési-oktatási intézményeinek beszámolója tevékenységükről, személyi és tárgyi feltételekről, a következő tanévre való felkészülés teendőiről.

168/2011. (VIII. 12.) Kth. sz. határozat - A viziközművek üzemeltetéséért fizetett 2011. I. félévi bérleti daíj felhasználásáról döntés.

169/2011. (VIII. 12.) Kth. sz. határozat - Gyermekétkeztetés intézményi térítési díj 2011. szeptember 1-jétől történő megállapítása.

170/2011. (VIII. 12.) Kth. sz. határozat - Előirányzat biztosítása az ÁMK Sárszentmiklósi Általános Iskolánál nyugdíjazás miatti helyettesítésre.

171/2011. (VIII. 12.) Kth. sz. határozat - Döntés pályázat benyújtásáról kerékpárútforgalmi létesítmények tervezésére. 

172/2011. (VIII. 12.) Kth. sz. határozat - Az ESZI intézményvezetői álláshelyére pályázat kiírása - c. napirendi pont  jelen ülés napirendjei közül levételéről és az 2011. augusztus 26-i rendkívüli ülés napirendjei közé felvételéről döntés.

173/2011. (VIII. 12.) Kth. sz. határozat - Együttműködési megállapodás kötése "Az iskola rendőre" program megvalósításához 

174/2011. (VIII. 12.) Kth. sz. határozat - Ady E. u. 162. sz. alatti ingatlan hődíj elszámolása.

175/2011. (VIII. 12.) Kth. sz. határozat - Sárbogárd Város Önkormányzatának tulajdonában álló közintézmények és egyéb fogyasztási helyek villamos energia fogyasztásával kapcsolatos felülvizsgálatról döntés. 

176/2011. (VIII. 12.) Kth. sz. határozat - A polgármester kérésére, érintettsége miatt szavazásból kizárása. 

177/2011. (VIII. 12.) Kth. sz. határozat - A polgármester részére - utólagosan - szabadság igénybevételének engedélyezése.

178/2011. (VIII. 12.) Kth. sz. határozat - Tájékoztató elfogadása az előirányzatok felhasználásáról és a tartalék alakulásáról.

179/2011. (VIII. 12.) Kth. sz. határozat - Állásfoglalás a távhőszolgáltatás, használati melegvíz szolgáltatás ármegállapításával, árváltoztatásával kapcsolatosan.  

 
Koronavírus tájékoztató

Köszöntő


Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése telepü-lésünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem, tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen, akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási ered-mény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehet-ségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester


Tájékoztató - Fejérvíz

Fejér FMRF hírlevél

OMSZ

HISZEK Benned

EU-s pályázatok

EU-s pályázatok

Pályázat KDOP 4.1.1

 TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról

Pályázat KDOP 3.1.1

Tájékoztató  

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról Tájékoztató>

  L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 
7. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet


Újratervezés

TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
 TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON" című projekt

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon" című projekt

Csillagkapu

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében
Felhívás   -   Felkészítő


Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése

Tájékoztató (kézilabda)
VAX KÉZILABDA EGYESÜLET SÁRBOGÁRD

Tájékoztató (kosárlabda)
 SÁRBOGÁRDI KOSÁRLABDA CLUB

Tájékoztató (Sárbogárd SE)

Kémény Zrt.

Egyenlő Bánásmód Hatóság

MONTÁZS projekt

Felnőttek Iskolája

Bogozd ki magad a világhálóból!

Inkább bringázz

Esemény otthon projekt

Gyepmester
Sárközi Károly
(06) 30 342-1493


Katasztrófavédelem