Hirdetmények

.
Eü. tájékoztatók
Óvoda hirdetmények
Bölcsőde hirdetmények
Térítési díj (étkezés) tájékoztató és időpont
Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:

TÉRÍTÉSI DÍJAK >>¶

A térítési díjakat az 1. és 2. sz. mellékletek tartalmazzák.
 
Áramszünet tájékoztató
 

2024. április 29-én
8.30-15.30 óráig
áramszünet lesz.
 Érintett utcák, szakaszok:
Abai út pincék
 
MÁV
Esélyegyenlőségi program
Sárbogárd_video
  
 

 

 

 

 

2011. augusztus 12.
165/2011. (VIII. 12.) Kth. sz. határozat - Napirendre felvétel, napirendről levétel.


167/2011. (VIII. 12.) Kth. sz. határozat - A város nevelési-oktatási intézményeinek beszámolója tevékenységükről, személyi és tárgyi feltételekről, a következő tanévre való felkészülés teendőiről.

168/2011. (VIII. 12.) Kth. sz. határozat - A viziközművek üzemeltetéséért fizetett 2011. I. félévi bérleti daíj felhasználásáról döntés.

169/2011. (VIII. 12.) Kth. sz. határozat - Gyermekétkeztetés intézményi térítési díj 2011. szeptember 1-jétől történő megállapítása.

170/2011. (VIII. 12.) Kth. sz. határozat - Előirányzat biztosítása az ÁMK Sárszentmiklósi Általános Iskolánál nyugdíjazás miatti helyettesítésre.

171/2011. (VIII. 12.) Kth. sz. határozat - Döntés pályázat benyújtásáról kerékpárútforgalmi létesítmények tervezésére. 

172/2011. (VIII. 12.) Kth. sz. határozat - Az ESZI intézményvezetői álláshelyére pályázat kiírása - c. napirendi pont  jelen ülés napirendjei közül levételéről és az 2011. augusztus 26-i rendkívüli ülés napirendjei közé felvételéről döntés.

173/2011. (VIII. 12.) Kth. sz. határozat - Együttműködési megállapodás kötése "Az iskola rendőre" program megvalósításához 

174/2011. (VIII. 12.) Kth. sz. határozat - Ady E. u. 162. sz. alatti ingatlan hődíj elszámolása.

175/2011. (VIII. 12.) Kth. sz. határozat - Sárbogárd Város Önkormányzatának tulajdonában álló közintézmények és egyéb fogyasztási helyek villamos energia fogyasztásával kapcsolatos felülvizsgálatról döntés. 

176/2011. (VIII. 12.) Kth. sz. határozat - A polgármester kérésére, érintettsége miatt szavazásból kizárása. 

177/2011. (VIII. 12.) Kth. sz. határozat - A polgármester részére - utólagosan - szabadság igénybevételének engedélyezése.

178/2011. (VIII. 12.) Kth. sz. határozat - Tájékoztató elfogadása az előirányzatok felhasználásáról és a tartalék alakulásáról.

179/2011. (VIII. 12.) Kth. sz. határozat - Állásfoglalás a távhőszolgáltatás, használati melegvíz szolgáltatás ármegállapításával, árváltoztatásával kapcsolatosan.  

 
Széchenyi Terv Plusz Pályázatok

EU-s pályázatok
 

Ivóvízminőség javítás

Köszöntő


Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése telepü-lésünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem, tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen, akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási ered-mény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehet-ségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester


Polgármesteri Fórum - Facebook


Tájékoztató

FŐZŐVERSENY 2024

KSH

Fejér FMRF hírlevél

Tájékoztatók az online tér pénzügyi biztonságot veszélyeztető kockázatairól

CIVIL ESEMÉNYNAPTÁR

Programok

Állatvédelem

Gyepmester
Sárközi Károly
(06) 30 342-1493


Katasztrófavédelem

EU-s pályázatok

Pályázat KDOP 4.1.1

 TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról

Pályázat KDOP 3.1.1

Tájékoztató  

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról Tájékoztató>

  L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 
7. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet


Újratervezés

TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
 TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON" című projekt

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon" című projekt

Csillagkapu

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében
Felhívás   -   Felkészítő


Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése

Tájékoztató (sport egyesületek)