Hirdetmények
.
Eü. tájékoztatók
Óvoda hirdetmények
Bölcsőde hirdetmények
Térítési díj (étkezés) tájékoztató és időpont
Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:

TÉRÍTÉSI DÍJAK >>¶

A térítési díjakat az 1. és 2. sz. mellékletek tartalmazzák.
 
MÁV
Esélyegyenlőségi program
Sárbogárd_video
  
 

 

 

 

 

június 8-i nyílt ülés

174/2007. (VI. 8.) Kth. sz. határozat napirendi pont felvételéről

175/2007. (VI. 8.) Kth. sz. határozat a nevelési-oktatási intézmények pedagógus létszámának felülvizsgálatáról a 2007/2008-as tanévre

176/2007. (VI. 8.) Kth. sz. határozat a Városi Bölcsőde nyári szünet miatti zárva tartásáról

177/2007. (VI. 8.) Kth. sz. határozat a Szabályozási terv alkalmazásának tapasztalatairól

178/2007. (VI. 8.) Kth. sz. határozat építési telekalakításra tett javaslatról

179/2007. (VI. 8.) Kth. sz. határozat a Szélessávú Közmű Kiépítése Társulás tevékenységéről szóló beszámoló lefogadásáról

180/2007. (VI. 8.) Kth. sz. határozat a norvég alap pályázati lehetőségeiről szóló tájékoztató elfogadásáról

181/2007. (VI. 8.) Kth. sz. határozat a 2008 évben tervezett útfelújításra pályázat benyújtásáról

182/2007. (VI. 8.) Kth. sz. határozat iskolabusz üzemeltetőjének kiválasztásáról

183/2007. (VI. 8.) Kth. sz. határozat az elektronikus információszabadságról szóló törvény végrehajtására felkészülés c. anyag elfogadásáról

184/2007. (VI. 8.) Kth. sz. határozat a városi honlap hírportál részének működtetéséről

185/2007. (VI. 8.) Kth. sz. határozat a  városi honlap "közélet" (al)menüpontja üzemeltetésére pályázat kiírásáról

186/2007. (VI. 8.) Kth. sz. határozat önkormányzati tulajdonban lévő területek Ft/m2 árának meghatározásáról

187/2007. (VI. 8.) Kth. sz. határozat a ravatalozók bővítése kivitelezőjének kiválasztásáról

188/2007. (VI. 8.) Kth. sz. határozat a Magyar Telekom Nyrt. ingatlan ajánlatáról

189/2007. (VI. 8.) Kth. sz. határozat az előirányzatok felhasználásáról és az általános tartalék alakulásáról szóló tájékoztató elfogadásáról

190/2007. (VI. 8.) Kth. sz. határozat a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentések elfogadásáról

191/2007. (VI. 8.) Kth. sz. határozat az önkormányzat tulajdonát képező ingatlan értékesítéséről 
Széchenyi Terv Plusz Pályázatok

EU-s pályázatok
 

Ivóvízminőség javítás

Köszöntő

Dr. Sükösd Tamás

Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése telepü-lésünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem, tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen, akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási ered-mény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehet-ségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester


Tájékoztató

KSH

Fejér FMRF hírlevél


CIVIL ESEMÉNYNAPTÁR

Programok

Gyepmester
Sárközi Károly
gyepmester
(06) 30 342-1493


Katasztrófavédelem

EU-s pályázatok

Pályázat KDOP 4.1.1

 TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról

Pályázat KDOP 3.1.1

Tájékoztató  

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról Tájékoztató>

  L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 
7. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet


Újratervezés

TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
 TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON" című projekt

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon" című projekt

Csillagkapu

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében
Felhívás   -   Felkészítő


Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése

Tájékoztató (sport egyesületek)