.
Orvosi ügyelet
Térítési díj (étkezés) tájékoztató és időpont
Áramszünet tájékoztató
 
 
2022. július 28-án
várhatóan 8.00-14.00 óráig
áramszünet lesz.
 Érintett utcák, szakaszok:

Abai út, Bajcsy Zsilinszky utca, Balassi Bálint utca, Bem utca, Csonka utca, Esze Tamás utca, Imremajori utca (Általános Iskola), Katona utca, Százados utca, Szent István utca,  Temető köz, Tüzér utca, Május 1 major Szárító, Gépműhely, Mezőfalvi MGTSZ Juhászat, Szennyvíztelep, Dózsa György laktanya, KPM

MÁV
Esélyegyenlőségi program
Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:

A térítési díjakat az
1. és 2. sz. mellékletek
tartalmazzák
.

 

 

 

 

január 18-i nyílt ülés

1/2008. (I. 18.) Kth. sz. napirendi pont felvételéről
2/2008. (I. 18.) Kth. sz. döntéshozatali eljárásból való kizárásról (Juhász János)
3/2008. (I. 18.) Kth. sz. a polgármester illetményének megállapításáról
4/2008. (I. 18.) Kth. sz. döntéshozatali eljárásból való kizárásról (Rigó László)
5/2008. (I. 18.) Kth. sz. az alpolgármester tiszteletdíjának megállapításáról
6/2008. (I. 18.) Kth. sz. döntéshozatali eljárásból való kizárásról (Rigó László)
7/2008. (I. 18.) Kth. sz. az alpolgármester részére költségátalány megállapításáról (Rigó László)
8/2008. (I. 18.) Kth. sz. döntéshozatali eljárásból való kizárásról (Ferencz Kornél)
9/2008. (I. 18.) Kth. sz. az alpolgármester részére költségátalány megállapításáról (Ferencz Kornél)
10/2008. (I. 18.) Kth. sz. az önkormányzat 2008. évi költségvetésének I. fordulójáról
11/2008. (I. 18.) Kth. sz. a 2008. évi városi ünnepek és rendezvények időpontjainak és szervezőinek meghatározásáról
12/2008. (I. 18.) Kth. sz. a Fejér Megyei Közgyűlés által fenntartott Velencei-tavi Vízi Sportiskola és Szabadidőközpont működésének átalakításáról
13/2008. (I. 18.) Kth. sz. a Nevelési Tanácsadás kistérségi feladatellátásáról
14/2008. (I. 18.) Kth. sz. az Energiatakarékossági Terv kapcsán feladatok meghatározásáról
15/2008. (I. 18.) Kth. sz. a KDOP 2007.3.1.1./B pályázat akcióterületének kijelölése és a funkciók meghatározására újbóli javaslat benyújtásáról
16/2008. (I. 18.) Kth. sz. a vízi közművek üzemeltetéséért fizetett 2007. II. félévi bérleti díj felhasználásáról
17/2008. (I. 18.) Kth. sz. a környezetvédelmi helyzetről szóló beszámoló elfogadásáról
18/2008. (I. 18.) Kth. sz. a Tüdőgondozó épületének térítésmentes önkormányzati tulajdonba kéréséről
19/2008. (I. 28.) Kth. sz. a Kazinczy és Kölcsey utca lakó-pihenő övezetté nyilvánításáról
20/2008. (I. 28.) Kth. sz. pusztaegresi ingatlanok határrendezéséhez való hozzájárulásról
21/2008. (I. 28.) Kth. sz. az előirányzatok felhasználásáról és az általános tartalék alakulásáról szóló tájékoztató elfogadásáról
22/2008. (I. 28.) Kth. sz. a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentések elfogadásáról
23/2008. (I. 28.) Kth. sz. a "Sárbogárdi Napok" rendezvénysorozat időpontjának elfogadásáról 
EU-s pályázatok

Köszöntő


Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése telepü-lésünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem, tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen, akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási ered-mény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehet-ségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester


Polgármesteri Fórum - Facebook


Tájékoztató

NAV
ÜGYFÉLFOGADÁS
Sárbogárd ügyfélszolgálati hely
PÉNTEK 8.00-12.00

Népszámlálás

FVS Kérdőív

KSH

Fejér FMRF hírlevél

Tájékoztatók

Esély a fiataloknak FB

Gyepmester
Sárközi Károly
(06) 30 342-1493


Katasztrófavédelem

EU-s pályázatok

Pályázat KDOP 4.1.1

 TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról

Pályázat KDOP 3.1.1

Tájékoztató  

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról Tájékoztató>

  L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 
7. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet


Újratervezés

TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
 TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON" című projekt

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon" című projekt

Csillagkapu

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében
Felhívás   -   Felkészítő


Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése

Tájékoztató (sport egyesületek)