Hirdetmények

.
Eü. tájékoztatók
Óvoda hirdetmények
Bölcsőde hirdetmények
Térítési díj (étkezés) tájékoztató és időpont
Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:

TÉRÍTÉSI DÍJAK >>¶

A térítési díjakat az 1. és 2. sz. mellékletek tartalmazzák.
 
Áramszünet tájékoztató
 

2024. április 29-én
8.30-15.30 óráig
áramszünet lesz.
 Érintett utcák, szakaszok:
Abai út pincék
 
MÁV
Esélyegyenlőségi program
Sárbogárd_video
  
 

 

 

 

 

január 18-i nyílt ülés

1/2008. (I. 18.) Kth. sz. napirendi pont felvételéről
2/2008. (I. 18.) Kth. sz. döntéshozatali eljárásból való kizárásról (Juhász János)
3/2008. (I. 18.) Kth. sz. a polgármester illetményének megállapításáról
4/2008. (I. 18.) Kth. sz. döntéshozatali eljárásból való kizárásról (Rigó László)
5/2008. (I. 18.) Kth. sz. az alpolgármester tiszteletdíjának megállapításáról
6/2008. (I. 18.) Kth. sz. döntéshozatali eljárásból való kizárásról (Rigó László)
7/2008. (I. 18.) Kth. sz. az alpolgármester részére költségátalány megállapításáról (Rigó László)
8/2008. (I. 18.) Kth. sz. döntéshozatali eljárásból való kizárásról (Ferencz Kornél)
9/2008. (I. 18.) Kth. sz. az alpolgármester részére költségátalány megállapításáról (Ferencz Kornél)
10/2008. (I. 18.) Kth. sz. az önkormányzat 2008. évi költségvetésének I. fordulójáról
11/2008. (I. 18.) Kth. sz. a 2008. évi városi ünnepek és rendezvények időpontjainak és szervezőinek meghatározásáról
12/2008. (I. 18.) Kth. sz. a Fejér Megyei Közgyűlés által fenntartott Velencei-tavi Vízi Sportiskola és Szabadidőközpont működésének átalakításáról
13/2008. (I. 18.) Kth. sz. a Nevelési Tanácsadás kistérségi feladatellátásáról
14/2008. (I. 18.) Kth. sz. az Energiatakarékossági Terv kapcsán feladatok meghatározásáról
15/2008. (I. 18.) Kth. sz. a KDOP 2007.3.1.1./B pályázat akcióterületének kijelölése és a funkciók meghatározására újbóli javaslat benyújtásáról
16/2008. (I. 18.) Kth. sz. a vízi közművek üzemeltetéséért fizetett 2007. II. félévi bérleti díj felhasználásáról
17/2008. (I. 18.) Kth. sz. a környezetvédelmi helyzetről szóló beszámoló elfogadásáról
18/2008. (I. 18.) Kth. sz. a Tüdőgondozó épületének térítésmentes önkormányzati tulajdonba kéréséről
19/2008. (I. 28.) Kth. sz. a Kazinczy és Kölcsey utca lakó-pihenő övezetté nyilvánításáról
20/2008. (I. 28.) Kth. sz. pusztaegresi ingatlanok határrendezéséhez való hozzájárulásról
21/2008. (I. 28.) Kth. sz. az előirányzatok felhasználásáról és az általános tartalék alakulásáról szóló tájékoztató elfogadásáról
22/2008. (I. 28.) Kth. sz. a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentések elfogadásáról
23/2008. (I. 28.) Kth. sz. a "Sárbogárdi Napok" rendezvénysorozat időpontjának elfogadásáról 
Széchenyi Terv Plusz Pályázatok

EU-s pályázatok
 

Ivóvízminőség javítás

Köszöntő


Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése telepü-lésünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem, tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen, akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási ered-mény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehet-ségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester


Polgármesteri Fórum - Facebook


Tájékoztató

FŐZŐVERSENY 2024

KSH

Fejér FMRF hírlevél

Tájékoztatók az online tér pénzügyi biztonságot veszélyeztető kockázatairól

CIVIL ESEMÉNYNAPTÁR

Programok

Állatvédelem

Gyepmester
Sárközi Károly
(06) 30 342-1493


Katasztrófavédelem

EU-s pályázatok

Pályázat KDOP 4.1.1

 TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról

Pályázat KDOP 3.1.1

Tájékoztató  

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról Tájékoztató>

  L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 
7. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet


Újratervezés

TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
 TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON" című projekt

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon" című projekt

Csillagkapu

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében
Felhívás   -   Felkészítő


Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése

Tájékoztató (sport egyesületek)