.


 

 

https://www.sarbogard.hu/_user/browser/Image/vakbarat_ikon.jpg
Orvosi ügyelet
Térítési díj (étkezés) tájékoztató és időpont
TÁJÉKOZTATÓ - adóügyek
Áramszünet tájékoztató

2021. március 11-én

várhatóan 8.00-16.00 óráig  áramszünet lesz.
Érintett utcák, szakaszok:

Árpád utca 1-9/A, 2-24., Uszoda,
Millennium 2000 utca
, KeyTech Kft. (Alisca-Mag Kft.), Brodway, Szárító,

Haladás utca,
 Videoton, ÁFÉSZ (Eszterga üzem)
Sallai major

MÁV
Tűzgyújtás
Esélyegyenlőségi program
Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:

A térítési díjakat az
1. és 2. sz. mellékletek
tartalmazzák

 

 

 

 

2018. október 12.
170/2018. (X.12.)  sz. határozat - Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
172/2018. (X.12.)  sz. határozat - Beszámoló a közművelődési, kultúrális intézményekben végzett tevékenységről
173/2018. (X.12.)  sz. határozat - Döntés a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő megatartásről szóló rendeletről
174/2018. (X.12.)  sz. határozat - Döntés a Sárbogárd, 5809/8 hrsz. alatti telekhatár rendezéséről
175/2018. (X.12.)  sz. határozat - A Sárbogárd 01101/6 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonása
176/2018. (X.12.) sz. határozat - A Sárbogárdi Zengő Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
177/2018. (X.12.) sz. határozat - A Sárbogárdi Zengő Óvoda 2018/2019-es nevelési évre szóló munkatervének véleményezése
178/2018. (X.12.) sz. határozat - Iskolai körzethatárok véleményezése
179/2018. (X.12.) sz. határozat - Madarász József Városi Könyvtár alapító okiratának módosítása
180/2018. (X.12.) sz. határozat - Földterületek bérleti díjának megállapítása
181/2018. (X.12.) sz. határozat - Nem lakáscélú helyiségek bérleti díjának megállapítása
182/2018. (X.12.)  sz. határozat - Polgármester érintettség miatti szavazásból kizárása
183/2018. (X.12.)  sz. határozat - Polgármester jutalmának megállapítása
184/2018. (X.12.)  sz. határozat - A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek jutalom kifizetése
185/2018. (X.12.) sz. határozat - Polgármester érintettség miatti szavazásból kizárása
186/2018. (X.12.)  sz. határozat - Polgármester szabadságának igénybevételének engedélyezése
187/2018. (X.12.)  sz. határozat - Tájékoztató az előirányzatok és a tartalék alakulásáról
188/2018. (X.12.)  sz. határozat - Pályázat benyújtása a "Helyi identitás, társadalmi kohézió és a helyi közösségek erősítése" TOP-7.1.1.-16-H-005-3 számú, TOP CLLD helyi felhívásra
189/2018. (X.12.)  sz. határozat - Magasabb vezetői megbízás véleményezése
Koronavírus tájékoztató

EU-s pályázatok

Köszöntő


Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése telepü-lésünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem, tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen, akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási ered-mény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehet-ségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester


Polgármesteri Fórum - Facebook


Tájékoztató - Fejérvíz

Fejér FMRF hírlevél

Tájékoztató

OMSZ

EU-s pályázatok

Pályázat KDOP 4.1.1

 TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról

Pályázat KDOP 3.1.1

Tájékoztató  

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról Tájékoztató>

  L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 
7. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet


Újratervezés

TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
 TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON" című projekt

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon" című projekt

Csillagkapu

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében
Felhívás   -   Felkészítő


Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése

Tájékoztató (kézilabda)
VAX KÉZILABDA EGYESÜLET SÁRBOGÁRD

Tájékoztató (kosárlabda)
 SÁRBOGÁRDI KOSÁRLABDA CLUB

Tájékoztató (Sárbogárd SE)

Kémény Zrt.

Egyenlő Bánásmód Hatóság

Gyepmester
Sárközi Károly
(06) 30 342-1493


Katasztrófavédelem