.


 

 

https://www.sarbogard.hu/_user/browser/Image/vakbarat_ikon.jpg
Orvosi ügyelet
Térítési díj (étkezés) tájékoztató és időpont
Tűzgyújtás
TÁJÉKOZTATÓ adóbefizetésről
Áramszünet tájékoztató

2021. január 13-án

várhatóan 8.00-16.00 óráig  áramszünet lesz.
Érintett utcák, szakaszok:

Sárhatvan - József A. utca, Arany J. utca, Külső-Hatvan puszta Halastó Légió

Esélyegyenlőségi program
Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:

A térítési díjakat az
1. és 2. sz. mellékletek
tartalmazzák

 

 

 

 

2009. június 9-i nyílt ülés
129/2009. (VI. 19.) Kth. sz. határozat - napirend kibővítéséről.
 
130/2009. (VI. 19.) Kth. sz. határozat - "Nevelési-oktatási intézmények pedagógus létszámának felülvizsgálata 2009/2010. tanévre".
 
131/2009. (VI. 19.) Kth. sz. határozat - "Tájékoztató a szociális gondoskodás körében végzett 2008. évi munkáról"- elfogadása.
 
132/2009. (VI. 19.) Kth. sz. határozat  - ESZI 2008. évi beszámolójának elfogadása.
 
133/2009. (VI. 19.) Kth. sz. határozat - "Tájékoztató az átmeneti gondozás megszervezéséről" - elfogadása.
 
134/2009. (VI. 19.) Kth. sz. határozat - "Pályázati önrész biztosítása oktatási
intézmények pályázatához".
 
135/2009. (VI. 19.) Kth. sz. határozat - Tájékoztató az önkormányzat tulajdonában lévő zöldterületek fejlesztésének és fenntartásának
ellenőrzéséről.
  
136/2009. (VI. 19.) Kth. sz. határozat - Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának - alapító okiratának módosítása.
 
137/2009. (VI. 19.) Kth. sz. határozat - Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat - alapító okiratának módosítása.
 
138/2009. (VI. 19.) Kth. sz. határozat  - Általános Művelődési Központ - alapító okiratának módosítása.
 
139/2009. (VI. 19.) Kth. sz. határozat  - Madarász József Városi Könyvtár - alapító okiratának módosítása. 
 
140/2009. (VI. 19.) Kth. sz. határozat  - Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság alapító okiratának módosítása. 
  
141/2009. (VI. 19.) Kth. sz. határozat - Egyesített Szociális Intézmény - alapító okiratának módosítása. 
 
142/2009. (VI. 19.) Kth. sz. határozat - Városi Bölcsöde - alapító okiratának módosítása.
 
 143/2009. (VI. 19.) Kth. sz. határozat  - Úfelújítások tervezési díjairól -
döntés.
 
144/2009. (VI. 19.) Kth. sz. határozat - Önkormányzati kötvény refinanszírozási költségeiről döntés.
 
 145/2009. (VI. 19.) Kth. sz. határozat  - Közbeszerzési szabályzat
módosítása.
 
146/2009. (VI. 19.) Kth. sz. határozat  - Közbeszerzési kiírás a Tompa M. u. 2.
sz. felújítására - megtárgyalása.
 
147/2009. (VI. 19.) Kth. sz. határozat - 2009. évi fejlesztési feladatokhoz 82.447.000 Ft összegű fejlesztési hitel felvételéről - döntés.  
 
148/2009. (VI. 19.) Kth. sz. határozat - 76-167.000 Ft. összegű fejlesztési hitel felvételéhez döntés közbeszerzési eljárás lefolytatásáról.
 
149/2009. (VI. 19.) Kth. sz. határozat  - Sárbogárd, Széchenyi u. 58. sz. ingatlan értékesítésre kijelölése.
 
150/2009. (VI. 19.) Kth. sz. határozat  - Építési telekalakításra javaslatról
döntés.
 
 151/2009. (VI. 19.) Kth. sz. határozat  - Az állami tulajdonú ingatlanok térítésmentes igénylése tárgyában döntés. 
 
152/2009. (VI. 19.) Kth. sz. határozat  - "Tájékoztató a Sárrét-Víz KHT végelszámolásának helyzetéről" - elfogadása. 
 
153/2009. (VI. 19.) Kth. sz. határozat  - "Tájékoztató az előirányzatok felhasználásáról és az általános tartalék alakulásáról "- elfogadása.
 
154/2009. (VI. 19.) Kth. sz. határozat - Jelentések elfogadása. 
 
155/2009. (VI. 19.) Kth. sz. határozat  - 20.) napirendi pont napirendről
levétele.
 
156/2009. (VI. 19.) Kth. sz. határozat  - Képviselői  felvetésre választ nem fogadja el.
 
157/2009. (VI. 19.) Kth. sz. határozat  - Képviselői felvetésre választ nem fogadja el.
 
158/2009. (VI. 19.) Kth. sz. határozat  - Képviselői felvetésre választ nem fogadja el.
 
 159/2009. (VI. 19.) Kth. sz. határozat  - Közforgalmú gyógyszertár létesítésének véleményezése.
 
160/2009. (VI. 19.) Kth. sz. határozat  - ÁMK Sárszentmiklós intézményi dokumentum módosításának jóváhagyása.
 

 
Koronavírus tájékoztató

EU-s pályázatok

Köszöntő


Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése telepü-lésünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem, tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen, akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási ered-mény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehet-ségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester


BURSA HUNGARICA

Tájékoztató - Fejérvíz

Fejér FMRF hírlevél

OMSZ

EU-s pályázatok

Pályázat KDOP 4.1.1

 TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról

Pályázat KDOP 3.1.1

Tájékoztató  

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról Tájékoztató>

  L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 
7. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet


Újratervezés

TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
 TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON" című projekt

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon" című projekt

Csillagkapu

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében
Felhívás   -   Felkészítő


Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése

MH

Tájékoztató (kézilabda)
VAX KÉZILABDA EGYESÜLET SÁRBOGÁRD

Tájékoztató (kosárlabda)
 SÁRBOGÁRDI KOSÁRLABDA CLUB

Tájékoztató (Sárbogárd SE)

Kémény Zrt.

Meghívó (01.21.)

Egyenlő Bánásmód Hatóság

Gyepmester
Sárközi Károly
(06) 30 342-1493


Katasztrófavédelem