Hirdetmények
.
Eü. tájékoztatók
Óvoda hirdetmények
Bölcsőde hirdetmények
Térítési díj (étkezés) tájékoztató és időpont
Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:

TÉRÍTÉSI DÍJAK >>¶

A térítési díjakat az 1. és 2. sz. mellékletek tartalmazzák.
 
MÁV
Esélyegyenlőségi program
Sárbogárd_video
  
 

 

 

 

 

2009. június 9-i nyílt ülés
129/2009. (VI. 19.) Kth. sz. határozat - napirend kibővítéséről.
 
130/2009. (VI. 19.) Kth. sz. határozat - "Nevelési-oktatási intézmények pedagógus létszámának felülvizsgálata 2009/2010. tanévre".
 
131/2009. (VI. 19.) Kth. sz. határozat - "Tájékoztató a szociális gondoskodás körében végzett 2008. évi munkáról"- elfogadása.
 
132/2009. (VI. 19.) Kth. sz. határozat  - ESZI 2008. évi beszámolójának elfogadása.
 
133/2009. (VI. 19.) Kth. sz. határozat - "Tájékoztató az átmeneti gondozás megszervezéséről" - elfogadása.
 
134/2009. (VI. 19.) Kth. sz. határozat - "Pályázati önrész biztosítása oktatási
intézmények pályázatához".
 
135/2009. (VI. 19.) Kth. sz. határozat - Tájékoztató az önkormányzat tulajdonában lévő zöldterületek fejlesztésének és fenntartásának
ellenőrzéséről.
  
136/2009. (VI. 19.) Kth. sz. határozat - Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának - alapító okiratának módosítása.
 
137/2009. (VI. 19.) Kth. sz. határozat - Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat - alapító okiratának módosítása.
 
138/2009. (VI. 19.) Kth. sz. határozat  - Általános Művelődési Központ - alapító okiratának módosítása.
 
139/2009. (VI. 19.) Kth. sz. határozat  - Madarász József Városi Könyvtár - alapító okiratának módosítása. 
 
140/2009. (VI. 19.) Kth. sz. határozat  - Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság alapító okiratának módosítása. 
  
141/2009. (VI. 19.) Kth. sz. határozat - Egyesített Szociális Intézmény - alapító okiratának módosítása. 
 
142/2009. (VI. 19.) Kth. sz. határozat - Városi Bölcsöde - alapító okiratának módosítása.
 
 143/2009. (VI. 19.) Kth. sz. határozat  - Úfelújítások tervezési díjairól -
döntés.
 
144/2009. (VI. 19.) Kth. sz. határozat - Önkormányzati kötvény refinanszírozási költségeiről döntés.
 
 145/2009. (VI. 19.) Kth. sz. határozat  - Közbeszerzési szabályzat
módosítása.
 
146/2009. (VI. 19.) Kth. sz. határozat  - Közbeszerzési kiírás a Tompa M. u. 2.
sz. felújítására - megtárgyalása.
 
147/2009. (VI. 19.) Kth. sz. határozat - 2009. évi fejlesztési feladatokhoz 82.447.000 Ft összegű fejlesztési hitel felvételéről - döntés.  
 
148/2009. (VI. 19.) Kth. sz. határozat - 76-167.000 Ft. összegű fejlesztési hitel felvételéhez döntés közbeszerzési eljárás lefolytatásáról.
 
149/2009. (VI. 19.) Kth. sz. határozat  - Sárbogárd, Széchenyi u. 58. sz. ingatlan értékesítésre kijelölése.
 
150/2009. (VI. 19.) Kth. sz. határozat  - Építési telekalakításra javaslatról
döntés.
 
 151/2009. (VI. 19.) Kth. sz. határozat  - Az állami tulajdonú ingatlanok térítésmentes igénylése tárgyában döntés. 
 
152/2009. (VI. 19.) Kth. sz. határozat  - "Tájékoztató a Sárrét-Víz KHT végelszámolásának helyzetéről" - elfogadása. 
 
153/2009. (VI. 19.) Kth. sz. határozat  - "Tájékoztató az előirányzatok felhasználásáról és az általános tartalék alakulásáról "- elfogadása.
 
154/2009. (VI. 19.) Kth. sz. határozat - Jelentések elfogadása. 
 
155/2009. (VI. 19.) Kth. sz. határozat  - 20.) napirendi pont napirendről
levétele.
 
156/2009. (VI. 19.) Kth. sz. határozat  - Képviselői  felvetésre választ nem fogadja el.
 
157/2009. (VI. 19.) Kth. sz. határozat  - Képviselői felvetésre választ nem fogadja el.
 
158/2009. (VI. 19.) Kth. sz. határozat  - Képviselői felvetésre választ nem fogadja el.
 
 159/2009. (VI. 19.) Kth. sz. határozat  - Közforgalmú gyógyszertár létesítésének véleményezése.
 
160/2009. (VI. 19.) Kth. sz. határozat  - ÁMK Sárszentmiklós intézményi dokumentum módosításának jóváhagyása.
 

 
Széchenyi Terv Plusz Pályázatok

EU-s pályázatok
 

Ivóvízminőség javítás

Köszöntő

Dr. Sükösd Tamás

Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése telepü-lésünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem, tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen, akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási ered-mény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehet-ségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester


Tájékoztató

KSH

Fejér FMRF hírlevél


CIVIL ESEMÉNYNAPTÁR

Programok

Gyepmester
Sárközi Károly
gyepmester
(06) 30 342-1493


Katasztrófavédelem

EU-s pályázatok

Pályázat KDOP 4.1.1

 TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról

Pályázat KDOP 3.1.1

Tájékoztató  

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról Tájékoztató>

  L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 
7. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet


Újratervezés

TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
 TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON" című projekt

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon" című projekt

Csillagkapu

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében
Felhívás   -   Felkészítő


Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése

Tájékoztató (sport egyesületek)