.


 

 

https://www.sarbogard.hu/_user/browser/Image/vakbarat_ikon.jpg
Orvosi ügyelet
Térítési díj (étkezés) tájékoztató és időpont
Tűzgyújtás
TÁJÉKOZTATÓ adóbefizetésről
Áramszünet tájékoztató

2021. január 13-án

várhatóan 8.00-16.00 óráig  áramszünet lesz.
Érintett utcák, szakaszok:

Sárhatvan - József A. utca, Arany J. utca, Külső-Hatvan puszta Halastó Légió

Esélyegyenlőségi program
Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:

A térítési díjakat az
1. és 2. sz. mellékletek
tartalmazzák

 

 

 

 

2011. augusztus 12.

Sárbogárd Város Polgármestere

7000 Sárbogárd, Hősök tere 2.

 

 

M e g h í v ó

 

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete

2011.  augusztus 12-én (péntek)  9.00 órakor

ülést tart, melyre meghívom

 

Az ülés helye:             Polgármesteri Hivatal Díszterme

                      7000. Sárbogárd, Hősök tere 2.

 

Napirend:

 

                        1.         Tájékoztató a két ülés közötti
                                    fontosabb eseményekről, intézkedésekről.

Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról.

 

2.         Jelentés a lejár t határidejű
                        határozatok végrehajtásáról.

Előadók:         a végrehajtásért felelősök

2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 2/5, 2/6

 

 

3.        A város nevelési-oktatási intézményeinek beszámolója tevékenységükről, a személyi, tárgyi feltételekről, a következő tanévre való felkészülés teendőiről.

Előadók:          Intézményvezetők (Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti szolgálat, ÁMK Sárszentmiklósi Általános Iskola)

                        (Az anyag megtekinthető a szakreferensnél és a honlapon)

1. sz. melléklet,  

2. 2.1.  2.2  2.3. sz. melléklet  

 

4.         A vizi-közművek üzemeltetéséért fizetett 2011. I. félévi bérleti díj felhasználásáról döntés.

Előadó:           polgármester  

           

5.        Tájékoztató az önkormányzat 2011. évi költségvetésének első félévi alakulásáról.

                                   Beterjesztő:     polgármester

                                   Előadók:         jegyző

                                                           Gazdasági osztályvezető

 

6.         A városi önkormányzat 2011. évi

            költségvetéséről szóló 4/2011.(II.15.)

Önkormányzati rendelet módosítása.

Beterjesztő:    polgármester

Előadók:         jegyző

                       Gazdasági osztályvezető

 

7.        A képviselőtestület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 10/2007.(III.19.) önkormányzati rendelet módosítása.

                                   Előadó:           jegyző

 

8.        A város címeréről, zászlójáról szóló

           15/1998. (IV. 20.) önkormányzati
rendelet módosítása.

Előadó:           jegyző

 

                        9.         A gyermekétkeztetés intézményi térítési

                                   díja megállapítása.

                                   Előadó:           jegyző

 

10.      Előirányzat biztosítása az ÁMK Sárszentmiklósi Általános Iskolánál nyugdíjazás miatti helyettesítésre.          

Előadó:           jegyző

                       

                        11.      Pályázat benyújtása kerékpárút
                                    forgalmi létesítmények tervezésére
.

Előadó:           polgármester

 

12.      Az Egyesített Szociális Intézmény intézményvezetői beosztásának betöltésére pályázat kiírása.

Előadó:           polgármester  

 

13.      Együttműködési megállapodás kötése „Az iskola rendőre” program megvalósításához.

Előadó:           polgármester

 

                        14.      Ady Endre u. 162. szám alatti ingatlan
                                   hődíj elszámolása.

                                   Előadó: polgármester

 

15.      Sárbogárd Város Önkormányzatának tulajdonában álló közintézmények és egyéb fogyasztási helyek villamos energia fogyasztásával kapcsolatos felülvizsgálatáról döntés.

Előadó:           polgármester

 

16.      A polgármester szabadságának engedélyezése.

                                   Előadó:           jegyző

 

                        17.       Tájékoztató az előirányzatok felhasználásáról 
                                    és a tartalék alakulásáról.

Előadó:           jegyző

 

18.       Bejelentések, interpellációk.

1.        2011. június 17-i testületi ülésen elhangzott képviselői bejelentésekre válasz a Műszaki Osztály részéről.  

 

2.       Állásfoglalás a távhőszolgáltatás, használati melegvíz szolgáltatás ármegállapításával, árváltoztatásával kapcsolatosan.

 

Zárt ülés:

 

1.                  Lakásbérleti szerződés meghosszabbítása.

Előadó:           polgármester

 

2.                 A város Díszpolgára kitüntetés 2011. évi adományozása.

Előadó:           ÜJB elnök

 

                        3.         Pro Urbe kitűntetés 2011. évi adományozása

Előadó:           ÜJB elnök

 

4.         A „Sárbogárd Város Sportjáért” kitüntetés 2011. évi adományozása.

Előadó:           ÜJB elnök

 

5.         Az „Év Utánpótlás nevelője” kitüntetés 2011. évi adományozása.

Előadó:           ÜJB. elnök

 

                       6.         Fellebbezések elbírálása.

Előadó:           ESZB elnök

 

                        7.         Bejelentések

 

 Sárbogárd, 2011. augusztus 1.

 

                             A távollévő polgármester helyett és nevében:

 

                                              Novák  Kovács Zsolt
                                                
   alpolgármester 

Koronavírus tájékoztató

EU-s pályázatok

Köszöntő


Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése telepü-lésünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem, tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen, akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási ered-mény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehet-ségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester


BURSA HUNGARICA

Tájékoztató - Fejérvíz

Fejér FMRF hírlevél

OMSZ

EU-s pályázatok

Pályázat KDOP 4.1.1

 TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról

Pályázat KDOP 3.1.1

Tájékoztató  

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról Tájékoztató>

  L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 
7. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet


Újratervezés

TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
 TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON" című projekt

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon" című projekt

Csillagkapu

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében
Felhívás   -   Felkészítő


Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése

MH

Tájékoztató (kézilabda)
VAX KÉZILABDA EGYESÜLET SÁRBOGÁRD

Tájékoztató (kosárlabda)
 SÁRBOGÁRDI KOSÁRLABDA CLUB

Tájékoztató (Sárbogárd SE)

Kémény Zrt.

Meghívó (01.21.)

Egyenlő Bánásmód Hatóság

Gyepmester
Sárközi Károly
(06) 30 342-1493


Katasztrófavédelem