Hirdetmények
.
Eü. tájékoztatók
Óvoda hirdetmények
Bölcsőde hirdetmények
Térítési díj (étkezés) tájékoztató és időpont
Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:

TÉRÍTÉSI DÍJAK >>¶

A térítési díjakat az 1. és 2. sz. mellékletek tartalmazzák.
 
MÁV
Esélyegyenlőségi program
Sárbogárd_video
  
 

 

 

 

 

2011. augusztus 12.

Sárbogárd Város Polgármestere

7000 Sárbogárd, Hősök tere 2.

 

 

M e g h í v ó

 

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete

2011.  augusztus 12-én (péntek)  9.00 órakor

ülést tart, melyre meghívom

 

Az ülés helye:             Polgármesteri Hivatal Díszterme

                      7000. Sárbogárd, Hősök tere 2.

 

Napirend:

 

                        1.         Tájékoztató a két ülés közötti
                                    fontosabb eseményekről, intézkedésekről.

Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról.

 

2.         Jelentés a lejár t határidejű
                        határozatok végrehajtásáról.

Előadók:         a végrehajtásért felelősök

2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 2/5, 2/6

 

 

3.        A város nevelési-oktatási intézményeinek beszámolója tevékenységükről, a személyi, tárgyi feltételekről, a következő tanévre való felkészülés teendőiről.

Előadók:          Intézményvezetők (Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti szolgálat, ÁMK Sárszentmiklósi Általános Iskola)

                        (Az anyag megtekinthető a szakreferensnél és a honlapon)

1. sz. melléklet,  

2. 2.1.  2.2  2.3. sz. melléklet  

 

4.         A vizi-közművek üzemeltetéséért fizetett 2011. I. félévi bérleti díj felhasználásáról döntés.

Előadó:           polgármester  

           

5.        Tájékoztató az önkormányzat 2011. évi költségvetésének első félévi alakulásáról.

                                   Beterjesztő:     polgármester

                                   Előadók:         jegyző

                                                           Gazdasági osztályvezető

 

6.         A városi önkormányzat 2011. évi

            költségvetéséről szóló 4/2011.(II.15.)

Önkormányzati rendelet módosítása.

Beterjesztő:    polgármester

Előadók:         jegyző

                       Gazdasági osztályvezető

 

7.        A képviselőtestület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 10/2007.(III.19.) önkormányzati rendelet módosítása.

                                   Előadó:           jegyző

 

8.        A város címeréről, zászlójáról szóló

           15/1998. (IV. 20.) önkormányzati
rendelet módosítása.

Előadó:           jegyző

 

                        9.         A gyermekétkeztetés intézményi térítési

                                   díja megállapítása.

                                   Előadó:           jegyző

 

10.      Előirányzat biztosítása az ÁMK Sárszentmiklósi Általános Iskolánál nyugdíjazás miatti helyettesítésre.          

Előadó:           jegyző

                       

                        11.      Pályázat benyújtása kerékpárút
                                    forgalmi létesítmények tervezésére
.

Előadó:           polgármester

 

12.      Az Egyesített Szociális Intézmény intézményvezetői beosztásának betöltésére pályázat kiírása.

Előadó:           polgármester  

 

13.      Együttműködési megállapodás kötése „Az iskola rendőre” program megvalósításához.

Előadó:           polgármester

 

                        14.      Ady Endre u. 162. szám alatti ingatlan
                                   hődíj elszámolása.

                                   Előadó: polgármester

 

15.      Sárbogárd Város Önkormányzatának tulajdonában álló közintézmények és egyéb fogyasztási helyek villamos energia fogyasztásával kapcsolatos felülvizsgálatáról döntés.

Előadó:           polgármester

 

16.      A polgármester szabadságának engedélyezése.

                                   Előadó:           jegyző

 

                        17.       Tájékoztató az előirányzatok felhasználásáról 
                                    és a tartalék alakulásáról.

Előadó:           jegyző

 

18.       Bejelentések, interpellációk.

1.        2011. június 17-i testületi ülésen elhangzott képviselői bejelentésekre válasz a Műszaki Osztály részéről.  

 

2.       Állásfoglalás a távhőszolgáltatás, használati melegvíz szolgáltatás ármegállapításával, árváltoztatásával kapcsolatosan.

 

Zárt ülés:

 

1.                  Lakásbérleti szerződés meghosszabbítása.

Előadó:           polgármester

 

2.                 A város Díszpolgára kitüntetés 2011. évi adományozása.

Előadó:           ÜJB elnök

 

                        3.         Pro Urbe kitűntetés 2011. évi adományozása

Előadó:           ÜJB elnök

 

4.         A „Sárbogárd Város Sportjáért” kitüntetés 2011. évi adományozása.

Előadó:           ÜJB elnök

 

5.         Az „Év Utánpótlás nevelője” kitüntetés 2011. évi adományozása.

Előadó:           ÜJB. elnök

 

                       6.         Fellebbezések elbírálása.

Előadó:           ESZB elnök

 

                        7.         Bejelentések

 

 Sárbogárd, 2011. augusztus 1.

 

                             A távollévő polgármester helyett és nevében:

 

                                              Novák  Kovács Zsolt
                                                
   alpolgármester 

Széchenyi Terv Plusz Pályázatok

EU-s pályázatok
 

Ivóvízminőség javítás

Köszöntő

Dr. Sükösd Tamás

Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése telepü-lésünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem, tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen, akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási ered-mény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehet-ségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester


Tájékoztató

M6 autópálya

KSH

Könyvtár
Madarász József Városi Könyvtár
2024. július 22.- augusztus 20. között ZÁRVA
Első kölcsönzési nap:
augusztus 21.

Nyári kölcsönzési idő:
kedd-péntek 9.00-17.30.

Fejér FMRF hírlevél


CIVIL ESEMÉNYNAPTÁR

Ifjúsági garancia program
Ifjúsági Garancia Program logó
SÁRBOGÁRD

A Megerősített Ifjúsági Garancia Programba való belépési pont:
Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályán
Bányász Krisztina Anikó
e-mail: banyasz.krisztina.aniko@fejer.gov.hu
tel.sz.:30/950-8089

Programok

Gyepmester
Sárközi Károly
gyepmester
(06) 30 342-1493


Katasztrófavédelem
HŐSÉGRIASZTÁS
2024. július 7-én (vasárnap) 00 órától 2024. július 18-án (csütörtök) 24 óráig.

Hőségriasztás esetén Sárbogárdon lévő nyilvános klimatizált helyiségek listája:
- Penny Market
Sárbogárd Ady Endre u. 184.
- LIDL Áruház
Sárbogárd Ady Endre u. 232-236.
- TESCO
Sárbogárd Ady Endre út 19.

 

 

EU-s pályázatok

Pályázat KDOP 4.1.1

 TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról

Pályázat KDOP 3.1.1

Tájékoztató  

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról Tájékoztató>

  L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 
7. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet


Újratervezés

TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
 TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON" című projekt

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon" című projekt

Csillagkapu

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében
Felhívás   -   Felkészítő


Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése

Tájékoztató (sport egyesületek)