.


 

 

https://www.sarbogard.hu/_user/browser/Image/vakbarat_ikon.jpg
Orvosi ügyelet
Térítési díj (étkezés) tájékoztató és időpont
Tűzgyújtás
TÁJÉKOZTATÓ adóbefizetésről
Áramszünet tájékoztató

2021. január 13-án

várhatóan 8.00-16.00 óráig  áramszünet lesz.
Érintett utcák, szakaszok:

Sárhatvan - József A. utca, Arany J. utca, Külső-Hatvan puszta Halastó Légió

Esélyegyenlőségi program
Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:

A térítési díjakat az
1. és 2. sz. mellékletek
tartalmazzák

 

 

 

 

2008. szeptember 5.

Sárbogárd Város Polgármestere

7000 Sárbogárd, Hősök tere 2.

 

 

M e g h í v ó

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete

2008. szeptember 5-én (pénteken)  9.00 órakor

ülést tart, melyre meghívom

 

Az ülés helye:               Polgármesteri Hivatal Díszterme

                        7000. Sárbogárd, Hősök tere 2.

 

 

1.  Tájékoztató a Sárbogárdi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság

     megelőző és mentő tűzvédelmi tevékenységéről, gazdálkodásáról,

     működésének személyi és tárgyi feltételeiről.

     Előadó:            Varga Zoltán tű. alezredes, parancsnok

 

2.  A képviselő-testület bizottságainak beszámolója az éves munkáról.

     Előadók:            bizottságok elnökei

       ESZB, PVVB, OKB, CISB, ÜJB

 

3.  A képviselőtestület és szervei szervezeti és működési

  szabályzatáról szóló 10/2007. (III. 19.) Ktr. sz. rendelet módosításáról

     Előadó:            jegyző

 

4.  A képviselőtestület 2008. évi munkatervének módosítása

     Előadó:            polgármester

 

5.  Házi gyermekorvosi szolgáltatás feladatellátása

     Előadó:            polgármester

 

6.  2008. évi költségvetési rendelet módosítása.

     Előadó:            jegyző

 

7.  Házi gyermekorvosi munkakör pályázati kiírása

     Előadó:            polgármester

 

8.  Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázat

     2009. évre

     Előadó:            polgármester

 

9.  Önkormányzati lakások bérleti díjának módosítása.

     Előadó:            jegyző

 

10.  Közbeszerzési eljárás kiírása villamosenergia beszerzésre.

       Előadó:            polgármester

 

11.  Pályázat benyújtása a KDOP 2008-4.2.1/B támogatásra.

       Előadó:            polgármester

 

12.  Az állattartásról szóló 11/2004. (III. 25.) Ktr. sz. rendelet

       módosítása

       Előadó:            jegyző

 

13.  Kérelem a sárbogárdi 5808/7 hrsz-ú ingatlan tilalmainak

      törlésére.         

      Előadó:            polgármester

 

14.  Forgalmi rend változás

       Előadó:            polgármester

 

15.  Tájékoztató az előirányzatok felhasználásáról és az általános

       tartalék alakulásáról.

       Előadó:            jegyző

 

16.  Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.

       Előadók:            a végrehajtásért felelősök

 

17.  Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről, intézkedésekről.

       Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról.             

 

18.  Bejelentések, interpellációk.

 

Zárt ülés:       

 

1.   Az „Év Közalkalmazottja” kitüntetés 2008. évi adományozása.

      (szoc. eü.)       

      Előadó:            ÜJB elnöke

 

2.   Sárbogárd Város Sportjáért kitüntetés 2008. évi adományozása.

      Előadó:            ÜJB elnöke

 

3.   Védőnő közalkalmazotti jogviszonyának megszüntetése.

       Előadó:            polgármester

 

4.    I. számú gyermekorvosi körzetbe asszisztens kinevezése

       Előadó:            polgármester

 

5.   A KDV Hulladékgazdálkodási ZRT. Felügyelő Bizottságába képviselő

      delegálása

      Előadó:            polgármester

 

6.   Első lakáshoz jutók támogatása.

      Előadó:            ESZB elnök

 

7.   Fellebbezések

      Előadó:            ESZB elnök

 

8.   Bejelentések

 

 

Sárbogárd, 2008. augusztus 26.

 

                                                                      Juhász János

                                                                      polgármester

Koronavírus tájékoztató

EU-s pályázatok

Köszöntő


Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése telepü-lésünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem, tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen, akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási ered-mény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehet-ségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester


BURSA HUNGARICA

Tájékoztató - Fejérvíz

Fejér FMRF hírlevél

OMSZ

EU-s pályázatok

Pályázat KDOP 4.1.1

 TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról

Pályázat KDOP 3.1.1

Tájékoztató  

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról Tájékoztató>

  L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 
7. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet


Újratervezés

TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
 TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON" című projekt

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon" című projekt

Csillagkapu

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében
Felhívás   -   Felkészítő


Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése

MH

Tájékoztató (kézilabda)
VAX KÉZILABDA EGYESÜLET SÁRBOGÁRD

Tájékoztató (kosárlabda)
 SÁRBOGÁRDI KOSÁRLABDA CLUB

Tájékoztató (Sárbogárd SE)

Kémény Zrt.

Meghívó (01.21.)

Egyenlő Bánásmód Hatóság

Gyepmester
Sárközi Károly
(06) 30 342-1493


Katasztrófavédelem