.
Orvosi ügyelet
Térítési díj (étkezés) tájékoztató és időpont
TÁJÉKOZTATÓ - adóügyek
Áramszünet tájékoztató
 
2021. október 26-án
várhatóan 8.00-12.00 óráig
áramszünet lesz.

 Érintett utcák, szakaszok:
Kossuth TSZ területe és központja

_____
2021. október 26-án
várhatóan 11.00-13.00 óráig
áramszünet lesz.

 Érintett utcák, szakaszok:
Sertéstelep, BB Truck Kft, Beef farm

MÁV
Esélyegyenlőségi program
Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:

A térítési díjakat az
1. és 2. sz. mellékletek
tartalmazzák

 

 

 

 

2008. szeptember 5.

Sárbogárd Város Polgármestere

7000 Sárbogárd, Hősök tere 2.

 

 

M e g h í v ó

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete

2008. szeptember 5-én (pénteken)  9.00 órakor

ülést tart, melyre meghívom

 

Az ülés helye:               Polgármesteri Hivatal Díszterme

                        7000. Sárbogárd, Hősök tere 2.

 

 

1.  Tájékoztató a Sárbogárdi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság

     megelőző és mentő tűzvédelmi tevékenységéről, gazdálkodásáról,

     működésének személyi és tárgyi feltételeiről.

     Előadó:            Varga Zoltán tű. alezredes, parancsnok

 

2.  A képviselő-testület bizottságainak beszámolója az éves munkáról.

     Előadók:            bizottságok elnökei

       ESZB, PVVB, OKB, CISB, ÜJB

 

3.  A képviselőtestület és szervei szervezeti és működési

  szabályzatáról szóló 10/2007. (III. 19.) Ktr. sz. rendelet módosításáról

     Előadó:            jegyző

 

4.  A képviselőtestület 2008. évi munkatervének módosítása

     Előadó:            polgármester

 

5.  Házi gyermekorvosi szolgáltatás feladatellátása

     Előadó:            polgármester

 

6.  2008. évi költségvetési rendelet módosítása.

     Előadó:            jegyző

 

7.  Házi gyermekorvosi munkakör pályázati kiírása

     Előadó:            polgármester

 

8.  Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázat

     2009. évre

     Előadó:            polgármester

 

9.  Önkormányzati lakások bérleti díjának módosítása.

     Előadó:            jegyző

 

10.  Közbeszerzési eljárás kiírása villamosenergia beszerzésre.

       Előadó:            polgármester

 

11.  Pályázat benyújtása a KDOP 2008-4.2.1/B támogatásra.

       Előadó:            polgármester

 

12.  Az állattartásról szóló 11/2004. (III. 25.) Ktr. sz. rendelet

       módosítása

       Előadó:            jegyző

 

13.  Kérelem a sárbogárdi 5808/7 hrsz-ú ingatlan tilalmainak

      törlésére.         

      Előadó:            polgármester

 

14.  Forgalmi rend változás

       Előadó:            polgármester

 

15.  Tájékoztató az előirányzatok felhasználásáról és az általános

       tartalék alakulásáról.

       Előadó:            jegyző

 

16.  Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.

       Előadók:            a végrehajtásért felelősök

 

17.  Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről, intézkedésekről.

       Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról.             

 

18.  Bejelentések, interpellációk.

 

Zárt ülés:       

 

1.   Az „Év Közalkalmazottja” kitüntetés 2008. évi adományozása.

      (szoc. eü.)       

      Előadó:            ÜJB elnöke

 

2.   Sárbogárd Város Sportjáért kitüntetés 2008. évi adományozása.

      Előadó:            ÜJB elnöke

 

3.   Védőnő közalkalmazotti jogviszonyának megszüntetése.

       Előadó:            polgármester

 

4.    I. számú gyermekorvosi körzetbe asszisztens kinevezése

       Előadó:            polgármester

 

5.   A KDV Hulladékgazdálkodási ZRT. Felügyelő Bizottságába képviselő

      delegálása

      Előadó:            polgármester

 

6.   Első lakáshoz jutók támogatása.

      Előadó:            ESZB elnök

 

7.   Fellebbezések

      Előadó:            ESZB elnök

 

8.   Bejelentések

 

 

Sárbogárd, 2008. augusztus 26.

 

                                                                      Juhász János

                                                                      polgármester

Koronavírus tájékoztató

EU-s pályázatok

Köszöntő


Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése telepü-lésünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem, tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen, akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási ered-mény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehet-ségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester


Polgármesteri Fórum - Facebook


Bursa Hungarica 2022.

FVS Kérdőív
 

Tájékoztató

KSH

TESCO pályázat

Tájékoztató

Fejér FMRF hírlevél

OMSZ

Esély a fiataloknak FB

Gyepmester
Sárközi Károly
(06) 30 342-1493


Katasztrófavédelem

EU-s pályázatok

Pályázat KDOP 4.1.1

 TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról

Pályázat KDOP 3.1.1

Tájékoztató  

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról Tájékoztató>

  L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 
7. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet


Újratervezés

TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
 TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON" című projekt

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon" című projekt

Csillagkapu

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében
Felhívás   -   Felkészítő


Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése

Tájékoztató (sport egyesületek)