Hirdetmények
.
Eü. tájékoztatók
Óvoda hirdetmények
Bölcsőde hirdetmények
Térítési díj (étkezés) tájékoztató és időpont
Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:

TÉRÍTÉSI DÍJAK >>¶

A térítési díjakat az 1. és 2. sz. mellékletek tartalmazzák.
 
MÁV
Esélyegyenlőségi program
Sárbogárd_video
  
 

 

 

 

 

Választási Tájékoztató (szavazókörök)

Választási Tájékoztató

 

 

Tájékoztatom a választópolgárokat, hogy a 2009. június 7-ére kitűzött Európai Parlamenti Választások során az alábbi szavazókörök működnek:

 

1. számú szavazókör:              Klub – Szent István u. 72.

2. számú szavazókör:              Szent István Ált. Iskola – Szent István u. 82.

3. számú szavazókör:              Alba Volán – Ady Endre u. 23.

4. számú szavazókör:              Művelődési Központ – Hősök tere 3.

5. számú szavazókör:              Rendelőintézet – Ady E. u. 79.

6. számú szavazókör:              Művelődési Központ – Hősök tere 3.

7. számú szavazókör:              Tüdőgondozó – Tompa M. u. 2.

8. számú szavazókör              Mészöly Géza Ált. Iskola

9. számú szavazókör              Gimnázium – József A. u. 4.

10. számú szavazókör            HEMO- József A. u. 15/B

11. számú szavazókör            Sárszentmiklósi Általános Iskola

12. számú szavazókör            Pentagri Kft. Faház – Széchenyi u. 2.

13. számú szavazókör            Sárszentmiklósi Klub

14. számú szavazókör            Sárszentmiklósi Általános Iskola

15. számú szavazókör            Rétszilas Klub

16. számú szavazókör            Kislók, Szabadság u. 8.

17. számú szavazókör            Pusztaegres Kultúrház

18. számú szavazókör            Sárhatvan Klub

19. számú szavazókör            Nagyhörcsök Klub

 

Felhívom a figyelmet, hogy két szavazókör címe megváltozott.

 

A 4. számú szavazókör működéséhez a korábbi címén a Fejérvíz ZRT nem járult hozzá, ezért az átkerült a Művelődési Központba.

 

A 16. számú szavazókör Kislókon átkerült az új közösségi házba.

 

Igazolással – a korábbi hirdetésemnek megfelelően - csak a Rendelőintézet – Ady E. u. 79. szám alatt működő szavazókörben lehet szavazni.

 

Sárbogárd, 2009. május 11.

 

 

                                                                                  Dr. Krupa Rozália

                                                                                              jegyző

 

Széchenyi Terv Plusz Pályázatok

EU-s pályázatok
 

Ivóvízminőség javítás

Köszöntő

Dr. Sükösd Tamás

Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése telepü-lésünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem, tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen, akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási ered-mény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehet-ségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester


Tájékoztató

KSH

Fejér FMRF hírlevél


CIVIL ESEMÉNYNAPTÁR

Programok

Gyepmester
Sárközi Károly
gyepmester
(06) 30 342-1493


Katasztrófavédelem

EU-s pályázatok

Pályázat KDOP 4.1.1

 TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról

Pályázat KDOP 3.1.1

Tájékoztató  

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról Tájékoztató>

  L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 
7. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet


Újratervezés

TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
 TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON" című projekt

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon" című projekt

Csillagkapu

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében
Felhívás   -   Felkészítő


Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése

Tájékoztató (sport egyesületek)