Orvosi ügyelet
Gyermekorvosi ellátásról
Térítési díj befizetési időpont
Áramszünet tájékoztató
2020. április 15-16-án
várhatóan 8.30 - 15 óráig

áramszünet lesz.
Érintett utcák, szakaszok:
Kislók BB-Truck Kft. Sertés telep (Liszi Antal)
------------------
2020. április 24-én és 28-án
várhatóan 8.30 - 15 óráig 

áramszünet lesz.
Érintett utcák, szakaszok:
Szárító özem
TÁJÉKOZTATÓ adóbefizetésről
Tűzgyújtás

Tájékoztató

TŰZGYÚJTÁSRÓL
A kerti hulladék nyílttéri égetése

csak szeptember 15. és május 15. között naponta 8.00 óra és 19.00 óra között lehetséges, ha a hatáskörrel rendelkező szerv ez időszakra országos tűzgyújtási tilalmat nem rendel el.Erről információ:ITT

Dr. Venicz Anita
   jegyző   
Esélyegyenlőségi program
MÁV Tájékoztató
Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:

A térítési díjakat az
1. és 2. sz. mellékletek
tartalmazzák

 

 

 

 

2015.06.12.

M e g h í v ó

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete

2015. június 12-én  (péntek) 9.00 órakor

ülést tart, melyre meghívom

 

 

Az ülés helye:             Polgármesteri Hivatal Díszterme

                        7000. Sárbogárd, Hősök tere 2.

Napirend:

1.       Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről,
                                      intézkedésekről.

Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról.

2.         Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.

Előadók:         a végrehajtásért felelősök

3.         Sárbogárdi civil szervezetek beszámolója a 2014. július 1. - 2015. május 15. között végzett tevékenységéről, az önkormányzat által biztosított támogatás felhasználásáról.

Előadó:           civil szervezetek vezetői

4.         A 2015/2016-os nevelési évben indítható csoportok számának meghatározása.

Előadó:           jegyző

5.         A Sárbogárdi Zengő Óvoda pedagógus létszámának felülvizsgálata a 2015/2016-os nevelési évre vonatkozóan.

            Előadó:           jegyző

6.         Sárbogárdi Zengő Óvoda és Sárbogárdi Hársfavirág Bölcsőde alapító okiratának módosítása.

            Előadó:           polgármester

7.         Tájékoztató a szociális gondoskodás körében végzett 2014. évi munkáról.

Előadó:           hatósági osztályvezető

                                    SESZI vezető

8.         Döntés a város tulajdonában lévő köznevelési intézmények működtetéséről.

Előadó:           polgármester

9.         Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015.(II.26.) önkormányzati rendelet módosítása.

Előadó:          jegyző

10.       A menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedés díjáról szóló 3/2002.(II.1.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése, új rendelet megalkotása.

Előadó:          jegyző

11.       A járművek behajtási engedélyeinek kiadási és felülvizsgálati rendjéről szóló 43/2004.(XII.15.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése, új rendelet megalkotása.

Előadó:           jegyző

12.       A helyi lakáscélú támogatásról szóló 14/2006.(III.20.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése, új rendelet megalkotása.

            Előadó:           jegyző

13.       Sárbogárd város díszpolgári címének és kitüntetéseinek alapításáról és adományozásáról szóló 28/2002.(VIII.28.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése, új rendelet megalkotása.

            Előadó:           jegyző

14.       A köztisztviselők díjazásáról szóló 5/2010. (II.15.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése és új rendelet megalkotása.

Előadó:           jegyző

15.       A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 1/2002. (I.25.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése, új rendelet megalkotása.

            Előadó:           jegyző

16.       A közterületek elnevezéséről és a házszámozás rendjéről szóló 2/2015.(I.29.) önkormányzati rendelet módosítása. Az Úttörő és a Rózsa Ferenc utcák nevének megváltoztatása.

Előadó:           jegyző

17.      Tájékoztató a helyi hulladékgazdálkodási tervben foglaltak            végrehajtásáról, a hulladékgazdálkodási feladatok
            ellátásáról a           közszolgáltató által készített
            beszámoló alapján. 

Előadó:          polgármester

18.       Döntés a Sárbogárd 091/1 hrsz-ú ingatlan megvételéről.

            Előadó:           polgármester

19.       Döntés a Sárbogárd 1083 hrsz-ú ingatlanon létesítendő kiszolgáló út üzemeltetésbe és karbantartásba vételéről.

            Előadó:           polgármester

20.       Helyi alapítványok részére működési és rendezvényi támogatások elnyerésére pályázat kiírása 2015. évre.

            Előadó:           polgármester

21.       Helyi alapítványok részére sportcélú támogatások elnyerésére pályázat kiírása 2015. évre.

            Előadó:           polgármester

22.       A polgármester szabadságának utólagos engedélyezése.

Előadó:          jegyző

 

                        23.      Bejelentések

 

 

Sárbogárd, 2015. június 4.

 dr. Sükösd Tamás
polgármester

Koronavírus tájékoztató
-ORSZÁGOS-

Köszöntő


Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése telepü-lésünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem, tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen, akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási ered-mény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehet-ségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester


Tájékoztató

Közlemény

Közadatkereső

Elektronikus ügyintézés

Vakok és gyengénlátók számára

EU-s pályázatok

EU-s pályázatok

Pályázat KDOP 4.1.1

 TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról
Vállalkozási szerződés módosítás
Tájékoztató a szerződés teljesítéséről

Pályázat KDOP 3.1.1

Tájékoztató  

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról 

 

 L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 
7. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet


Újratervezés

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001 „Újratervezés” – Sárbogárd város központjának megújítása városrehabilitációs projekt keretében elkülönített Programalap felhasználásával megvalósuló mini-projektek

Közlemény

 Közlemény II.


1.) "A civilszervezetek együttműködésének erősítése"
2.) "A környezettudatos szemlélet elterjesztése, erősítése Sárbogárdon"
 
3. „A helyi identitástudat fejlesztése”

4. „A „könyvtár” múltja, jelene és jövője”
5. „Vállalkozói alapismeretek képzés és tanácsadás”

Pályázathoz kapcsolódó mellékletek:
Jelentkezési lap
Szerződéstervezet
Szakmai beszámoló
Értesítőlevél minta
Pályázat életút
Kommunikáció
Helyszíni szemle jegyzőkönyv
Számla és bérösszesítők


TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
 
 
TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON"
című projekt
Bemutatás   Megvalósítás  
Meghívó

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005

 
TÁMOP 3.4
.2/09/2-2010-0005
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon" című projekt
Bemutatás    Megvalósítás
Meghívó

Csillagkapu

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében  


Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése
 KEOP-5.7.0/15-2015-091  pályázat
 Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése  


Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése
 
KEOP-5.7.0/15-2015-0180
pályázat
Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése

Tájékoztató (kézilabda)
VAX KÉZILABDA EGYESÜLET SÁRBOGÁRD
2019
2018 
Határozat
Kérelem


Tájékoztató (kosárlabda)
 SÁRBOGÁRDI KOSÁRLABDA CLUB
 Határozat

Kérelem


Tájékoztató (Sárbogárd SE)
 Sárbogárd SE sportfejlesztési program
 Határozat (2016.11.18): 
Határozat (2017.03.09): 
Határozat (2017-18): 
Határozat (2018.10.29):
Határozat (2019.08.21):
Határozat (2019.09.09):
Határozat (2019.11.29):
 Sportfejlesztési program(2017)
Sportfejlesztési program: 
 Sportfejlesztési program(2018)
 Sportfejlesztési program(2019)

Kémény Zrt.

Egyenlő Bánásmód Hatóság

Egyenlő Bánásmód Hatóság
Egyenlő bánásmód
- mindenkit megillet!


Rendőrségi tájékoztató

Gyepmester
Sárközi Károly
(06) 30 342-1493


Katasztrófavédelem

Oklevél
A NEMZETI KÜLGAZDASÁGI
HIVATAL OKLEVELE SÁRBOGÁRD
részére