.


 

 

https://www.sarbogard.hu/_user/browser/Image/vakbarat_ikon.jpg
Orvosi ügyelet
Térítési díj (étkezés) tájékoztató és időpont
Tűzgyújtás
TÁJÉKOZTATÓ adóbefizetésről
Áramszünet tájékoztató

2021. január 13-án

várhatóan 8.00-16.00 óráig  áramszünet lesz.
Érintett utcák, szakaszok:

Sárhatvan - József A. utca, Arany J. utca, Külső-Hatvan puszta Halastó Légió

Esélyegyenlőségi program
Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:

A térítési díjakat az
1. és 2. sz. mellékletek
tartalmazzák

 

 

 

 

2015.06.12.

M e g h í v ó

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete

2015. június 12-én  (péntek) 9.00 órakor

ülést tart, melyre meghívom

 

 

Az ülés helye:             Polgármesteri Hivatal Díszterme

                        7000. Sárbogárd, Hősök tere 2.

Napirend:

1.       Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről,
                                      intézkedésekről.

Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról.

2.         Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.

Előadók:         a végrehajtásért felelősök

3.         Sárbogárdi civil szervezetek beszámolója a 2014. július 1. - 2015. május 15. között végzett tevékenységéről, az önkormányzat által biztosított támogatás felhasználásáról.

Előadó:           civil szervezetek vezetői

4.         A 2015/2016-os nevelési évben indítható csoportok számának meghatározása.

Előadó:           jegyző

5.         A Sárbogárdi Zengő Óvoda pedagógus létszámának felülvizsgálata a 2015/2016-os nevelési évre vonatkozóan.

            Előadó:           jegyző

6.         Sárbogárdi Zengő Óvoda és Sárbogárdi Hársfavirág Bölcsőde alapító okiratának módosítása.

            Előadó:           polgármester

7.         Tájékoztató a szociális gondoskodás körében végzett 2014. évi munkáról.

Előadó:           hatósági osztályvezető

                                    SESZI vezető

8.         Döntés a város tulajdonában lévő köznevelési intézmények működtetéséről.

Előadó:           polgármester

9.         Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015.(II.26.) önkormányzati rendelet módosítása.

Előadó:          jegyző

10.       A menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedés díjáról szóló 3/2002.(II.1.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése, új rendelet megalkotása.

Előadó:          jegyző

11.       A járművek behajtási engedélyeinek kiadási és felülvizsgálati rendjéről szóló 43/2004.(XII.15.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése, új rendelet megalkotása.

Előadó:           jegyző

12.       A helyi lakáscélú támogatásról szóló 14/2006.(III.20.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése, új rendelet megalkotása.

            Előadó:           jegyző

13.       Sárbogárd város díszpolgári címének és kitüntetéseinek alapításáról és adományozásáról szóló 28/2002.(VIII.28.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése, új rendelet megalkotása.

            Előadó:           jegyző

14.       A köztisztviselők díjazásáról szóló 5/2010. (II.15.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése és új rendelet megalkotása.

Előadó:           jegyző

15.       A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 1/2002. (I.25.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése, új rendelet megalkotása.

            Előadó:           jegyző

16.       A közterületek elnevezéséről és a házszámozás rendjéről szóló 2/2015.(I.29.) önkormányzati rendelet módosítása. Az Úttörő és a Rózsa Ferenc utcák nevének megváltoztatása.

Előadó:           jegyző

17.      Tájékoztató a helyi hulladékgazdálkodási tervben foglaltak            végrehajtásáról, a hulladékgazdálkodási feladatok
            ellátásáról a           közszolgáltató által készített
            beszámoló alapján. 

Előadó:          polgármester

18.       Döntés a Sárbogárd 091/1 hrsz-ú ingatlan megvételéről.

            Előadó:           polgármester

19.       Döntés a Sárbogárd 1083 hrsz-ú ingatlanon létesítendő kiszolgáló út üzemeltetésbe és karbantartásba vételéről.

            Előadó:           polgármester

20.       Helyi alapítványok részére működési és rendezvényi támogatások elnyerésére pályázat kiírása 2015. évre.

            Előadó:           polgármester

21.       Helyi alapítványok részére sportcélú támogatások elnyerésére pályázat kiírása 2015. évre.

            Előadó:           polgármester

22.       A polgármester szabadságának utólagos engedélyezése.

Előadó:          jegyző

 

                        23.      Bejelentések

 

 

Sárbogárd, 2015. június 4.

 dr. Sükösd Tamás
polgármester

Koronavírus tájékoztató

EU-s pályázatok

Köszöntő


Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése telepü-lésünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem, tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen, akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási ered-mény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehet-ségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester


BURSA HUNGARICA

Tájékoztató - Fejérvíz

Fejér FMRF hírlevél

OMSZ

EU-s pályázatok

Pályázat KDOP 4.1.1

 TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról

Pályázat KDOP 3.1.1

Tájékoztató  

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról Tájékoztató>

  L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 
7. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet


Újratervezés

TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
 TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON" című projekt

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon" című projekt

Csillagkapu

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében
Felhívás   -   Felkészítő


Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése

MH

Tájékoztató (kézilabda)
VAX KÉZILABDA EGYESÜLET SÁRBOGÁRD

Tájékoztató (kosárlabda)
 SÁRBOGÁRDI KOSÁRLABDA CLUB

Tájékoztató (Sárbogárd SE)

Kémény Zrt.

Meghívó (01.21.)

Egyenlő Bánásmód Hatóság

Gyepmester
Sárközi Károly
(06) 30 342-1493


Katasztrófavédelem