Hirdetmények
.
Eü. tájékoztatók
Óvoda hirdetmények
Bölcsőde hirdetmények
Térítési díj (étkezés) tájékoztató és időpont
Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:

TÉRÍTÉSI DÍJAK >>¶

A térítési díjakat az 1. és 2. sz. mellékletek tartalmazzák.
 
MÁV
Esélyegyenlőségi program
Sárbogárd_video
  
 

 

 

 

 

2015.06.12.

M e g h í v ó

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete

2015. június 12-én  (péntek) 9.00 órakor

ülést tart, melyre meghívom

 

 

Az ülés helye:             Polgármesteri Hivatal Díszterme

                        7000. Sárbogárd, Hősök tere 2.

Napirend:

1.       Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről,
                                      intézkedésekről.

Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról.

2.         Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.

Előadók:         a végrehajtásért felelősök

3.         Sárbogárdi civil szervezetek beszámolója a 2014. július 1. - 2015. május 15. között végzett tevékenységéről, az önkormányzat által biztosított támogatás felhasználásáról.

Előadó:           civil szervezetek vezetői

4.         A 2015/2016-os nevelési évben indítható csoportok számának meghatározása.

Előadó:           jegyző

5.         A Sárbogárdi Zengő Óvoda pedagógus létszámának felülvizsgálata a 2015/2016-os nevelési évre vonatkozóan.

            Előadó:           jegyző

6.         Sárbogárdi Zengő Óvoda és Sárbogárdi Hársfavirág Bölcsőde alapító okiratának módosítása.

            Előadó:           polgármester

7.         Tájékoztató a szociális gondoskodás körében végzett 2014. évi munkáról.

Előadó:           hatósági osztályvezető

                                    SESZI vezető

8.         Döntés a város tulajdonában lévő köznevelési intézmények működtetéséről.

Előadó:           polgármester

9.         Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015.(II.26.) önkormányzati rendelet módosítása.

Előadó:          jegyző

10.       A menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedés díjáról szóló 3/2002.(II.1.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése, új rendelet megalkotása.

Előadó:          jegyző

11.       A járművek behajtási engedélyeinek kiadási és felülvizsgálati rendjéről szóló 43/2004.(XII.15.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése, új rendelet megalkotása.

Előadó:           jegyző

12.       A helyi lakáscélú támogatásról szóló 14/2006.(III.20.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése, új rendelet megalkotása.

            Előadó:           jegyző

13.       Sárbogárd város díszpolgári címének és kitüntetéseinek alapításáról és adományozásáról szóló 28/2002.(VIII.28.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése, új rendelet megalkotása.

            Előadó:           jegyző

14.       A köztisztviselők díjazásáról szóló 5/2010. (II.15.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése és új rendelet megalkotása.

Előadó:           jegyző

15.       A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 1/2002. (I.25.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése, új rendelet megalkotása.

            Előadó:           jegyző

16.       A közterületek elnevezéséről és a házszámozás rendjéről szóló 2/2015.(I.29.) önkormányzati rendelet módosítása. Az Úttörő és a Rózsa Ferenc utcák nevének megváltoztatása.

Előadó:           jegyző

17.      Tájékoztató a helyi hulladékgazdálkodási tervben foglaltak            végrehajtásáról, a hulladékgazdálkodási feladatok
            ellátásáról a           közszolgáltató által készített
            beszámoló alapján. 

Előadó:          polgármester

18.       Döntés a Sárbogárd 091/1 hrsz-ú ingatlan megvételéről.

            Előadó:           polgármester

19.       Döntés a Sárbogárd 1083 hrsz-ú ingatlanon létesítendő kiszolgáló út üzemeltetésbe és karbantartásba vételéről.

            Előadó:           polgármester

20.       Helyi alapítványok részére működési és rendezvényi támogatások elnyerésére pályázat kiírása 2015. évre.

            Előadó:           polgármester

21.       Helyi alapítványok részére sportcélú támogatások elnyerésére pályázat kiírása 2015. évre.

            Előadó:           polgármester

22.       A polgármester szabadságának utólagos engedélyezése.

Előadó:          jegyző

 

                        23.      Bejelentések

 

 

Sárbogárd, 2015. június 4.

 dr. Sükösd Tamás
polgármester

Széchenyi Terv Plusz Pályázatok

EU-s pályázatok
 

Ivóvízminőség javítás

Köszöntő

Dr. Sükösd Tamás

Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése telepü-lésünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem, tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen, akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási ered-mény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehet-ségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester


Tájékoztató

M6 autópálya

KSH

Könyvtár
Madarász József Városi Könyvtár
2024. július 22.- augusztus 20. között ZÁRVA
Első kölcsönzési nap:
augusztus 21.

Nyári kölcsönzési idő:
kedd-péntek 9.00-17.30.

Fejér FMRF hírlevél


CIVIL ESEMÉNYNAPTÁR

Ifjúsági garancia program
Ifjúsági Garancia Program logó
SÁRBOGÁRD

A Megerősített Ifjúsági Garancia Programba való belépési pont:
Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályán
Bányász Krisztina Anikó
e-mail: banyasz.krisztina.aniko@fejer.gov.hu
tel.sz.:30/950-8089

Programok

Gyepmester
Sárközi Károly
gyepmester
(06) 30 342-1493


Katasztrófavédelem
HŐSÉGRIASZTÁS
2024. július 7-én (vasárnap) 00 órától 2024. július 18-án (csütörtök) 24 óráig.

Hőségriasztás esetén Sárbogárdon lévő nyilvános klimatizált helyiségek listája:
- Penny Market
Sárbogárd Ady Endre u. 184.
- LIDL Áruház
Sárbogárd Ady Endre u. 232-236.
- TESCO
Sárbogárd Ady Endre út 19.

 

 

EU-s pályázatok

Pályázat KDOP 4.1.1

 TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról

Pályázat KDOP 3.1.1

Tájékoztató  

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról Tájékoztató>

  L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 
7. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet


Újratervezés

TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
 TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON" című projekt

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon" című projekt

Csillagkapu

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében
Felhívás   -   Felkészítő


Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése

Tájékoztató (sport egyesületek)