Hirdetmények

.
Eü. tájékoztatók
Óvoda hirdetmények
Bölcsőde hirdetmények
Térítési díj (étkezés) tájékoztató és időpont
Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:

TÉRÍTÉSI DÍJAK >>¶

A térítési díjakat az 1. és 2. sz. mellékletek tartalmazzák.
 
Áramszünet tájékoztató
 

2024. április 29-én
8.30-15.30 óráig
áramszünet lesz.
 Érintett utcák, szakaszok:
Abai út pincék
 
MÁV
Esélyegyenlőségi program
Sárbogárd_video
  
 

 

 

 

 

20160610
Sárbogárd Város Polgármestere

                7000 Sárbogárd, Hősök tere 2.

 

M e g h í v ó

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete

2016. június 10- én (péntek) 9.00 órakor

ülést tart, melyre meghívom

 

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Díszterme

       7000. Sárbogárd, Hősök tere 2.

 

 

Napirend:

                       1.Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről, intézkedésekről.

                        Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról.

2. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.

Előadók: a végrehajtásért felelősök

3. Sárbogárdi civil szervezetek beszámolója a 2015. július 1.- 2016. május 15. között végzett tevékenységükről, az önkormányzat által biztosított támogatás felhasználásáról.

Előadó: civil szervezetek vezetői

4. A 2016/2017 –es nevelési évben indítható csoportok számának meghatározása.

Előadó: jegyző

5. A Sárbogárdi Zengő Óvoda pedagógus és nevelést – oktatást segítő alkalmazottak létszámának felülvizsgálata a 2016/2017-es nevelési évre vonatkozóan.

Előadó: jegyző

6. Tájékoztató a szociális gondoskodás körében végzett 2015. évi hatósági munkáról.

Előadó: hatósági osztályvezető

7. Tájékoztató a Sárbogárd – Hantos – Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás tevékenységéről.

Előadó: polgármester

SESZI vezető

8. Sárbogárd Város Önkormányzat 2015. évi maradványának elszámolása.

Előadó: polgármester

9. Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. ( II.24.) önkormányzati rendelet módosítása.

Előadó: jegyző

10. Az Önkormányzati Környezetvédelmi Alap bevételeinek és kiadásainak meghatározása, döntés az alap felhasználásának és az alap maradványának elfogadásáról.

Előadó: jegyző

11. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 38/2015. (IX.24.) önkormányzati rendelet módosítása.

Előadó: jegyző

12. Pályázat benyújtása ipari parkok, iparterületek fejlesztésére.

(TOP- 1.1.1-15)

Előadó: polgármester

13. Közösségi szinten irányított városi helyi fejlesztések megvalósítására irányuló helyi akciócsoport megalakítása és regisztrációja a TOP - 7.1.1-16 kódszámú felhíváshoz kapcsolódóan.

Előadó: polgármester

14. Döntés Dr. Kenessey Gyula főszolgabírónak állított emlékmű tulajdonjogának elfogadásáról.

Előadó: polgármester

15. Helyi alapítványok részére sportcélú támogatások elnyerésére pályázat kiírása 2016. évre.

Előadó: polgármester

16. Helyi alapítványok részére működési és rendezvényi támogatások elnyerésére pályázat kiírása 2016. évre.

Előadó: polgármester

17. A polgármester szabadságának utólagos engedélyezése.

Előadó: jegyző

18. Bejelentések

18/1 Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. május 13-i ülésén elhangzott bejelentésekre válasz a Műszaki osztály részéről.

18/2.

18/3. 

 

 

Sárbogárd, 2016. június 2.

                                                                                           dr. Sükösd Tamás                                                                                                    polgármester

 
Széchenyi Terv Plusz Pályázatok

EU-s pályázatok
 

Ivóvízminőség javítás

Köszöntő


Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése telepü-lésünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem, tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen, akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási ered-mény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehet-ségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester


Polgármesteri Fórum - Facebook


Tájékoztató

FŐZŐVERSENY 2024

KSH

Fejér FMRF hírlevél

Tájékoztatók az online tér pénzügyi biztonságot veszélyeztető kockázatairól

CIVIL ESEMÉNYNAPTÁR

Programok

Állatvédelem

Gyepmester
Sárközi Károly
(06) 30 342-1493


Katasztrófavédelem

EU-s pályázatok

Pályázat KDOP 4.1.1

 TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról

Pályázat KDOP 3.1.1

Tájékoztató  

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról Tájékoztató>

  L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 
7. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet


Újratervezés

TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
 TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON" című projekt

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon" című projekt

Csillagkapu

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében
Felhívás   -   Felkészítő


Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése

Tájékoztató (sport egyesületek)