.

 

 
https://www.sarbogard.hu/_user/browser/Image/vakbarat_ikon.jpg
Orvosi ügyelet
Térítési díj (étkezés) tájékoztató ési időpont
TÁJÉKOZTATÓ adóbefizetésről
Áramszünet tájékoztató

2020. augusztus 3-án
várhatóan 8.30-16.30 óráig  áramszünet lesz.
Érintett utcák, szakaszok:

Park utca 1-7., 2-8.,
Béke utca 1-9., 2-8.,
Gesztenye sor 2-3-4.,
Vörösmarty utca 12-36., 15-23., Arany J. utca 1-19., 2-40.,
Vasút utca 7-27., 14-24.,
Táncsics M. utca 1., 16.,
Nyárfa utca 8-14., 9-15., Szabadság utca
---------------
2020. augusztus 28-án
várhatóan 8.00-16.00 óráig  áramszünet lesz.
Érintett utcák, szakaszok:

Balassi Bálint utca, Abai út 1-35., 2-48., Katona utca 1-9., 2-24.
Tűzgyújtás

Tájékoztató

TŰZGYÚJTÁSRÓL
A kerti hulladék nyílttéri égetése

csak szeptember 15. és május 15. között naponta 8.00 óra és 19.00 óra között lehetséges, ha a hatáskörrel rendelkező szerv ez időszakra országos tűzgyújtási tilalmat nem rendel el.Erről információ:ITT

Dr. Venicz Anita
   jegyző   
Esélyegyenlőségi program
Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:

A térítési díjakat az
1. és 2. sz. mellékletek
tartalmazzák
MÁV Tájékoztató

 

 

 

 

20160610
Sárbogárd Város Polgármestere

                7000 Sárbogárd, Hősök tere 2.

 

M e g h í v ó

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete

2016. június 10- én (péntek) 9.00 órakor

ülést tart, melyre meghívom

 

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Díszterme

       7000. Sárbogárd, Hősök tere 2.

 

 

Napirend:

                       1.Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről, intézkedésekről.

                        Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról.

2. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.

Előadók: a végrehajtásért felelősök

3. Sárbogárdi civil szervezetek beszámolója a 2015. július 1.- 2016. május 15. között végzett tevékenységükről, az önkormányzat által biztosított támogatás felhasználásáról.

Előadó: civil szervezetek vezetői

4. A 2016/2017 –es nevelési évben indítható csoportok számának meghatározása.

Előadó: jegyző

5. A Sárbogárdi Zengő Óvoda pedagógus és nevelést – oktatást segítő alkalmazottak létszámának felülvizsgálata a 2016/2017-es nevelési évre vonatkozóan.

Előadó: jegyző

6. Tájékoztató a szociális gondoskodás körében végzett 2015. évi hatósági munkáról.

Előadó: hatósági osztályvezető

7. Tájékoztató a Sárbogárd – Hantos – Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás tevékenységéről.

Előadó: polgármester

SESZI vezető

8. Sárbogárd Város Önkormányzat 2015. évi maradványának elszámolása.

Előadó: polgármester

9. Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. ( II.24.) önkormányzati rendelet módosítása.

Előadó: jegyző

10. Az Önkormányzati Környezetvédelmi Alap bevételeinek és kiadásainak meghatározása, döntés az alap felhasználásának és az alap maradványának elfogadásáról.

Előadó: jegyző

11. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 38/2015. (IX.24.) önkormányzati rendelet módosítása.

Előadó: jegyző

12. Pályázat benyújtása ipari parkok, iparterületek fejlesztésére.

(TOP- 1.1.1-15)

Előadó: polgármester

13. Közösségi szinten irányított városi helyi fejlesztések megvalósítására irányuló helyi akciócsoport megalakítása és regisztrációja a TOP - 7.1.1-16 kódszámú felhíváshoz kapcsolódóan.

Előadó: polgármester

14. Döntés Dr. Kenessey Gyula főszolgabírónak állított emlékmű tulajdonjogának elfogadásáról.

Előadó: polgármester

15. Helyi alapítványok részére sportcélú támogatások elnyerésére pályázat kiírása 2016. évre.

Előadó: polgármester

16. Helyi alapítványok részére működési és rendezvényi támogatások elnyerésére pályázat kiírása 2016. évre.

Előadó: polgármester

17. A polgármester szabadságának utólagos engedélyezése.

Előadó: jegyző

18. Bejelentések

18/1 Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. május 13-i ülésén elhangzott bejelentésekre válasz a Műszaki osztály részéről.

18/2.

18/3. 

 

 

Sárbogárd, 2016. június 2.

                                                                                           dr. Sükösd Tamás                                                                                                    polgármester

 
Koronavírus tájékoztató

Köszöntő


Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése telepü-lésünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem, tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen, akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási ered-mény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehet-ségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester


Tájékoztató - Fejérvíz

Fejér FMRF hírlevél

OMSZ

HISZEK Benned

EU-s pályázatok

EU-s pályázatok

Pályázat KDOP 4.1.1

 TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról

Pályázat KDOP 3.1.1

Tájékoztató  

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról Tájékoztató>

  L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 
7. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet


Újratervezés

TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
 TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON" című projekt

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon" című projekt

Csillagkapu

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében
Felhívás   -   Felkészítő


Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése

Tájékoztató (kézilabda)
VAX KÉZILABDA EGYESÜLET SÁRBOGÁRD

Tájékoztató (kosárlabda)
 SÁRBOGÁRDI KOSÁRLABDA CLUB

Tájékoztató (Sárbogárd SE)

Kémény Zrt.

Egyenlő Bánásmód Hatóság

MONTÁZS projekt

Felnőttek Iskolája

Bogozd ki magad a világhálóból!

Inkább bringázz

Esemény otthon projekt

Gyepmester
Sárközi Károly
(06) 30 342-1493


Katasztrófavédelem