.
Orvosi ügyelet
Térítési díj (étkezés) tájékoztató és időpont
Áramszünet tájékoztató
 
 
2022. december 2-án

8.00-16.00 óráig
áramszünet lesz.
 Érintett utcák, szakaszok:

Pusztaegres egész területe:
Ady E. u. , Széchenyi I. u., Petőfi S. u., Deák F. u., Fehérvári u., Dózsa Gy. u. , Köztársaság tér, Dégi út, Baross J. u., Hatvani u., Rákóczi F. u. Kossuth L. u.,
Külterület 0355/5 hrsz., TOB -KER Kft.


2022. december 13-án

8.00-14.00 óráig
áramszünet lesz.
 Érintett utcák, szakaszok:

 

Köztársaság tér, Dégi út, Baross János utca, Hatvani utca, Kossuth Lajos utca, Rákóczi Ferenc utca, Dózsa György utca, Fehérvári utca, Deák Ferenc utca, Petőfi Sándor utca, Széchenyi István utca, Ady Endre utca,
Külterület 0355/5 hrsz., TOB -KER Kft.

MÁV
Esélyegyenlőségi program
Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:
2022. 09.01-től

A térítési díjakat az
1. és 2. sz. mellékletek
tartalmazzák

 

 

 

 

2013.május.10

M e g h í v ó

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete

2013. május 10-én (péntek)  9.00 órakor

soros ülést tart, melyre meghívom

 


Az ülés helye:             Polgármesteri Hivatal Díszterme

                      7000 Sárbogárd, Hősök tere 2.

 

Napirend:

 

  1.         Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről, intézkedésekről.

              Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról


   2.         Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.

              Előadók:         a végrehajtásért felelősök 1 2 3 4 5


   3.         Alapellátás és a járó-fekvőbeteg szakellátás között munkakapcsolat 
   áttekintése, szükség szerint módosítása

              Előadó:           Dr. Rácz Lajos Intézetvezető főorvos

 

  4.         Az Önkormányzat tulajdonáról, a tulajdonosi jogok gyakorlásáról, a vagyonnal való gazdálkodásról és értékesítésének egyes szabályairól szóló 18/2004.(IV.9.) önkormányzati rendelet módosítása

            Előadó:           jegyző

 

   5.         Kérelem a Pusztaegres 0162 hrsz.-ú, nyilvántartás szerint árok művelési  ágú ingatlan megvásárlására vonatkozóan

             Előadó:           polgármester

 

    6.         Tájékoztató az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
                feladatainak       ellátásáról, a gyermekvédelem helyzetéről

               Előadók:       Hatósági osztályvezető

                                   Intézmények gyermekvédelmi felelősei

                                   Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat vezetője

                                   Járási Gyámhivatal vezetője


     7.        Beszámoló a Városi Bölcsőde tevékenységéről, a személyi és tárgyi

                 feltételeiről

                A bölcsőde nyári szünet miatti zárva tartása

                Előadó:           intézményvezető

                                      jegyző


      8.        Az önkormányzat 2012. évi pénzmaradványának elszámolása

                 Előadó:           polgármester

 

    9.         A 2013/2014-es nevelési évben indítható csoportok számának meghatározása

                  Előadó:           jegyző

 

    10.      Tájékoztató a környezet állapotáról és a város környezetvédelmi helyzetéről

                   Előadó:           polgármester

 

       11.       Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény alapító okiratának
     módosítása

                    Előadó:           polgármester

 

       12.      Pályázat kiírása a II. számú Védőnői Körzet védőnő munkakörére

                    Előadó:           polgármester

 

       13.             Hozzájárulás a KÖZÉV Kft., DÉSZOLG Kft-be történő beolvadásához

                    Előadó:           polgármester

 

        14.       Nyári táborozások, kirándulások támogatása 2013. című
       pályázatra beérkezett anyagok elbírálása. A bizottsági döntés  
       megerősítése.

                    Előadó:           OKSB elnöke

 

       15.       Bejelentések

           

                  15/1.    2013. április 12-i testületi ülésen elhangozott képviselői
                        bejelentésekre válasz a    Műszaki Osztály részéről

                  15/2.   Tájékoztatás a HM lakótelep fenntartási és üzemeletetési

                                       költségeiről

                  15/3.      Petőfi,Kossuth,Kisfaludy utca forgalmi rend változás

                  15/4.     A Sárbogárdi Zengő Óvoda alapító okiratának módosítása

                  15/5.     A Sárszentmiklósi Kippkopp Óvoda megszüntető okiratának
                    módosítása

 

Zárt ülés:

 

1.                  Javaslat a „Sárbogárd Város Oktatásáért” kitüntetés 2013. évi adományozására  

Előadó: ÜJB elnöke

 

2.                 Javaslat a „Sárbogárdi Talentum kitüntetés 2013. évi adományozására

                       Előadó: ÜJB elnöke

 

3.         Bejelentések

 

 

 

Sárbogárd, 2013. május 2.

 

 Dr. Sükösd Tamás
polgármester

EU-s pályázatok

Köszöntő


Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése telepü-lésünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem, tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen, akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási ered-mény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehet-ségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester


Polgármesteri Fórum - Facebook


Tájékoztató

NAV
ÜGYFÉLFOGADÁS
Sárbogárd ügyfélszolgálati hely
PÉNTEK 8.00-12.00

ÁNTSZ
Fejér Megyei Kormányhivatal Dunaújvárosi Hivatal Népegészségügyi Osztály ügyfélfogadás
Helye: Sárbogárdi Kormányablak
hétfő 8.00-12.00, 13.00-16.00
Tel.: 25/795-754, 25/795-756, 25/460-070
email: nepegeszsegugy.dunaujvaros@fejer.gov.hu
Hivatali kapu: ANTSZDUNA
KRID 701220113

KSH

Fejér FMRF hírlevél

Tájékoztatók

Hirdetmény

FEJÉR TERMÉK 2023 PÁLYÁZAT
Fejér Megyei Önkormányzat "Fejér Termék" elismerés elnyerésére pályázatot hirdet. A minősítés célja a figyelem felhívása a Fejér megyében előállított élelmiszerekre és kézműves termékekre, mint helyi termékekre, továbbá a Fejér Termék Program három pillérének - hagyomány, érték, minőség - való megfelelés hangsúlyozása.
Pályázati felhívás "Fejér Termék" elismerés elnyerésére 2023 (.pdf)
Pályázati adatlap "Fejér Termék" elismerésre (.pdf)
Pályázható termékek áruosztályainak köre (.pdf)


Felhívás

Toborzás

MÁK
 

Esély a fiataloknak FB

Gyepmester
Sárközi Károly
(06) 30 342-1493


Katasztrófavédelem

EU-s pályázatok

Pályázat KDOP 4.1.1

 TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról

Pályázat KDOP 3.1.1

Tájékoztató  

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról Tájékoztató>

  L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 
7. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet


Újratervezés

TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
 TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON" című projekt

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon" című projekt

Csillagkapu

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében
Felhívás   -   Felkészítő


Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése

Tájékoztató (sport egyesületek)