Hirdetmények

.
Eü. tájékoztatók
Óvoda hirdetmények
Bölcsőde hirdetmények
Térítési díj (étkezés) tájékoztató és időpont
Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:

TÉRÍTÉSI DÍJAK >>¶

A térítési díjakat az 1. és 2. sz. mellékletek tartalmazzák.
 
Áramszünet tájékoztató
 

2024. április 29-én
8.30-15.30 óráig
áramszünet lesz.
 Érintett utcák, szakaszok:
Abai út pincék
 
MÁV
Esélyegyenlőségi program
Sárbogárd_video
  
 

 

 

 

 

2013.május.10

M e g h í v ó

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete

2013. május 10-én (péntek)  9.00 órakor

soros ülést tart, melyre meghívom

 


Az ülés helye:             Polgármesteri Hivatal Díszterme

                      7000 Sárbogárd, Hősök tere 2.

 

Napirend:

 

  1.         Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről, intézkedésekről.

              Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról


   2.         Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.

              Előadók:         a végrehajtásért felelősök 1 2 3 4 5


   3.         Alapellátás és a járó-fekvőbeteg szakellátás között munkakapcsolat 
   áttekintése, szükség szerint módosítása

              Előadó:           Dr. Rácz Lajos Intézetvezető főorvos

 

  4.         Az Önkormányzat tulajdonáról, a tulajdonosi jogok gyakorlásáról, a vagyonnal való gazdálkodásról és értékesítésének egyes szabályairól szóló 18/2004.(IV.9.) önkormányzati rendelet módosítása

            Előadó:           jegyző

 

   5.         Kérelem a Pusztaegres 0162 hrsz.-ú, nyilvántartás szerint árok művelési  ágú ingatlan megvásárlására vonatkozóan

             Előadó:           polgármester

 

    6.         Tájékoztató az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
                feladatainak       ellátásáról, a gyermekvédelem helyzetéről

               Előadók:       Hatósági osztályvezető

                                   Intézmények gyermekvédelmi felelősei

                                   Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat vezetője

                                   Járási Gyámhivatal vezetője


     7.        Beszámoló a Városi Bölcsőde tevékenységéről, a személyi és tárgyi

                 feltételeiről

                A bölcsőde nyári szünet miatti zárva tartása

                Előadó:           intézményvezető

                                      jegyző


      8.        Az önkormányzat 2012. évi pénzmaradványának elszámolása

                 Előadó:           polgármester

 

    9.         A 2013/2014-es nevelési évben indítható csoportok számának meghatározása

                  Előadó:           jegyző

 

    10.      Tájékoztató a környezet állapotáról és a város környezetvédelmi helyzetéről

                   Előadó:           polgármester

 

       11.       Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény alapító okiratának
     módosítása

                    Előadó:           polgármester

 

       12.      Pályázat kiírása a II. számú Védőnői Körzet védőnő munkakörére

                    Előadó:           polgármester

 

       13.             Hozzájárulás a KÖZÉV Kft., DÉSZOLG Kft-be történő beolvadásához

                    Előadó:           polgármester

 

        14.       Nyári táborozások, kirándulások támogatása 2013. című
       pályázatra beérkezett anyagok elbírálása. A bizottsági döntés  
       megerősítése.

                    Előadó:           OKSB elnöke

 

       15.       Bejelentések

           

                  15/1.    2013. április 12-i testületi ülésen elhangozott képviselői
                        bejelentésekre válasz a    Műszaki Osztály részéről

                  15/2.   Tájékoztatás a HM lakótelep fenntartási és üzemeletetési

                                       költségeiről

                  15/3.      Petőfi,Kossuth,Kisfaludy utca forgalmi rend változás

                  15/4.     A Sárbogárdi Zengő Óvoda alapító okiratának módosítása

                  15/5.     A Sárszentmiklósi Kippkopp Óvoda megszüntető okiratának
                    módosítása

 

Zárt ülés:

 

1.                  Javaslat a „Sárbogárd Város Oktatásáért” kitüntetés 2013. évi adományozására  

Előadó: ÜJB elnöke

 

2.                 Javaslat a „Sárbogárdi Talentum kitüntetés 2013. évi adományozására

                       Előadó: ÜJB elnöke

 

3.         Bejelentések

 

 

 

Sárbogárd, 2013. május 2.

 

 Dr. Sükösd Tamás
polgármester

Széchenyi Terv Plusz Pályázatok

EU-s pályázatok
 

Ivóvízminőség javítás

Köszöntő


Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése telepü-lésünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem, tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen, akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási ered-mény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehet-ségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester


Polgármesteri Fórum - Facebook


Tájékoztató

FŐZŐVERSENY 2024

KSH

Fejér FMRF hírlevél

Tájékoztatók az online tér pénzügyi biztonságot veszélyeztető kockázatairól

CIVIL ESEMÉNYNAPTÁR

Programok

Állatvédelem

Gyepmester
Sárközi Károly
(06) 30 342-1493


Katasztrófavédelem

EU-s pályázatok

Pályázat KDOP 4.1.1

 TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról

Pályázat KDOP 3.1.1

Tájékoztató  

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról Tájékoztató>

  L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 
7. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet


Újratervezés

TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
 TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON" című projekt

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon" című projekt

Csillagkapu

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében
Felhívás   -   Felkészítő


Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése

Tájékoztató (sport egyesületek)