Hirdetmények
.
Eü. tájékoztatók
Óvoda hirdetmények
Bölcsőde hirdetmények
Térítési díj (étkezés) tájékoztató és időpont
Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:

TÉRÍTÉSI DÍJAK >>¶

A térítési díjakat az 1. és 2. sz. mellékletek tartalmazzák.
 
MÁV
Esélyegyenlőségi program
Sárbogárd_video
  
 

 

 

 

 

Tájékoztató 2009. június 7-re kitűzött Eu-i Parlament tagjainak választásához választási névjegyzékről.

T á j é k o z t a t ó

 

 

Tájékoztatom Sárbogárd Város választópolgárait, hogy a 2009. június 7-ére kitűzött Európai Parlament tagjainak választásához a választási névjegyzék elkészült.

 

A névjegyzékbe vételről minden választójoggal rendelkező 2009. április 6-10 között értesítést kap.

 

A névjegyzék 2009. április 8. és április 15. között munkaidőben 7.30-tól 16.00 óráig, pénteken 13.30 óráig megtekinthető az Okmányirodában Tóthné Kaszás Tímeánál.

 

A névjegyzékből való kihagyás vagy a névjegyzékbe való felvétel miatt 2009. április 8-tól április 15-én 16.00 óráig lehet kifogást benyújtani.

 

Az az uniós polgár, aki az uniós polgárok nyilvántartásában nem szerepel, 2009. április 30-ig kérheti a lakóhelye szerinti helyi választási iroda vezetőjétől a névjegyzékbe vételét.

 

Az a magyar választópolgár, aki a választás napján külföldön tartózkodik és élni kíván választójogával, külképviseleti névjegyzékbe vételét 2009. május 22-ig kérheti. A névjegyzékbe való felvételt személyesen, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazással rendelkező meghatalmazott útján a helyi választási irodánál lehet kérni. Ajánlott levélben úgy kérhető, hogy az legkésőbb 2009. május 22-ig megérkezzen a helyi választási irodába.

 

Aki nem a lakóhelyén kíván szavazni, igazolással megteheti. Igazolást személyesen, vagy meghatalmazott útján 2009. június 5-én 16.00 óráig, ajánlott levélben pedig úgy lehet kérni, hogy az 2009. június 2-ig megérkezzen a helyi választási irodához. Igazolást ugyanis legkésőbb 2009. június 5-én 16.00 óráig lehet kiadni.

 

Az értesítéssel egyidejűleg az ajánláshoz szükséges ajánlószelvényeket is postázzuk.

Az OVB 1/2009. sz. állásfoglalása szerint nem használható más nem hivatalos – pl. fénymásolt – ajánlószelvény, csak a megküldött, az ajánlószelvényt a választópolgárnak kell kitölteni és aláírnia.

Nevének saját kezű aláírására képtelen (pl. testi fogyatékos, vak, illetve gyengén látó, írástudatlan) választópolgár az ajánlószelvényt a választási iroda vezetője, tagja, valamint bíróság, közjegyző előtt láthatja el kézjegyével, aki azt hitelesíti.

 

Azon választópolgárok, akiknek lakcíme csak település megnevezést tartalmaz, valamint az igazolással szavazók, az 5. számú szavazókört – Rendelőintézet, Ady E. u. 79. sz.- használhatják, mint kijelölt szavazókört.

 

 

Sárbogárd, 2009. március 30.

 

                                                                  Dr. Krupa Rozália

                                                                           jegyző

   

Széchenyi Terv Plusz Pályázatok

EU-s pályázatok
 

Ivóvízminőség javítás

Köszöntő

Dr. Sükösd Tamás

Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése telepü-lésünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem, tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen, akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási ered-mény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehet-ségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester


Tájékoztató

KSH

Fejér FMRF hírlevél


CIVIL ESEMÉNYNAPTÁR

Programok

Gyepmester
Sárközi Károly
gyepmester
(06) 30 342-1493


Katasztrófavédelem

EU-s pályázatok

Pályázat KDOP 4.1.1

 TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról

Pályázat KDOP 3.1.1

Tájékoztató  

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról Tájékoztató>

  L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 
7. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet


Újratervezés

TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
 TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON" című projekt

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon" című projekt

Csillagkapu

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében
Felhívás   -   Felkészítő


Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése

Tájékoztató (sport egyesületek)