.


 

 

https://www.sarbogard.hu/_user/browser/Image/vakbarat_ikon.jpg
Orvosi ügyelet
Térítési díj (étkezés) tájékoztató és időpont
Tűzgyújtás
TÁJÉKOZTATÓ adóbefizetésről
Áramszünet tájékoztató

2021. január 13-án

várhatóan 8.00-16.00 óráig  áramszünet lesz.
Érintett utcák, szakaszok:

Sárhatvan - József A. utca, Arany J. utca, Külső-Hatvan puszta Halastó Légió

Esélyegyenlőségi program
Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:

A térítési díjakat az
1. és 2. sz. mellékletek
tartalmazzák

 

 

 

 

Tájékoztató 2009. június 7-re kitűzött Eu-i Parlament tagjainak választásához választási névjegyzékről.

T á j é k o z t a t ó

 

 

Tájékoztatom Sárbogárd Város választópolgárait, hogy a 2009. június 7-ére kitűzött Európai Parlament tagjainak választásához a választási névjegyzék elkészült.

 

A névjegyzékbe vételről minden választójoggal rendelkező 2009. április 6-10 között értesítést kap.

 

A névjegyzék 2009. április 8. és április 15. között munkaidőben 7.30-tól 16.00 óráig, pénteken 13.30 óráig megtekinthető az Okmányirodában Tóthné Kaszás Tímeánál.

 

A névjegyzékből való kihagyás vagy a névjegyzékbe való felvétel miatt 2009. április 8-tól április 15-én 16.00 óráig lehet kifogást benyújtani.

 

Az az uniós polgár, aki az uniós polgárok nyilvántartásában nem szerepel, 2009. április 30-ig kérheti a lakóhelye szerinti helyi választási iroda vezetőjétől a névjegyzékbe vételét.

 

Az a magyar választópolgár, aki a választás napján külföldön tartózkodik és élni kíván választójogával, külképviseleti névjegyzékbe vételét 2009. május 22-ig kérheti. A névjegyzékbe való felvételt személyesen, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazással rendelkező meghatalmazott útján a helyi választási irodánál lehet kérni. Ajánlott levélben úgy kérhető, hogy az legkésőbb 2009. május 22-ig megérkezzen a helyi választási irodába.

 

Aki nem a lakóhelyén kíván szavazni, igazolással megteheti. Igazolást személyesen, vagy meghatalmazott útján 2009. június 5-én 16.00 óráig, ajánlott levélben pedig úgy lehet kérni, hogy az 2009. június 2-ig megérkezzen a helyi választási irodához. Igazolást ugyanis legkésőbb 2009. június 5-én 16.00 óráig lehet kiadni.

 

Az értesítéssel egyidejűleg az ajánláshoz szükséges ajánlószelvényeket is postázzuk.

Az OVB 1/2009. sz. állásfoglalása szerint nem használható más nem hivatalos – pl. fénymásolt – ajánlószelvény, csak a megküldött, az ajánlószelvényt a választópolgárnak kell kitölteni és aláírnia.

Nevének saját kezű aláírására képtelen (pl. testi fogyatékos, vak, illetve gyengén látó, írástudatlan) választópolgár az ajánlószelvényt a választási iroda vezetője, tagja, valamint bíróság, közjegyző előtt láthatja el kézjegyével, aki azt hitelesíti.

 

Azon választópolgárok, akiknek lakcíme csak település megnevezést tartalmaz, valamint az igazolással szavazók, az 5. számú szavazókört – Rendelőintézet, Ady E. u. 79. sz.- használhatják, mint kijelölt szavazókört.

 

 

Sárbogárd, 2009. március 30.

 

                                                                  Dr. Krupa Rozália

                                                                           jegyző

   

Koronavírus tájékoztató

EU-s pályázatok

Köszöntő


Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése telepü-lésünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem, tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen, akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási ered-mény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehet-ségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester


BURSA HUNGARICA

Tájékoztató - Fejérvíz

Fejér FMRF hírlevél

OMSZ

EU-s pályázatok

Pályázat KDOP 4.1.1

 TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról

Pályázat KDOP 3.1.1

Tájékoztató  

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról Tájékoztató>

  L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 
7. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet


Újratervezés

TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
 TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON" című projekt

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon" című projekt

Csillagkapu

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében
Felhívás   -   Felkészítő


Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése

MH

Tájékoztató (kézilabda)
VAX KÉZILABDA EGYESÜLET SÁRBOGÁRD

Tájékoztató (kosárlabda)
 SÁRBOGÁRDI KOSÁRLABDA CLUB

Tájékoztató (Sárbogárd SE)

Kémény Zrt.

Meghívó (01.21.)

Egyenlő Bánásmód Hatóság

Gyepmester
Sárközi Károly
(06) 30 342-1493


Katasztrófavédelem