Advent
.
Orvosi ügyelet
Térítési díj (étkezés) tájékoztató és időpont
Áramszünet tájékoztató
 
 
2022. december 13-án

8.00-14.00 óráig
áramszünet lesz.
 Érintett utcák, szakaszok: 

Köztársaság tér, Dégi út, Baross János utca, Hatvani utca, Kossuth Lajos utca, Rákóczi Ferenc utca, Dózsa György utca, Fehérvári utca, Deák Ferenc utca, Petőfi Sándor utca, Széchenyi István utca, Ady Endre utca, Külterület 0355/5 hrsz., TOB -KER Kft.

MÁV
Esélyegyenlőségi program
Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:
2022. 09.01-től

A térítési díjakat az
1. és 2. sz. mellékletek
tartalmazzák

 

 

 

 

2009. március 10.

M e g h í v ó

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete

2009. március 10-én (kedd)  9.00 órakor

ülést tart, melyre meghívom

 

Az ülés helye:               Polgármesteri Hivatal Díszterme

                        7000. Sárbogárd, Hősök tere 2.

 

Napirend:

 

1.         Beszámoló Sárbogárd város közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről.

Előadó:             városi rendőrkapitány

           

2.         Sportegyesületek beszámolója működésükről, személyi és

            tárgyi feltételeikről.

Előadók:           egyesületek vezetői

(Sárbogárdi SC, Sárszentmiklósi SE, Sárréti Íjász Klub, Sárbogárd Asztalitenisz Klub, Sárbogárdi Kosárlabda Club, Black Time Kulturális és Sportegyesületek)          

           

            3.         Sárbogárdi Napok rendezvénysorozat tervezett

                        programjának elfogadása.

                        Előadó:             CISB elnök

 

4.         Az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 5/2008.(II.15.) Ktr. sz. rendelet módosítása.

Beterjesztő:      polgármester

Előadó:             jegyző

 

5.         Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás

            igénylése.

            Előadó:             jegyző

 

6.         Közoktatási intézmények alapító okiratának

            felülvizsgálata. (Melléklet)

 Előadó:             jegyző

 

            7.         Sárbogárd Város Önkormányzatának közoktatási

                        intézkedési terve (2009-2014)

                        Előadó:             polgármester

 

            8/1.      Településszerkezeti terv módosítása.

                        Előadó:             polgármester    

 

8/2.      Sárbogárd Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 8/2005.(III.30.) Ktr. sz. rendelet módosítása.

            Előadó:             jegyző

 

9.         Éves közbeszerzési terv elfogadása.

Előadó:             jegyző

           

            10.       Közbeszerzési eljárás kizárása fejlesztési hitel

                        felvételére.

                        Előadó:             polgármester

 

            11.       Közbeszerzési eljárás indítása 2009. évi

                       útfelújításokra.

                        Előadó:             polgármester

 

12.       Útfelújítási és útkarbantartási munkák ütemtervének

            elkészítése.

Előadó:             polgármester

 

            13.       Az önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő

                       önkormányzatok támogatásánakigénylése.

                        Előadó:             polgármester

 

14.       Az önkormányzat tulajdonáról, a tulajdonjogok gyakorlásáról, a vagyonnal való gazdálkodásról és értékesítésének egyes szabályairól szóló rendelet módosítása.

            Előadó:             jegyző

 

15.       Pályázati kiírás a II., IV. és V. számú védőnői körzetek védőnői munkakörére.

            Előadó:             polgármester

 

16.       Képviselői megbízások visszavonása.

            Előadó:             polgármester

           

17.       Tájékoztató az előirányzatok felhasználásáról és az általános tartalék alakulásáról.

Előadó:             jegyző

 

18.       Jelentés a lejárt határidejű határozatok

            végrehajtásáról.

Előadók:           a végrehajtásért felelősök

 

19.       Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről,

            intézkedésekről.

Beszámoló az átruházott hatáskörök

gyakorlásáról.                   

 

20.       Bejelentések, interpellációk.

           20/1

 

 

Zárt ülés:

           

            1.         Az „Év Polgárőre” kitüntetés 2009. évi adományozása.

                        Előadó:             ÜJB. elnök

 

            2.         A Sárrétvíz KHT „v.a” ügyvezetőjének 2008. évi prémiuma.

                        Előadó:             polgármester  

 

            3.         Bejelentések

 

 

 

Sárbogárd, 2009. február 27.

                                                                              Juhász János

                                                                              polgármester

EU-s pályázatok

Köszöntő


Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése telepü-lésünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem, tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen, akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási ered-mény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehet-ségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester


Polgármesteri Fórum - Facebook


Tájékoztató

NAV
ÜGYFÉLFOGADÁS
Sárbogárd ügyfélszolgálati hely

PÉNTEK 8.00-12.00

Ügyfélfogadás
rendjének változása

 Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a  NAV Fejér Megyei Adó- és Vámigazgatósága sárbogárdi ügyfélszolgálatán

 2022. december 22. –
2023. január 06.

közötti időtartamban az ügyfélfogadás szünetel.
Megértésüket köszönjük!

NAV Fejér Megyei Adó- és
Vámigazgatósága                                 


ÁNTSZ
Fejér Megyei Kormányhivatal Dunaújvárosi Hivatal Népegészségügyi Osztály ügyfélfogadás
Helye: Sárbogárdi Kormányablak
hétfő 8.00-12.00, 13.00-16.00
Tel.: 25/795-754, 25/795-756, 25/460-070
email: nepegeszsegugy.dunaujvaros@fejer.gov.hu
Hivatali kapu: ANTSZDUNA
KRID 701220113

KSH

Fejér FMRF hírlevél

Tájékoztatók

Hirdetmény

FEJÉR TERMÉK 2023 PÁLYÁZAT
Fejér Megyei Önkormányzat "Fejér Termék" elismerés elnyerésére pályázatot hirdet. A minősítés célja a figyelem felhívása a Fejér megyében előállított élelmiszerekre és kézműves termékekre, mint helyi termékekre, továbbá a Fejér Termék Program három pillérének - hagyomány, érték, minőség - való megfelelés hangsúlyozása.
Pályázati felhívás "Fejér Termék" elismerés elnyerésére 2023 (.pdf)
Pályázati adatlap "Fejér Termék" elismerésre (.pdf)
Pályázható termékek áruosztályainak köre (.pdf)


MÁK
 

Felhívás

Esély a fiataloknak FB

Gyepmester
Sárközi Károly
(06) 30 342-1493


Katasztrófavédelem

EU-s pályázatok

Pályázat KDOP 4.1.1

 TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról

Pályázat KDOP 3.1.1

Tájékoztató  

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról Tájékoztató>

  L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 
7. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet


Újratervezés

TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
 TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON" című projekt

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon" című projekt

Csillagkapu

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében
Felhívás   -   Felkészítő


Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése

Tájékoztató (sport egyesületek)