Hirdetmények
.
Eü. tájékoztatók
Óvoda hirdetmények
Bölcsőde hirdetmények
Térítési díj (étkezés) tájékoztató és időpont
Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:

TÉRÍTÉSI DÍJAK >>¶

A térítési díjakat az 1. és 2. sz. mellékletek tartalmazzák.
 
MÁV
Esélyegyenlőségi program
Sárbogárd_video
  
 

 

 

 

 

2009. március 10.

M e g h í v ó

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete

2009. március 10-én (kedd)  9.00 órakor

ülést tart, melyre meghívom

 

Az ülés helye:               Polgármesteri Hivatal Díszterme

                        7000. Sárbogárd, Hősök tere 2.

 

Napirend:

 

1.         Beszámoló Sárbogárd város közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről.

Előadó:             városi rendőrkapitány

           

2.         Sportegyesületek beszámolója működésükről, személyi és

            tárgyi feltételeikről.

Előadók:           egyesületek vezetői

(Sárbogárdi SC, Sárszentmiklósi SE, Sárréti Íjász Klub, Sárbogárd Asztalitenisz Klub, Sárbogárdi Kosárlabda Club, Black Time Kulturális és Sportegyesületek)          

           

            3.         Sárbogárdi Napok rendezvénysorozat tervezett

                        programjának elfogadása.

                        Előadó:             CISB elnök

 

4.         Az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 5/2008.(II.15.) Ktr. sz. rendelet módosítása.

Beterjesztő:      polgármester

Előadó:             jegyző

 

5.         Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás

            igénylése.

            Előadó:             jegyző

 

6.         Közoktatási intézmények alapító okiratának

            felülvizsgálata. (Melléklet)

 Előadó:             jegyző

 

            7.         Sárbogárd Város Önkormányzatának közoktatási

                        intézkedési terve (2009-2014)

                        Előadó:             polgármester

 

            8/1.      Településszerkezeti terv módosítása.

                        Előadó:             polgármester    

 

8/2.      Sárbogárd Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 8/2005.(III.30.) Ktr. sz. rendelet módosítása.

            Előadó:             jegyző

 

9.         Éves közbeszerzési terv elfogadása.

Előadó:             jegyző

           

            10.       Közbeszerzési eljárás kizárása fejlesztési hitel

                        felvételére.

                        Előadó:             polgármester

 

            11.       Közbeszerzési eljárás indítása 2009. évi

                       útfelújításokra.

                        Előadó:             polgármester

 

12.       Útfelújítási és útkarbantartási munkák ütemtervének

            elkészítése.

Előadó:             polgármester

 

            13.       Az önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő

                       önkormányzatok támogatásánakigénylése.

                        Előadó:             polgármester

 

14.       Az önkormányzat tulajdonáról, a tulajdonjogok gyakorlásáról, a vagyonnal való gazdálkodásról és értékesítésének egyes szabályairól szóló rendelet módosítása.

            Előadó:             jegyző

 

15.       Pályázati kiírás a II., IV. és V. számú védőnői körzetek védőnői munkakörére.

            Előadó:             polgármester

 

16.       Képviselői megbízások visszavonása.

            Előadó:             polgármester

           

17.       Tájékoztató az előirányzatok felhasználásáról és az általános tartalék alakulásáról.

Előadó:             jegyző

 

18.       Jelentés a lejárt határidejű határozatok

            végrehajtásáról.

Előadók:           a végrehajtásért felelősök

 

19.       Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről,

            intézkedésekről.

Beszámoló az átruházott hatáskörök

gyakorlásáról.                   

 

20.       Bejelentések, interpellációk.

           20/1

 

 

Zárt ülés:

           

            1.         Az „Év Polgárőre” kitüntetés 2009. évi adományozása.

                        Előadó:             ÜJB. elnök

 

            2.         A Sárrétvíz KHT „v.a” ügyvezetőjének 2008. évi prémiuma.

                        Előadó:             polgármester  

 

            3.         Bejelentések

 

 

 

Sárbogárd, 2009. február 27.

                                                                              Juhász János

                                                                              polgármester

Széchenyi Terv Plusz Pályázatok

EU-s pályázatok
 

Ivóvízminőség javítás

Köszöntő

Dr. Sükösd Tamás

Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése telepü-lésünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem, tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen, akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási ered-mény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehet-ségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester


Tájékoztató

KSH

Fejér FMRF hírlevél


CIVIL ESEMÉNYNAPTÁR

Programok

Gyepmester
Sárközi Károly
gyepmester
(06) 30 342-1493


Katasztrófavédelem

EU-s pályázatok

Pályázat KDOP 4.1.1

 TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról

Pályázat KDOP 3.1.1

Tájékoztató  

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról Tájékoztató>

  L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 
7. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet


Újratervezés

TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
 TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON" című projekt

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon" című projekt

Csillagkapu

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében
Felhívás   -   Felkészítő


Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése

Tájékoztató (sport egyesületek)