.


 

 

https://www.sarbogard.hu/_user/browser/Image/vakbarat_ikon.jpg
Orvosi ügyelet
Térítési díj (étkezés) tájékoztató ési időpont
Tűzgyújtás
TÁJÉKOZTATÓ adóbefizetésről
Áramszünet tájékoztató
 
2020. október 5-én
várhatóan 8.00-14.00 óráig  áramszünet lesz.
Érintett utcák, szakaszok:
Szárító (Soós szárító), RH Motors Napelem park, Kislók úti Ipari park
--------------------------
2020. október 20-án
várhatóan 7.30-16.30 óráig  áramszünet lesz.
Érintett utcák, szakaszok:
egész Sárhatvan (József A. utca, Arany J. utca), Külső-Hatvan puszta Halastó Légió
Esélyegyenlőségi program
Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:

A térítési díjakat az
1. és 2. sz. mellékletek
tartalmazzák
MÁV Tájékoztató (11.02.)

 

 

 

 

2013.szeptember.13

M e g h í v ó

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete

2013. szeptember  13 – án (péntek) 9.00 órakor

ülést tart, melyre meghívom

 

 

Az ülés helye:             Polgármesteri Hivatal Díszterme

                        7000. Sárbogárd, Hősök tere 2.

 

Napirend:  

1.           Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről, intézkedésekről.

Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról.

2.           Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.

Előadók: a végrehajtásért felelősök

3.           A Képviselőtestület bizottságainak beszámolója az éves munkáról.

                          Előadók:         bizottságok elnökei

4.           Tájékoztató az önkormányzat 2013. évi költségvetésének első félévi                                 alakulásáról.

             Előadó:           polgármester

5.           Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013.(II.21.)             önkormányzati rendelet módosítása.

             Előadó:           jegyző

6.            A helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló 2013. évi                       kiegészítő támogatás igénylése.

                         Előadó:           polgármester

7.            A civil szervezetek támogatási rendjéről szóló 11/2012.(III.13.) önkormányzati    rendelet módosítása.

             Előadó:           jegyző

8.           Központi orvosi ügyelet működtetésére kötött megállapodás módosítása.

             Előadó:           polgármester

9.           Zengő Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata és Házirendjének                                  tudomásulvétele.

(SZMSZ megtekinthető Sárbogárd Város honlapján.1,2,)

             Előadó:           polgármester

10.         Vezetői pótlék megállapítása

Előadó:          polgármester

11.         A Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának                    módosítása.

             Előadó:           polgármester

12.         Létszámleépítésre pályázat benyújtása.

             Előadó:           polgármester

13.         Az önkormányzati lakások bérleti díjának megállapítása.

             Előadó:           jegyző

14.         Sárbogárd, Ady E.u.164. szám alatti ingatlanban található iroda helyiség                         tulajdonba kérése.

             Előadó:           polgármester

15.         „Itthon vagy – Magyarország, szeretlek” pályázat benyújtásának utólagos                        jóváhagyása.

             Előadó:           polgármester

16.         Tájékoztató az előirányzatok felhasználásról és a tartalék alakulásáról.

                        Előadó:           jegyző

17. Bejelentések


17/ 1    Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. augusztus 9-i ülésén elhangzott bejelentésekre válasz a Műszaki osztály részéről. 

 

                             17/2 Csatlakozás a Nemzeti Kerékpáros Chartához

Sárbogárd, 2013. szeptember 03.

 

 

 

 

dr. Sükösd Tamás

polgármester

 

Koronavírus tájékoztató

EU-s pályázatok

Köszöntő


Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése telepü-lésünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem, tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen, akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási ered-mény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehet-ségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester


Tájékoztató - Fejérvíz

MÁK

Fejér FMRF hírlevél

KSH (11.25.)

OMSZ

EU-s pályázatok

Pályázat KDOP 4.1.1

 TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról

Pályázat KDOP 3.1.1

Tájékoztató  

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról Tájékoztató>

  L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 
7. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet


Újratervezés

TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
 TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON" című projekt

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon" című projekt

Csillagkapu

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében
Felhívás   -   Felkészítő


Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése

Tájékoztató (kézilabda)
VAX KÉZILABDA EGYESÜLET SÁRBOGÁRD

Tájékoztató (kosárlabda)
 SÁRBOGÁRDI KOSÁRLABDA CLUB

Tájékoztató (Sárbogárd SE)

Kémény Zrt.

Egyenlő Bánásmód Hatóság

MONTÁZS projekt

Felnőttek Iskolája

Bogozd ki magad a világhálóból!

Esemény otthon projekt

Gyepmester
Sárközi Károly
(06) 30 342-1493


Katasztrófavédelem