Hirdetmények
.
Eü. tájékoztatók
Óvoda hirdetmények
Bölcsőde hirdetmények
Térítési díj (étkezés) tájékoztató és időpont
Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:

TÉRÍTÉSI DÍJAK >>¶

A térítési díjakat az 1. és 2. sz. mellékletek tartalmazzák.
 
MÁV
Esélyegyenlőségi program
Sárbogárd_video
  
 

 

 

 

 

2013.szeptember.13

M e g h í v ó

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete

2013. szeptember  13 – án (péntek) 9.00 órakor

ülést tart, melyre meghívom

 

 

Az ülés helye:             Polgármesteri Hivatal Díszterme

                        7000. Sárbogárd, Hősök tere 2.

 

Napirend:  

1.           Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről, intézkedésekről.

Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról.

2.           Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.

Előadók: a végrehajtásért felelősök

3.           A Képviselőtestület bizottságainak beszámolója az éves munkáról.

                          Előadók:         bizottságok elnökei

4.           Tájékoztató az önkormányzat 2013. évi költségvetésének első félévi                                 alakulásáról.

             Előadó:           polgármester

5.           Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013.(II.21.)             önkormányzati rendelet módosítása.

             Előadó:           jegyző

6.            A helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló 2013. évi                       kiegészítő támogatás igénylése.

                         Előadó:           polgármester

7.            A civil szervezetek támogatási rendjéről szóló 11/2012.(III.13.) önkormányzati    rendelet módosítása.

             Előadó:           jegyző

8.           Központi orvosi ügyelet működtetésére kötött megállapodás módosítása.

             Előadó:           polgármester

9.           Zengő Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata és Házirendjének                                  tudomásulvétele.

(SZMSZ megtekinthető Sárbogárd Város honlapján.1,2,)

             Előadó:           polgármester

10.         Vezetői pótlék megállapítása

Előadó:          polgármester

11.         A Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának                    módosítása.

             Előadó:           polgármester

12.         Létszámleépítésre pályázat benyújtása.

             Előadó:           polgármester

13.         Az önkormányzati lakások bérleti díjának megállapítása.

             Előadó:           jegyző

14.         Sárbogárd, Ady E.u.164. szám alatti ingatlanban található iroda helyiség                         tulajdonba kérése.

             Előadó:           polgármester

15.         „Itthon vagy – Magyarország, szeretlek” pályázat benyújtásának utólagos                        jóváhagyása.

             Előadó:           polgármester

16.         Tájékoztató az előirányzatok felhasználásról és a tartalék alakulásáról.

                        Előadó:           jegyző

17. Bejelentések


17/ 1    Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. augusztus 9-i ülésén elhangzott bejelentésekre válasz a Műszaki osztály részéről. 

 

                             17/2 Csatlakozás a Nemzeti Kerékpáros Chartához

Sárbogárd, 2013. szeptember 03.

 

 

 

 

dr. Sükösd Tamás

polgármester

 

Széchenyi Terv Plusz Pályázatok

EU-s pályázatok
 

Ivóvízminőség javítás

Köszöntő

Dr. Sükösd Tamás

Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése telepü-lésünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem, tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen, akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási ered-mény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehet-ségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester


Tájékoztató

KSH

Fejér FMRF hírlevél


CIVIL ESEMÉNYNAPTÁR

Programok

Gyepmester
Sárközi Károly
gyepmester
(06) 30 342-1493


Katasztrófavédelem

EU-s pályázatok

Pályázat KDOP 4.1.1

 TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról

Pályázat KDOP 3.1.1

Tájékoztató  

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról Tájékoztató>

  L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 
7. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet


Újratervezés

TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
 TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON" című projekt

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon" című projekt

Csillagkapu

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében
Felhívás   -   Felkészítő


Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése

Tájékoztató (sport egyesületek)