Hirdetmények

.
Orvosi ügyelet
 
 
 
Tájékoztató videó:  
Óvoda hirdetmények
Bölcsőde hirdetmények
Térítési díj (étkezés) tájékoztató és időpont
Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:

TÉRÍTÉSI DÍJAK >>¶

A térítési díjakat az 1. és 2. sz. mellékletek tartalmazzák.
 
Áramszünet tájékoztató
 
 
 
2024. április 15-én
9.00-12.00 óráig
áramszünet lesz.
 Érintett utcák, szakaszok:

Kazinczy Ferenc u. teljes, Kölcsey Ferenc u. teljes, Rákóczi u. 40- 88, 65-131., Homok sor 25-35, 20-34., Gárdonyi Géza u. teljes, Vezér u. 53-57-., Sárszentmiklós temető,
Alapi u. Vízmű2024. április 29-én
8.30-15.30 óráig
áramszünet lesz.
 Érintett utcák, szakaszok:
Abai út pincék
MÁV
Esélyegyenlőségi program
Sárbogárd_video
  
 

 

 

 

 

2010. március 9.

Sárbogárd Város Polgármestere

 7000 Sárbogárd, Hősök tere 2.

 

 

M e g h í v ó

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete

2010. március 9-én (kedd)  9:00 órakor

ülést tart, melyre meghívom

 

 

Az ülés helye:            Polgármesteri Hivatal Díszterme

                                7000 Sárbogárd, Hősök tere 2.

 

Napirend:

1.)           Tájékoztató Sárbogárd város és körzete 2009. évi munkaerő-piaci helyzetéről.

Előadó:       Simon Miklós kirendeltség-vezető

 

2.)        Beszámoló Sárbogárd város közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről.

Előadó:       városi rendőrkapitány

 

3.)     Sárbogárdi Napok rendezvénysorozat tervezett programjának elfogadása.

Előadó:       CISB elnök

 

4.)      Közművelődési érdekeltségnövelő

           támogatás igénylése.

Előadó:       jegyző

 

5.)     Intézmények alapító okiratának módosítása.

Előadó:       jegyző

 

6.)     A Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat SZMSZ-ének, továbbá a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat intézményegység Szakmai Programjának módosítása.

(SZMSZ megtekinthető a honlapon, az ESZB elnöknél, Hatósági osztály vezetőjénél).

Előadó:       polgármester

1. melléklet, 2. melléklet

 

7.)        Az ÁMK Sárszentmiklós Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása.

Előadó:       jegyző

 

8.)         Az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 9/2009. (II. 19.) önkormányzati rendelet módosítása.

Előadó:       jegyző

 

9.)          Egyes rendeletek módosítása.

Előadó:       jegyző

 

10.)      Távhőszolgáltatásra lefolytatott

         közbeszerzési eljárás eredményéről döntés.

Előadó:       polgármester

 

11.)    Éves közbeszerzési terv elfogadása.

Előadó:       jegyző

 

12.)    Útfelújítási és útkarbantartási

           munkák ütemtervének elkészítése

Előadó:       jegyző

 

13.)   Tájékoztató az előirányzatok felhasználásáról és a tartalék alakulásáról.

Előadó:       jegyző

 

14.)    Jelentés a lejárt határidejű

          határozatok   végrehajtásáról.

Előadók:     végrehajtásért felelősök

         14/1, 14/2, 14/3, 14/4, 14/5, 14/6

 

15.)   Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről, intéz-kedésekről. Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról.

 

16.)    Bejelentések, interpellációk

                           16/1,  16/216/3, 16/4 

 Zárt ülés:

1.)        Választási szerv megválasztása.

Előadó:       jegyző

 

2.)    Az ”Év Polgárőre” kitüntetés 2010. évi adományozása.

Előadó:       ÜJB elnök

 

3.)     Fellebbezés adósságkezelés ügyében.

Előadó:       ESZB elnök

 

4.)     Bejelentések

 

  Sárbogárd, 2010. február 25.

 

                                                         Juhász János

                                                          polgármester
Széchenyi Terv Plusz Pályázatok

EU-s pályázatok
 

Ivóvízminőség javítás

Köszöntő


Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése telepü-lésünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem, tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen, akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási ered-mény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehet-ségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester


Polgármesteri Fórum - Facebook


Tájékoztató

FŐZŐVERSENY 2024

KSH

Kéményseprés

Fejér FMRF hírlevél

Tájékoztatók az online tér pénzügyi biztonságot veszélyeztető kockázatairól

CIVIL ESEMÉNYNAPTÁR

Programok

Állatvédelem

Gyepmester
Sárközi Károly
(06) 30 342-1493


Katasztrófavédelem

EU-s pályázatok

Pályázat KDOP 4.1.1

 TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról

Pályázat KDOP 3.1.1

Tájékoztató  

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról Tájékoztató>

  L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 
7. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet


Újratervezés

TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
 TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON" című projekt

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon" című projekt

Csillagkapu

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében
Felhívás   -   Felkészítő


Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése

Tájékoztató (sport egyesületek)