.


 

 

https://www.sarbogard.hu/_user/browser/Image/vakbarat_ikon.jpg
Orvosi ügyelet
Térítési díj (étkezés) tájékoztató és időpont
TÁJÉKOZTATÓ - adóügyek
Áramszünet tájékoztató

2021. március 11-én

várhatóan 8.00-16.00 óráig  áramszünet lesz.
Érintett utcák, szakaszok:

Árpád utca 1-9/A, 2-24., Uszoda,
Millennium 2000 utca
, KeyTech Kft. (Alisca-Mag Kft.), Brodway, Szárító,

Haladás utca,
 Videoton, ÁFÉSZ (Eszterga üzem)
Sallai major

MÁV

 
TÁJÉKOZTATÓ

2021.03.16-2021.03.31. között vágányfelújítás miatt a
a 193+87 vasúti szelvényben lévő mezei útátjáró (Rétszilas, Hadnagypuszta)  a gépjármű forgalom elől

teljes szélességében lezárásra kerül.

Tűzgyújtás
Esélyegyenlőségi program
Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:

A térítési díjakat az
1. és 2. sz. mellékletek
tartalmazzák

 

 

 

 

2010. március 9.

Sárbogárd Város Polgármestere

 7000 Sárbogárd, Hősök tere 2.

 

 

M e g h í v ó

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete

2010. március 9-én (kedd)  9:00 órakor

ülést tart, melyre meghívom

 

 

Az ülés helye:            Polgármesteri Hivatal Díszterme

                                7000 Sárbogárd, Hősök tere 2.

 

Napirend:

1.)           Tájékoztató Sárbogárd város és körzete 2009. évi munkaerő-piaci helyzetéről.

Előadó:       Simon Miklós kirendeltség-vezető

 

2.)        Beszámoló Sárbogárd város közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről.

Előadó:       városi rendőrkapitány

 

3.)     Sárbogárdi Napok rendezvénysorozat tervezett programjának elfogadása.

Előadó:       CISB elnök

 

4.)      Közművelődési érdekeltségnövelő

           támogatás igénylése.

Előadó:       jegyző

 

5.)     Intézmények alapító okiratának módosítása.

Előadó:       jegyző

 

6.)     A Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat SZMSZ-ének, továbbá a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat intézményegység Szakmai Programjának módosítása.

(SZMSZ megtekinthető a honlapon, az ESZB elnöknél, Hatósági osztály vezetőjénél).

Előadó:       polgármester

1. melléklet, 2. melléklet

 

7.)        Az ÁMK Sárszentmiklós Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása.

Előadó:       jegyző

 

8.)         Az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 9/2009. (II. 19.) önkormányzati rendelet módosítása.

Előadó:       jegyző

 

9.)          Egyes rendeletek módosítása.

Előadó:       jegyző

 

10.)      Távhőszolgáltatásra lefolytatott

         közbeszerzési eljárás eredményéről döntés.

Előadó:       polgármester

 

11.)    Éves közbeszerzési terv elfogadása.

Előadó:       jegyző

 

12.)    Útfelújítási és útkarbantartási

           munkák ütemtervének elkészítése

Előadó:       jegyző

 

13.)   Tájékoztató az előirányzatok felhasználásáról és a tartalék alakulásáról.

Előadó:       jegyző

 

14.)    Jelentés a lejárt határidejű

          határozatok   végrehajtásáról.

Előadók:     végrehajtásért felelősök

         14/1, 14/2, 14/3, 14/4, 14/5, 14/6

 

15.)   Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről, intéz-kedésekről. Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról.

 

16.)    Bejelentések, interpellációk

                           16/1,  16/216/3, 16/4 

 Zárt ülés:

1.)        Választási szerv megválasztása.

Előadó:       jegyző

 

2.)    Az ”Év Polgárőre” kitüntetés 2010. évi adományozása.

Előadó:       ÜJB elnök

 

3.)     Fellebbezés adósságkezelés ügyében.

Előadó:       ESZB elnök

 

4.)     Bejelentések

 

  Sárbogárd, 2010. február 25.

 

                                                         Juhász János

                                                          polgármester
Koronavírus tájékoztató

EU-s pályázatok

Köszöntő


Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése telepü-lésünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem, tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen, akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási ered-mény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehet-ségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester


Polgármesteri Fórum - Facebook


Tájékoztató - Fejérvíz

Fejér FMRF hírlevél

Tájékoztató

OMSZ

EU-s pályázatok

Pályázat KDOP 4.1.1

 TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról

Pályázat KDOP 3.1.1

Tájékoztató  

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról Tájékoztató>

  L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 
7. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet


Újratervezés

TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
 TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON" című projekt

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon" című projekt

Csillagkapu

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében
Felhívás   -   Felkészítő


Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése

Tájékoztató (kézilabda)
VAX KÉZILABDA EGYESÜLET SÁRBOGÁRD

Tájékoztató (kosárlabda)
 SÁRBOGÁRDI KOSÁRLABDA CLUB

Tájékoztató (Sárbogárd SE)

Kémény Zrt.

Egyenlő Bánásmód Hatóság

Gyepmester
Sárközi Károly
(06) 30 342-1493


Katasztrófavédelem