.


 

 

https://www.sarbogard.hu/_user/browser/Image/vakbarat_ikon.jpg
Orvosi ügyelet
Térítési díj (étkezés) tájékoztató és időpont
Tűzgyújtás
TÁJÉKOZTATÓ adóbefizetésről
Áramszünet tájékoztató

2021. január 13-án

várhatóan 8.00-16.00 óráig  áramszünet lesz.
Érintett utcák, szakaszok:

Sárhatvan - József A. utca, Arany J. utca, Külső-Hatvan puszta Halastó Légió

Esélyegyenlőségi program
Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:

A térítési díjakat az
1. és 2. sz. mellékletek
tartalmazzák

 

 

 

 

20171110
 Sárbogárd Város Polgármestere
7000 Sárbogárd, Hősök tere 2.

 

M e g h í v ó

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete

2017. november 10- én  (péntek) 9.00 órakor

ülést tart, melyre meghívom

 

Az ülés helye:              Polgármesteri Hivatal Díszterme

                         7000. Sárbogárd, Hősök tere 2.

Napirend:

1.   Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről, intézkedésekről.

            Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról.

2. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.

            Előadók:           a végrehajtásért felelősök

3. Beszámoló a DÉSZOLG Kft. városüzemeltetési tevékenységéről.

            Előadó:             polgármester

4.   A Dunaújvárosi Tankerületi Központ Fejlesztési Tervének (2017-2022) véleményezése.

            Előadó:             polgármester

5.    Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 5/2017.(II.23.) önkormányzati rendelet           módosítása.

            Előadó:             jegyző

6. Döntés a Partnerségi véleményezési eljárás lezárásáról.

            Előadók            polgármester

7.  Sárbogárd Településképi Arculati Kézikönyvének elfogadása.

            Előadó:             polgármester

8. Sárbogárd Településképének védelméről szóló rendelet elfogadása.

            Előadó:             jegyző

9.   A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 48/2015.(XI.26.) önkormányzati rendelet     módosítása.

            Előadó:             jegyző

10. Talajterhelési díjról szóló 51/2015.(XII.15.) önkormányzati rendelet módosítása.

            Előadó:             jegyző

11.  Az önkormányzat tulajdonáról, a tulajdonosi jogok gyakorlásáról, a vagyonnal való           gazdálkodásról és értékesítésének egyes szabályairól szóló 53/2015.(XII.22.) önkormányzati          rendelet módosítása.

            Előadó:             jegyző

12. A 2018. évi városi ünnepek és rendezvények időpontjainak és szervezőinek meghatározása.

            Előadó:             polgármester

13.  A Sárbogárd Város Önkormányzat Belső Ellenőrzési Stratégia Terve 2017-2020. évekre.

            Előadó:             jegyző

14. A polgármester szabadságának utólagos engedélyezése.    

            Előadó:             jegyző

15. Tájékoztató az előirányzatok és a tartalék alakulásáról.

            Előadó:             jegyző 

16.   Bejelentések.

      16/1. Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. október 13-i ülésén                      elhangzott bejelentésekre válasz a Műszaki osztály részéről.

 

Sárbogárd, 2017. november 2.

 

 

 

                                                                dr. Sükösd Tamás
                                                                     polgármester

Koronavírus tájékoztató

EU-s pályázatok

Köszöntő


Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése telepü-lésünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem, tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen, akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási ered-mény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehet-ségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester


BURSA HUNGARICA

Tájékoztató - Fejérvíz

Fejér FMRF hírlevél

OMSZ

EU-s pályázatok

Pályázat KDOP 4.1.1

 TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról

Pályázat KDOP 3.1.1

Tájékoztató  

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról Tájékoztató>

  L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 
7. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet


Újratervezés

TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
 TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON" című projekt

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon" című projekt

Csillagkapu

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében
Felhívás   -   Felkészítő


Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése

MH

Tájékoztató (kézilabda)
VAX KÉZILABDA EGYESÜLET SÁRBOGÁRD

Tájékoztató (kosárlabda)
 SÁRBOGÁRDI KOSÁRLABDA CLUB

Tájékoztató (Sárbogárd SE)

Kémény Zrt.

Meghívó (01.21.)

Egyenlő Bánásmód Hatóság

Gyepmester
Sárközi Károly
(06) 30 342-1493


Katasztrófavédelem