Hirdetmények
.
Eü. tájékoztatók
Óvoda hirdetmények
Bölcsőde hirdetmények
Térítési díj (étkezés) tájékoztató és időpont
Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:

TÉRÍTÉSI DÍJAK >>¶

A térítési díjakat az 1. és 2. sz. mellékletek tartalmazzák.
 
MÁV
Esélyegyenlőségi program
Sárbogárd_video
  
 

 

 

 

 

20171110
 Sárbogárd Város Polgármestere
7000 Sárbogárd, Hősök tere 2.

 

M e g h í v ó

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete

2017. november 10- én  (péntek) 9.00 órakor

ülést tart, melyre meghívom

 

Az ülés helye:              Polgármesteri Hivatal Díszterme

                         7000. Sárbogárd, Hősök tere 2.

Napirend:

1.   Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről, intézkedésekről.

            Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról.

2. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.

            Előadók:           a végrehajtásért felelősök

3. Beszámoló a DÉSZOLG Kft. városüzemeltetési tevékenységéről.

            Előadó:             polgármester

4.   A Dunaújvárosi Tankerületi Központ Fejlesztési Tervének (2017-2022) véleményezése.

            Előadó:             polgármester

5.    Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 5/2017.(II.23.) önkormányzati rendelet           módosítása.

            Előadó:             jegyző

6. Döntés a Partnerségi véleményezési eljárás lezárásáról.

            Előadók            polgármester

7.  Sárbogárd Településképi Arculati Kézikönyvének elfogadása.

            Előadó:             polgármester

8. Sárbogárd Településképének védelméről szóló rendelet elfogadása.

            Előadó:             jegyző

9.   A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 48/2015.(XI.26.) önkormányzati rendelet     módosítása.

            Előadó:             jegyző

10. Talajterhelési díjról szóló 51/2015.(XII.15.) önkormányzati rendelet módosítása.

            Előadó:             jegyző

11.  Az önkormányzat tulajdonáról, a tulajdonosi jogok gyakorlásáról, a vagyonnal való           gazdálkodásról és értékesítésének egyes szabályairól szóló 53/2015.(XII.22.) önkormányzati          rendelet módosítása.

            Előadó:             jegyző

12. A 2018. évi városi ünnepek és rendezvények időpontjainak és szervezőinek meghatározása.

            Előadó:             polgármester

13.  A Sárbogárd Város Önkormányzat Belső Ellenőrzési Stratégia Terve 2017-2020. évekre.

            Előadó:             jegyző

14. A polgármester szabadságának utólagos engedélyezése.    

            Előadó:             jegyző

15. Tájékoztató az előirányzatok és a tartalék alakulásáról.

            Előadó:             jegyző 

16.   Bejelentések.

      16/1. Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. október 13-i ülésén                      elhangzott bejelentésekre válasz a Műszaki osztály részéről.

 

Sárbogárd, 2017. november 2.

 

 

 

                                                                dr. Sükösd Tamás
                                                                     polgármester

Széchenyi Terv Plusz Pályázatok

EU-s pályázatok
 

Ivóvízminőség javítás

Köszöntő

Dr. Sükösd Tamás

Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése telepü-lésünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem, tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen, akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási ered-mény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehet-ségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester


Tájékoztató

KSH

Fejér FMRF hírlevél


CIVIL ESEMÉNYNAPTÁR

Programok

Gyepmester
Sárközi Károly
gyepmester
(06) 30 342-1493


Katasztrófavédelem

EU-s pályázatok

Pályázat KDOP 4.1.1

 TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról

Pályázat KDOP 3.1.1

Tájékoztató  

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról Tájékoztató>

  L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 
7. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet


Újratervezés

TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
 TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON" című projekt

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon" című projekt

Csillagkapu

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében
Felhívás   -   Felkészítő


Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése

Tájékoztató (sport egyesületek)