.


 

 

https://www.sarbogard.hu/_user/browser/Image/vakbarat_ikon.jpg
Orvosi ügyelet
Térítési díj (étkezés) tájékoztató és időpont
Tűzgyújtás
TÁJÉKOZTATÓ adóbefizetésről
Áramszünet tájékoztató

2021. január 13-án

várhatóan 8.00-16.00 óráig  áramszünet lesz.
Érintett utcák, szakaszok:

Sárhatvan - József A. utca, Arany J. utca, Külső-Hatvan puszta Halastó Légió

Esélyegyenlőségi program
Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:

A térítési díjakat az
1. és 2. sz. mellékletek
tartalmazzák

 

 

 

 

2013.február.15
 

M e g h í v ó

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete

2013. február 15. - én (péntek) 9.00 órakor

ülést tart, melyre meghívom

 

Az ülés helye:               Polgármesteri Hivatal Díszterme

                        7000. Sárbogárd, Hősök tere 2.

Napirend:

                    
                      
1.     Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb
                               eseményekről, intézkedésekről.

                               Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról.
                       2.     Jelentés a lejárt határidejű határozatok
                               végrehajtásáról.

Előadók: a végrehajtásért felelősök

3.     A Sárbogárdi Járási Hivatal kialakításával
kapcsolatos megállapodás elfogadása.

Előadó: polgármester

4.    Sportegyesületek beszámolója 2012. évi működésükről
személyi és tárgyi feltételeikről, az önkormányzat által biztosított támogatás felhasználásáról.

Előadó: polgármester

5.   Tájékoztató a sportlétesítmények használatáról, fenntartási
            költségeiről.

Előadó: polgármester

6.   Fodor és Molnár Kft. Szabályozási Terv módosítása iránti kérelme.

 Előadó: polgármester

7.  A vizi-közművek üzemeltetéséért fizetett 2012. II. félévi bérleti díj felhasználásáról döntés.

Előadó: polgármester

8.  Döntés a 2013. évi vízi-közmű bérleti díj terhére megvalósuló felújításokról.

Előadó: polgármester

9.   A köztisztviselők díjazásáról, juttatásáról szóló 5/2010. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítása.

Előadó: jegyző

10.    Az alpolgármester tiszteletdíjának és költségátalányának megállapítása.

Előadó: polgármester

11.    Az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot
keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegének meghatározása
.

 Előadó:            polgármester

12.       Sárbogárd Város Önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének elfogadása.(Mellékletek Sárbogárd város honlapján megtekinthetők. 1,  2, 3. melléklet jav, )

Előadó:            polgármester

13.    Az önkormányzat adósság átvállalásában való
részvételhez szükséges nyilatkozat.

Előadó: polgármester

14.  Az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 8/2012. (II.14.) önkormányzati rendelet módosítása.

Előadó: jegyző

 15. A közterületek használatának szabályozásáról és rendjéről szóló 11/1997. ( V.21.) önkormányzati rendelet módosítása.

Előadó: jegyző

16.    A képviselőtestület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 10/2007.(III.19.) önkormányzati rendelet módosítása.

Előadó: jegyző

17.     Az épített környezet alakításáról és az építészeti
örökség helyi védelméről szóló 23/2000. (IX.20.) önkormányzati rendelet módosítása.

Előadó: jegyző

18.       Sárbogárd Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló
8/2005. (III.30.) önkormányzati rendelet módosítása.

 Előadó:  jegyző

19.      A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 41/2002. (XII.17.) önkormányzati rendelet módosítása.

Előadó: jegyző

20.      Az egyes szociális ellátásokról szóló 28/2006. (VI.15.) önkormányzati rendelet módosítása.

Előadó: jegyző

21.       Kezdeményezés állami vagyon tulajdonjogának
ingyenes önkormányzati tulajdonba adására.

 Előadó: polgármester

22.       Sárbogárdi Többcélú Kistérségi Társulás megszűnése.

 Előadó: polgármester

23.     Alapító okiratok módosítása.

 Előadó: polgármester

24.       Közbeszerzési szabályzat módosítása.

  Előadó: jegyző

25.       Az óvodákba történő jelentkezés módjának és a
2013/2014-es nevelési év beiratkozási időszakának meghatározása
.

   Előadó: jegyző

26.      Óvodák heti és éves nyitva tartási rendjének
            megállapítása.

   Előadó:jegyző

27.       Sárbogárd Város Önkormányzat és a Sárbogárdi
Roma Nemzetiségi Önkormányzat között létrejött megállapodás felülvizsgálata.

   Előadó: polgármester

28.       A polgármester Cafetéria-juttatási Szabályzatának módosítása.

   Előadó: jegyző

 

29.        A polgármester szabadságának utólagos
             engedélyezése.

   Előadó: jegyző

30.       Döntés a távhőszolgáltatással kapcsolatos bérleti díj
             felhasználásáról.

    Előadó: polgármester

31.        Sárbogárdi Napok rendezvénysorozat tervezett 
  programjának elfogadása.

    Előadó: OKSB elnöke

32.       A Fejér Megyei Diáknapok támogatása.

    Előadó: polgármester

33.        Tájékoztató a Sárbogárdi Többcélú Kistérségi
  Társulás 2012. évi munkájáról.

    Előadó: dr. Sükösd Tamás
                             Kistérségi Társulási Tanács Elnöke

34.                  Sárbogárd Város Szolgáltatás tervezési
  koncepciójának felülvizsgálata.

   Előadó: polgármester

35.                 Sárbogárd Város Fogyatékos-ügyi koncepciójának
  felülvizsgálata.

    Előadó: polgármester

36.       Tájékoztató az előirányzatok felhasználásáról és a  tartalék alakulásáról.

     Előadó: jegyző

37.         Bejelentések

 

 

Sárbogárd, 2013. február 5.

 

 

dr.Sükösd Tamás

polgármester


Koronavírus tájékoztató

EU-s pályázatok

Köszöntő


Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése telepü-lésünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem, tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen, akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási ered-mény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehet-ségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester


BURSA HUNGARICA

Tájékoztató - Fejérvíz

Fejér FMRF hírlevél

OMSZ

EU-s pályázatok

Pályázat KDOP 4.1.1

 TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról

Pályázat KDOP 3.1.1

Tájékoztató  

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról Tájékoztató>

  L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 
7. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet


Újratervezés

TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
 TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON" című projekt

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon" című projekt

Csillagkapu

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében
Felhívás   -   Felkészítő


Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése

MH

Tájékoztató (kézilabda)
VAX KÉZILABDA EGYESÜLET SÁRBOGÁRD

Tájékoztató (kosárlabda)
 SÁRBOGÁRDI KOSÁRLABDA CLUB

Tájékoztató (Sárbogárd SE)

Kémény Zrt.

Meghívó (01.21.)

Egyenlő Bánásmód Hatóság

Gyepmester
Sárközi Károly
(06) 30 342-1493


Katasztrófavédelem