Hirdetmények
.
Eü. tájékoztatók
Óvoda hirdetmények
Bölcsőde hirdetmények
Térítési díj (étkezés) tájékoztató és időpont
Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:

TÉRÍTÉSI DÍJAK >>¶

A térítési díjakat az 1. és 2. sz. mellékletek tartalmazzák.
 
MÁV
Esélyegyenlőségi program
Sárbogárd_video
  
 

 

 

 

 

2013.február.15
 

M e g h í v ó

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete

2013. február 15. - én (péntek) 9.00 órakor

ülést tart, melyre meghívom

 

Az ülés helye:               Polgármesteri Hivatal Díszterme

                        7000. Sárbogárd, Hősök tere 2.

Napirend:

                    
                      
1.     Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb
                               eseményekről, intézkedésekről.

                               Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról.
                       2.     Jelentés a lejárt határidejű határozatok
                               végrehajtásáról.

Előadók: a végrehajtásért felelősök

3.     A Sárbogárdi Járási Hivatal kialakításával
kapcsolatos megállapodás elfogadása.

Előadó: polgármester

4.    Sportegyesületek beszámolója 2012. évi működésükről
személyi és tárgyi feltételeikről, az önkormányzat által biztosított támogatás felhasználásáról.

Előadó: polgármester

5.   Tájékoztató a sportlétesítmények használatáról, fenntartási
            költségeiről.

Előadó: polgármester

6.   Fodor és Molnár Kft. Szabályozási Terv módosítása iránti kérelme.

 Előadó: polgármester

7.  A vizi-közművek üzemeltetéséért fizetett 2012. II. félévi bérleti díj felhasználásáról döntés.

Előadó: polgármester

8.  Döntés a 2013. évi vízi-közmű bérleti díj terhére megvalósuló felújításokról.

Előadó: polgármester

9.   A köztisztviselők díjazásáról, juttatásáról szóló 5/2010. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítása.

Előadó: jegyző

10.    Az alpolgármester tiszteletdíjának és költségátalányának megállapítása.

Előadó: polgármester

11.    Az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot
keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegének meghatározása
.

 Előadó:            polgármester

12.       Sárbogárd Város Önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének elfogadása.(Mellékletek Sárbogárd város honlapján megtekinthetők. 1,  2, 3. melléklet jav, )

Előadó:            polgármester

13.    Az önkormányzat adósság átvállalásában való
részvételhez szükséges nyilatkozat.

Előadó: polgármester

14.  Az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 8/2012. (II.14.) önkormányzati rendelet módosítása.

Előadó: jegyző

 15. A közterületek használatának szabályozásáról és rendjéről szóló 11/1997. ( V.21.) önkormányzati rendelet módosítása.

Előadó: jegyző

16.    A képviselőtestület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 10/2007.(III.19.) önkormányzati rendelet módosítása.

Előadó: jegyző

17.     Az épített környezet alakításáról és az építészeti
örökség helyi védelméről szóló 23/2000. (IX.20.) önkormányzati rendelet módosítása.

Előadó: jegyző

18.       Sárbogárd Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló
8/2005. (III.30.) önkormányzati rendelet módosítása.

 Előadó:  jegyző

19.      A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 41/2002. (XII.17.) önkormányzati rendelet módosítása.

Előadó: jegyző

20.      Az egyes szociális ellátásokról szóló 28/2006. (VI.15.) önkormányzati rendelet módosítása.

Előadó: jegyző

21.       Kezdeményezés állami vagyon tulajdonjogának
ingyenes önkormányzati tulajdonba adására.

 Előadó: polgármester

22.       Sárbogárdi Többcélú Kistérségi Társulás megszűnése.

 Előadó: polgármester

23.     Alapító okiratok módosítása.

 Előadó: polgármester

24.       Közbeszerzési szabályzat módosítása.

  Előadó: jegyző

25.       Az óvodákba történő jelentkezés módjának és a
2013/2014-es nevelési év beiratkozási időszakának meghatározása
.

   Előadó: jegyző

26.      Óvodák heti és éves nyitva tartási rendjének
            megállapítása.

   Előadó:jegyző

27.       Sárbogárd Város Önkormányzat és a Sárbogárdi
Roma Nemzetiségi Önkormányzat között létrejött megállapodás felülvizsgálata.

   Előadó: polgármester

28.       A polgármester Cafetéria-juttatási Szabályzatának módosítása.

   Előadó: jegyző

 

29.        A polgármester szabadságának utólagos
             engedélyezése.

   Előadó: jegyző

30.       Döntés a távhőszolgáltatással kapcsolatos bérleti díj
             felhasználásáról.

    Előadó: polgármester

31.        Sárbogárdi Napok rendezvénysorozat tervezett 
  programjának elfogadása.

    Előadó: OKSB elnöke

32.       A Fejér Megyei Diáknapok támogatása.

    Előadó: polgármester

33.        Tájékoztató a Sárbogárdi Többcélú Kistérségi
  Társulás 2012. évi munkájáról.

    Előadó: dr. Sükösd Tamás
                             Kistérségi Társulási Tanács Elnöke

34.                  Sárbogárd Város Szolgáltatás tervezési
  koncepciójának felülvizsgálata.

   Előadó: polgármester

35.                 Sárbogárd Város Fogyatékos-ügyi koncepciójának
  felülvizsgálata.

    Előadó: polgármester

36.       Tájékoztató az előirányzatok felhasználásáról és a  tartalék alakulásáról.

     Előadó: jegyző

37.         Bejelentések

 

 

Sárbogárd, 2013. február 5.

 

 

dr.Sükösd Tamás

polgármester


Széchenyi Terv Plusz Pályázatok

EU-s pályázatok
 

Ivóvízminőség javítás

Köszöntő

Dr. Sükösd Tamás

Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése telepü-lésünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem, tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen, akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási ered-mény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehet-ségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester


Tájékoztató

KSH

Fejér FMRF hírlevél


CIVIL ESEMÉNYNAPTÁR

Programok

Gyepmester
Sárközi Károly
gyepmester
(06) 30 342-1493


Katasztrófavédelem

EU-s pályázatok

Pályázat KDOP 4.1.1

 TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról

Pályázat KDOP 3.1.1

Tájékoztató  

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról Tájékoztató>

  L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 
7. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet


Újratervezés

TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
 TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON" című projekt

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon" című projekt

Csillagkapu

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében
Felhívás   -   Felkészítő


Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése

Tájékoztató (sport egyesületek)