Hirdetmények
.
Eü. tájékoztatók
Óvoda hirdetmények
Bölcsőde hirdetmények
Térítési díj (étkezés) tájékoztató és időpont
Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:

TÉRÍTÉSI DÍJAK >>¶

A térítési díjakat az 1. és 2. sz. mellékletek tartalmazzák.
 
MÁV
Esélyegyenlőségi program
Sárbogárd_video
  
 

 

 

 

 

2009. december 8.

Sárbogárd Város Polgármestere

7000 Sárbogárd, Hősök tere 2.

 

 

 

M e g h í v ó

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete

2009. december 8-án (kedd)  9.00 órakor

ülést tart, melyre meghívom

 

 

 

 

 

Az ülés helye:               Polgármesteri Hivatal Díszterme

 

                        7000. Sárbogárd, Hősök tere 2.

 

Napirend:

 

1.     Tájékoztató a Mészöly Géza Általános Iskola sportcsarnoka tervezésének helyzetéről.

Előadó:      polgármester és

                  tervező

 

2.  Az ivóvíz és csatornaszolgáltatás közületi és lakossági díjának megállapításáról szóló rendelet módosítása. A közszolgáltatási díjak 2010. évi megállapítása.

Előadó:      jegyző

 

3.  Települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló rendelet módosítása. A közszolgáltatási díj megállapítása 2010. évre.

Előadó:      jegyző

 

4.  Települési folyékony hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló rendelet módosítása. A közszolgáltatási díj megállapítása 2010. évre.

Előadó:      jegyző

 

5.     Városüzemeltetési szerződés módosítása.

Előadó:      polgármester

 

6.      A kegyeleti közszolgálati szerződés módosítása.    

Előadó:      polgármester

 

7.      Madarász József Városi Könyvtár 2010. évi térítési díjainak megállapítása.

 

 

Előadó:      jegyző 

 

 

8.     A Városi Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása.

Előadó:      polgármester

 

9.     A Városi Bölcsőde módosított szakmai programja és házirendje jóváhagyása.

Előadó:      polgármester

 

 

 

10.  Sárbogárd Város Közoktatási Intézkedési Terve (2009-2014) módosítása.

Előadó:      polgármester

 

11.  Az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 9/2009.(II.19.) Ktr. sz. rendelet módosítása.

Előadó:      jegyző

 

12. Tiszta virágos Sárbogárdért” program.

Előadó:      ÜJB elnök

 

13.  A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 41/2002.(XII.17.) Ktr. sz. rendelet módosítása.

Előadó:      jegyző

 

14.  Az egyes szociális ellátásokról szóló 28/2006.(VI.15.) Ktr. sz. rendelet módosítása.

Előadó:      jegyző

 

15.  Az önkormányzat tulajdonáról, a tulajdonosi jogok gyakorlásáról, a vagyonnal való gazdálkodásról és értékesítésének egyes szabályairól szóló 18/2004.(IV.9.) Ktr. sz. rendelet módosítása.

Előadó:      jegyző

 

16.  A lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó egyes szabályokról szóló 21/2006.(III.23.) Ktr. sz. rendelet módosítása.

Előadó:      jegyző

                       

17.  A 2010. évi közfoglalkoztatás keretének meghatározása.

Előadó:      polgármester

 

18. A teljesítménykövetelmények meghatározása a Polgármesteri Hivatalnál.

Előadó:      jegyző

 

19. A teljesítménykövetelmények meghatározása a Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóságnál.

Előadó:      polgármester

 

20. Egyes költségvetési intézmények alapító okiratának módosítása.

Előadó:      polgármester

 

21. Pályázat kiírása könyvvizsgálatra.

Előadó:      polgármester

 

22.  A Sárbogárdi Többcélú Kistérségi Társulás sport és szabadidős stratégiájának véleményezése.

Előadó:      polgármester

 

23.  Tájékoztató az előirányzatok felhasználásáról és a tartalék alakulásáról.

Előadó:      jegyző

 

24.  Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.

Előadók:    a végrehajtásért felelősök
          
  24/1, 24/2, 24/3,24/4, 24/5,

 

 

25.  Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről, intézkedésekről.

Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról.

 

26.  Bejelentések – Interpellációk

                 26/1,  26/2,

 

Zárt ülés:

 

1.                 Javaslat a Fejér Megyei Önkormányzat által adományozható kitüntetésekre.

Előadó:            polgármester

           

2.                  Első lakáshoz jutók támogatása.

Előadó:            ESZB elnök

 

3.                  Ápolási díj fellebbezés elbírálása.

Előadó:            ESZB elnök

 

4.                 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás elutasítása fellebbezés elbírálása.

Előadó:            ESZB elnök

 

5.                  Bejelentések

 

 

 

 

Sárbogárd, 2009. november 26.

 

                                                            Juhász János

                                                            polgármester

Széchenyi Terv Plusz Pályázatok

EU-s pályázatok
 

Ivóvízminőség javítás

Köszöntő

Dr. Sükösd Tamás

Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése telepü-lésünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem, tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen, akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási ered-mény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehet-ségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester


Tájékoztató

M6 autópálya

KSH

Könyvtár
Madarász József Városi Könyvtár
2024. július 22.- augusztus 20. között ZÁRVA
Első kölcsönzési nap:
augusztus 21.

Nyári kölcsönzési idő:
kedd-péntek 9.00-17.30.

Fejér FMRF hírlevél


CIVIL ESEMÉNYNAPTÁR

Ifjúsági garancia program
Ifjúsági Garancia Program logó
SÁRBOGÁRD

A Megerősített Ifjúsági Garancia Programba való belépési pont:
Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályán
Bányász Krisztina Anikó
e-mail: banyasz.krisztina.aniko@fejer.gov.hu
tel.sz.:30/950-8089

Programok

Gyepmester
Sárközi Károly
gyepmester
(06) 30 342-1493


Katasztrófavédelem
HŐSÉGRIASZTÁS
2024. július 7-én (vasárnap) 00 órától 2024. július 18-án (csütörtök) 24 óráig.

Hőségriasztás esetén Sárbogárdon lévő nyilvános klimatizált helyiségek listája:
- Penny Market
Sárbogárd Ady Endre u. 184.
- LIDL Áruház
Sárbogárd Ady Endre u. 232-236.
- TESCO
Sárbogárd Ady Endre út 19.

 

 

EU-s pályázatok

Pályázat KDOP 4.1.1

 TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról

Pályázat KDOP 3.1.1

Tájékoztató  

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról Tájékoztató>

  L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 
7. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet


Újratervezés

TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
 TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON" című projekt

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon" című projekt

Csillagkapu

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében
Felhívás   -   Felkészítő


Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése

Tájékoztató (sport egyesületek)