.


 

 

https://www.sarbogard.hu/_user/browser/Image/vakbarat_ikon.jpg
Orvosi ügyelet
Térítési díj (étkezés) tájékoztató és időpont
Tűzgyújtás
TÁJÉKOZTATÓ adóbefizetésről
Áramszünet tájékoztató
 
2020. október 20-án
várhatóan 7.30-16.30 óráig  áramszünet lesz.
Érintett utcák, szakaszok:
Sárhatvan - József A. utca, Arany J. utca, Külső-Hatvan puszta Halastó Légió
-----------------------
2020. október 28-án
várhatóan 7.30-16.30 óráig  áramszünet lesz.
Érintett utcák, szakaszok:
egész Sárhatvan (József A. utca, Arany J. utca)
----------------------
2020. november 11-én
várhatóan 7.30-19.30 óráig  áramszünet lesz.
Érintett utcák, szakaszok:
Nefelejcs utca, Ibolya utca, Vasút utca 33-57., MÁV épületek, Vízmű telep
----------------------
2020. november 12-én
várhatóan 7.30-19.30 óráig  áramszünet lesz.
Érintett utcák, szakaszok:

Ady Endre út 99-131., 154., 162., 164. sz. (Coop ABC feletti lakások, Fűtőmű, ABC, Főtéri Cukrászda, Sportbolt, Korona Gyógyszertár, Rossmann üzletház, Panda Áruház, Áfész Áruház, NAK, B3 Takarék, Optika, Seszták optika, Orova 2000 Bt.)  Asztalos utc,  Csík utca,
Iskola köz 2., 3. sz., Kígyó köz,
Kovács köz, Nyíl utc,  Simon utca,
Simon kö,  Wesselényi utca, Tinódi utca 125. sz.

Esélyegyenlőségi program
Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:

A térítési díjakat az
1. és 2. sz. mellékletek
tartalmazzák
MÁV Tájékoztató (11.02.)

 

 

 

 

2009. december 8.

Sárbogárd Város Polgármestere

7000 Sárbogárd, Hősök tere 2.

 

 

M e g h í v ó

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete

2009. december 8-án (kedd)  9.00 órakor

ülést tart, melyre meghívom

 

 

Az ülés helye:               Polgármesteri Hivatal Díszterme

                        7000. Sárbogárd, Hősök tere 2.

 

Napirend:

 

1.     Tájékoztató a Mészöly Géza Általános Iskola sportcsarnoka tervezésének helyzetéről.

Előadó:      polgármester és

                  tervező

 

2.  Az ivóvíz és csatornaszolgáltatás közületi és lakossági díjának megállapításáról szóló rendelet módosítása. A közszolgáltatási díjak 2010. évi megállapítása.

Előadó:      jegyző

 

3.  Települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló rendelet módosítása. A közszolgáltatási díj megállapítása 2010. évre.

Előadó:      jegyző

 

4.  Települési folyékony hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló rendelet módosítása. A közszolgáltatási díj megállapítása 2010. évre.

Előadó:      jegyző

 

5.     Városüzemeltetési szerződés módosítása.

Előadó:      polgármester

 

6.      A kegyeleti közszolgálati szerződés módosítása.    

Előadó:      polgármester

 

7.      Madarász József Városi Könyvtár 2010. évi térítési díjainak megállapítása.

Előadó:      jegyző 

 

8.     A Városi Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása.

Előadó:      polgármester

 

9.     A Városi Bölcsőde módosított szakmai programja és házirendje jóváhagyása.

Előadó:      polgármester

 

10.  Sárbogárd Város Közoktatási Intézkedési Terve (2009-2014) módosítása.

Előadó:      polgármester

 

11.  Az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 9/2009.(II.19.) Ktr. sz. rendelet módosítása.

Előadó:      jegyző

 

12.  Tiszta virágos Sárbogárdért” program.

Előadó:      ÜJB elnök

 

13.  A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 41/2002.(XII.17.) Ktr. sz. rendelet módosítása.

Előadó:      jegyző

 

14.  Az egyes szociális ellátásokról szóló 28/2006.(VI.15.) Ktr. sz. rendelet módosítása.

Előadó:      jegyző

 

15.  Az önkormányzat tulajdonáról, a tulajdonosi jogok gyakorlásáról, a vagyonnal való gazdálkodásról és értékesítésének egyes szabályairól szóló 18/2004.(IV.9.) Ktr. sz. rendelet módosítása.

Előadó:      jegyző

 

16.  A lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó egyes szabályokról szóló 21/2006.(III.23.) Ktr. sz. rendelet módosítása.

Előadó:      jegyző

                       

17.  A 2010. évi közfoglalkoztatás keretének meghatározása.

Előadó:      polgármester

 

18. A teljesítménykövetelmények meghatározása a Polgármesteri Hivatalnál.

Előadó:      jegyző

 

19. A teljesítménykövetelmények meghatározása a Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóságnál.

Előadó:      polgármester

 

20. Egyes költségvetési intézmények alapító okiratának módosítása.

Előadó:      polgármester

 

21. Pályázat kiírása könyvvizsgálatra.

Előadó:      polgármester

 

22.  A Sárbogárdi Többcélú Kistérségi Társulás sport és szabadidős stratégiájának véleményezése.

Előadó:      polgármester

 

23.  Tájékoztató az előirányzatok felhasználásáról és a tartalék alakulásáról.

Előadó:      jegyző

 

24.  Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.

Előadók:    a végrehajtásért felelősök
            24/1, 24/2, 24/3, 24/4, 24/5,

 

 

25.  Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről, intézkedésekről.

Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról.

 

26.  Bejelentések – Interpellációk

                 26/1,  26/2,

 

Zárt ülés:

 

1.                 Javaslat a Fejér Megyei Önkormányzat által adományozható kitüntetésekre.

Előadó:            polgármester

           

2.                  Első lakáshoz jutók támogatása.

Előadó:            ESZB elnök

 

3.                  Ápolási díj fellebbezés elbírálása.

Előadó:            ESZB elnök

 

4.                 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás elutasítása fellebbezés elbírálása.

Előadó:            ESZB elnök

 

5.                  Bejelentések

 

 

 

 

Sárbogárd, 2009. november 26.

 

                                                            Juhász János

                                                            polgármester

Koronavírus tájékoztató

EU-s pályázatok

Köszöntő


Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése telepü-lésünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem, tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen, akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási ered-mény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehet-ségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester


BURSA HUNGARICA

Tájékoztató - Fejérvíz

MÁK

Fejér FMRF hírlevél

KSH

OMSZ

EU-s pályázatok

Pályázat KDOP 4.1.1

 TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról

Pályázat KDOP 3.1.1

Tájékoztató  

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról Tájékoztató>

  L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 
7. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet


Újratervezés

TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
 TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON" című projekt

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon" című projekt

Csillagkapu

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében
Felhívás   -   Felkészítő


Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése

Tájékoztató (kézilabda)
VAX KÉZILABDA EGYESÜLET SÁRBOGÁRD

Tájékoztató (kosárlabda)
 SÁRBOGÁRDI KOSÁRLABDA CLUB

Tájékoztató (Sárbogárd SE)

Kémény Zrt.

Meghívó (10.30.)

Egyenlő Bánásmód Hatóság

MONTÁZS projekt

Esély a fiataloknak Sárbogárdon

Gyepmester
Sárközi Károly
(06) 30 342-1493


Katasztrófavédelem