.


 

 

https://www.sarbogard.hu/_user/browser/Image/vakbarat_ikon.jpg
Orvosi ügyelet
Térítési díj (étkezés) tájékoztató és időpont
Tűzgyújtás
TÁJÉKOZTATÓ adóbefizetésről
Áramszünet tájékoztató

2021. január 13-án

várhatóan 8.00-16.00 óráig  áramszünet lesz.
Érintett utcák, szakaszok:

Sárhatvan - József A. utca, Arany J. utca, Külső-Hatvan puszta Halastó Légió

Esélyegyenlőségi program
Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:

A térítési díjakat az
1. és 2. sz. mellékletek
tartalmazzák

 

 

 

 

2007. január 19.

Sárbogárd Város Polgármestere
7000. Sárbogárd, Hősök tere 2.
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Díszterme
7000. Sárbogárd, Hősök tere 2.

M e g h í v ó

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete
2007. január 19-én (pénteken) 9.00 órakor
ülést tart, melyre meghívom

Napirend:

Zárt ülés:
1. Az önkormányzat részvételével működő gazdasági társaságok felügyelő bizottsági tagjairól döntés.
Előadó: polgármester
2. Első lakáshoz jutók támogatása.
Előadó: ESZB elnök
3. Fellebbezések.
Előadó: ESZB elnök
4. Bejelentések

Sárbogárd, 2007. január 9.

 

Juhász János polgármester

 

1. Beszámoló a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat működéséről, személyi és tárgyi feltételekről.
Előadó: intézményvezető
2. Vizi-közművek üzemeltetéséért fizetett 2006. II. félév bérleti díj felhasználásáról döntés.
Előadó: polgármester
3. Csók István utcai lakosok igénye beépített területek megvásárlására.
Előadó: polgármester
4. Vizsgálat a Sárszentmiklósi Általános Iskolában egész napos iskolaotthonos oktatás megszervezéséről.
Előadó: polgármester
5. A pusztaegresi tagintézmény és a Sárhatvan tagóvoda átszervezési lehetőségeinek vagy megszüntetésének vizsgálata.
Előadó. polgármester
6. Közoktatási intézmény fenntartó társulás alapítása, lehetőségének vizsgálata.
Előadó: polgármester
7. Vizsgálat a Sárszentmiklósi ÁMK közművelődési feladatának kiszervezéséről.
Előadó: polgármester
8. Mészöly Géza Általános Iskola, a Szent István ÁMK és a Zengő Óvoda összevonásának vizsgálata.
Előadó: polgármester
9. Vizsgálat a Szent István ÁMK közművelődési feladatának kiszervezéséről.
Előadó: polgármester
10. Megtakarítási lehetőségek vizsgálata a kihasználtság javításával.
Előadó: polgármester
11. Megtakarítási lehetőségek vizsgálata a technikai és egyéb álláshelyek megszüntetésével.
Előadó: polgármester
12. Költségvetési hiányt csökkentő javaslat, a Polgármesteri Hivatal létszámkeretének csökkentésére.
Előadó: polgármester
13. Értékesíthető vagyontárgyak.
Előadó: polgármester
14. Döntés a sárbogárdi 5475 hrsz-ú és az 5361/2 hrsz-ú ingatlan rendbetételéről, illetve hasznosításáról.
Előadó: polgármester
15. A városi önkormányzat 2007. évi költségvetésének tárgyalása. (I. forduló)
Beterjesztő: polgármester
Előadók: jegyző
Gazdasági osztály vezetője
16. Pusztaegresért Egyesület beszámolója.
Előadó: polgármester, kultúrvezető
17. A közterületek használatának szabályozásáról szóló 11/1997.(V.21.) Ktr. számú rendelet módosítása.
Előadó: jegyző
18. A 2006. évi költségvetésről szóló 11/2006.(III.20.) Ktr. számú rendelet módosítása.
Előadó: jegyző
Gazdasági osztály vezetője
19. Az egyes szociális ellátásokról szóló 28/2006.(VI.15.) Ktr. számú rendelet módosítása.
Előadó: jegyző
20. A helyi képviselők, bizottsági tagok tiszteletdíjáról, költségtérítéséről és a működési feltételek biztosításáról szóló 40/2006.(XI.2.) Ktr. sz. rendelet módosítása.
Előadó: jegyző
21. A 2007. évi városi ünnepek és rendezvények időpontjainak és szervezőinek meghatározása.
Előadó: polgármester
22. A hulladékgazdálkodási terv felülvizsgálata.
Előadó: jegyző
23. A hulladékgazdálkodási tervről szóló 11/2005.(V.3.) Ktr. számú rendelet módosítása.
Előadó: jegyző
24. Tájékoztató a környezet állapotáról, a város környezetvédelmi helyzetéről.
Előadó: jegyző
25. Szent István Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása.
Előadó: jegyző
26. Vételi szándék a sárbogárdi 2354/5 hrsz-ú ingatlan egészére, vagy a megosztás után megmaradó részére.
Előadó: polgármester
27. Lóversenyfogadás és bukmékeri rendszerű fogadás szervezésére pénzügyminiszteri pályázat.
Előadó: polgármester
28. Művelődési Ház színházterem állmennyezetének helyreállítása.
Előadó: polgármester
29. Közhasznú és közcélú foglalkoztatás létszámkeretének meghatározása.
Előadó: polgármester
30. Közmunka pályázaton való részvétel.
Előadó: polgármester
31. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.
Előadók: a végrehajtásért felelősök
32. Beszámoló a két ülés közötti fontosabb eseményekről, intézkedésekről.
Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról.
33. Bejelentések, interpellációk.
Koronavírus tájékoztató

EU-s pályázatok

Köszöntő


Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése telepü-lésünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem, tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen, akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási ered-mény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehet-ségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester


BURSA HUNGARICA

Tájékoztató - Fejérvíz

Fejér FMRF hírlevél

OMSZ

EU-s pályázatok

Pályázat KDOP 4.1.1

 TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról

Pályázat KDOP 3.1.1

Tájékoztató  

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról Tájékoztató>

  L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 
7. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet


Újratervezés

TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
 TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON" című projekt

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon" című projekt

Csillagkapu

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében
Felhívás   -   Felkészítő


Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése

MH

Tájékoztató (kézilabda)
VAX KÉZILABDA EGYESÜLET SÁRBOGÁRD

Tájékoztató (kosárlabda)
 SÁRBOGÁRDI KOSÁRLABDA CLUB

Tájékoztató (Sárbogárd SE)

Kémény Zrt.

Meghívó (01.21.)

Egyenlő Bánásmód Hatóság

Gyepmester
Sárközi Károly
(06) 30 342-1493


Katasztrófavédelem