Hirdetmények
.
Eü. tájékoztatók
Óvoda hirdetmények
Bölcsőde hirdetmények
Térítési díj (étkezés) tájékoztató és időpont
Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:

TÉRÍTÉSI DÍJAK >>¶

A térítési díjakat az 1. és 2. sz. mellékletek tartalmazzák.
 
Áramszünet tájékoztató
 

2024. június 25-én
8.00-14.00 óráig
áramszünet lesz.
 Érintett utcák, szakaszok:

Külterület Sallai major

Videoton teljes területe

2024. június 27-én
8.30-15.30 óráig
áramszünet lesz.
 Érintett utcák, szakaszok:
Sárbogárd külterülti pincék
Abai úti pincék
 
 
MÁV
Esélyegyenlőségi program
Sárbogárd_video
  
 

 

 

 

 

2007. január 19.

Sárbogárd Város Polgármestere
7000. Sárbogárd, Hősök tere 2.
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Díszterme
7000. Sárbogárd, Hősök tere 2.

M e g h í v ó

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete
2007. január 19-én (pénteken) 9.00 órakor
ülést tart, melyre meghívom

Napirend:

Zárt ülés:
1. Az önkormányzat részvételével működő gazdasági társaságok felügyelő bizottsági tagjairól döntés.
Előadó: polgármester
2. Első lakáshoz jutók támogatása.
Előadó: ESZB elnök
3. Fellebbezések.
Előadó: ESZB elnök
4. Bejelentések

Sárbogárd, 2007. január 9.

 

Juhász János polgármester

 

1. Beszámoló a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat működéséről, személyi és tárgyi feltételekről.
Előadó: intézményvezető
2. Vizi-közművek üzemeltetéséért fizetett 2006. II. félév bérleti díj felhasználásáról döntés.
Előadó: polgármester
3. Csók István utcai lakosok igénye beépített területek megvásárlására.
Előadó: polgármester
4. Vizsgálat a Sárszentmiklósi Általános Iskolában egész napos iskolaotthonos oktatás megszervezéséről.
Előadó: polgármester
5. A pusztaegresi tagintézmény és a Sárhatvan tagóvoda átszervezési lehetőségeinek vagy megszüntetésének vizsgálata.
Előadó. polgármester
6. Közoktatási intézmény fenntartó társulás alapítása, lehetőségének vizsgálata.
Előadó: polgármester
7. Vizsgálat a Sárszentmiklósi ÁMK közművelődési feladatának kiszervezéséről.
Előadó: polgármester
8. Mészöly Géza Általános Iskola, a Szent István ÁMK és a Zengő Óvoda összevonásának vizsgálata.
Előadó: polgármester
9. Vizsgálat a Szent István ÁMK közművelődési feladatának kiszervezéséről.
Előadó: polgármester
10. Megtakarítási lehetőségek vizsgálata a kihasználtság javításával.
Előadó: polgármester
11. Megtakarítási lehetőségek vizsgálata a technikai és egyéb álláshelyek megszüntetésével.
Előadó: polgármester
12. Költségvetési hiányt csökkentő javaslat, a Polgármesteri Hivatal létszámkeretének csökkentésére.
Előadó: polgármester
13. Értékesíthető vagyontárgyak.
Előadó: polgármester
14. Döntés a sárbogárdi 5475 hrsz-ú és az 5361/2 hrsz-ú ingatlan rendbetételéről, illetve hasznosításáról.
Előadó: polgármester
15. A városi önkormányzat 2007. évi költségvetésének tárgyalása. (I. forduló)
Beterjesztő: polgármester
Előadók: jegyző
Gazdasági osztály vezetője
16. Pusztaegresért Egyesület beszámolója.
Előadó: polgármester, kultúrvezető
17. A közterületek használatának szabályozásáról szóló 11/1997.(V.21.) Ktr. számú rendelet módosítása.
Előadó: jegyző
18. A 2006. évi költségvetésről szóló 11/2006.(III.20.) Ktr. számú rendelet módosítása.
Előadó: jegyző
Gazdasági osztály vezetője
19. Az egyes szociális ellátásokról szóló 28/2006.(VI.15.) Ktr. számú rendelet módosítása.
Előadó: jegyző
20. A helyi képviselők, bizottsági tagok tiszteletdíjáról, költségtérítéséről és a működési feltételek biztosításáról szóló 40/2006.(XI.2.) Ktr. sz. rendelet módosítása.
Előadó: jegyző
21. A 2007. évi városi ünnepek és rendezvények időpontjainak és szervezőinek meghatározása.
Előadó: polgármester
22. A hulladékgazdálkodási terv felülvizsgálata.
Előadó: jegyző
23. A hulladékgazdálkodási tervről szóló 11/2005.(V.3.) Ktr. számú rendelet módosítása.
Előadó: jegyző
24. Tájékoztató a környezet állapotáról, a város környezetvédelmi helyzetéről.
Előadó: jegyző
25. Szent István Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása.
Előadó: jegyző
26. Vételi szándék a sárbogárdi 2354/5 hrsz-ú ingatlan egészére, vagy a megosztás után megmaradó részére.
Előadó: polgármester
27. Lóversenyfogadás és bukmékeri rendszerű fogadás szervezésére pénzügyminiszteri pályázat.
Előadó: polgármester
28. Művelődési Ház színházterem állmennyezetének helyreállítása.
Előadó: polgármester
29. Közhasznú és közcélú foglalkoztatás létszámkeretének meghatározása.
Előadó: polgármester
30. Közmunka pályázaton való részvétel.
Előadó: polgármester
31. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.
Előadók: a végrehajtásért felelősök
32. Beszámoló a két ülés közötti fontosabb eseményekről, intézkedésekről.
Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról.
33. Bejelentések, interpellációk.
Széchenyi Terv Plusz Pályázatok

EU-s pályázatok
 

Ivóvízminőség javítás

Köszöntő

Dr. Sükösd Tamás

Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése telepü-lésünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem, tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen, akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási ered-mény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehet-ségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester


Tájékoztató

KSH

Könyvtár
Madarász József Városi Könyvtár
2024. július 22.- augusztus 20. között ZÁRVA
Első kölcsönzési nap:
augusztus 21.

Nyári kölcsönzési idő:
kedd-péntek 9.00-17.30.

Fejér FMRF hírlevél


CIVIL ESEMÉNYNAPTÁR

Ifjúsági garancia program
Ifjúsági Garancia Program logó
SÁRBOGÁRD

A Megerősített Ifjúsági Garancia Programba való belépési pont:
Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályán
Bányász Krisztina Anikó
e-mail: banyasz.krisztina.aniko@fejer.gov.hu
tel.sz.:30/950-8089

Programok

Gyepmester
Sárközi Károly
gyepmester
(06) 30 342-1493


Katasztrófavédelem
Harmadfokú Hőségriasztás 2024.06.18-22. éjfélig
Hőségriasztás esetén Sárbogárdon lévő nyilvános klimatizált helyiségek listája:
- Penny Market
Sárbogárd Ady Endre u. 184.
- LIDL Áruház
Sárbogárd Ady Endre u. 232-236.
- TESCO
Sárbogárd Ady Endre út 19.

 

EU-s pályázatok

Pályázat KDOP 4.1.1

 TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról

Pályázat KDOP 3.1.1

Tájékoztató  

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról Tájékoztató>

  L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 
7. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet


Újratervezés

TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
 TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON" című projekt

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon" című projekt

Csillagkapu

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében
Felhívás   -   Felkészítő


Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése

Tájékoztató (sport egyesületek)