.


 

 

https://www.sarbogard.hu/_user/browser/Image/vakbarat_ikon.jpg
Orvosi ügyelet
Térítési díj (étkezés) tájékoztató és időpont
TÁJÉKOZTATÓ - adóügyek
Áramszünet tájékoztató

2021. március 11-én

várhatóan 8.00-16.00 óráig  áramszünet lesz.
Érintett utcák, szakaszok:

Árpád utca 1-9/A, 2-24., Uszoda,
Millennium 2000 utca
, KeyTech Kft. (Alisca-Mag Kft.), Brodway, Szárító,

Haladás utca,
 Videoton, ÁFÉSZ (Eszterga üzem)
Sallai major

MÁV
Tűzgyújtás
Esélyegyenlőségi program
Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:

A térítési díjakat az
1. és 2. sz. mellékletek
tartalmazzák

 

 

 

 

2009. augusztus 11.

Sárbogárd Város Polgármestere

7000 Sárbogárd, Hősök tere 2.

 

M e g h í v ó

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete

2009. augusztus  11-én (kedd)  9.00 órakor

ülést tart, melyre meghívom

 

Az ülés helye:               Polgármesteri Hivatal Díszterme

                        7000. Sárbogárd, Hősök tere 2.

Napirend:

 

1.        A város nevelési-oktatási intézményeinek beszámolója tevékenységükről, a személyi, tárgyi feltételekről a következő tanévre való felkészülés teendőiről.

Előadó:            Intézményvezetők (Központi Ált. Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti szolgálat, ÁMK)

 

2.                  Az ÁMK intézményi dokumentumainak módosítása.

Előadó:            jegyző

 

3.                  A Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat intézményi dokumentumainak módosítása.

Előadó:            jegyző

 

4.                 Létszámbővítés az ÁMK Egységes Pedagógiai Szolgálatnál.

Előadó:            polgármester

 

5.                 Intézményi térítési díjak megállapítása.

Előadó:            jegyző

 

6.                 A Városi Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása.

Előadó:            polgármester

 

7.        Tájékoztató az önkormányzat 2009. évi költségvetésének első félévi alakulásáról.

 Előadók:          polgármester

                        jegyző

                        Gazdasági osztályvezető

 

8.        Az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 9/2009.(II.19.) Ktr. sz. rendeletének módosítása.

Beterjesztő:      polgármester

Előadók:          jegyző

                       Gazdasági Osztály vezetője     

 

9.                  A Közfoglalkoztatási terv módosítása, tájékoztató az első félévben végzett munkákról.

Előadó:            polgármester

 

10.       Az egyes szociális ellátásokról szóló 28/2006.(VI.15.) Ktr. sz. rendelet módosítása. 

Előadó:            jegyző

 

11.      Önkormányzati rendeletek felülvizsgálata a belső piaci szolgáltatásokról szóló      2006/123/EK irányelv alapján.

Előadó:            jegyző

 

12.       Önkormányzati rendeletek jogharmonizációs

           és egyéb  módosítása.

Előadó:            jegyző

 

12/1     A lakások és helyiségek bérletére

            és elidegenítésükre vonatkozó egyes

                  szabályokról szóló rendelet módosítása.

 

12/2    A járművek behajtási engedélyeinek
                kiiadási  és felülvizsgálati rendjéről s
zóló

           rendelet  módosítása.

 

12/3     A települési folyékony hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló rendelet módosítása.    

 

12/4    A talajterhelési díjról szóló rendelet módosítása.

 

12/5    Az önkormányzat tulajdonáról, a tulajdonosi jogok gyakorlásáról, a vagyonnal való gazdálkodásról és elidegenítésének egyes szabályairól szóló rendelet módosítása.

 

12/6    Sárbogárd Város díszpolgári címének és kitüntetéseinek alapításáról és adományozásáról szóló rendelet módosításáról.

 

12/7    A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló rendelet módosítása.

 

12/8     Az épített környezet alakításáról és az építészeti örökség helyi védelméről szóló rendelet módosítása.

 

12/9     A temetőkről és a temetkezésről szóló rendelet módosítása.

 

12/10   A közterületek használatának szabályozásáról és rendjéről szóló rendelet módosítása.

 

12/11  Az önkormányzati környezetvédelmi alap működéséről szóló rendelet módosítása.

 

12/12  Az ivóvíz és csatornaszolgáltatás közületi és lakossági díjának megállapításáról szóló rendelet módosítása.

 

12/13  A távhő és melegvíz-szolgáltatás díjának megállapításáról és alkalmazási feltételeiről szóló rendelet módosítása.

 

 

 

13.   Az   önkormányzat közművelődési feladatairól  szóló 
 27/2008.(X.9.) 
Ktr. 
sz. rendelete   módosításáról.

           Előadó: jegyző

 

14.      Egyes önkormányzati rendeletek hatályon

           kívül  helyezése.

Előadó:            jegyző

 

15.       Avízi-közművek üzemeltetéséért fizetett 2009. I. félévi bérleti díj felhasználásáról döntés.

Előadó:            polgármester

 

16.        Testvértelepülési kapcsolat kialakítása Zetelakával.

Előadó:            polgármester

 

17.      Gergely köz 3. szám alatti 741/2/A/7 hrsz-ú társasházi
     lakás értékesítése.

Előadó:            polgármester

 

18.        Közbeszerzési eljárás kiírása fejlesztési hitel felvételére.

Előadó:            polgármester

 

19.       Tájékoztató az előirányzatok felhasználásáról és az
     általános tartalék   a
lakulásáról.    

Előadó:            jegyző

 

            20.       Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.

            Előadók:          a végrehajtásért felelősök

20/1, 20/2, 20/3, 20/4, 20/5, 20/6, 20/7 20/8 

 

21.       Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb
                       eseményekről, intézkedésekről.        

            Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról.

 

22.      Bejelentések,  interpellációk.                     

           22/1,  22/2,  22/3,  22/4                      

 

Zárt ülés:

 

1.                  A város Díszpolgára kitűntetés 2009. évi adományozása.

Előadó:            ÜJB. elnök

           

2.                  Pro Urbe kitűntetés 2009. évi adományozása.

Előadó:            ÜJB. elnök

           

3.                "Sárbogárd Ifjúságáért” kitűntetés  2009.

           évi adományozása.

Előadó:            ÜJB. elnök

 

4.                  Védőnői pályázat elbírálása.

Előadó:            polgármester

 

5.                  Lakásbérletről döntés.

Előadó:            polgármester

 

6.                  Átmeneti segély fellebbezés elbírálása.

Előadó:            ESZB. Elnök

 

7.                  Bejelentések

 

 

 

 

Sárbogárd, 2009. július 30.

 

                                                       Juhász János

                                                       polgármester

 

 

 

 

Koronavírus tájékoztató

EU-s pályázatok

Köszöntő


Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése telepü-lésünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem, tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen, akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási ered-mény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehet-ségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester


Polgármesteri Fórum - Facebook


Tájékoztató - Fejérvíz

Fejér FMRF hírlevél

OMSZ

EU-s pályázatok

Pályázat KDOP 4.1.1

 TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról

Pályázat KDOP 3.1.1

Tájékoztató  

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról Tájékoztató>

  L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 
7. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet


Újratervezés

TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
 TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON" című projekt

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon" című projekt

Csillagkapu

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében
Felhívás   -   Felkészítő


Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése

Tájékoztató (kézilabda)
VAX KÉZILABDA EGYESÜLET SÁRBOGÁRD

Tájékoztató (kosárlabda)
 SÁRBOGÁRDI KOSÁRLABDA CLUB

Tájékoztató (Sárbogárd SE)

Kémény Zrt.

Egyenlő Bánásmód Hatóság

Gyepmester
Sárközi Károly
(06) 30 342-1493


Katasztrófavédelem