.
Orvosi ügyelet
Térítési díj (étkezés) tájékoztató és időpont
Áramszünet tájékoztató
 
 
2022. július 28-án
várhatóan 8.00-14.00 óráig
áramszünet lesz.
 Érintett utcák, szakaszok:

Abai út, Bajcsy Zsilinszky utca, Balassi Bálint utca, Bem utca, Csonka utca, Esze Tamás utca, Imremajori utca (Általános Iskola), Katona utca, Százados utca, Szent István utca,  Temető köz, Tüzér utca, Május 1 major Szárító, Gépműhely, Mezőfalvi MGTSZ Juhászat, Szennyvíztelep, Dózsa György laktanya, KPM

MÁV
Esélyegyenlőségi program
Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:

A térítési díjakat az
1. és 2. sz. mellékletek
tartalmazzák
.

 

 

 

 

2014.12.12

M e g h í v ó

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete

2014. december 12- én (péntek) 9.00 órakor

ülést tart, melyre meghívom

 

 

 

 

Az ülés helye:             Polgármesteri Hivatal Díszterme

                        7000. Sárbogárd, Hősök tere 2.

Napirend:

               1.       Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről,
                                      intézkedésekről.

Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról.

2.         Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.

Előadók:         a végrehajtásért felelősök

3.                 Beszámoló a közművelődési, kulturális intézményben végzett tevékenységről.

Előadó:           polgármester

4.         Sport utca – Árpád út – Fenyő utca – Ady Endre út által határolt terület Szabályozási tervének módosítása során érkezett vélemények, észrevételek elfogadása.

Előadó:           polgármester

5.         Folyószámla hitelkeret igénylése 2015. évre.

Előadó:           polgármester

6.         A 2015. évi belső ellenőrzési ütemterv elfogadása.

            Előadó:           jegyző

7.         A 2015. évi városi ünnepek és rendezvények időpontjainak és szervezőinek meghatározása.

            Előadó:           polgármester

8.         Sárbogárd Város Önkormányzat helyi esélyegyenlőségi programjának felülvizsgálata.

            Előadó:           polgármester

9.         Döntés a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társuláshoz történő csatlakozási szándékokról.

Előadó:           polgármester

10.       Színes diploma fokozatokhoz járó jutalom összeg meghatározása.

            Előadó:           polgármester

11.       Sárbogárd Város Önkormányzat és a Sárbogárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat között létrejött megállapodás felülvizsgálata.

Előadó:           polgármester

 

 

12.       Tájékoztató a 2014. évi közhasznú, közcélú foglalkoztatásról és a végzett munkákról, 2015. évi foglalkoztatás kereteinek meghatározása.

Előadó:           polgármester

13.      Tájékoztató az előirányzatok felhasználásról és a tartalék
                         alakulásáról.

                                               Előadó:           jegyző

14.              Bejelentések.

14/1.Képviselői kérdésre válasz a műszaki osztály részéről.

                                   14/2.Madarász József Városi Könyvtár Szervezeti és
                                               Működési Szabályzatának módosítása

    Sárbogárd, 2014. december 4.

 

 

dr. Sükösd Tamás
polgármester

 

EU-s pályázatok

Köszöntő


Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése telepü-lésünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem, tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen, akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási ered-mény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehet-ségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester


Polgármesteri Fórum - Facebook


Tájékoztató

NAV
ÜGYFÉLFOGADÁS
Sárbogárd ügyfélszolgálati hely
2022. június 1-től
PÉNTEK 8.00-12.00

Népszámlálás

FVS Kérdőív

KSH

Fejér FMRF hírlevél

OMSZ

Térkép

Esély a fiataloknak FB

Gyepmester
Sárközi Károly
(06) 30 342-1493


Katasztrófavédelem

EU-s pályázatok

Pályázat KDOP 4.1.1

 TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról

Pályázat KDOP 3.1.1

Tájékoztató  

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról Tájékoztató>

  L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 
7. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet


Újratervezés

TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
 TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON" című projekt

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon" című projekt

Csillagkapu

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében
Felhívás   -   Felkészítő


Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése

Tájékoztató (sport egyesületek)