Advent
.
Orvosi ügyelet
Térítési díj (étkezés) tájékoztató és időpont
Áramszünet tájékoztató
 
 
2022. december 13-án

8.00-14.00 óráig
áramszünet lesz.
 Érintett utcák, szakaszok: 

Köztársaság tér, Dégi út, Baross János utca, Hatvani utca, Kossuth Lajos utca, Rákóczi Ferenc utca, Dózsa György utca, Fehérvári utca, Deák Ferenc utca, Petőfi Sándor utca, Széchenyi István utca, Ady Endre utca, Külterület 0355/5 hrsz., TOB -KER Kft.

MÁV
Esélyegyenlőségi program
Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:
2022. 09.01-től

A térítési díjakat az
1. és 2. sz. mellékletek
tartalmazzák

 

 

 

 

2012. május 11.

Sárbogárd Város Polgármestere

7000 Sárbogárd, Hősök tere 2.

 

  

M e g h í v ó

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete

2012.  május 11. - én (péntek)  9.00 órakor

ülést tart, melyre meghívom

 

Az ülés helye:               Polgármesteri Hivatal Díszterme

                        7000. Sárbogárd, Hősök tere 2.

Napirend:

                               1.      Tájékoztató a két ülés közötti 

                                        fontosabb eseményekről, intézkedésekről.   

                                         Beszámoló az átruházott hatáskörök  gyakor-

                                         lásáról.

 

2.            Jelentés a lejárt határidejű 
                           határozatok végrehajtásáról.

               Előadók:    a végrehajtásért felelősök

                  2,     2/1,     2/2,     2/3,     2/4

 

3.          A Sárbogárdi Rendőrkapitányság vezetőjének

             beszámolója a 2011. évi bűnügyi és közbiztonsági

             helyzetről.

Előadó:            dr. Ozsváth Zsolt rendőrkapitány

 

4.                  Beszámoló a Városi Bölcsőde    tevékenységéről, 

              személyi és tárgyi feltételeiről.

  A bölcsőde nyári szünet miatti zárvatartása.

  Előadó: intézményvezető

                       jegyző

 

5.                  Városi Bölcsőde Szervezeti és Működési

              Szabályzatának módosítása.

               Előadó:           polgármester

 

6.        Tájékoztató az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról, a gyermekvédelem helyzetéről.

 Előadó:            Hatósági osztályvezető

                         Gyámhivatal vezetője

                          Intézmények Gyermekvédelmi felelősei

                          Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
                               vezetője  

        

7.         Tájékoztató a Kegyeleti Közszolgáltatási Megállapodás hatályosulásáról.

Előadó:            jegyző

 

8.           Az önkormányzat 2011. évi 
                                       pénzmaradványának elszámolása
.

   Előadó:            polgármester

9.         Együttműködési megállapodás a Sárbogárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal.

Előadó:            polgármester

10.             A lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 21/2006. (III.23.)
önkormányzati rendelet módosítása. 

 
Előadó:            jegyző

 

11.       Önkormányzati rendeletek egyes rendelkezéseinek módosítása és hatályon kívül helyezése.

        Előadó:            jegyző.

12.        A nevelési- oktatási intézmények tanulócsoport számának meghatározása a 2012/2013. tanévre.

Előadó:           jegyző

13.       Madarász József Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása.

Előadó:            polgármester

14.        Sárbogárd Városi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása.

Előadó:           polgármester

15.             Tájékoztató a környezet állapotáról és a város környezetvédelmi helyzetéről.

Előadó:           polgármester

16.           Közbeszerzési eljárás kiírása
               szociális étkeztetés biztosítására.

   Előadó:             polgármester

17.              Lakásbérleti szerződés meghosszabbítása.

 Előadó:           polgármester

18.               Közoktatási intézmények alapító
        okiratának felülvizsgálata.

 Előadó:           jegyző

19.             Tájékoztató a Helyi  Hulladékgazdálkodási  Terv  időarányos végrehajtásáról.

Előadó:           polgármester

20.              Sárbogárdi 1817/5 hrsz.-ú ingatlanon
       szabadidő park kialakítása.

Előadó:           polgármester

21.        Tájékoztató az  előirányzatok felhasználásáról 
     és a tartalék alakulásáról.

  Előadó:           jegyző

22.              Bejelentések
22/122/2, 2/3, (KÖZÉV Kft 2011 évi mérleg beszámolójának elfogadása PB-VVB által) 22/4

 

Zárt ülés

1.)       Sárbogárd Város Oktatásáért kitüntetés

          2012. évi adományozása.

            Előadó:            ÜJB elnöke

2.)            Sárbogárdi Talentum kitüntetés

            2012. évi adományozása.

Előadó:            ÜJB elnöke

 

 Sárbogárd, 2012. május 02.

                                                         Dr. Sükösd Tamás
                                                              polgármester

 

 

 

 

 

 
EU-s pályázatok

Köszöntő


Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése telepü-lésünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem, tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen, akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási ered-mény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehet-ségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester


Polgármesteri Fórum - Facebook


Tájékoztató

NAV
ÜGYFÉLFOGADÁS
Sárbogárd ügyfélszolgálati hely

PÉNTEK 8.00-12.00

Ügyfélfogadás
rendjének változása

 Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a  NAV Fejér Megyei Adó- és Vámigazgatósága sárbogárdi ügyfélszolgálatán

 2022. december 22. –
2023. január 06.

közötti időtartamban az ügyfélfogadás szünetel.
Megértésüket köszönjük!

NAV Fejér Megyei Adó- és
Vámigazgatósága                                 


ÁNTSZ
Fejér Megyei Kormányhivatal Dunaújvárosi Hivatal Népegészségügyi Osztály ügyfélfogadás
Helye: Sárbogárdi Kormányablak
hétfő 8.00-12.00, 13.00-16.00
Tel.: 25/795-754, 25/795-756, 25/460-070
email: nepegeszsegugy.dunaujvaros@fejer.gov.hu
Hivatali kapu: ANTSZDUNA
KRID 701220113

KSH

Fejér FMRF hírlevél

Tájékoztatók

Hirdetmény

FEJÉR TERMÉK 2023 PÁLYÁZAT
Fejér Megyei Önkormányzat "Fejér Termék" elismerés elnyerésére pályázatot hirdet. A minősítés célja a figyelem felhívása a Fejér megyében előállított élelmiszerekre és kézműves termékekre, mint helyi termékekre, továbbá a Fejér Termék Program három pillérének - hagyomány, érték, minőség - való megfelelés hangsúlyozása.
Pályázati felhívás "Fejér Termék" elismerés elnyerésére 2023 (.pdf)
Pályázati adatlap "Fejér Termék" elismerésre (.pdf)
Pályázható termékek áruosztályainak köre (.pdf)


MÁK
 

Felhívás

Esély a fiataloknak FB

Gyepmester
Sárközi Károly
(06) 30 342-1493


Katasztrófavédelem

EU-s pályázatok

Pályázat KDOP 4.1.1

 TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról

Pályázat KDOP 3.1.1

Tájékoztató  

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról Tájékoztató>

  L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 
7. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet


Újratervezés

TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
 TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON" című projekt

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon" című projekt

Csillagkapu

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében
Felhívás   -   Felkészítő


Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése

Tájékoztató (sport egyesületek)