.


 

 

https://www.sarbogard.hu/_user/browser/Image/vakbarat_ikon.jpg
Orvosi ügyelet
Térítési díj (étkezés) tájékoztató és időpont
Tűzgyújtás
TÁJÉKOZTATÓ adóbefizetésről
Áramszünet tájékoztató

2021. január 13-án

várhatóan 8.00-16.00 óráig  áramszünet lesz.
Érintett utcák, szakaszok:

Sárhatvan - József A. utca, Arany J. utca, Külső-Hatvan puszta Halastó Légió

Esélyegyenlőségi program
Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:

A térítési díjakat az
1. és 2. sz. mellékletek
tartalmazzák

 

 

 

 

2015.04.10.


 Sárbogárd Város Polgármestere

7000 Sárbogárd, Hősök tere 2.


 

M e g h í v ó

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete

 

2015. április 10-én (péntek) 9.00 órakor

ülést tart, melyre meghívom

 

 Az ülés helye:             Polgármesteri Hivatal Díszterme

                        7000 Sárbogárd, Hősök tere 2.

 

Napirend:

1.       Tájékoztató a két ülés közötti
                                  fontosabb eseményekről, intézkedésekről.
                                  Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról.

2.       Jelentés a lejárt határidejű   határozatok
                      végrehajtásáról.

Előadók:         a végrehajtásért felelősök

3.  Beszámoló a Sárbogárdi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2014. évi tűzvédelmi tevékenységéről.

Előadó:           Sárbogárdi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság parancsnoka

4.    Tájékoztató a Labdarugó Sport Club Sárbogárd sportlétesítmény használatáról, fenntartási költségéről.

Előadó:           polgármester

5.       Beszámoló Sárbogárd Város Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról, a zárszámadási rendelet elfogadása.

            Előadó:           polgármester

6.      Sárbogárd Város Gazdasági programja és Fejlesztési terve 2014-2019.

            Előadó:           polgármester

7.         Az önkormányzat saját bevételeinek és
az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegének meghatározása.

Előadó:           polgármester

8.         Rendkívüli szociális támogatás igénylése.

Előadó:           polgármester

9.        Jelentés a belső ellenőrzés 2014. évi
tevékenységéről, az ellenőrzési megállapításokról.

            Előadó:           polgármester

10.   A talajterhelési díjról szóló 27/2004. (VII.5.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése, új rendelet megalkotása.

Előadó:          jegyző

11.     Az avar és a kerti hulladékok nyílttéri égetéséről szóló 22/2007. (VI.15.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése, új rendelet megalkotása.

Előadó:          jegyző

 

12.     A sportról szóló 3/2005. (II.14.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése, új rendelet megalkotása.

Előadó:           jegyző

13.     A város címeréről, zászlójáról szóló 15/1998.(IV.20.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése, új rendelet megalkotása.

            Előadó:           jegyző

14.    A helyi képviselők, bizottsági tagok tiszteletdíjáról, költségtérítéséről és a működési feltételek biztosításáról szóló 40/2006. (XI.2.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése és rendelet megalkotása.

Előadó:           jegyző

                        15.     Partnerségi egyeztetés
                                  szabályainak meghatározása.

                                   Előadó:           jegyző

16.      Belterületbe vonás iránti kérelem elbírálása.

Előadó:          polgármester

17.   Döntés a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról.

Előadó:           polgármester

18.   Sárbogárdi Napok rendezvénysorozat tervezett programjának elfogadása.

            Előadó:           OKSB elnöke

19.      Pályázati felhívás bölcsődevezetői
beosztás ellátására.

            Előadó:           polgármester

20.    A polgármester 2015. évi szabadságolási tervének jóváhagyása.

            Előadó:           jegyző

                        21.      A polgármester szabadságának

                                   utólagos engedélyezése.

Előadó:           jegyző

                        22.      Bejelentések

22/1.   Képviselői kérdésre válasz a polgármester részéről.

22/2.  Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 13-i ülésén Juhász János képviselő által feltett kérdésekre válasz jegyző részéről

22/3.   Közbeszerzési eljárás kiírása Sárbogárd Városháza felújítására

22/4.   Éves közbeszerzési terv módosítása

 

Sárbogárd, 2015. március 31.

 

                                                 Dr. Sükösd Tamás
                                           polgármester

 

 

 

Koronavírus tájékoztató

EU-s pályázatok

Köszöntő


Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése telepü-lésünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem, tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen, akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási ered-mény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehet-ségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester


BURSA HUNGARICA

Tájékoztató - Fejérvíz

Fejér FMRF hírlevél

OMSZ

EU-s pályázatok

Pályázat KDOP 4.1.1

 TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról

Pályázat KDOP 3.1.1

Tájékoztató  

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról Tájékoztató>

  L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 
7. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet


Újratervezés

TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
 TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON" című projekt

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon" című projekt

Csillagkapu

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében
Felhívás   -   Felkészítő


Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése

MH

Tájékoztató (kézilabda)
VAX KÉZILABDA EGYESÜLET SÁRBOGÁRD

Tájékoztató (kosárlabda)
 SÁRBOGÁRDI KOSÁRLABDA CLUB

Tájékoztató (Sárbogárd SE)

Kémény Zrt.

Meghívó (01.21.)

Egyenlő Bánásmód Hatóság

Gyepmester
Sárközi Károly
(06) 30 342-1493


Katasztrófavédelem