Rendelet hirdetmény
.
Orvosi ügyelet
Térítési díj (étkezés) tájékoztató és időpont
Áramszünet tájékoztató
 
 
2023. február 10-én

8.30-15.30 óráig
áramszünet lesz.
 Érintett utcák, szakaszok:

Sárbogárd-Pusztaegres
Ady E. u., Baross u., Deák F.u., Dégi u., Dózsa u., Fehérvári u., Hatvani u., Kiss u., Kossuth u., Petőfi u., Rákóczi u., Széchenyi u., Külterület 0355/5 Hrsz, TOB-KER Kft.

MÁV
Kéményseprés
Vissza a főoldalraTÁJÉKOZTATÓ
Fejér Vármegyében 2023. január 20. napjától a BM Országos Katasztrófavédelmi Főizgatóság Gazdasági Ellátó Központ, mint Kéményseprő-ipari Szerv látja el a kéményseprési közfeladat elvégzését.
Sárbogárdon 2023. április 1- május 31. között történik a kéményseprői-ipari  társasházi sormunka.
Esélyegyenlőségi program
Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:
2022. 09.01-től

A térítési díjakat az
1. és 2. sz. mellékletek
tartalmazzák

 

 

 

 

2015.04.10.


 Sárbogárd Város Polgármestere

7000 Sárbogárd, Hősök tere 2.


 

M e g h í v ó

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete

 

2015. április 10-én (péntek) 9.00 órakor

ülést tart, melyre meghívom

 

 Az ülés helye:             Polgármesteri Hivatal Díszterme

                        7000 Sárbogárd, Hősök tere 2.

 

Napirend:

1.       Tájékoztató a két ülés közötti
                                  fontosabb eseményekről, intézkedésekről.
                                  Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról.

2.       Jelentés a lejárt határidejű   határozatok
                      végrehajtásáról.

Előadók:         a végrehajtásért felelősök

3.  Beszámoló a Sárbogárdi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2014. évi tűzvédelmi tevékenységéről.

Előadó:           Sárbogárdi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság parancsnoka

4.    Tájékoztató a Labdarugó Sport Club Sárbogárd sportlétesítmény használatáról, fenntartási költségéről.

Előadó:           polgármester

5.       Beszámoló Sárbogárd Város Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról, a zárszámadási rendelet elfogadása.

            Előadó:           polgármester

6.      Sárbogárd Város Gazdasági programja és Fejlesztési terve 2014-2019.

            Előadó:           polgármester

7.         Az önkormányzat saját bevételeinek és
az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegének meghatározása.

Előadó:           polgármester

8.         Rendkívüli szociális támogatás igénylése.

Előadó:           polgármester

9.        Jelentés a belső ellenőrzés 2014. évi
tevékenységéről, az ellenőrzési megállapításokról.

            Előadó:           polgármester

10.   A talajterhelési díjról szóló 27/2004. (VII.5.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése, új rendelet megalkotása.

Előadó:          jegyző

11.     Az avar és a kerti hulladékok nyílttéri égetéséről szóló 22/2007. (VI.15.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése, új rendelet megalkotása.

Előadó:          jegyző

 

12.     A sportról szóló 3/2005. (II.14.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése, új rendelet megalkotása.

Előadó:           jegyző

13.     A város címeréről, zászlójáról szóló 15/1998.(IV.20.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése, új rendelet megalkotása.

            Előadó:           jegyző

14.    A helyi képviselők, bizottsági tagok tiszteletdíjáról, költségtérítéséről és a működési feltételek biztosításáról szóló 40/2006. (XI.2.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése és rendelet megalkotása.

Előadó:           jegyző

                        15.     Partnerségi egyeztetés
                                  szabályainak meghatározása.

                                   Előadó:           jegyző

16.      Belterületbe vonás iránti kérelem elbírálása.

Előadó:          polgármester

17.   Döntés a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról.

Előadó:           polgármester

18.   Sárbogárdi Napok rendezvénysorozat tervezett programjának elfogadása.

            Előadó:           OKSB elnöke

19.      Pályázati felhívás bölcsődevezetői
beosztás ellátására.

            Előadó:           polgármester

20.    A polgármester 2015. évi szabadságolási tervének jóváhagyása.

            Előadó:           jegyző

                        21.      A polgármester szabadságának

                                   utólagos engedélyezése.

Előadó:           jegyző

                        22.      Bejelentések

22/1.   Képviselői kérdésre válasz a polgármester részéről.

22/2.  Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 13-i ülésén Juhász János képviselő által feltett kérdésekre válasz jegyző részéről

22/3.   Közbeszerzési eljárás kiírása Sárbogárd Városháza felújítására

22/4.   Éves közbeszerzési terv módosítása

 

Sárbogárd, 2015. március 31.

 

                                                 Dr. Sükösd Tamás
                                           polgármester

 

 

 

EU-s pályázatok

Köszöntő


Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése telepü-lésünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem, tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen, akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási ered-mény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehet-ségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester


Polgármesteri Fórum - Facebook


Tájékoztató

NAV
ÜGYFÉLFOGADÁS
Sárbogárd ügyfélszolgálati hely

PÉNTEK 8.00-12.00

ÁNTSZ
Fejér Megyei Kormányhivatal Dunaújvárosi Hivatal Népegészségügyi Osztály ügyfélfogadás
Helye: Sárbogárdi Kormányablak
hétfő 8.00-12.00, 13.00-16.00
Tel.: 25/795-754, 25/795-756, 25/460-070
email: nepegeszsegugy.dunaujvaros@fejer.gov.hu
Hivatali kapu: ANTSZDUNA
KRID 701220113

KSH

Fejér FMRF hírlevél

Tájékoztatók

Hirdetmény

FEJÉR TERMÉK 2023 PÁLYÁZAT
Fejér Megyei Önkormányzat "Fejér Termék" elismerés elnyerésére pályázatot hirdet. A minősítés célja a figyelem felhívása a Fejér megyében előállított élelmiszerekre és kézműves termékekre, mint helyi termékekre, továbbá a Fejér Termék Program három pillérének - hagyomány, érték, minőség - való megfelelés hangsúlyozása.
Pályázati felhívás "Fejér Termék" elismerés elnyerésére 2023 (.pdf)
Pályázati adatlap "Fejér Termék" elismerésre (.pdf)
Pályázható termékek áruosztályainak köre (.pdf)


Esély a fiataloknak FB

Gyepmester
Sárközi Károly
(06) 30 342-1493


Katasztrófavédelem

EU-s pályázatok

Pályázat KDOP 4.1.1

 TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról

Pályázat KDOP 3.1.1

Tájékoztató  

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról Tájékoztató>

  L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 
7. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet


Újratervezés

TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
 TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON" című projekt

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon" című projekt

Csillagkapu

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében
Felhívás   -   Felkészítő


Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése

Tájékoztató (sport egyesületek)