Orvosi ügyelet
Gyermekorvosi ellátásról
Térítési díj (étkezés) tájékoztatóési időpont
Áramszünet tájékoztató
2020. április 15-16-án
várhatóan 8.30 - 15 óráig
áramszünet lesz.
Érintett utcák, szakaszok:
Kislók BB-Truck Kft. Sertés telep (Liszi Antal) Kislók Tr. körzete
------------------
2020. április 24-én és 28-án
várhatóan 8.30 - 15 óráig 
áramszünet lesz.
Érintett utcák, szakaszok:
Szárító özem
------------------
2020. május 6-án
várhatóan 9 - 13 óráig 
áramszünet lesz.
Érintett utcák, szakaszok:
(Sárbogárd - Kislók puszta)
Károly major
------------------
2020. május 7-én
várhatóan 9 - 13 óráig 
áramszünet lesz.
Érintett utcák, szakaszok:

Ady Endre u. 2-40., 1-11.
(Tüzép, Autómosó, OMV
benzinkút, Nemzeti dohánybolt)
Sport u. 2-4., 1-3., Csók István u., Fenyő u., Ősz u.,  MÁV telep

TÁJÉKOZTATÓ adóbefizetésről
Tűzgyújtás

Tájékoztató

TŰZGYÚJTÁSRÓL
A kerti hulladék nyílttéri égetése

csak szeptember 15. és május 15. között naponta 8.00 óra és 19.00 óra között lehetséges, ha a hatáskörrel rendelkező szerv ez időszakra országos tűzgyújtási tilalmat nem rendel el.Erről információ:ITT

Dr. Venicz Anita
   jegyző   
Esélyegyenlőségi program
MÁV Tájékoztató
Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:

A térítési díjakat az
1. és 2. sz. mellékletek
tartalmazzák

 

 

 

 

2015.04.10.


 Sárbogárd Város Polgármestere

7000 Sárbogárd, Hősök tere 2.


 

M e g h í v ó

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete

 

2015. április 10-én (péntek) 9.00 órakor

ülést tart, melyre meghívom

 

 Az ülés helye:             Polgármesteri Hivatal Díszterme

                        7000 Sárbogárd, Hősök tere 2.

 

Napirend:

1.       Tájékoztató a két ülés közötti
                                  fontosabb eseményekről, intézkedésekről.
                                  Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról.

2.       Jelentés a lejárt határidejű   határozatok
                      végrehajtásáról.

Előadók:         a végrehajtásért felelősök

3.  Beszámoló a Sárbogárdi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2014. évi tűzvédelmi tevékenységéről.

Előadó:           Sárbogárdi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság parancsnoka

4.    Tájékoztató a Labdarugó Sport Club Sárbogárd sportlétesítmény használatáról, fenntartási költségéről.

Előadó:           polgármester

5.       Beszámoló Sárbogárd Város Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról, a zárszámadási rendelet elfogadása.

            Előadó:           polgármester

6.      Sárbogárd Város Gazdasági programja és Fejlesztési terve 2014-2019.

            Előadó:           polgármester

7.         Az önkormányzat saját bevételeinek és
az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegének meghatározása.

Előadó:           polgármester

8.         Rendkívüli szociális támogatás igénylése.

Előadó:           polgármester

9.        Jelentés a belső ellenőrzés 2014. évi
tevékenységéről, az ellenőrzési megállapításokról.

            Előadó:           polgármester

10.   A talajterhelési díjról szóló 27/2004. (VII.5.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése, új rendelet megalkotása.

Előadó:          jegyző

11.     Az avar és a kerti hulladékok nyílttéri égetéséről szóló 22/2007. (VI.15.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése, új rendelet megalkotása.

Előadó:          jegyző

 

12.     A sportról szóló 3/2005. (II.14.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése, új rendelet megalkotása.

Előadó:           jegyző

13.     A város címeréről, zászlójáról szóló 15/1998.(IV.20.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése, új rendelet megalkotása.

            Előadó:           jegyző

14.    A helyi képviselők, bizottsági tagok tiszteletdíjáról, költségtérítéséről és a működési feltételek biztosításáról szóló 40/2006. (XI.2.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése és rendelet megalkotása.

Előadó:           jegyző

                        15.     Partnerségi egyeztetés
                                  szabályainak meghatározása.

                                   Előadó:           jegyző

16.      Belterületbe vonás iránti kérelem elbírálása.

Előadó:          polgármester

17.   Döntés a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról.

Előadó:           polgármester

18.   Sárbogárdi Napok rendezvénysorozat tervezett programjának elfogadása.

            Előadó:           OKSB elnöke

19.      Pályázati felhívás bölcsődevezetői
beosztás ellátására.

            Előadó:           polgármester

20.    A polgármester 2015. évi szabadságolási tervének jóváhagyása.

            Előadó:           jegyző

                        21.      A polgármester szabadságának

                                   utólagos engedélyezése.

Előadó:           jegyző

                        22.      Bejelentések

22/1.   Képviselői kérdésre válasz a polgármester részéről.

22/2.  Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 13-i ülésén Juhász János képviselő által feltett kérdésekre válasz jegyző részéről

22/3.   Közbeszerzési eljárás kiírása Sárbogárd Városháza felújítására

22/4.   Éves közbeszerzési terv módosítása

 

Sárbogárd, 2015. március 31.

 

                                                 Dr. Sükösd Tamás
                                           polgármester

 

 

 

Koronavírus tájékoztató
-ORSZÁGOS-

Köszöntő


Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése telepü-lésünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem, tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen, akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási ered-mény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehet-ségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester


Tájékoztató

Közlemény

Közadatkereső

Elektronikus ügyintézés

Fejér FMRF hírlevél

Vakok és gyengénlátók számára

EU-s pályázatok

EU-s pályázatok

Pályázat KDOP 4.1.1

 TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról
Vállalkozási szerződés módosítás
Tájékoztató a szerződés teljesítéséről

Pályázat KDOP 3.1.1

Tájékoztató  

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról 

 

 L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 
7. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet


Újratervezés

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001 „Újratervezés” – Sárbogárd város központjának megújítása városrehabilitációs projekt keretében elkülönített Programalap felhasználásával megvalósuló mini-projektek

Közlemény

 Közlemény II.


1.) "A civilszervezetek együttműködésének erősítése"
2.) "A környezettudatos szemlélet elterjesztése, erősítése Sárbogárdon"
 
3. „A helyi identitástudat fejlesztése”

4. „A „könyvtár” múltja, jelene és jövője”
5. „Vállalkozói alapismeretek képzés és tanácsadás”

Pályázathoz kapcsolódó mellékletek:
Jelentkezési lap
Szerződéstervezet
Szakmai beszámoló
Értesítőlevél minta
Pályázat életút
Kommunikáció
Helyszíni szemle jegyzőkönyv
Számla és bérösszesítők


TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
 
 
TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON"
című projekt
Bemutatás   Megvalósítás  
Meghívó

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005

 
TÁMOP 3.4
.2/09/2-2010-0005
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon" című projekt
Bemutatás    Megvalósítás
Meghívó

Csillagkapu

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében  


Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése
 KEOP-5.7.0/15-2015-091  pályázat
 Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése  


Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése
 
KEOP-5.7.0/15-2015-0180
pályázat
Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése

Tájékoztató (kézilabda)
VAX KÉZILABDA EGYESÜLET SÁRBOGÁRD
2019
2018 
Határozat
Kérelem


Tájékoztató (kosárlabda)
 SÁRBOGÁRDI KOSÁRLABDA CLUB
 Határozat

Kérelem


Tájékoztató (Sárbogárd SE)
 Sárbogárd SE sportfejlesztési program
 Határozat (2016.11.18): 
Határozat (2017.03.09): 
Határozat (2017-18): 
Határozat (2018.10.29):
Határozat (2019.08.21):
Határozat (2019.09.09):
Határozat (2019.11.29):
 Sportfejlesztési program(2017)
Sportfejlesztési program: 
 Sportfejlesztési program(2018)
 Sportfejlesztési program(2019)

Kémény Zrt.

Egyenlő Bánásmód Hatóság

Egyenlő Bánásmód Hatóság
Egyenlő bánásmód
- mindenkit megillet!


Rendőrségi tájékoztató

Gyepmester
Sárközi Károly
(06) 30 342-1493


Katasztrófavédelem

Oklevél
A NEMZETI KÜLGAZDASÁGI
HIVATAL OKLEVELE SÁRBOGÁRD
részére