Hirdetmények
.
Eü. tájékoztatók
Óvoda hirdetmények
Bölcsőde hirdetmények
Térítési díj (étkezés) tájékoztató és időpont
Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:

TÉRÍTÉSI DÍJAK >>¶

A térítési díjakat az 1. és 2. sz. mellékletek tartalmazzák.
 
Áramszünet tájékoztató
 

2024. június 25-én
8.00-14.00 óráig
áramszünet lesz.
 Érintett utcák, szakaszok:

Külterület Sallai major

Videoton teljes területe

2024. június 27-én
8.30-15.30 óráig
áramszünet lesz.
 Érintett utcák, szakaszok:
Sárbogárd külterülti pincék
Abai úti pincék
 
 
MÁV
Esélyegyenlőségi program
Sárbogárd_video
  
 

 

 

 

 

2013.december.13

M e g h í v ó

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete

2013. december 13– á n (péntek) 9.00 órakor

ülést tart, melyre meghívom

 

 

Az ülés helye:             Polgármesteri Hivatal Díszterme

                        7000. Sárbogárd, Hősök tere 2.

 

Napirend:

1.           Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről,
              intézkedésekről.

Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról.

2.           Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.

Előadók: a végrehajtásért felelősök

3.                  Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013.
(II.21.) önkormányzati rendelet módosítása.

              Előadó:           jegyző

4.          Az egyes szociális ellátásokról szóló 28/2006.(VI.15.)
                  önkormányzati rendelet  módosítása.

              Előadó:           jegyző

5.                   A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 41/2002.(XII.17.)
önkormányzati rendelet módosítása.

              Előadó:           jegyző

6.           A képviselőtestület és szervei szervezeti és működési
                  szabályzatáról szóló  10/2007.(III.19.) önkormányzati
                  rendelet módosítása.

             Előadó:           jegyző

7.              A temetőkről és a temetkezésről szóló 15/2000. (VI.22.)
         önkormányzati   rendelet módosítása.

              Előadó:           jegyző

8.              A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési
           helyi            közszolgáltatásról szóló 1/2002.(I.25.) önkormányzati

              rendelet módosítása.

              Előadó:           jegyző

9.          Az önkormányzat tulajdonáról, a tulajdonosi jogok gyakorlásáról, a vagyonnal való gazdálkodásról és értékesítésének egyes szabályairól szóló18/2004.(IV.9.) önkormányzati rendelet módosítása.

              Előadó:           jegyző

10.          Döntés a Sárbogárd 0603/34 hrsz.-ú ingatlan értékesítéséről.

              Előadó:           polgármester

11.          A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére
           vonatkozó        közszolgáltatásról szóló 16/2013. (III.13.)

                   önkormányzati rendelet   módosításának átütemezése.

              Előadó:           polgármester

12.         Tájékoztató a 2013. évi közfoglalkoztatásról és a végzett
munkákról, a 2014. évi foglalkoztatás kereteinek meghatározása.

              Előadó:           polgármester

13.        Tájékoztatás a képviselő-testület részéről az Intézményi
                  Tanácsba delegált személyről.

              Előadó:           polgármester

14.         29/2013.(II.15.) Kth. sz. határozat visszavonása.

              Előadó:           polgármester

15.         218/2012.(XI.14.) Kth. sz. határozat visszavonása.

              Előadó:           polgármester

16.         Tájékoztató az előirányzatok felhasználásról és a tartalék
                   alakulásáról.

Előadó:          jegyző

17.         Bejelentések.

                                                                      
   17/1    Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2013.        november 08-i ülésén elhangzott bejelentésekre válasz a Hatósági             osztály  részéről.

17/2 Folyószámla hitelkeret igénylése

 

Sárbogárd, 2013. december 4.

 

 

 

 

   dr. Sükösd Tamás

polgármester

Széchenyi Terv Plusz Pályázatok

EU-s pályázatok
 

Ivóvízminőség javítás

Köszöntő

Dr. Sükösd Tamás

Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése telepü-lésünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem, tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen, akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási ered-mény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehet-ségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester


Tájékoztató

KSH

Könyvtár
Madarász József Városi Könyvtár
2024. július 22.- augusztus 20. között ZÁRVA
Első kölcsönzési nap:
augusztus 21.

Nyári kölcsönzési idő:
kedd-péntek 9.00-17.30.

Fejér FMRF hírlevél


CIVIL ESEMÉNYNAPTÁR

Ifjúsági garancia program
Ifjúsági Garancia Program logó
SÁRBOGÁRD

A Megerősített Ifjúsági Garancia Programba való belépési pont:
Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályán
Bányász Krisztina Anikó
e-mail: banyasz.krisztina.aniko@fejer.gov.hu
tel.sz.:30/950-8089

Programok

Gyepmester
Sárközi Károly
gyepmester
(06) 30 342-1493


Katasztrófavédelem
Harmadfokú Hőségriasztás 2024.06.18-22. éjfélig
Hőségriasztás esetén Sárbogárdon lévő nyilvános klimatizált helyiségek listája:
- Penny Market
Sárbogárd Ady Endre u. 184.
- LIDL Áruház
Sárbogárd Ady Endre u. 232-236.
- TESCO
Sárbogárd Ady Endre út 19.

 

EU-s pályázatok

Pályázat KDOP 4.1.1

 TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról

Pályázat KDOP 3.1.1

Tájékoztató  

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról Tájékoztató>

  L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 
7. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet


Újratervezés

TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
 TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON" című projekt

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon" című projekt

Csillagkapu

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében
Felhívás   -   Felkészítő


Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése

Tájékoztató (sport egyesületek)