.


 

 

https://www.sarbogard.hu/_user/browser/Image/vakbarat_ikon.jpg
Orvosi ügyelet
Térítési díj (étkezés) tájékoztató és időpont
Tűzgyújtás
TÁJÉKOZTATÓ adóbefizetésről
Áramszünet tájékoztató

2021. január 13-án

várhatóan 8.00-16.00 óráig  áramszünet lesz.
Érintett utcák, szakaszok:

Sárhatvan - József A. utca, Arany J. utca, Külső-Hatvan puszta Halastó Légió

Esélyegyenlőségi program
Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:

A térítési díjakat az
1. és 2. sz. mellékletek
tartalmazzák

 

 

 

 

2013.december.13

M e g h í v ó

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete

2013. december 13– á n (péntek) 9.00 órakor

ülést tart, melyre meghívom

 

 

Az ülés helye:             Polgármesteri Hivatal Díszterme

                        7000. Sárbogárd, Hősök tere 2.

 

Napirend:

1.           Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről,
              intézkedésekről.

Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról.

2.           Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.

Előadók: a végrehajtásért felelősök

3.                  Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013.
(II.21.) önkormányzati rendelet módosítása.

              Előadó:           jegyző

4.          Az egyes szociális ellátásokról szóló 28/2006.(VI.15.)
                  önkormányzati rendelet  módosítása.

              Előadó:           jegyző

5.                   A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 41/2002.(XII.17.)
önkormányzati rendelet módosítása.

              Előadó:           jegyző

6.           A képviselőtestület és szervei szervezeti és működési
                  szabályzatáról szóló  10/2007.(III.19.) önkormányzati
                  rendelet módosítása.

             Előadó:           jegyző

7.              A temetőkről és a temetkezésről szóló 15/2000. (VI.22.)
         önkormányzati   rendelet módosítása.

              Előadó:           jegyző

8.              A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési
           helyi            közszolgáltatásról szóló 1/2002.(I.25.) önkormányzati

              rendelet módosítása.

              Előadó:           jegyző

9.          Az önkormányzat tulajdonáról, a tulajdonosi jogok gyakorlásáról, a vagyonnal való gazdálkodásról és értékesítésének egyes szabályairól szóló18/2004.(IV.9.) önkormányzati rendelet módosítása.

              Előadó:           jegyző

10.          Döntés a Sárbogárd 0603/34 hrsz.-ú ingatlan értékesítéséről.

              Előadó:           polgármester

11.          A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére
           vonatkozó        közszolgáltatásról szóló 16/2013. (III.13.)

                   önkormányzati rendelet   módosításának átütemezése.

              Előadó:           polgármester

12.         Tájékoztató a 2013. évi közfoglalkoztatásról és a végzett
munkákról, a 2014. évi foglalkoztatás kereteinek meghatározása.

              Előadó:           polgármester

13.        Tájékoztatás a képviselő-testület részéről az Intézményi
                  Tanácsba delegált személyről.

              Előadó:           polgármester

14.         29/2013.(II.15.) Kth. sz. határozat visszavonása.

              Előadó:           polgármester

15.         218/2012.(XI.14.) Kth. sz. határozat visszavonása.

              Előadó:           polgármester

16.         Tájékoztató az előirányzatok felhasználásról és a tartalék
                   alakulásáról.

Előadó:          jegyző

17.         Bejelentések.

                                                                      
   17/1    Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2013.        november 08-i ülésén elhangzott bejelentésekre válasz a Hatósági             osztály  részéről.

17/2 Folyószámla hitelkeret igénylése

 

Sárbogárd, 2013. december 4.

 

 

 

 

   dr. Sükösd Tamás

polgármester

Koronavírus tájékoztató

EU-s pályázatok

Köszöntő


Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése telepü-lésünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem, tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen, akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási ered-mény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehet-ségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester


BURSA HUNGARICA

Tájékoztató - Fejérvíz

Fejér FMRF hírlevél

OMSZ

EU-s pályázatok

Pályázat KDOP 4.1.1

 TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról

Pályázat KDOP 3.1.1

Tájékoztató  

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról Tájékoztató>

  L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 
7. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet


Újratervezés

TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
 TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON" című projekt

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon" című projekt

Csillagkapu

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében
Felhívás   -   Felkészítő


Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése

MH

Tájékoztató (kézilabda)
VAX KÉZILABDA EGYESÜLET SÁRBOGÁRD

Tájékoztató (kosárlabda)
 SÁRBOGÁRDI KOSÁRLABDA CLUB

Tájékoztató (Sárbogárd SE)

Kémény Zrt.

Meghívó (01.21.)

Egyenlő Bánásmód Hatóság

Gyepmester
Sárközi Károly
(06) 30 342-1493


Katasztrófavédelem