.
Orvosi ügyelet
Térítési díj (étkezés) tájékoztató és időpont
Áramszünet tájékoztató
 
 
2022. december 2-án

8.00-16.00 óráig
áramszünet lesz.
 Érintett utcák, szakaszok:

Pusztaegres egész területe:
Ady E. u. , Széchenyi I. u., Petőfi S. u., Deák F. u., Fehérvári u., Dózsa Gy. u. , Köztársaság tér, Dégi út, Baross J. u., Hatvani u., Rákóczi F. u. Kossuth L. u.,
Külterület 0355/5 hrsz., TOB -KER Kft.


2022. december 13-án

8.00-14.00 óráig
áramszünet lesz.
 Érintett utcák, szakaszok:

 

Köztársaság tér, Dégi út, Baross János utca, Hatvani utca, Kossuth Lajos utca, Rákóczi Ferenc utca, Dózsa György utca, Fehérvári utca, Deák Ferenc utca, Petőfi Sándor utca, Széchenyi István utca, Ady Endre utca,
Külterület 0355/5 hrsz., TOB -KER Kft.

MÁV
Esélyegyenlőségi program
Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:
2022. 09.01-től

A térítési díjakat az
1. és 2. sz. mellékletek
tartalmazzák

 

 

 

 

2015.08.14

M e g h í v ó

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete

2015. augusztus 14-én  (péntek) 9.00 órakor

ülést tart, melyre meghívom

 

 

Az ülés helye:             Polgármesteri Hivatal Díszterme

                        7000. Sárbogárd, Hősök tere 2.

Napirend:

1.        Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről,
                                     intézkedésekről.

Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról.

2.         Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.

Előadók:         a végrehajtásért felelősök

3.        Gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának
        megállapítása; a      gyermekvédelem helyi rendszeréről
        szóló 41/2002.(XII.17.)                        önkormányzati
             rendelet módosítása.

           Előadó: jegyző

4.         A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 1/2002.(I.25.) önkormányzati rendelet módosítása.

Előadó:           jegyző

5.         A kedvtelésből tartott állatok tartásának helyi szabályairól szóló új önkormányzati rendelet megalkotása.

            Előadó:           jegyző

6.         A közterületek használatának szabályozásáról és rendjéről szóló 11/1997.(V.21.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése, új rendelet megalkotása.

Előadó:           jegyző

7.         Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 103/2015.(VI.12.) Kth. sz. határozatának és 104/2015.(VI.12.) Kth. sz. határozatának visszavonása a Sárbogárdi Zengő Óvoda és a Sárbogárdi Hársfavirág Bölcsőde alapító okiratának módosítása.

Előadó:          polgármester

8.        Sárbogárd város közigazgatási területén bérüzemeltetett,
          önkormányzati   tulajdonban lévő ivóvíz, szennyvízelvezető
       – és szennyvíztisztító vízi           közmű rendszerek
               2016-2030. évi Gördülő Fejlesztési Terve.

Előadó:          polgármester

9.        Sárbogárd közigazgatási területén lévő, önkormányzati
          tulajdonú vízi       közmű rendszerek vagyonértékelése.

Előadó:          polgármester 

 

10.       Az Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság külső tagjának megválasztása.

Előadó:           polgármester

11.       Helyi alapítványok részére működési és rendezvényi támogatások elnyerésére kiírt 2015. évi pályázatra beérkezett pályázat elbírálása.

Előadó:           polgármester

12.       Döntés a Pusztaegres-Sárhatvan 0158/2 és a 0158/6 hrsz-ú út közforgalom előli elzárásáról. Melléklet

Előadó:           polgármester

13.       Sárbogárdi Hársfavirág Bölcsőde módosított Szakmai Programjának jóváhagyása.

            Előadó:           polgármester

14.       A polgármester szabadságának utólagos engedélyezése.

Előadó:          jegyző

15.       Tájékoztató az előirányzatok és a tartalék alakulásáról.

            Előadó:           jegyző

 

                        16.      Bejelentések

                         16/1 Pályázat benyújtása KEOP-2015-5.7.0 számú pályázati
                                 konstrukció keretében Sárbogárd város önkormányzati
                                 épületének energetikai fejlesztésére

 

 

Sárbogárd, 2015. augusztus 3.

 dr. Sükösd Tamás
polgármester

EU-s pályázatok

Köszöntő


Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése telepü-lésünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem, tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen, akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási ered-mény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehet-ségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester


Polgármesteri Fórum - Facebook


Tájékoztató

NAV
ÜGYFÉLFOGADÁS
Sárbogárd ügyfélszolgálati hely
PÉNTEK 8.00-12.00

ÁNTSZ
Fejér Megyei Kormányhivatal Dunaújvárosi Hivatal Népegészségügyi Osztály ügyfélfogadás
Helye: Sárbogárdi Kormányablak
hétfő 8.00-12.00, 13.00-16.00
Tel.: 25/795-754, 25/795-756, 25/460-070
email: nepegeszsegugy.dunaujvaros@fejer.gov.hu
Hivatali kapu: ANTSZDUNA
KRID 701220113

KSH

Fejér FMRF hírlevél

Tájékoztatók

Hirdetmény

FEJÉR TERMÉK 2023 PÁLYÁZAT
Fejér Megyei Önkormányzat "Fejér Termék" elismerés elnyerésére pályázatot hirdet. A minősítés célja a figyelem felhívása a Fejér megyében előállított élelmiszerekre és kézműves termékekre, mint helyi termékekre, továbbá a Fejér Termék Program három pillérének - hagyomány, érték, minőség - való megfelelés hangsúlyozása.
Pályázati felhívás "Fejér Termék" elismerés elnyerésére 2023 (.pdf)
Pályázati adatlap "Fejér Termék" elismerésre (.pdf)
Pályázható termékek áruosztályainak köre (.pdf)


Felhívás

Toborzás

MÁK
 

Esély a fiataloknak FB

Gyepmester
Sárközi Károly
(06) 30 342-1493


Katasztrófavédelem

EU-s pályázatok

Pályázat KDOP 4.1.1

 TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról

Pályázat KDOP 3.1.1

Tájékoztató  

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról Tájékoztató>

  L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 
7. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet


Újratervezés

TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
 TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON" című projekt

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon" című projekt

Csillagkapu

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében
Felhívás   -   Felkészítő


Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése

Tájékoztató (sport egyesületek)