Hirdetmények

.
Orvosi ügyelet
 
 
 
Tájékoztató videó:  
Óvoda hirdetmények
Bölcsőde hirdetmények
Térítési díj (étkezés) tájékoztató és időpont
Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:

TÉRÍTÉSI DÍJAK >>¶

A térítési díjakat az 1. és 2. sz. mellékletek tartalmazzák.
 
Áramszünet tájékoztató
 

2024. április 29-én
8.30-15.30 óráig
áramszünet lesz.
 Érintett utcák, szakaszok:
Abai út pincék
 
MÁV
Esélyegyenlőségi program
Sárbogárd_video
  
 

 

 

 

 

2015.08.14

M e g h í v ó

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete

2015. augusztus 14-én  (péntek) 9.00 órakor

ülést tart, melyre meghívom

 

 

Az ülés helye:             Polgármesteri Hivatal Díszterme

                        7000. Sárbogárd, Hősök tere 2.

Napirend:

1.        Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről,
                                     intézkedésekről.

Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról.

2.         Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.

Előadók:         a végrehajtásért felelősök

3.        Gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának
        megállapítása; a      gyermekvédelem helyi rendszeréről
        szóló 41/2002.(XII.17.)                        önkormányzati
             rendelet módosítása.

           Előadó: jegyző

4.         A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 1/2002.(I.25.) önkormányzati rendelet módosítása.

Előadó:           jegyző

5.         A kedvtelésből tartott állatok tartásának helyi szabályairól szóló új önkormányzati rendelet megalkotása.

            Előadó:           jegyző

6.         A közterületek használatának szabályozásáról és rendjéről szóló 11/1997.(V.21.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése, új rendelet megalkotása.

Előadó:           jegyző

7.         Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 103/2015.(VI.12.) Kth. sz. határozatának és 104/2015.(VI.12.) Kth. sz. határozatának visszavonása a Sárbogárdi Zengő Óvoda és a Sárbogárdi Hársfavirág Bölcsőde alapító okiratának módosítása.

Előadó:          polgármester

8.        Sárbogárd város közigazgatási területén bérüzemeltetett,
          önkormányzati   tulajdonban lévő ivóvíz, szennyvízelvezető
       – és szennyvíztisztító vízi           közmű rendszerek
               2016-2030. évi Gördülő Fejlesztési Terve.

Előadó:          polgármester

9.        Sárbogárd közigazgatási területén lévő, önkormányzati
          tulajdonú vízi       közmű rendszerek vagyonértékelése.

Előadó:          polgármester 

 

10.       Az Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság külső tagjának megválasztása.

Előadó:           polgármester

11.       Helyi alapítványok részére működési és rendezvényi támogatások elnyerésére kiírt 2015. évi pályázatra beérkezett pályázat elbírálása.

Előadó:           polgármester

12.       Döntés a Pusztaegres-Sárhatvan 0158/2 és a 0158/6 hrsz-ú út közforgalom előli elzárásáról. Melléklet

Előadó:           polgármester

13.       Sárbogárdi Hársfavirág Bölcsőde módosított Szakmai Programjának jóváhagyása.

            Előadó:           polgármester

14.       A polgármester szabadságának utólagos engedélyezése.

Előadó:          jegyző

15.       Tájékoztató az előirányzatok és a tartalék alakulásáról.

            Előadó:           jegyző

 

                        16.      Bejelentések

                         16/1 Pályázat benyújtása KEOP-2015-5.7.0 számú pályázati
                                 konstrukció keretében Sárbogárd város önkormányzati
                                 épületének energetikai fejlesztésére

 

 

Sárbogárd, 2015. augusztus 3.

 dr. Sükösd Tamás
polgármester

Széchenyi Terv Plusz Pályázatok

EU-s pályázatok
 

Ivóvízminőség javítás

Köszöntő


Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése telepü-lésünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem, tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen, akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási ered-mény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehet-ségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester


Polgármesteri Fórum - Facebook


Tájékoztató

FŐZŐVERSENY 2024

KSH

Fejér FMRF hírlevél

Tájékoztatók az online tér pénzügyi biztonságot veszélyeztető kockázatairól

CIVIL ESEMÉNYNAPTÁR

Programok

Állatvédelem

Gyepmester
Sárközi Károly
(06) 30 342-1493


Katasztrófavédelem

EU-s pályázatok

Pályázat KDOP 4.1.1

 TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról

Pályázat KDOP 3.1.1

Tájékoztató  

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról Tájékoztató>

  L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 
7. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet


Újratervezés

TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
 TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON" című projekt

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon" című projekt

Csillagkapu

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében
Felhívás   -   Felkészítő


Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése

Tájékoztató (sport egyesületek)