.


 

 

https://www.sarbogard.hu/_user/browser/Image/vakbarat_ikon.jpg
Orvosi ügyelet
Térítési díj (étkezés) tájékoztató és időpont
Tűzgyújtás
TÁJÉKOZTATÓ adóbefizetésről
Áramszünet tájékoztató

2021. január 13-án

várhatóan 8.00-16.00 óráig  áramszünet lesz.
Érintett utcák, szakaszok:

Sárhatvan - József A. utca, Arany J. utca, Külső-Hatvan puszta Halastó Légió

Esélyegyenlőségi program
Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:

A térítési díjakat az
1. és 2. sz. mellékletek
tartalmazzák

 

 

 

 

2007. március 26. rendkívüli ülés

Sárbogárd Város Polgármestere
7000. Sárbogárd, Hősök tere 2.


M e g h í v ó

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete
2007. március 26-án (hétfőn) 13.00 órakor
rendkívüli ülést tart, melyre meghívom.

 

Az ülés helye: Sárbogárdi Városi Polgármesteri Hivatal Díszterme
  7000 Sárbogárd, Hősök tere 2.

N a p i r e n d :


1. Az ÁMK Aprajafalva Óvoda átszervezése.
 Előadó: polgármester

2. Az ÁMK Kossuth Zsuzsanna Klub átszervezése.
 Előadó: polgármester

3. Az Általános Művelődési Központ Sárbogárd, Szent István u. 79. alapító okiratának módosítása.
 Előadó: jegyző

4. A közművelődési feladatról szóló 1/2000.(II.14.) Ktr. számú rendelet módosítása.
 Előadó: jegyző

5. A Zengő Óvoda átszervezése.
 Előadó: polgármester

6. Zengő Óvoda alapító okiratának módosítása.
 Előadó: jegyző

7. Általános Művelődési Központ Sárbogárd, Szent István u. 79. jogutódlással történő megszüntetése.
  Előadó: polgármester

8. A Zengő Óvoda jogutódlással történő megszüntetése.
 Előadó: polgármester

9. A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat jogutódlással történő megszüntetése.
 Előadó: polgármester

10. Mészöly Géza Általános Iskola átszervezése.
 Előadó: polgármester

11. Pályázati kiírás a Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat vezetői állására.
 Előadó: polgármester

12. Sárbogárd Város 2007-2010. évekre szóló gazdasági programja.
 Előadó: polgármester

 

Zárt ülés:

1. Intézményvezetői megbízás visszavonása.
 Előadó: polgármester

2. Intézményvezető megbízás visszavonása.
 Előadó: polgármester

3. Intézményvezetői megbízás.
 Előadó: polgármester

 


Sárbogárd, 2007. március 13.

 


Juhász János
polgármester

Koronavírus tájékoztató

EU-s pályázatok

Köszöntő


Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése telepü-lésünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem, tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen, akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási ered-mény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehet-ségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester


BURSA HUNGARICA

Tájékoztató - Fejérvíz

Fejér FMRF hírlevél

OMSZ

EU-s pályázatok

Pályázat KDOP 4.1.1

 TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról

Pályázat KDOP 3.1.1

Tájékoztató  

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról Tájékoztató>

  L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 
7. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet


Újratervezés

TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
 TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON" című projekt

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon" című projekt

Csillagkapu

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében
Felhívás   -   Felkészítő


Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése

MH

Tájékoztató (kézilabda)
VAX KÉZILABDA EGYESÜLET SÁRBOGÁRD

Tájékoztató (kosárlabda)
 SÁRBOGÁRDI KOSÁRLABDA CLUB

Tájékoztató (Sárbogárd SE)

Kémény Zrt.

Meghívó (01.21.)

Egyenlő Bánásmód Hatóság

Gyepmester
Sárközi Károly
(06) 30 342-1493


Katasztrófavédelem