Hirdetmények
.
Eü. tájékoztatók
Óvoda hirdetmények
Bölcsőde hirdetmények
Térítési díj (étkezés) tájékoztató és időpont
Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:

TÉRÍTÉSI DÍJAK >>¶

A térítési díjakat az 1. és 2. sz. mellékletek tartalmazzák.
 
MÁV
Esélyegyenlőségi program
Sárbogárd_video
  
 

 

 

 

 

2007. március 26. rendkívüli ülés

Sárbogárd Város Polgármestere
7000. Sárbogárd, Hősök tere 2.


M e g h í v ó

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete
2007. március 26-án (hétfőn) 13.00 órakor
rendkívüli ülést tart, melyre meghívom.

 

Az ülés helye: Sárbogárdi Városi Polgármesteri Hivatal Díszterme
  7000 Sárbogárd, Hősök tere 2.

N a p i r e n d :


1. Az ÁMK Aprajafalva Óvoda átszervezése.
 Előadó: polgármester

2. Az ÁMK Kossuth Zsuzsanna Klub átszervezése.
 Előadó: polgármester

3. Az Általános Művelődési Központ Sárbogárd, Szent István u. 79. alapító okiratának módosítása.
 Előadó: jegyző

4. A közművelődési feladatról szóló 1/2000.(II.14.) Ktr. számú rendelet módosítása.
 Előadó: jegyző

5. A Zengő Óvoda átszervezése.
 Előadó: polgármester

6. Zengő Óvoda alapító okiratának módosítása.
 Előadó: jegyző

7. Általános Művelődési Központ Sárbogárd, Szent István u. 79. jogutódlással történő megszüntetése.
  Előadó: polgármester

8. A Zengő Óvoda jogutódlással történő megszüntetése.
 Előadó: polgármester

9. A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat jogutódlással történő megszüntetése.
 Előadó: polgármester

10. Mészöly Géza Általános Iskola átszervezése.
 Előadó: polgármester

11. Pályázati kiírás a Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat vezetői állására.
 Előadó: polgármester

12. Sárbogárd Város 2007-2010. évekre szóló gazdasági programja.
 Előadó: polgármester

 

Zárt ülés:

1. Intézményvezetői megbízás visszavonása.
 Előadó: polgármester

2. Intézményvezető megbízás visszavonása.
 Előadó: polgármester

3. Intézményvezetői megbízás.
 Előadó: polgármester

 


Sárbogárd, 2007. március 13.

 


Juhász János
polgármester

Széchenyi Terv Plusz Pályázatok

EU-s pályázatok
 

Ivóvízminőség javítás

Köszöntő

Dr. Sükösd Tamás

Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése telepü-lésünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem, tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen, akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási ered-mény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehet-ségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester


Tájékoztató

KSH

Fejér FMRF hírlevél


CIVIL ESEMÉNYNAPTÁR

Programok

Gyepmester
Sárközi Károly
gyepmester
(06) 30 342-1493


Katasztrófavédelem

EU-s pályázatok

Pályázat KDOP 4.1.1

 TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról

Pályázat KDOP 3.1.1

Tájékoztató  

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról Tájékoztató>

  L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 
7. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet


Újratervezés

TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
 TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON" című projekt

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon" című projekt

Csillagkapu

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében
Felhívás   -   Felkészítő


Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése

Tájékoztató (sport egyesületek)