Hirdetmények
.
Eü. tájékoztatók
Óvoda hirdetmények
Bölcsőde hirdetmények
Térítési díj (étkezés) tájékoztató és időpont
Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:

TÉRÍTÉSI DÍJAK >>¶

A térítési díjakat az 1. és 2. sz. mellékletek tartalmazzák.
 
MÁV
Esélyegyenlőségi program
Sárbogárd_video
  
 

 

 

 

 

Hirdetmény A Rétszilasi vízbázis hidrogeológiai A és B védőidomának kijelölése és kialakítása tárgyában hozott döntésről

      

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI  KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYIFELÜGYELŐSÉG

 


HIRDETMÉNY

 

A Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségen (továbbiakban: Felügyelőség) 3836/2010. ügyszámon, 2010. 02. 12-én a Rétszilasi vízbázis hidrogeológiai „A” és „B” védőidomának kijelölése és kialakítása tárgyában indult eljárás során hozott döntésről a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 80. § (3)-(4) bekezdései értelmében az alábbi hirdetményt adom ki:

Az eljáró Felügyelőség megnevezése, elérhetőségei:

Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 1., Levélcím: 8002 Székesfehérvár, Pf. 137.

Telefon: 06-22-514-300, telefax: 06-22-313-564

Központi e-mail cím: kozepdunantuli@zoldhatosag.hu

Honlap cím: http://kdtktvf.zoldhatosag.hu

Ügyfélfogadási idő: Hétfő, Szerda: 9-15 óra, Kedd, Csütörtök és Péntek: 9-12 óra

 

A kérelemező ügyfél neve (megnevezése): FEJÉRVÍZ Zrt.

Az ügy tárgya: Rétszilasi vízbázis hidrogeológiai „A” és „B” védőidomának kijelölése és kialakítása

A védőterület lehatárolásával érintett ingatlanok kiterjedése: Sárbogárd-Rétszilas közigazgatási területén, a 3836/2010. ügyszámú határozatban felsorolt ingatlanok

A hirdetmény kifüggesztésének napja:

 

Tájékoztatom az ügyfeleket arról, hogy a Felügyelőség az ügyben 3836/2010. ügyszámon határozatot hozott, amely hivatalomban megtekinthető.

A hirdetmény útján közölt döntést a hirdetmény kifüggesztését követő 15. napon kell közöltnek tekinteni a Ket. 78. § (10) bekezdése értelmében.

Felhívom a figyelmet arra, hogy a döntés ellen az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőséghez címzett, de a Felügyelőséghez benyújtott fellebbezéssel lehet élni a döntés közlésétől számított 15 napon belül.

Székesfehérvár, 2011. május

 

 

Dr. Zay Andrea

igazgató

 

 

Széchenyi Terv Plusz Pályázatok

EU-s pályázatok
 

Ivóvízminőség javítás

Köszöntő

Dr. Sükösd Tamás

Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése telepü-lésünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem, tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen, akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási ered-mény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehet-ségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester


Tájékoztató

KSH

Fejér FMRF hírlevél


CIVIL ESEMÉNYNAPTÁR

Programok

Gyepmester
Sárközi Károly
gyepmester
(06) 30 342-1493


Katasztrófavédelem

EU-s pályázatok

Pályázat KDOP 4.1.1

 TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról

Pályázat KDOP 3.1.1

Tájékoztató  

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról Tájékoztató>

  L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 
7. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet


Újratervezés

TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
 TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON" című projekt

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon" című projekt

Csillagkapu

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében
Felhívás   -   Felkészítő


Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése

Tájékoztató (sport egyesületek)