Hirdetmények
.
Eü. tájékoztatók
Óvoda hirdetmények
Bölcsőde hirdetmények
Térítési díj (étkezés) tájékoztató és időpont
Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:

TÉRÍTÉSI DÍJAK >>¶

A térítési díjakat az 1. és 2. sz. mellékletek tartalmazzák.
 
MÁV
Esélyegyenlőségi program
Sárbogárd_video
  
 

 

 

 

 

20170310
Sárbogárd Város Polgármestere
7000. Sárbogárd, Hősök tere 2.
 

M e g h í v ó

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete

2017. március 10- én (péntek) 9.00 órakor

ülést tart, melyre meghívom

 

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Díszterme

             7000. Sárbogárd, Hősök tere 2. 

 

Napirend:

 

1. Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről, intézkedésekről.

Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról.

 2.  Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.

Előadók: a végrehajtásért felelősök

3. Döntés a vízi-közművek üzemeltetésért fizetett 2016. évi bérleti díj elszámolásáról.

Előadó: polgármester

4. Döntés a 2017.évi vízi-közmű bérleti díj terhére megvalósuló felújításokról.

Előadó: polgármester

5. Beszámoló a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtési, elszállítási és ártalmatlanítási közszolgáltatási tevékenységről.

Előadó: polgármester

6. Sárbogárdi Zengő Óvoda felvételi körzethatárainak megállapítása.

Előadó: jegyző

7. A Sárbogárdi Zengő Óvodába történő jelentkezés módjának és a 2017/2018-as nevelési év beiratkozási időszakának meghatározása.

Előadó: jegyző

8. Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal tevékenységéről, a hatósági ellenőrzési feladatok ellátásáról (2016. január 1.-2016. december 31.)

Előadó: jegyző

hatósági osztályvezető

műszaki osztályvezető

gazdasági osztályvezető

 

pályázati és közbeszerzési referens

 

9. A polgármester 2017. évi illetményének és költségtérítésének megállapítása.

Előadó. jegyző

10. Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016.(II.24.) önkormányzati rendelet módosítása.

Előadó. jegyző

11. A házasságkötések, a bejegyzett élettársi kapcsolatok és az egyéb anyakönyvi családi események szolgáltatási díjáról, valamint az anyakönyvvezetők közreműködésének díjazásáról szóló 19/2011.( VI.22.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése, új rendelet megalkotása.

Előadó: jegyző  

12. Az egyes szociális ellátásokról szóló 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosítása.

Előadó: aljegyző

13. Az önkormányzat tulajdonáról, a tulajdonosi jogok gyakorlásáról, a vagyonnal való gazdálkodásról és értékesítésének egyes szabályairól szóló 53/2015.(XII.22.) önkormányzati rendelet módosítása.

Előadó: jegyző

14. Döntés a Sárbogárd, József A.u.17/A. fsz. 1. szám alatti ingatlan értékesítéséről.

Előadó: polgármester 

15. Útfelújítási és útkarbantartási munkák ütemtervének meghatározása.

Előadó. polgármester

16. Közbeszerzési szabályzat módosítása.

 Előadó: jegyző

 

17. Éves közbeszerzési terv elfogadása.

     Előadó: jegyző

 

18. Közbeszerzési eljárás kiírása közétkeztetés biztosítására.

Előadó: polgármester 

19. Pályázat kiírása autóbusszal végzett helyi, menetrend szerinti személyszállítási feladatok ellátására.

Előadó: polgármester

20. Pályázat benyújtása Esély Otthon című, EFOP-1.2.11-16 kódszámú pályázati felhívásra.

Előadó: polgármester

21. Pályázat benyújtása a Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben – kedvezményezett térségek című, EFOP-1.5.3-16 kódszámú felhívásra.

Előadó: polgármester

22. Pályázat kiírása alapítványok részére táborozások, kirándulások támogatására.

Előadó: polgármester

23. Döntés az Alsószentiván község területéről érkező szennyvizek, sárbogárdi szennyvíztisztító telepen történő befogadásáról.

Előadó: polgármester

24. A Sárbogárd – Hantos - Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási Megállapodásának módosítása.

Előadó: polgármester 

25. Sárbogárdi Napok rendezvénysorozat tervezett programjának elfogadása.

Előadó: OKSB elnöke

26. A polgármester szabadságának utólagos engedélyezése.

Előadó: jegyző 

 

27. Tájékoztató az előirányzatok és a tartalék alakulásáról.

    Előadó: jegyző

 

28. Bejelentések

 

Sárbogárd, 2017. március 2.  

                                                                   dr.Sükösd Tamás

                                                                    polgármester

 

 

 

 

 

Széchenyi Terv Plusz Pályázatok

EU-s pályázatok
 

Ivóvízminőség javítás

Köszöntő

Dr. Sükösd Tamás

Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése telepü-lésünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem, tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen, akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási ered-mény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehet-ségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester


Tájékoztató

KSH

Fejér FMRF hírlevél


CIVIL ESEMÉNYNAPTÁR

Programok

Gyepmester
Sárközi Károly
gyepmester
(06) 30 342-1493


Katasztrófavédelem

EU-s pályázatok

Pályázat KDOP 4.1.1

 TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról

Pályázat KDOP 3.1.1

Tájékoztató  

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról Tájékoztató>

  L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 
7. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet


Újratervezés

TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
 TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON" című projekt

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon" című projekt

Csillagkapu

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében
Felhívás   -   Felkészítő


Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése

Tájékoztató (sport egyesületek)