Orvosi ügyelet
Gyermekorvosi ellátásról
Térítési díj befizetési időpont
Áramszünet tájékoztató
2020. április 15-16-án
várhatóan 8.30 - 15 óráig

áramszünet lesz.
Érintett utcák, szakaszok:
Kislók BB-Truck Kft. Sertés telep (Liszi Antal)
------------------
2020. április 24-én és 28-án
várhatóan 8.30 - 15 óráig 

áramszünet lesz.
Érintett utcák, szakaszok:
Szárító özem
TÁJÉKOZTATÓ adóbefizetésről
Tűzgyújtás

Tájékoztató

TŰZGYÚJTÁSRÓL
A kerti hulladék nyílttéri égetése

csak szeptember 15. és május 15. között naponta 8.00 óra és 19.00 óra között lehetséges, ha a hatáskörrel rendelkező szerv ez időszakra országos tűzgyújtási tilalmat nem rendel el.Erről információ:ITT

Dr. Venicz Anita
   jegyző   
Esélyegyenlőségi program
MÁV Tájékoztató
Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:

A térítési díjakat az
1. és 2. sz. mellékletek
tartalmazzák

 

 

 

 

20170310
Sárbogárd Város Polgármestere
7000. Sárbogárd, Hősök tere 2.
 

M e g h í v ó

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete

2017. március 10- én (péntek) 9.00 órakor

ülést tart, melyre meghívom

 

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Díszterme

             7000. Sárbogárd, Hősök tere 2. 

 

Napirend:

 

1. Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről, intézkedésekről.

Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról.

 2.  Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.

Előadók: a végrehajtásért felelősök

3. Döntés a vízi-közművek üzemeltetésért fizetett 2016. évi bérleti díj elszámolásáról.

Előadó: polgármester

4. Döntés a 2017.évi vízi-közmű bérleti díj terhére megvalósuló felújításokról.

Előadó: polgármester

5. Beszámoló a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtési, elszállítási és ártalmatlanítási közszolgáltatási tevékenységről.

Előadó: polgármester

6. Sárbogárdi Zengő Óvoda felvételi körzethatárainak megállapítása.

Előadó: jegyző

7. A Sárbogárdi Zengő Óvodába történő jelentkezés módjának és a 2017/2018-as nevelési év beiratkozási időszakának meghatározása.

Előadó: jegyző

8. Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal tevékenységéről, a hatósági ellenőrzési feladatok ellátásáról (2016. január 1.-2016. december 31.)

Előadó: jegyző

hatósági osztályvezető

műszaki osztályvezető

gazdasági osztályvezető

 

pályázati és közbeszerzési referens

 

9. A polgármester 2017. évi illetményének és költségtérítésének megállapítása.

Előadó. jegyző

10. Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016.(II.24.) önkormányzati rendelet módosítása.

Előadó. jegyző

11. A házasságkötések, a bejegyzett élettársi kapcsolatok és az egyéb anyakönyvi családi események szolgáltatási díjáról, valamint az anyakönyvvezetők közreműködésének díjazásáról szóló 19/2011.( VI.22.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése, új rendelet megalkotása.

Előadó: jegyző  

12. Az egyes szociális ellátásokról szóló 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosítása.

Előadó: aljegyző

13. Az önkormányzat tulajdonáról, a tulajdonosi jogok gyakorlásáról, a vagyonnal való gazdálkodásról és értékesítésének egyes szabályairól szóló 53/2015.(XII.22.) önkormányzati rendelet módosítása.

Előadó: jegyző

14. Döntés a Sárbogárd, József A.u.17/A. fsz. 1. szám alatti ingatlan értékesítéséről.

Előadó: polgármester 

15. Útfelújítási és útkarbantartási munkák ütemtervének meghatározása.

Előadó. polgármester

16. Közbeszerzési szabályzat módosítása.

 Előadó: jegyző

 

17. Éves közbeszerzési terv elfogadása.

     Előadó: jegyző

 

18. Közbeszerzési eljárás kiírása közétkeztetés biztosítására.

Előadó: polgármester 

19. Pályázat kiírása autóbusszal végzett helyi, menetrend szerinti személyszállítási feladatok ellátására.

Előadó: polgármester

20. Pályázat benyújtása Esély Otthon című, EFOP-1.2.11-16 kódszámú pályázati felhívásra.

Előadó: polgármester

21. Pályázat benyújtása a Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben – kedvezményezett térségek című, EFOP-1.5.3-16 kódszámú felhívásra.

Előadó: polgármester

22. Pályázat kiírása alapítványok részére táborozások, kirándulások támogatására.

Előadó: polgármester

23. Döntés az Alsószentiván község területéről érkező szennyvizek, sárbogárdi szennyvíztisztító telepen történő befogadásáról.

Előadó: polgármester

24. A Sárbogárd – Hantos - Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási Megállapodásának módosítása.

Előadó: polgármester 

25. Sárbogárdi Napok rendezvénysorozat tervezett programjának elfogadása.

Előadó: OKSB elnöke

26. A polgármester szabadságának utólagos engedélyezése.

Előadó: jegyző 

 

27. Tájékoztató az előirányzatok és a tartalék alakulásáról.

    Előadó: jegyző

 

28. Bejelentések

 

Sárbogárd, 2017. március 2.  

                                                                   dr.Sükösd Tamás

                                                                    polgármester

 

 

 

 

 

Koronavírus tájékoztató
-ORSZÁGOS-

Köszöntő


Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése telepü-lésünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem, tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen, akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási ered-mény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehet-ségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester


Közlemény

Közadatkereső

Elektronikus ügyintézés

Vakok és gyengénlátók számára

EU-s pályázatok

EU-s pályázatok

Pályázat KDOP 4.1.1

 TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról
Vállalkozási szerződés módosítás
Tájékoztató a szerződés teljesítéséről

Pályázat KDOP 3.1.1

Tájékoztató  

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról 

 

 L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 
7. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet


Újratervezés

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001 „Újratervezés” – Sárbogárd város központjának megújítása városrehabilitációs projekt keretében elkülönített Programalap felhasználásával megvalósuló mini-projektek

Közlemény

 Közlemény II.


1.) "A civilszervezetek együttműködésének erősítése"
2.) "A környezettudatos szemlélet elterjesztése, erősítése Sárbogárdon"
 
3. „A helyi identitástudat fejlesztése”

4. „A „könyvtár” múltja, jelene és jövője”
5. „Vállalkozói alapismeretek képzés és tanácsadás”

Pályázathoz kapcsolódó mellékletek:
Jelentkezési lap
Szerződéstervezet
Szakmai beszámoló
Értesítőlevél minta
Pályázat életút
Kommunikáció
Helyszíni szemle jegyzőkönyv
Számla és bérösszesítők


TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
 
 
TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON"
című projekt
Bemutatás   Megvalósítás  
Meghívó

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005

 
TÁMOP 3.4
.2/09/2-2010-0005
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon" című projekt
Bemutatás    Megvalósítás
Meghívó

Csillagkapu

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében  


Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése
 KEOP-5.7.0/15-2015-091  pályázat
 Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése  


Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése
 
KEOP-5.7.0/15-2015-0180
pályázat
Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése

Tájékoztató (kézilabda)
VAX KÉZILABDA EGYESÜLET SÁRBOGÁRD
2019
2018 
Határozat
Kérelem


Tájékoztató (kosárlabda)
 SÁRBOGÁRDI KOSÁRLABDA CLUB
 Határozat

Kérelem


Tájékoztató (Sárbogárd SE)
 Sárbogárd SE sportfejlesztési program
 Határozat (2016.11.18): 
Határozat (2017.03.09): 
Határozat (2017-18): 
Határozat (2018.10.29):
Határozat (2019.08.21):
Határozat (2019.09.09):
Határozat (2019.11.29):
 Sportfejlesztési program(2017)
Sportfejlesztési program: 
 Sportfejlesztési program(2018)
 Sportfejlesztési program(2019)

Kémény Zrt.

Egyenlő Bánásmód Hatóság

Egyenlő Bánásmód Hatóság
Egyenlő bánásmód
- mindenkit megillet!


Rendőrségi tájékoztató

Gyepmester
Sárközi Károly
(06) 30 342-1493


Katasztrófavédelem

Oklevél
A NEMZETI KÜLGAZDASÁGI
HIVATAL OKLEVELE SÁRBOGÁRD
részére