.


 

 

https://www.sarbogard.hu/_user/browser/Image/vakbarat_ikon.jpg
Orvosi ügyelet
Térítési díj (étkezés) tájékoztató és időpont
Tűzgyújtás
TÁJÉKOZTATÓ adóbefizetésről
Áramszünet tájékoztató

2021. január 13-án

várhatóan 8.00-16.00 óráig  áramszünet lesz.
Érintett utcák, szakaszok:

Sárhatvan - József A. utca, Arany J. utca, Külső-Hatvan puszta Halastó Légió

Esélyegyenlőségi program
Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:

A térítési díjakat az
1. és 2. sz. mellékletek
tartalmazzák

 

 

 

 

20170310
Sárbogárd Város Polgármestere
7000. Sárbogárd, Hősök tere 2.
 

M e g h í v ó

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete

2017. március 10- én (péntek) 9.00 órakor

ülést tart, melyre meghívom

 

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Díszterme

             7000. Sárbogárd, Hősök tere 2. 

 

Napirend:

 

1. Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről, intézkedésekről.

Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról.

 2.  Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.

Előadók: a végrehajtásért felelősök

3. Döntés a vízi-közművek üzemeltetésért fizetett 2016. évi bérleti díj elszámolásáról.

Előadó: polgármester

4. Döntés a 2017.évi vízi-közmű bérleti díj terhére megvalósuló felújításokról.

Előadó: polgármester

5. Beszámoló a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtési, elszállítási és ártalmatlanítási közszolgáltatási tevékenységről.

Előadó: polgármester

6. Sárbogárdi Zengő Óvoda felvételi körzethatárainak megállapítása.

Előadó: jegyző

7. A Sárbogárdi Zengő Óvodába történő jelentkezés módjának és a 2017/2018-as nevelési év beiratkozási időszakának meghatározása.

Előadó: jegyző

8. Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal tevékenységéről, a hatósági ellenőrzési feladatok ellátásáról (2016. január 1.-2016. december 31.)

Előadó: jegyző

hatósági osztályvezető

műszaki osztályvezető

gazdasági osztályvezető

 

pályázati és közbeszerzési referens

 

9. A polgármester 2017. évi illetményének és költségtérítésének megállapítása.

Előadó. jegyző

10. Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016.(II.24.) önkormányzati rendelet módosítása.

Előadó. jegyző

11. A házasságkötések, a bejegyzett élettársi kapcsolatok és az egyéb anyakönyvi családi események szolgáltatási díjáról, valamint az anyakönyvvezetők közreműködésének díjazásáról szóló 19/2011.( VI.22.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése, új rendelet megalkotása.

Előadó: jegyző  

12. Az egyes szociális ellátásokról szóló 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosítása.

Előadó: aljegyző

13. Az önkormányzat tulajdonáról, a tulajdonosi jogok gyakorlásáról, a vagyonnal való gazdálkodásról és értékesítésének egyes szabályairól szóló 53/2015.(XII.22.) önkormányzati rendelet módosítása.

Előadó: jegyző

14. Döntés a Sárbogárd, József A.u.17/A. fsz. 1. szám alatti ingatlan értékesítéséről.

Előadó: polgármester 

15. Útfelújítási és útkarbantartási munkák ütemtervének meghatározása.

Előadó. polgármester

16. Közbeszerzési szabályzat módosítása.

 Előadó: jegyző

 

17. Éves közbeszerzési terv elfogadása.

     Előadó: jegyző

 

18. Közbeszerzési eljárás kiírása közétkeztetés biztosítására.

Előadó: polgármester 

19. Pályázat kiírása autóbusszal végzett helyi, menetrend szerinti személyszállítási feladatok ellátására.

Előadó: polgármester

20. Pályázat benyújtása Esély Otthon című, EFOP-1.2.11-16 kódszámú pályázati felhívásra.

Előadó: polgármester

21. Pályázat benyújtása a Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben – kedvezményezett térségek című, EFOP-1.5.3-16 kódszámú felhívásra.

Előadó: polgármester

22. Pályázat kiírása alapítványok részére táborozások, kirándulások támogatására.

Előadó: polgármester

23. Döntés az Alsószentiván község területéről érkező szennyvizek, sárbogárdi szennyvíztisztító telepen történő befogadásáról.

Előadó: polgármester

24. A Sárbogárd – Hantos - Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási Megállapodásának módosítása.

Előadó: polgármester 

25. Sárbogárdi Napok rendezvénysorozat tervezett programjának elfogadása.

Előadó: OKSB elnöke

26. A polgármester szabadságának utólagos engedélyezése.

Előadó: jegyző 

 

27. Tájékoztató az előirányzatok és a tartalék alakulásáról.

    Előadó: jegyző

 

28. Bejelentések

 

Sárbogárd, 2017. március 2.  

                                                                   dr.Sükösd Tamás

                                                                    polgármester

 

 

 

 

 

Koronavírus tájékoztató

EU-s pályázatok

Köszöntő


Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése telepü-lésünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem, tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen, akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási ered-mény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehet-ségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester


BURSA HUNGARICA

Tájékoztató - Fejérvíz

Fejér FMRF hírlevél

OMSZ

EU-s pályázatok

Pályázat KDOP 4.1.1

 TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról

Pályázat KDOP 3.1.1

Tájékoztató  

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról Tájékoztató>

  L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 
7. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet


Újratervezés

TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
 TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON" című projekt

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon" című projekt

Csillagkapu

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében
Felhívás   -   Felkészítő


Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése

MH

Tájékoztató (kézilabda)
VAX KÉZILABDA EGYESÜLET SÁRBOGÁRD

Tájékoztató (kosárlabda)
 SÁRBOGÁRDI KOSÁRLABDA CLUB

Tájékoztató (Sárbogárd SE)

Kémény Zrt.

Meghívó (01.21.)

Egyenlő Bánásmód Hatóság

Gyepmester
Sárközi Károly
(06) 30 342-1493


Katasztrófavédelem