.


 

 

https://www.sarbogard.hu/_user/browser/Image/vakbarat_ikon.jpg
Orvosi ügyelet
Térítési díj (étkezés) tájékoztató és időpont
Tűzgyújtás
TÁJÉKOZTATÓ adóbefizetésről
Áramszünet tájékoztató

2021. január 13-án

várhatóan 8.00-16.00 óráig  áramszünet lesz.
Érintett utcák, szakaszok:

Sárhatvan - József A. utca, Arany J. utca, Külső-Hatvan puszta Halastó Légió

Esélyegyenlőségi program
Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:

A térítési díjakat az
1. és 2. sz. mellékletek
tartalmazzák

 

 

 

 

2010. október 29.

Sárbogárd Város Polgármestere

7000 Sárbogárd, Hősök tere 2.

 

 

M e g h í v ó

 

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete

2010. október 29-én (péntek) 9.00 órakor

ülést tart, melyre meghívom.

 

 

Az ülés helye:   Sárbogárdi Városi polgármesteri Hivatal Díszterme

                                   7000 Sárbogárd, Hősök tere 2.

 

 

N a p i r e n d:

 

1.)  Beszámoló a közművelődési, kulturális intézményekben
      végzett tevékenységről.  
      
Előadók:  intézményvezetők 
     (József Attila  Művelődési  Központ, Városi  Könyvtár,
      ÁMK Könyvtár és Klub, Klubokat működtető egyesületek)
      1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7

    

2.)  Civil szervezetek tájékoztatója működésükről
       Előadók: szervezetek elnökei (bejegyzett szervezetek)
       2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 2/5, 2/6, 2/7, 2/8 

 

 

       Előadó: jegyző

 

      Előadó: jegyző

 

      Előadó: jegyző

 

     Előadó: jegyző

 

     Előadó: jegyző

 

     Előadó: jegyző

 

       Előadó: jegyző

 

       Előadó: jegyző

 

        módosításáról.
        
Előadó: jegyző

 

        Előadó: jegyző

 

 

        programjának módosítása.
        
Előadó: jegyző

 

         Előadó: jegyző

 

        Előadó: jegyző

 

       Előadó: polgármester

 

 

       Előadó: jegyző

 

       Előadó: jegyző

 

       Előadó: polgármester

 

       Előadó: jegyző

 

24.) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.
       
Előadók: a végrehajtásért felelősök
      24/1, 24/2, 24/3, 24/4, 24/5, 24/6 

 

25.) Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb
       eseményekről, intézkedésekről.
       Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról

 

 
26.) Bejelentések, interpellációk

      26/1

 

Zárt ülés:

 

  1. Fellebbezés elbírálása
    Előadó: ESZB elnök

 

  1. Bejelentések

  

Sárbogárd, 2010. október 19.

 

                                                          Dr. Sükösd Tamás

                                                               polgármester 

Koronavírus tájékoztató

EU-s pályázatok

Köszöntő


Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése telepü-lésünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem, tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen, akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási ered-mény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehet-ségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester


BURSA HUNGARICA

Tájékoztató - Fejérvíz

Fejér FMRF hírlevél

OMSZ

EU-s pályázatok

Pályázat KDOP 4.1.1

 TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról

Pályázat KDOP 3.1.1

Tájékoztató  

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról Tájékoztató>

  L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 
7. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet


Újratervezés

TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
 TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON" című projekt

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon" című projekt

Csillagkapu

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében
Felhívás   -   Felkészítő


Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése

MH

Tájékoztató (kézilabda)
VAX KÉZILABDA EGYESÜLET SÁRBOGÁRD

Tájékoztató (kosárlabda)
 SÁRBOGÁRDI KOSÁRLABDA CLUB

Tájékoztató (Sárbogárd SE)

Kémény Zrt.

Meghívó (01.21.)

Egyenlő Bánásmód Hatóság

Gyepmester
Sárközi Károly
(06) 30 342-1493


Katasztrófavédelem