Hirdetmények

.
Eü. tájékoztatók
Óvoda hirdetmények
Bölcsőde hirdetmények
Térítési díj (étkezés) tájékoztató és időpont
Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:

TÉRÍTÉSI DÍJAK >>¶

A térítési díjakat az 1. és 2. sz. mellékletek tartalmazzák.
 
Áramszünet tájékoztató
 

2024. április 29-én
8.30-15.30 óráig
áramszünet lesz.
 Érintett utcák, szakaszok:
Abai út pincék
 
MÁV
Esélyegyenlőségi program
Sárbogárd_video
  
 

 

 

 

 

2010. október 29.

Sárbogárd Város Polgármestere

7000 Sárbogárd, Hősök tere 2.

 

 

M e g h í v ó

 

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete

2010. október 29-én (péntek) 9.00 órakor

ülést tart, melyre meghívom.

 

 

Az ülés helye:   Sárbogárdi Városi polgármesteri Hivatal Díszterme

                                   7000 Sárbogárd, Hősök tere 2.

 

 

N a p i r e n d:

 

1.)  Beszámoló a közművelődési, kulturális intézményekben
      végzett tevékenységről.  
      
Előadók:  intézményvezetők 
     (József Attila  Művelődési  Központ, Városi  Könyvtár,
      ÁMK Könyvtár és Klub, Klubokat működtető egyesületek)
      1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7

    

2.)  Civil szervezetek tájékoztatója működésükről
       Előadók: szervezetek elnökei (bejegyzett szervezetek)
       2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 2/5, 2/6, 2/7, 2/8 

 

 

       Előadó: jegyző

 

      Előadó: jegyző

 

      Előadó: jegyző

 

     Előadó: jegyző

 

     Előadó: jegyző

 

     Előadó: jegyző

 

       Előadó: jegyző

 

       Előadó: jegyző

 

        módosításáról.
        
Előadó: jegyző

 

        Előadó: jegyző

 

 

        programjának módosítása.
        
Előadó: jegyző

 

         Előadó: jegyző

 

        Előadó: jegyző

 

       Előadó: polgármester

 

 

       Előadó: jegyző

 

       Előadó: jegyző

 

       Előadó: polgármester

 

       Előadó: jegyző

 

24.) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.
       
Előadók: a végrehajtásért felelősök
      24/1, 24/2, 24/3, 24/4, 24/5, 24/6 

 

25.) Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb
       eseményekről, intézkedésekről.
       Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról

 

 
26.) Bejelentések, interpellációk

      26/1

 

Zárt ülés:

 

  1. Fellebbezés elbírálása
    Előadó: ESZB elnök

 

  1. Bejelentések

  

Sárbogárd, 2010. október 19.

 

                                                          Dr. Sükösd Tamás

                                                               polgármester 

Széchenyi Terv Plusz Pályázatok

EU-s pályázatok
 

Ivóvízminőség javítás

Köszöntő


Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése telepü-lésünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem, tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen, akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási ered-mény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehet-ségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester


Polgármesteri Fórum - Facebook


Tájékoztató

FŐZŐVERSENY 2024

KSH

Fejér FMRF hírlevél

Tájékoztatók az online tér pénzügyi biztonságot veszélyeztető kockázatairól

CIVIL ESEMÉNYNAPTÁR

Programok

Állatvédelem

Gyepmester
Sárközi Károly
(06) 30 342-1493


Katasztrófavédelem

EU-s pályázatok

Pályázat KDOP 4.1.1

 TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról

Pályázat KDOP 3.1.1

Tájékoztató  

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról Tájékoztató>

  L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 
7. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet


Újratervezés

TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
 TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON" című projekt

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon" című projekt

Csillagkapu

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében
Felhívás   -   Felkészítő


Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése

Tájékoztató (sport egyesületek)