.


 

 

https://www.sarbogard.hu/_user/browser/Image/vakbarat_ikon.jpg
Orvosi ügyelet
Térítési díj (étkezés) tájékoztató és időpont
TÁJÉKOZTATÓ - adóügyek
Áramszünet tájékoztató

2021. március 11-én

várhatóan 8.00-16.00 óráig  áramszünet lesz.
Érintett utcák, szakaszok:

Árpád utca 1-9/A, 2-24., Uszoda,
Millennium 2000 utca
, KeyTech Kft. (Alisca-Mag Kft.), Brodway, Szárító,

Haladás utca,
 Videoton, ÁFÉSZ (Eszterga üzem)
Sallai major

MÁV

 
TÁJÉKOZTATÓ

2021.03.16-2021.03.31. között vágányfelújítás miatt a
a 193+87 vasúti szelvényben lévő mezei útátjáró (Rétszilas, Hadnagypuszta)  a gépjármű forgalom elől

teljes szélességében lezárásra kerül.

Tűzgyújtás
Esélyegyenlőségi program
Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:

A térítési díjakat az
1. és 2. sz. mellékletek
tartalmazzák

 

 

 

 

20160212
 Sárbogárd Város Polgármestere
7000 Sárbogárd, Hősök tere 2.

 

M e g h í v ó

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete

2016. február 12- én  (péntek) 9.00 órakor

ülést tart, melyre meghívom

 

Az ülés helye:             Polgármesteri Hivatal Díszterme

                        7000. Sárbogárd, Hősök tere 2.

Napirend:

1.        Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről,                                     intézkedésekről.

Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról.

2.        Jelentés a lejárt határidejű

           határozatok végrehajtásáról.

Előadók:         a végrehajtásért felelősök

3.       Sportegyesületek beszámolója 2015. évi                         működésükről,   személyi és    tárgyi                                 feltételeikről, az önkormányzat által                                 biztosított támogatás   felhasználásáról.

           Előadó:           polgármester

4.    Tájékoztató a sportlétesítmény használatáról, fenntartási költségeiről.

Előadó:           polgármester

5.       Sárbogárd Város Önkormányzat 2015. évi                       költségvetésének   módosítása.

           Előadó:           jegyző

6.    Az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegének meghatározása.

           Előadó:           polgármester

7.       Sárbogárd Város Önkormányzat 2016.

          évi költségvetési    rendeletének  elfogadása.

           Előadó:           polgármester

8.      Az egyes szociális ellátásokról szóló 4/2015.                 (II.27.)   önkormányzati    rendelet                                  módosítása.

           Előadó:           jegyző

9.       A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos

          hulladékkezelési    helyi közszolgáltatásról

        szóló  38/2015.  (IX.24.) önkormányzati rendelet           módosítása.

          Előadó:           jegyző

10.      Sárbogárdi Napok rendezvénysorozat

           tervezett programjának        elfogadása.

 Előadó:          OKSB elnöke

11.       A Sárbogárdi Hársfavirág Bölcsőde és a                              Sárbogárdi Zengő    Óvoda   alapító                                    okiraának módosítása. 

Előadó:           polgármester

 

12.      A Sárbogárdi Zengő Óvodába történő jelentkezés             módjának és a   2016/2017-es nevelési év                     beiratkozási  dőszakának meghatározása.

           Előadó:           jegyző

13.     A Sárbogárdi Zengő Óvoda éves nyitva

          tartási rendjének megállapítása.

           Előadó:           jegyző

14.      Döntés a távhőszolgáltatással kapcsolatos 2016.

          évi bérleti díj       felhasználásáról.

           Előadó:           polgármester

15.    Sárbogárd Millenium 2000 utca – Haladás út – 0225/15 hrsz. árok – 0225/7 hrsz-ú út - vasút által határolt terület TSZT, HÉSZ eseti módosítása Szabályozási tervének módosítása során érkezett vélemények, észrevételek elfogadása.

                                   Előadó:           polgármester

16.     A polgármester szabadságának utólagos                     engedélyezése.

                                   Előadó:           jegyző

17.      Vízi-közművek üzemeltetésért fizetett 2015. évi bérleti      díj   felhasználásáról döntés.

           Előadó:           polgármester

18.       Döntés a 2016.évi vízi-közmű bérleti díj terhére                 megvalósítandó    felújításokról.

           Előadó:           polgármester

19.       A Sportkoncepció (2016-2020) elfogadása.

           Előadó:           jegyző

20.       Közbeszerzési szabályzat módosítása.

           Előadó:           jegyző

21.       Bejelentések.

       21/1.   A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 10/2007. (III. 19.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése, új rendelet megalkotása. 

          

Sárbogárd, 2016. február 3.

                                                                dr. Sükösd Tamás 

                                                                     polgármester

 
Koronavírus tájékoztató

EU-s pályázatok

Köszöntő


Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése telepü-lésünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem, tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen, akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási ered-mény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehet-ségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester


Polgármesteri Fórum - Facebook


Tájékoztató - Fejérvíz

Fejér FMRF hírlevél

Tájékoztató

OMSZ

EU-s pályázatok

Pályázat KDOP 4.1.1

 TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról

Pályázat KDOP 3.1.1

Tájékoztató  

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról Tájékoztató>

  L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 
7. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet


Újratervezés

TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
 TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON" című projekt

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon" című projekt

Csillagkapu

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében
Felhívás   -   Felkészítő


Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése

Tájékoztató (kézilabda)
VAX KÉZILABDA EGYESÜLET SÁRBOGÁRD

Tájékoztató (kosárlabda)
 SÁRBOGÁRDI KOSÁRLABDA CLUB

Tájékoztató (Sárbogárd SE)

Kémény Zrt.

Egyenlő Bánásmód Hatóság

Gyepmester
Sárközi Károly
(06) 30 342-1493


Katasztrófavédelem